Belge görünürlüğünü sınırlama

Belgelerin alıcı görünürlüğünü sınırlama

Sınırlı Belge Görünürlüğü (LDV) ayarları; bir sözleşmenin, hangi ayarların etkin olduğuna ve sözleşmenin nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak alıcılara seçmeli olarak görünür durumda olan birden çok dosya içermesine olanak tanır.

Örnek kullanım durumlarından bazıları:

 • Müşteriye gönderilmeden önce şirket içi inceleme/onay gerektiren satış sözleşmeleri.
 • Teklif mektubu kabul edildikten sonra teslim edilecek yeni işe alım belgeleri.
 • İlk imzalayanın kapsamı dışında şirket içi işleme gerektiren İK belgeleri.

Yüksek düzeyde kullanımı gösteren kısa video:

Sınırlı Belge Görünürlüğü birkaç özel terim içerir:

Kullanıcı ve Kullanıcı Kimliği

 • Kullanıcı; doğrudan oturum açma, Federated kimlik doğrulama veya entegrasyon yoluyla Adobe Acrobat Sign'a erişen herkes için kullanılan genel bir terimdir. Bir kullanıcının Acrobat Sign'da kimlik doğrulaması yapmak için kullandığı çeşitli e-posta adresleri olabilir (Dolayısıyla, bir kullanıcının birden fazla kullanıcı kimliği olabilir).
 • Kullanıcı Kimliği, Adobe Acrobat Sign'da kimliği doğrulanmış spesifik bir nesnedir. Gerçek kimlik, benzersiz (kullanıcı) bir nesnenin tanımlanmasını sağlayan, sistem tarafından atanmış bir numaradır. Kullanıcı kimlikleri sistemdeki benzersiz değerler olduğu için genellikle e-posta adresiyle aynıdır; bir kullanıcı e-posta adresini değiştirebilir ama kullanıcı kimliğini değiştiremeyebilir.  Tüm varlıklar mantıksal olarak oluşturuldukları kullanıcı kimliğiyle ilişkilidir.

Dahili ve Harici Taraflar

 • Dahili taraflar, gönderen kullanıcı kimliğiyle aynı Acrobat Sign hesabının parçası olan kullanıcı kimlikleridir.
  • Aynı şirketteki kullanıcıların farklı Acrobat Sign hesapları olabileceğini de unutmayın. Acrobat Sign, e-posta etki alanlarına veya şirket adlarına göre varsayımda bulunmaz. Bununla ilgili tek ilişki, kullanıcı kimliklerinin aynı Hesap Kimliği ile ilgili olup olmamasıdır.
 • Harici taraflar, gönderen kullanıcı kimliği hesabının üyesi olmayan herhangi bir kullanıcı kimliğini tanımlar.
  • Katılımcının e-posta adresi, hesabın Kullanıcı listesinde yer almıyorsa bu katılımcı, tanıma göre harici katılımcı türündedir.

Belge görünürlüğü nasıl çalışır?

LDV kuralları hesap/grup düzeyinde etkinleştirilmiştir.

LDV kuralları yalnızca belirli bir alıcıya açıkça atanan dosya içeriğini gösterir.

Dosya içeriği, bir alıcıya en az bir alan eklenerek atanır.

 • LDV sayfa tabanlı değil, dosya tabanlıdır. Bir dosyada 40 sayfa bulunuyorsa ve alıcının bir sayfada kendisine atanmış bir alanı varsa alıcı dosyanın 40 sayfasını da görebilir.
 • Dosya, alıcı için alan içermiyorsa dosyanın hiçbir bölümü bu alıcıya gösterilmez.
 • Dört dosya varsa ve alıcının dört dosyanın tümünü görmesi gerekiyorsa her bir dosyanın herhangi bir sayfasına en az bir alan uygulanmalıdır.
 • Sayfa düzeyinde kontrol gerekiyorsa ilgili dosya birer sayfa içeren ayrı dosyalara bölünmelidir.
LDV örneği

Sağdaki örnekte bir sözleşmede iki imzalayan ve iki belge vardır.

Her iki belgede de (Alan 1 ve Alan 2) atanmış bir alan olduğu için İmzalayan 1, her iki belgeyi de görür

Belge 1'de atanmış bir alanı olmadığından İmzalayan 2 yalnızca Belge 2'yi görür. 

 • Alan 3 İmzalayan 2'ye atandığı için Belge 2, görünürdür.
Not:

LDV kuralları iki ön koşul gerektirir:

 • Birden fazla alıcı olmalıdır
  • Alıcılar, imza/onay sürecine eklenen tüm kullanıcıları içerir
  • CC alanına eklenen taraflar alıcı değildir.    
 • Sözleşmeye birden fazla dosya eklenmesi gerekir
  • Dosyalar, sözleşmeyi oluşturmak için kullanılan herhangi bir ektir (.doc, .xls, .pdf, .png vb.)

Yukarıdaki gerekliliklerden biri sağlanamıyorsa LDV kuralları ilgili sözleşme için askıya alınır.

Seçenekleri Yapılandırma

Etkinleştirildiğinde LDV, sözleşmenin davranışını ve görüntülenme şeklini değiştiren üç ayara sahiptir:

Kullanıcı arabirimindeki LDV ayarları

İmzalayanlar yalnızca imza, paraf veya kendilerine atanan veri giriş alanları içeren dosyaları görecektir ifadesi, LDV deneyimini ve kontrol kümesini etkinleştiren kök ayardır.
İmzalayanlar yalnızca imza, paraf veya kendilerine atanan veri giriş alanları içeren dosyaları görür seçeneği devre dışıysa LDV, alıcı deneyiminde tamamen devre dışı olur.

Tüm alıcılar ve CC'ye eklenen taraflar tüm dosyaları sürekli olarak görür.

LDV devre dışı

Katılımcı

İmzalama Aşamasında

Sözleşme Tamamlandı

Gönderen

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Dahili Alıcı

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Harici Alıcı

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Dahili CC

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Harici CC

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Harici Arşiv Alıcısı

NA

Tüm belgeler

Belgelerin görünürlüğü etkin ayarlara göre belirlenir:

Yalnızca İmzalayanlar yalnızca imza, paraf veya kendilerine atanan veri giriş alanları içeren dosyaları görür seçeneği etkinleştirildiğinde:

 • Gönderen, tüm dosya içeriğini sürekli olarak görebilir
 • Alıcılar, yalnızca imzalama sırasında ve sözleşme tamamlandıktan sonra açık bir şekilde dahil edildikleri dosyaları görebilir
 • CC alanına eklenen taraflar herhangi bir dosya içeriği görmez.
LDV etkin

Katılımcı

İmzalama Aşamasında

Sözleşme Tamamlandı

Gönderen

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Dahili Alıcı

Atanan belgeler

Atanan belgeler

Harici Alıcı

Atanan belgeler

Atanan belgeler

Dahili CC

Yok

Yok

Harici CC

Yok

Yok

Harici Arşiv Alıcısı

NA

Tüm belgeler

Hesabımdaki İmzalayanlar ve CC'dekiler tüm dosyaları görür seçeneği etkinken:

 • Tüm dahili kullanıcı kimlikleri (gönderen kullanıcıyla ilişkilendirilmiş) tüm dosya içeriğini görebilir.
 • Harici alıcılar, imzalama sırasında ve sözleşme tamamlandıktan sonra yalnızca kendilerine atanan dosya içeriğini görür.
 • CC alanına eklenen harici taraflar dosya içeriğini görmez.
LDV, dahili aracıların tüm dosyaları görmesine izin verir

Katılımcı

İmzalama Aşamasında

Sözleşme Tamamlandı

Gönderen

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Dahili Alıcı

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Harici Alıcı

Atanan belgeler

Atanan belgeler

Dahili CC

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Harici CC

Yok

Yok

Harici Arşiv Alıcısı

NA

Tüm belgeler

 İmzalayanlar ve CC'dekiler imzalanan sözleşmeyi aldığında tüm dosyaları görür seçeneği etkinken:

 • Alıcılar, kendilerine atanan dosya içeriğini yalnızca imza işlemi sırasında görür
 • CC alanına eklenen taraflar imza sürecinde hiçbir dosya içeriğini görmez

Sözleşme tamamlandıktan sonra tüm alıcılar ve CC'ye eklenen taraflar tüm dosya içeriğini görebilir.

LDV tamamlandığında tüm dosyalar görünür olur

Katılımcı

İmzalama Aşamasında

Sözleşme Tamamlandı

Gönderen

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Dahili Alıcı

Atanan belgeler

Tüm belgeler

Harici Alıcı

Atanan belgeler

Tüm belgeler

Dahili CC

Yok

Tüm belgeler

Harici CC

Yok

Tüm belgeler

Harici Arşiv Alıcısı

NA

Tüm belgeler

Bu yapılandırma LDV kurallarını etkinleştirir ve tüm dahili kullanıcı kimliklerinin (gönderenle ilişkilendirilmiş) imzalama döngüsü sırasında tüm dosya içeriğini görüntülemesine izin verir.

Sözleşme tamamlandığında tüm kullanıcılar tüm dosya içeriğini görüntüleyebilir

LDV, dahili aracıların tüm dosyaları görmesine izin verir

Katılımcı

İmzalama Aşamasında

Sözleşme Tamamlandı

Gönderen

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Dahili Alıcı

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Harici Alıcı

Atanan belgeler

Tüm belgeler

Dahili CC

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Harici CC

Yok

Tüm belgeler

Harici Arşiv Alıcısı

NA

Tüm belgeler

Yazılı imzaları kabul etmeyi planlıyorsanız bu seçeneği etkinleştirmeniz gerekir ancak yazılı bir imza söz konusu olduğunda LDV kurallarının geçerli olmadığını unutmayın.

Her durumda yazılı bir imza söz konusu olduğunda LDV kuralları ilgili sözleşme için askıya alınır.

Yazılı imza için LDV

Katılımcı

İmzalama Aşamasında

Sözleşme Tamamlandı

Gönderen

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Dahili Alıcı

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Harici Alıcı

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Dahili CC

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Harici CC

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Harici Arşiv Alıcısı

NA

Tüm belgeler

REST API v6 ile LDV'yi kullanma

Gönderen, belgelere açıkça görünürlük vermek için REST API v6'yı kullanabilir.

API çağrıları hesap/grup düzeyindeki ayarları geçersiz kıldığından REST API v6 çağrıları, kullanıcı arabirimindeki tüm belge görünürlük ayarlarını yok sayar.

Gönderici, belirli bir alıcıya yönelik bir form alanı belirten dosya etiketi bulunuyorsa bu etiketi belirlemelidir. 

POST /sözleşmeler REST API v6 uç noktasında, belge görünürlük davranışlarını kontrol eden üç parametre bulunur.

AgreementInfo

Parametre Adı

Yazın

Zorunlu

Açıklama

documentVisibilityEnabled

Boole değeri

Hayır

Sözleşme için isteğe bağlı belge görünürlüğü parametresi. Bu parametre belirtilmeli ve belge görünürlüğünü sağlamak için "true" olarak ayarlanmalıdır.


ParticipantSetInfo

Parametre Adı

Yazın

Zorunlu

Açıklama

visiblePages

Dize[]

Hayır

Bu katılımcı kümesindeki katılımcılar için görünür hale getirilmesi gereken FileInfo.label listesi.


CcInfo

Parametre Adı

Yazın

Zorunlu

Açıklama

visiblePages

Dize[]

Hayır

Bu CC katılımcıları için görünür hale getirilmesi gereken FileInfo.label listesi.


HTTP Durum Kodu

HTTP Durum Kodu

Nedeni

Açıklama

400

INVALID_PARTICIPANT_SET_VISIBLE_PAGE_LABEL

Katılımcı kümesindeki bir veya daha fazla görünür sayfa etiketi geçersiz.

400

INVALID_CC_VISIBLE_PAGE_LABEL

CC'deki bir veya daha fazla görünür sayfa etiketi geçersiz.

403

DOCUMENT_VISIBILITY_DISABLED

Etkin belge görünürlüğü "false" olarak ayarlanmış ve bu nedenle herhangi bir katılımcı kümesi veya CC için dosya bilgi dizini belirlenemiyor.

GET /sözleşmeler/{sözleşme kimliği} REST API v6 uç noktası, katılımcılar ve belgeler arasındaki ilişki bilgilerini almak için kullanılabilir

AgreementInfo

Parametre Adı

Yazın

Açıklama

documentVisibilityEnabled

Boole değeri

"True" ise bu sözleşme için belge görünürlüğü etkinleştirilmiştir.


ParticipantSetInfo

Parametre Adı

REST Nesnesi

Açıklama

visiblePages

Dize[]

Bu katılımcı kümesindeki katılımcılar için görünür hale getirilmesi gereken FileInfo.label listesi.


CcInfo

Parametre Adı

REST Nesnesi

Açıklama

visiblePages

Dize[]

Bu CC katılımcıları için görünür hale getirilmesi gereken FileInfo.label listesi.

GET /sözleşmeler/{sözleşme kimliği}, İPTAL EDİLDİ durumunu bildiriyorsa bunun nedeni bir veya daha fazla geçersiz belge görünürlük parametresi değeri olabilir.

Hata nedenini almak için GET /sözleşmeler/{sözleşme kimliği}/olaylar kodunu kullanın.

Hata Mesajı

Koşul

fileInfoIndex <FileInfo indeksi>, <katılımcı e-postası> içeren participantSets'lerin birinde yok

<etiket>, <katılımcı e-postası> katılımcıları için visiblePages olarak ayarlanmalıdır

Yukarıdaki sorun, AUTO_CANCELLED_CONVERSION_PROBLEM Event.type değeriyle ve Event.comment koduyla günlüğe kaydedilir.


Bilinmesi gereken hususlar....

Sınırlı belge görünürlüğü ve dijital imza sertifikaları uyumlu değildir.

LDV etkinleştirildiğinde, dijital imza nesnesi uygulama içi içerik oluşturma ortamından kaldırılır.

Dijital imza alanına sahip bir sözleşme LDV kuralları etkinken gönderildiğinde bir hata tetiklenir:

Sınırlı belge görünürlüğü nedeniyle <alan adı> dijital imza alanı desteklenmiyor.

Kullanıcı kimliği, ek alanını içeren dosyayı görüntüleyebiliyorsa eklerin içeriğini görüntüleme yetkisine de sahiptir.

Bir alıcıyı değiştirme işlemi, tek bir istisna dışında normal şekilde yürütülebilir:

 • Sözleşmeyi Gönderen kişi, imzalama dışında bir rolde alıcı olarak belirlendiyse ve Hesabımdaki İmzalayanlar ve CC'dekiler tüm dosyaları görür seçeneği devre dışıysa kendini değiştiremez.

Hesabımdaki İmzalayanlar ve CC'dekiler tüm dosyaları görür seçeneği etkinken:

 • Dahili alıcılar sadece başka bir dahili kullanıcıya delege edebilir
 • Harici alıcılar dahili bir kullanıcıya delege edemez
  • Delegasyon işlemi denendiğinde şu hata oluşur: "Hesap yöneticiniz, bu kişiye delegasyona izin vermiyor."

Sözleşme bir katılımcı tarafından görüntülenmediği sürece dosyalar ve alanlar (Sözleşme Unsurunu Değiştirme özelliği kullanılarak) düzenlenebilir.

LDV, rol açısından agnostiktir. 

İmzalamayan bir alıcınız varsa ilgili alıcıya erişim imkanı sunmak istediğiniz her dosyaya en az bir alan yerleştirilmelidir.

Alıcının görünür dosyası yoksa (alan yerleştirilmediği için) bir hata tetiklenir:

Katılımcının <e-posta> (<katılımcı rolü>) görünür bir belgesi yok

Toplu Halde Gönder seçeneği diğer sözleşmelerle aynı şekilde çalışır. 

Bir sözleşme gönderildiğinde, imzalama görevi olan her alıcı için en az bir zorunlu (isteğe bağlı veya koşullu değil) imza alanı olmalıdır.

Bir veya daha fazla imzalayanın zorunlu imza alanı yoksa sözleşmenin sonuna ek bir sayfa eklenir ve her imzalayan için bir imza bloğu eklenir (Son sayfa tüm imzalayanlar tarafından görüntülenebilir).

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın