Збій команди «Відправити на підпис» в App-V Acrobat

Проблема

Якщо ІТ-адміністратори планують одночасно розгорнути на обладнанні клієнта Reader та Acrobat з App-V 5.0 SP3, то користувачі можуть зтикнутися з проблемою або використанні Acrobat, якщо вони не запускали App-V Reader на своєму обладнанні хоча б один раз.

Причина проблеми: App-V Reader додає декілька вуликів реєстру “HKCU/Adobe/*” в список передачі App-V, та туди попадають всі ті ключі реєстру, котрі повинні бути створені поза VREG на обладнанні клієнта.

Рішення

Щоб ключі реєстру, які передаються, працювали коректно, необхідна наявність HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} в локальному вулику реєстру на обладнанні. Ключ створюється при першому запуску App-V Reader з використанням скрипту Runtime.bat, аналогічного скрипту, вказаному в керівництві користувача Acrobat Reader Sequencing.

Спробуйте одне з наступних тимчасових рішень:

  • Створення в ручному режимі HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} на обладнанні клієнта замість застосування скрипту App-V Reader Runtime.bat. Наприклад, адміністратор може передати ці ключі клієнтам, використовуючи шаблони ADM, та т.і.
  • Користувачі можуть запустити App-V Reader один раз на своєму обладнанні, а потім використати Acrobat.
  • Додавання скрипта Runtime.bat в файл App-V Acrobat DeploymentConfig.xml в розділі <UserScripts>, як вказано нижче. Скрипт створює вищевказаний реєстр у вулику HKCU при першому запуску App-V Acrobat.

Проте скрипт виконується тільки для користувачів домену та видає помилку 534, якщо локальний користувач намагається відкрити App-V Adobe Acrobat.

 

Runtime.bat

@echo off

SET ChannelName=2015

REM Set the ChannelName to DC to run this script on Continuous track.

SET NativeKey="HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat\%ChannelName%"

REG QUERY %NativeKey%

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO EXIT

REG ADD %NativeKey%

:EXIT

DeploymentConfig.xml

<UserScripts>

        <StartVirtualEnvironment  RunInVirtualEnvironment="false">

        <Path>cmd.exe</Path>

        <Arguments>/c "[{AppVPackageRoot}]\..\Scripts\Runtime.bat"</Arguments>

        <Wait RollbackOnError="false"/>

        </StartVirtualEnvironment>

</UserScripts>

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису