Kullanıcı Kılavuzu İptal

Dijital Kimlik Ağ Geçidi

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Özel e-posta şablonları
   6. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Senet kağıdı için eOriginal ile elektronik olarak kasaya alma
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 2. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
 1. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 2. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 3. Sözleşmeleri Yönetme 
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 4. Denetim Raporu
 5. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

Genel Bakış

Adobe Acrobat Sign Dijital Kimlik Ağ Geçidi, kuruluşların çok çeşitli önceden yapılandırılmış üçüncü taraf dijital kimlik sağlayıcıları (IDP) arasından seçim yapmasına ve işlev, güvenlik veya uyumluluk bakımından ihtiyaçlarına en uygun kimlik doğrulama türünden yararlanmasına olanak tanır. Kullanıcı kimlik doğrulaması, imzalayan kimliği doğrulaması ve kimlik birleştirme çözümlerine yönelik IDP hizmetleri, Acrobat Sign ile entegrasyon sağlamak üzere standart OpenID Connect (OIDC) kimlik doğrulama protokolünü kullanır. Seçilen IDP'ye bağlı olarak hizmet şunları içerebilir:

 • Videoyla kimlik doğrulama
 • Elektronik Kimlik (eID) doğrulaması
 • Kimlik belgesi onayı
 • Bilgi tabanlı kimlik doğrulama (KBA)
 • Biyometrik kimlik doğrulama

IDP hizmetlerinin çoğu, AAL3 düzeyine kadar çok faktörlü kimlik doğrulama çözümleri için NIST 800-63A/B/C standartlarını, IAL3 düzeyine kadar kimlik doğrulama seçeneklerini ve FAL3 düzeyine kadar birleştirme doğrulamayı destekler. Bazı IDP hizmetleri aynı zamanda ISO 29115 LoA4 ve/veya LoA High düzeyine kadar 910/2014 sayılı AB Düzenlemesini (eIDAS) destekler.

Tüm IDP hizmetleri, kuruluşunuzun kullanım durumlarınız için yeterli miktarda IDP hizmeti işlemi tutmasını sağlamak üzere sürekli izleme ile birlikte kullanılmadan önce tedarikçiyle ticari bir sözleşme ve yapılandırma gerektirir.

Kimlik doğrulama işlemlerinin tedariki, tüketimi ve bildirimi

Kimlik sağlayıcılar Acrobat Sign lisanslamasına dahil değildir ve Adobe yapılandırılabilen çeşitli IDP'lerden kimlik doğrulama hizmetleri tedarik etmek için ticari bir kanal sağlamaz. 13.3 Genel

Seçtikleri IDP’ye sahip yeterli bir kimlik işlemleri hacmi almak ve korumak müşterinin sorumluluğundadır. 13.3 Genel

IDP, işlemlerin nasıl tüketildiğine ve faturalandığına dair anlaşılır kılavuz sağlayacak ve tüketimi/kullanılabilirliği doğrudan müşteriye bildirecektir. 13.3 Genel

Alıcı deneyimi

Acrobat Sign imza işlemi üzerinden müşteriye başka herhangi bir sözleşme gibi bir Gözden Geçir ve İmzala e-postası gönderilecektir.

Alıcı, sözleşmeyi açmak için Gözden geçir ve imzala düğmesini seçtiğinde belgeye erişmek için kimlik doğrulaması gerektiğini belirten bir bilgi iletişim kutusu sunulur. Yapılandırılan ayarlara bağlı olarak müşteri şunları görecektir:

 • Doğrulama işleminin yüksek düzeyde bir özeti.
 • Kimlik doğrulamayı gerçekleştiren IDP'nin adı ve logosu.
 • Doğrulama işleminde bir sorun olması durumunda IDP Destek ile irtibat kurmak için bir e-posta ve telefon numarası.
 • Alıcının irtibata geçmesi gerektiğinde, sözleşmeyi gönderen Acrobat Sign kullanıcısının e-posta adresi.
 • Alıcının kimlik verilerinin İmza Sahibi Kimlik Raporunda depolanacağına dair bir beyan (Gönderenin hesabı bunu yapmak üzere yapılandırılırsa).
 • Sözleşme iptal edilmeden önce alıcının kullanabileceği kalan doğrulama deneme sayısı hakkında bir uyarı mesajı. Bu mesaj sadece alıcı kimlik doğrulama işlemini denedikten ve başarısız olduktan sonra görüntülenir.
 • Kimliği Doğrula düğmesi, bir açılır ekranı açarak ve işlemi IDP’ye teslim ederek doğrulama işlemini tetikler.
  • Alıcının kimlik doğrulama işlemi deneyimi ve yapılacak doğrulamanın türü, Gönderenin seçtiği kimlik sağlayıcıya bağlıdır.

Doğrulama işlemi başarıyla tamamlandığında, alıcı Acrobat Sign penceresine geri döndürülür ve sözleşme dikkatlerine sunulur.

Alıcı kimlik doğrulama mesajı

Gönderen deneyimi

Yeni bir sözleşme oluştururken Kimlik Sağlayıcının seçilmesi

Gönderenin hesabı veya grubu için bir veya daha fazla IDP yapılandırılır ve etkinleştirilirse kullanıcılar, alıcıya sunulan tüm kimlik doğrulama yöntemlerini içeren açılır menüde IDP'yi seçme seçeneğini görecektir. Etkinleştirilen IDP'ler, Dijital Kimlik Ağ Geçidi bölümünde listelenecektir. Hiçbir IDP etkinleştirilmezse, o zaman Dijital Kimlik Ağ Geçidi mevcut olmayacaktır ve kullanıcı hiçbir IDP görmeyecektir.

Menüde farenin bir IDP üzerine getirilmesi, IDP hizmetinin kısa bir açıklamasını sağlayan bir araç ipucunu gösterir.

Kimlik doğrulama yöntemi seçin

Sözleşme gönderildikten sonra IDP'yi güncelleme

Bir kullanıcının farklı bir IDP (veya başka herhangi bir kimlik doğrulama yöntemi) seçmek için kimlik doğrulamasını güncellemesi gerekirse kullanıcı kimlik doğrulama yöntemini düzenlemek için aynı işlemi kullanabilir.

Kullanıcı, Dijital Kimlik Ağ Geçidinden başka bir IDP seçmek zorunda değildir. Etkinleştirilen başka herhangi bir kimlik doğrulama yöntemi seçilebilir.

Kimlik Doğrulama yöntemini düzenleme

Denetim Raporu

Denetim raporu, alıcının Dijital Kimlik Ağ Geçidinden bir Kimlik Sağlayıcı tarafından doğrulandığını açıkça gösterir ve hangi IDP'nin dahil edildiğini ve hizmetlerinin bir açıklamasını belirtir:

Denetim raporu

İmzalayan Kimliği Raporu (SIR)

Varsayılan olarak, Acrobat Sign IDP tarafından geri gönderilen kimlik bilgilerini tutmaz. Ancak, hesap ve grup yöneticileri kimlik bilgilerini Acrobat Sign sunucularına kaydetme seçeneğini etkinleştirebilir.

Ek olarak, yöneticiler mevcut eylemler listesinden Yönet sayfasında kullanıcılar için hesap ve grup düzeyinde, Kimlik Raporunu indirme seçeneğini yapılandırabilir.

Yönet sayfasından SIR'yi indirin

İmzalayan Kimlik Raporu, kimlik doğrulama işlemi başarılı olduğunda IDP tarafından döndürülen tüm kimlik bilgilerini ve işlem başarısız olduğunda da ilgili verileri içerir. İçerik, satıcı ve kimlik doğrulama yöntemine bağlı olarak değişir. Genel veriler aşağıdakileri içerir:

 • Referans Kimliği: IDP ucunda gerçekleşen işlemin benzersiz tanımlayıcısı. Adli analizin yanı sıra Destek talepleri için de kullanışlıdır.
 • sub (Özne Tanımlayıcısı): IDP sistemi bağlamında alıcı için benzersiz bir tanımlayıcı sağlar.
 • Kimlik Belirteci Ham değeri: Tanımlama işleminin sonucunu içeren IDP tarafından imzalanmış bir doğrulama sağlar. Kimliğin, geçerli işlem bağlamında doğrulandığına dair kanıt.
Yönet sayfasından SIR'yi indirin

İmzalayan Kimliği Raporu hakkında daha fazla bilgi için bu sayfaya bakın >

Kimlik doğrulama olarak IDP’leri kullanmak için yapılandırma erişimi

Yönetici menüsünde Dijital Kimlik sekmesinde kimlik doğrulama yöntemini etkinleştirin.

Bu görünümde, sayfanın altını dolduran mevcut IDP'lerin tam listesiyle birlikte üç üst düzey ayar vardır.

 • Dijital Kimlik Ağ Geçidi - Bu ayar, dijital kimlik hizmetlerine erişim sağlayan geçittir.
  • Sözleşmeyi iptal etmeden önce imzalarını onaylamaları için imzalayanların X kez denemesine izin ver: Kimliklerini doğrulamak için maksimum deneme sayısını ihlal eden herhangi bir alıcı, sözleşmeyi otomatik olarak iptal eder.
   • Maksimum deneme sayısı ondur
   • Bu değeri ayarlarken IDP'nizin işlem tüketim politikasının mantığını anladığınızdan emin olun. Bazı satıcılar deneme başına ücretlendirme yapar.
  • İmzalayan Kimliği Raporlarına izin vermek için doğrulanmış kimlik verilerini sakla
   •  Etkinleştirildiğinde kimlik doğrulama bilgileri Acrobat Sign sunucularında saklanır ve SIR kullanılarak alınabilir.
   • Devre dışı bırakıldığında kimlik bilgileri Acrobat Sign sunucularında saklanmaz.
   • Veri toplama, ayar etkinleştirildiğinde ve kaydedildiğinde hemen başlar. Benzer şekilde, ayar devre dışı bırakıldığında ve kaydedildiğinde veri toplama hemen durdurulur.
   • Alıcı incelendiği sırada toplanmayan veriler daha sonraki bir zamanda toplanamaz.
Dijital Kimlik Ağ Geçidi

Dijital Kimlik Ağ Geçidi etkinleştirildiğinde, Dijital Kimlik Ağ Geçidi aracılığıyla dahili alıcılar için kimlik doğrulama yöntemi de etkinleştirilir. Dijital Kimlik Ağ Geçidi etkinken bu seçenek devre dışı bırakılamaz.

Dahili alıcı yapılandırması

Not:

Harici ve dahili alıcılar için farklı IDP'ler yapılandırılamaz. Dijital Kimlik arabiriminde bulunan tüm seçenekler her iki alıcı türü için de kullanılabilir.

İlgili kontroller

Kullanıcıların İmzalayan Kimliği Raporunu indirmelerine izin vermek isteyip istemediğinizi gözden geçirmek için iki ek ayar vardır:

Kullanıcıların SIR'yi indirebilmesini istiyorsanız hesap veya grup düzeyinde erişimlerini açıkça etkinleştirmelisiniz.

 1. Hesap ayarları > Ayarları Gönder > İmzalayan Tanımlama Seçenekleri alanına gidin.
 2. Gönderenlerin, Doğrulanan İmzalar içeren sözleşmelerde İmzalayan Kimliği Raporu indirmesine izin ver seçeneğini etkinleştirin.
 3. Sayfa yapılandırmasını kaydedin.
DIG - İmzalayan erişebilirliği

Not:

Bu ayar Dijital Kimlik sağlayıcıları için SIR’yi etkinleştirir.

Bu, Resmi Kurum Kimliğinin kullandığı aynı ayar değildir.

Bir kimlik raporunu indirirken kullanıcı PDF'yi parola ile korumalıdır.

Gizli PII belgeleri için PDF parolasının güvenlik düzeyi politikasını şirket politikanıza göre ayarlayın.

 1. Hesap Ayarları > Güvenlik Ayarları > Belge Parolası Güvenlik Düzeyi alanına gidin
 2. Uygun parola karmaşıklığı ayarlayın.
 3. Sayfa yapılandırmasını kaydedin.
DIG Belgesi parola güvenlik düzeyi

Bireysel IDP'leri yapılandırma

Dijital Kimlik sayfasının altında IDP “kartları” vardır. Her kart, IDP'den bir veya daha fazla kimlik doğrulama yöntemini temsil eder.

Bir IDP kartını etkinleştirmek için çark simgesini tıklatın:

IDP kartını yapılandır

Not:

Adobe Okta IDP, bu belgelerde sadece örnek amacıyla kullanılmaktadır. Müşterilerin bu IDP’ye erişimi yoktur.

Gereksinimlerinize bağlı olarak hesap ve/veya grup düzeyinde bir IDP yapılandırılabilir. Arabirim, grup düzeyi ayarını devralma durumu hakkında bağlam sağlamak üzere biraz değişir:

Hesap düzeyinde, arabirim sadece Doğrulama için bu hizmeti etkinleştir onay kutusunun etkinleştirilmesini gerektirir:

Hesap düzeyi IDP yapılandırması

Grup düzeyinde bir IDP yapılandırması görüntülenirken Doğrulama için bu hizmeti etkinleştir onay kutusunun işareti kaldırılırsa ve çizgi grileşirse hesap düzeyinde IDP hizmetinin yapılandırması kaldırılır.

Grup düzeyi yapılandırması, Grup düzeyi yapılandırması ile hesap ayarlarını geçersiz kıl onay kutusu işaretlenerek etkinleştirilebilir.

Grup düzeyi yapılandırması - IDP hesap düzeyinde yapılandırılmaz

Grup düzeyinde bir IDP yapılandırması görüntülenirken Doğrulama için bu hizmeti etkinleştir onay kutusunun işareti kaldırılırsa hesap düzeyinde IDP hizmeti yapılandırılır.

Grup düzeyi yapılandırması, Grup düzeyi yapılandırması ile hesap ayarlarını geçersiz kıl onay kutusu işaretlenerek gruba özel parametrelerle etkinleştirilebilir ve tanımlanabilir.

Grup düzeyi yapılandırması - Hesap düzeyinde yapılandırılan aynı IDP

Doğrulama için bu hizmeti etkinleştir ve Grup düzeyi yapılandırması ile hesap ayarlarını geçersiz kıl onay Kutuları işaretlendiğinde IDP hizmeti açıkça grup için yapılandırılır.

Grup düzeyi yapılandırması - Hesap düzeyi yapılandırmasını geçersiz kılma

 13.3 Genel

IDP yapılandırma gereksinimleri, IDP'nin kullandığı kimlik doğrulama yöntemine bağlıdır:

Temel Kimlik Doğrulama, IDP’nizin size sağlayacağı iki öğe gerektirir:

 • İstemci Kimliği
 • İstemci Parolası

Bittiğinde yapılandırmayı kaydedin.

Temel Kimlik Doğrulama

Özel Anahtar JWT, IDP'niz tarafından size sağlanacak üç öğe gerektirir:

 • İstemci Kimliği
 • İmzalama sertifikası (.p12 veya .pfx formatında).
 • İmzalama sertifikasını güvenceye almak için kullanılan parola.

Bittiğinde yapılandırmayı kaydedin.

Özel anahtar JWT

İstemci Parolası Kimlik Doğrulama Sonrası, IDP’nizin size sağlayacağı iki öğe gerektirir:

 • İstemci Kimliği
 • İstemci Parolası

Bittiğinde yapılandırmayı kaydedin.

İstemci Parolası Kimlik Doğrulama Sonrası

İstemci Parolası JWT Kimlik Doğrulaması, IDP’nizin size sağlayacağı iki öğe gerektirir:

 • İstemci Kimliği
 • İstemci Parolası

Bittiğinde yapılandırmayı kaydedin.

İstemci Parolası JWT Kimlik Doğrulaması

Yapılandırılmış bir IDP'yi devre dışı bırakma/etkinleştirme

IDP hizmeti, sol üst köşedeki onay kutusu simgesine basılarak ve sayfa yapılandırması kaydedilerek IDP kartı üzerindeki yapılandırma bilgileri silinmeden devre dışı bırakılabilir. Bir IDP hizmetini bu şekilde devre dışı bırakarak IDP'yi daha sonraki bir zamanda yeniden etkinleştirmeniz gerektiğinde yapılandırma bilgilerini korumuş olursunuz.

Bir IDP hizmetinin bu şekilde devre dışı bırakılması, bilgiler kaybolmadığı için bir zorluk oluşturmaz ve hizmet onay kutusuna tekrar basılarak ve sayfa yapılandırması kaydedilerek hızlıca yeniden etkinleştirilebilir.

IDP kartını devre dışı bırakma/etkinleştirme

IDP yapılandırmasını silme

Bir IDP yapılandırması, IDP kartı üzerindeki çöp kutusu simgesine basılarak Dijital Kimlik panelinden doğrudan silinebilir.

Yapılandırmanın silinmesi gerekip gerekmediğini onaylaması için bir iletişim kutusu yöneticiyi sınayacaktır.

İletişim kutusu ayrıca, IDP ile kimlik doğrulamalarını henüz tamamlamamış alıcılar üzerindeki etki hakkında da uyarır.

IDP yapılandırması silinirse veya hizmet devre dışı bırakılırsa kimliklerini doğrulamaya çalıştıklarında alıcılara bir hata gösterilecektir.

Silme sınaması

Bilinmesi gereken hususlar

Bir alıcı kimliğini doğrulamaya çalıştığında IDP hizmeti herhangi bir nedenle devre dışı bırakılırsa hizmetin devre dışı bırakıldığına dair kısa bir mesaj ve sözleşmeyi gönderen kişi ile irtibat kurma talimatı içeren bir hata oluşturulur. Gönderen kişinin e-posta adresi verilir.

IDP hizmetiyle ilgili bir sorun bildirilen gönderenlerin, kimlik doğrulama yöntemini yeni bir IDP’ye veya başka bir kabul edilebilir yöntemle değiştirmesi gerekebilir.

Devre dışı bırakılan hizmet hatası