Toplu Sözleşmeler sekmesini kullanarak toplu olarak sözleşme kayıtları oluşturabilirsiniz. Kullanılacak Sözleşme Şablonunu seçebilir, ardından ana nesne için kayıtları daraltacak bir sorgu girebilirsiniz. Sözleşme Oluştur düğmesini tıklattığınızda, belirttiğiniz Sözleşme Şablonuna göre, sorgulanan bu kayıtların her biri için bir sözleşme kaydı oluşturulur.

Toplu Olarak Sözleşme Oluşturma

Toplu olarak sözleşme oluşturmak için:

1. Pencerenin sol üst kısmındaki Uygulama Başlatıcı aracından Adobe Sign'ı seçin.

2. Toplu Sözleşmeler sekmesini tıklatın. Sekme görüntülenmezse sağdaki açılır menüyü kullanın.

Toplu Olarak Sözleşme Oluştur sayfası görüntülenir.

3. Sözleşme Şablonu Seç açılır menüsünden toplu sözleşmeleri oluşturmak için kullanılacak sözleşme şablonunu seçin. Ana Nesne Türü alanı seçilen şablona göre doldurulur.

Toplu Olarak Sözleşme Oluştur sayfası

 

4. Sözleşme kaydı oluşturmak için kullanılacak kayıt listesini daraltmak üzere Kayıt Sorgusu Gir kutusuna bir sorgu girin. Aşağıda bazı sorgu örnekleri verilmektedir:

Tüm fırsatları seç

○ SELECT Id from Opportunity

Acme Corp telefon sorgularından gelen tüm olası müşterileri seç:

○ SELECT Id from Lead where LeadSource = 'Phone Inquiry' and Email LIKE '%acme.com'

Dünden bu yana oluşturulmuş ve e-posta almayı tercih etmiş Potansiyel Müşteri türündeki hesaplar altındaki tüm iletişim yetkililerini seç.

○ SELECT Id from Contact where Type =  'Prospect' and CreateDate > YESTERDAY and HasOptedOutOfEmail = false

2014 Dreamforce kampanyasındaki tüm olası müşterileri seç

○ SELECT Id from Lead where Campaign.Name = '2014 Dreamforce Campaign'

 

5. Sözleşme Oluştur düğmesini tıklatın. Gönderilen toplu sözleşmelerle ilgili bir mesaj görüntülenir.

Sözleşmelerin oluşturulduğunu bildiren doğrulama mesajı

Oluşturulup gönderilen sözleşmeleri Sözleşme nesnesi liste görünümünde görüntüleyebilirsiniz

  • Sözleşmeler sekmesini tıklatın
  • Aşağı oku (▼) tıklatın ve menüden TÜMÜ'nü seçin
Sözleşmeler sekmesinde Tümü öğesini seçme

Tüm sözleşmeler listelenir.

Sütun başlıkları sözleşmeleri Sözleşme Adı veya Durumuna göre sıralamanıza olanak verir

Tüm sözleşmelerin listesi

Sözleşmeleri Toplu Olarak Gönderme, Güncelleme ve Yönetme

Sözleşme nesnesi liste görünümünde şimdi toplu eylemler gerçekleştirme seçeneğinden yararlanabilirsiniz (tüm sözleşme kayıtları için tek seferde 200). Bu eylemler arasında şunlar bulunur:

  • Sahibi Değiştir
  • Sözleşmeyi İptal Et
  • Sözleşmeyi Sil
  • Sözleşme Gönder
  • Hatırlatıcı Gönder
  • Sözleşmeyi Güncelle

 

Salesforce için Adobe Sign paketi sürüm 18'i veya daha önceki bir sürümü kullanıyorsanız sözleşmeleri toplu olarak yönetmenin ilk adımı yukarıda listelenen düğme seçeneklerinin gösterilmesini sağlamaktır.  (Sürüm 19'da bu seçenekler varsayılan olarak yapılandırılmıştır)

Bunu yapmak için:

  1. Kurulum > Oluştur > Oluştur > Nesneler alanına gidin
  2. Sözleşme nesnesi etiketini tıklatın
SFDC'de Nesneler'e gidin

 

   3. Doğrudan bu bölüme gitmek için sayfanın en üst kısmındaki Düzenleri Ara bağlantısını tıklatın

Search Layouts Link

 

   4. Sözleşme Listesi Görünümü için Düzenle bağlantısını tıklatın

Düzenleri Ara paneli

 

   5. Sözleşme listenize eklemek istediğiniz toplu güncelleme düğmelerini seçin ve Ekle'yi tıklatarak Seçili Düğmeler bölümüne ekleyin

   6. Kaydet'i tıklatın

Sözleşme Listesi Görünümü

 

Birden çok Sözleşmeyi değiştirmek için:

   1. Sözleşmeler sekmesini tıklatarak Sözleşme Listesini açın.

   2. Aşağı oku (▼) tıklatın ve menüden TÜMÜ'nü seçin

Sözleşmeler sekmesinde Tümü öğesini seçme

   3. Üzerinde işlem yapmak istediğiniz sözleşmelerin her birini seçin.  

○ En üst kısımda, Sözleşme Adı'nın yanında bulunan kutuyu işaretlediğinizde, geçerli görünümdeki tüm kayıtlar seçilir.

   4. Gerçekleştirilecek eylemi tıklatın

Not:

Bazı eylemlere izin verilmez. Örneğin, zaten imzalanmış olan bir sözleşmeyi iptal edemezsiniz. Gönderilmiş olan bir sözleşmeyi gönderemezsiniz. Bu eylemleri gerçekleştirmeyi denediğinizde sözleşme kaydı sayfasında bir hata görüntülenir

Toplu değişiklik seçeneği menüleri

Eylem bağlantısını tıklattıktan sonra, sayfa yenilenerek eylemi ve dahil edilen sözleşmeleri kapsayan bir özet görüntüler.

  5. Eylemi yürütmek için Gönder'i tıklatın

Doğrulama sayfası

Düğmeyi tıklattıktan sonra doğrulamak için bu eylemi gerçekten gerçekleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur.  Gerçekleştirmek istiyorsanız Tamam'ı tıklatın.

 

Eylemin devam ettiğini doğrulayan bir eylem sonrası mesajı görüntülenir

Başarı mesajı.