На одному аркуші паперу можна надрукувати одразу кілька сторінок. Друк кількох сторінок на одному аркуші також називається друком «n-ї кількості сторінок» (наприклад, двох чи шістьох). Можна вказати спосіб розташування сторінок, горизонтальне розташування на аркуші або вертикальними стовпчиками.


  1. Виберіть команду «Файл» > «Друк».

  2. У спливаючому меню «Масштабування сторінки» виберіть «Декілька сторінок на аркуші».

  3. У спливаючому меню «Кількість сторінок на аркуш» виберіть значення.

  4. У спливаючому меню «Порядок сторінок», виберіть «Горизонтальний», «Зворотний горизонтальний», «Вертикальний» або «Зворотний вертикальний»:

    Меню порядку друку сторінок
    Порядок друку
  5. Натисніть «ОК» або «Друк».