Print_double-sided

Adobe Reader та Adobe Acrobat дозволяють двосторонній друк, якщо така функція підтримується принтером. Параметри друку контролюються драйвером принтера, а не програмою Adobe Acrobat чи Adobe Reader. Див. документацію принтера, щоб переглянути список функцій, які підтримуються. (Двосторонній друк також може називатися дуплексним, оборотним, друком передньої та задньої сторони або друком з обох боків.)


(Mac) Двосторонній друк в Acrobat DC, Acrobat Reader DC

Наразі параметри друку в MacOS мають пріоритет над параметрами друку в Acrobat або Acrobat Reader. Коли ви намагаєтеся друкувати з двох сторін з Acrobat або Acrobat Reader, принтер не друкує відповідно до вказаних параметрів в Acrobat/Reader. Тому потрібно налаштувати параметри друку за допомогою інтерфейсу адміністратора CUPS у Mac.

Налаштування параметрів друку в інтерфейсі адміністратора CUPS

CUPS (раніше відома як Common UNIX Printing System) — це мережева служба друку, яка використовується комп'ютерами Mac. Вона дозволяє налаштувати принтери в мережі та персоналізувати параметри принтера. За замовчуванням веб-інтерфейс CUPS вимкнено в Mac. 

Примітка.

Параметри, указані в інтерфейсі CUPS мають пріоритет над налаштуваннями друку в Acrobat або Acrobat Reader.

Дії для ввімкнення або вимкнення двостороннього друку за допомогою інтерфейсу CUPS

 1. Відкрийте програму Terminal на комп'ютері Mac. Щоб відкрити програму Terminal, виконайте одну з указаних нижче дій.

  • Натисніть значок Finder на панелі. Натисніть «Перейти» > «Утиліти». Відкрийте Terminal.
  • У верхньому лівому меню на комп'ютері Mac натисніть значок Spotlight () і введіть Terminal. Відкрийте Terminal.
 2. У полі запиту введіть sudo cupsctlWebInterface=yes і натисніть Назад

 3. Коли з'явиться запит, введіть пароль комп'ютера Mac і натисніть кнопку Назад.

 4. Закрийте програму Terminal.

 5. Відкрийте Safari чи будь-який інший веб-переглядач і ведіть http://localhost:631 у рядок адреси, а потім натисніть кнопку Назад. Відобразиться веб-сторінка CUPS.

  Інтерфейс адміністратора CUPS
 6. Перейдіть на вкладку Принтери та виберіть принтер зі списку.

  Список принтерів в інтерфейсі адміністратора CUPS
 7. У спадному списку Адміністратори виберіть опцію Налаштувати параметри за замовчуванням.

  Налаштування параметрів за замовчуванням для принтера
 8. Щоб увімкнути двосторонній друк, виберіть Зв'язування по довжині або Зв'язування по ширині для опції двостороннього друку. Щоб вимкнути двосторонній друк, виберіть Вимкнути.

  Параметри двостороннього друку
 9. Щоб зберегти зміни, натисніть Налаштувати параметри за замовчуванням.

 10. Тепер ваш принтер налаштовано. Відкрийте PDF-файл у програмі Acrobat або Acrobat Reader і надрукуйте PDF.

(Mac OS) Двосторонній друк в Acrobat, Reader 10 або старіших версіях

 1. Виберіть команду «Файл» > «Друк».

 2. (Reader X/Acrobat X) Натисніть кнопку «Принтер» унизу діалогового вікна «Друк», а потім натисніть «Так», коли з’явиться відповідний запит.

  Натисніть кнопку «Принтер»
 3. Переконайтеся, що діалогове вікно «Друк» відображено в розширеному режимі, клацнувши стрілку, розміщену праворуч від спливаючого меню «Принтер».

  Розширений режим діалогового вікна «Друк»
 4. У діалоговому вікні «Друк» виберіть «Розмітка» зі спливаючого меню.

  Виберіть «Розмітка»

  Діалогове вікно «Друк» з вибраною «Розміткою» зі спливаючого меню. У спливаючому меню «Двосторонній друк» вибрано «Зв’язування по довжині».

 5. У спливаючому меню «Двосторонній друк» виберіть параметр зв’язування.

 6. Натисніть кнопку «Друк», а потім «ОК» в основному діалоговому вікні Друку.

(Windows) Двосторонній друк в Acrobat DC, Reader DC

 1. У вікні Acrobat або Reader виберіть команду Файл» > Друк.

 2. У діалоговому вікні принтера виберіть Друкувати з обох боків паперу.

  Двосторонній друк
 3. Натисніть кнопку «Друк».

(Windows) Двосторонній друк в Acrobat, Reader 10 або старіших версіях

 1. У вікні Acrobat або Reader виберіть команду «Файл» > «Друк».

 2. Натисніть «Властивості».

  Натисніть «Властивості»
 3. Виберіть вкладку «Розмітка». Це діалогове вікно має різний вигляд, залежно від принтера. Можливо, діалогове вікно не співпадатиме з тим, яке показане нижче.

  Виберіть вкладку «Розмітка»
 4. Виберіть на панелі «Друк з обох сторін». Залежно від драйвера принтера, ця панель може мати назву «Двосторонній друк» або схожу.Якщо немає панелі «Друку з обох сторін», це означає, що вибраний принтер не підтримує двосторонній друк. Або ж, функцію вимкнено (див. розділ Переконайтеся, що функції принтера ввімкнено).

 5. Натисніть «ОК», а потім ще раз «ОК» для друку.

 

(Windows) Переконайтеся, що функції принтера ввімкнено

Якщо немає параметра двостороннього друку, можливо, його вимкнено.

 1. Натисніть «Пуск» > «Принтери та факси» (Windows XP) або «Пуск» > «Пристрої та принтери» (Windows 7).

 2. Клацніть правою кнопкою миші піктограму з принтером і виберіть «Настройки друку».
 3. Натисніть «Додаткові».

 4. Відкрийте «Налаштування документа» > «Функції принтера».

 5. Виберіть потрібні налаштування, а потім виберіть «Увімкнути» в спливаючому меню.Якщо серед параметрів немає двостороннього друку та з’єднання, це означає, що принтер не підтримує цих функцій.

 6. Натисніть «ОК», а потім ще раз «ОК», щоб вийти з діалогового вікна.

Двосторонній друк на принтері для одностороннього друку

Якщо принтер не підтримує двосторонній друк, можна вручну надрукувати документ на двох сторонах паперу. Процедури різняться відповідно до способу подачі та виводу принтером сторінок. Надрукуйте декілька тестових сторінок згідно з інструкціями, щоб зрозуміти, як подавати сторінки на принтер.

Принтер виводить папір із текстом донизу

Дотримуйтеся цих указівок, якщо принтер виводить сторінки в цифровому порядку (починаючи зі сторінки 1). Сторінки виходять із принтера текстом донизу (зазвичай у лазерних принтерах).

 1. Виберіть команду «Файл» > «Друк».
 2. У спливаючому меню «Підмножина» в області «Діапазон друку» виберіть «Лише парні сторінки».

  Виберіть «Лише парні сторінки» в меню «Підмножина», «Діапазон друку»
 3. Виберіть параметр «Зворотні сторінки». У цьому сценарії команда «Зворотні сторінки» забезпечує правильний порядок сторінок.

 4. Натисніть кнопку «OK» або «Друк».

 5. Якщо загальна кількість сторінок непарна, додайте порожній лист, щоб був лист для друку останньої непарної сторінки.

 6. Помістіть стопку паперу для друку назад у ятку подачі (джерело), щоб друкувати на чистих сторонах сторінок. Верх сторінок має бути повернутим до принтера. Переконайтеся, що краї стопки паперу рівні.

 7. Натисніть «Файл» > «Друк» та виберіть «Лише непарні сторінки» у меню «Підмножини». (Не вибирайте «Зворотні сторінки» цього разу.)

  Виберіть «Файл», «Друкувати лише непарні сторінки»
 8. Натисніть кнопку «OK» або «Друк».

Принтер виводить папір текстом догори

Дотримуйтеся цих інструкцій, якщо принтер виводить сторінки у зворотному порядку (починаючи з останньої сторінки). Сторінки виходять із принтера текстом догори (зазвичай у струменевих принтерах).

 1. Виберіть команду «Файл» > «Друк».

 2. У спливаючому меню «Підмножина» в області «Діапазон друку» виберіть «Лише парні сторінки».

  Виберіть «Лише парні сторінки» в меню «Підмножина», «Діапазон друку»
 3. Натисніть кнопку «OK» або «Друк».

 4. Якщо загальна кількість сторінок непарна, додайте порожній лист, щоб був лист для друку останньої непарної сторінки.

 5. Помістіть стопку паперу для друку назад у ятку подачі (джерело), щоб друкувати на чистих сторонах сторінок. Верх сторінок має бути повернутим до принтера. Переконайтеся, що краї стопки паперу рівні.

 6. Натисніть «Файл» > «Друк» та виберіть «Лише непарні сторінки» у меню «Підмножина».

 7. Виберіть параметр «Зворотні сторінки».У цьому сценарії параметр «Зворотні сторінки» забезпечує правильну послідовність сторінок.

  Виберіть параметр «Зворотні сторінки»
 8. Натисніть «ОК» або «Друк».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності