Not:

Sözleşme Durumunu Al ve Sözleşmeyi İptal Et eylemleri yalnızca NA1 örneğinde bulunan müşteriler için geçerlidir.

Örneğinizi nasıl bulacağınızı öğrenin

Eylem: Parametreler İçeren Sözleşme Gönderme

Sentence: Send Agreement with library id: %1 (leave empty to send document) name: %2 message: %3 sender %4 recipient email %5 role: %6 flow: %7, type: %8 output AgreementID to %9: error message: %10 code: %11

Parametre

Tür

Kimlik

Notlar

LibraryDocumentId

In

1

Bu değeri boş bırakın veya eSign hesabındaki bir kitaplık kimliğini kullanın. Aşağıya bakın.

AgreementName

In

2

CurrentItem:Title kullanılıyorsa Title değerinin boş bırakılmadığından emin olun

AgreementMessage

In

3

 

AgreementSender

In

4

eSign hesabının bir parçası olan bir e-posta adresi olması gerekir

RecipientEmail(s)

In

5

Aşağıya bakın

RecipientRole

In

6

 

SignatureFlow

In

7

 

SignatureType

In

8

 

MergeFieldInfo

In

9

Dictionary key=mergefieldName value=mergefieldValue, bağlantılı uygulamaya göndermek için dizeye dönüştürülmüştür. Aşağıya bakın.

AgreementID

Out

10

 

ErrorMessage

Out

11

 

ErrorCode

Out

12

 
LibraryDocumentId:
 • Özel liste iş akışı için LibraryDocumentId gerekir. Kimliği almak için şimdilik eSign API'si için sorgu gönderen kitaplık belgesi kimlikleri alma sayfasını kullanın.
 • Belge kitaplığı iş akışı için değer boş bırakılmışsa iş akışı eSign'daki geçici belge olarak geçerli belgeyi yükler.
 
MergeFieldInfo:
 • Sözleşme göndermek üzere alan birleştirme bilgilerini atlamak için SharePoint Designer Dictionary'yi kullanın.
Merge Fields

 

 • Belgede aşağıdaki metin etiketlerinin eşleşmesi gerekir:
Merge Field Document
 
recipientEmail(s) formatı ve bir iş akışı tasarımcısının nasıl gireceği:

SharePoint girişi bu şekilde görünür.

 • İmzalayanlar, birden çok değerin bulunduğu Kişi sütunudur.
 • İmzalayan 1, İmzalayan 2, tek değer içeren Kişi sütunlarıdır.
birden fazla kişi

 

Birden çok alıcı (basit örnek): a@b.com;b@c.com;

 • Tüm alıcılara recipientRole olarak Designer'da belirlenen aynı rol verilir

SharePoint Designer'daki görünüm şöyledir:

çok alıcılı e-postalar

 

 • Adobe Sign'a aktarmak için JSON oluşturma

 

Birden çok alıcı (karmaşık örnek): a@b.com:İMZALAYAN,b@c.com:ONAYLAYAN

SharePoint Designer'da birden çok alıcı görünümü şöyledir:

özel e-posta

 

 • EchoSign'a aktarmak için JSON oluşturma

Tek Alıcı: a@b.com

 • EchoSign'a aktarmak için JSON oluşturma

 

Tam sözleşme gönderme eylemleri örnekleri:

 • Belge kitaplığı için
Send Agreement Document-2

 

 • Özel liste için
Send Agreement Item List

Eylem: Sözleşme Durumunu Alma - Yalnızca NA1

Sentence: Get Agreement Status for Agreement ID %1, sender: %2 output Status to %3

Parametre

Tür

Kimlik

AgreementID

In

1

AgreementSender

In

2

AgreementStatus

Out

3

Aşağıdaki örnekte, SharePoint 2013 Designer iş akışı kullanılarak İMZALANDI durumuna gelene kadar belgenin durumunun nasıl kontrol edileceği gösterilmiştir:

durum döngüsü

Eylem: Sözleşmeyi İndirme

Sentence: Download Agreement with Agreement ID %1 %2 with file name: %3: sender: %4 attach audit report: %5, attach supporting documents: %6 result status: %7 error status: %8 code: %9

Parametre

Tür

Kimlik

AgreementID

In

1

SaveType

In

2

AgreementFileName

In

3

AgreementSender

In

4

AttachAuditReport

In

5

AttachSupportingDocuments

In

6

DownloadActionResult

Out

7

DownloadErrorMessage

Out

8

DownloadErrorCode

Out

9

 

SharePoint Designer'da Sözleşme İndirme örneği:

Download Agreement

 

Eylemin bir listedeki sonucu:

liste eki imzalandı

 

Eylemin bir belge kitaplığındaki sonucu:

belge kitaplığı imzalandı

Önemli: Zorunlu teslim alma seçeneği veya zorunlu sütunları olan bir kitaplığa indiriliyorsa belgenin SharePoint'e gönderildikten sonra teslim edildiğinden emin olun. Aksi halde belgenin teslim edilmiş sürümü olmaz ve tüm okuyucular göremez

Eylem: Sözleşmeyi İptal Etme - Yalnızca NA1

Sentence: Cancel Agreement with Agreement ID %1, sender: %2 cancel comment: %3 notify sender: %4 output Cancel Status to %5

Parametre

Tür

Kimlik

AgreementID

In

1

AgreementSender

In

2

Comment

In

3

NotifySigner

In

4

AgreementCancelStatus

Out

5

Eylem: Birden Çok Kişi Bulunan Sütundaki E-posta Adreslerini Doğru Sırayla Alma

Sentence: Get email addresses from multi person column %1 in correct order, output email addresses to %2: error message: %3

Parametre

Tür

Kimlik

Notlar

PeopleColumnName

In

1

SharePoint sütununun dahili adı (ekran adı değil). Örnek: Agrement_x0020_Signers

PeopleEmailAddresses

Out

2

PeopleColumnName'deki kimliklere göre doğru sıra halinde virgülle ayrılmış e-posta adresleri

GetEmailAddressesErrorMessage

Out

3