Структура папок для імпортування статей

Для імпорту статей у фоліо можна скористатися командою «Імпортувати статтю» на панелі Folio Builder.

У діалоговому вікні імпорту статей пропонується кілька варіантів імпортування.

Існує два основні способи імпортування статей, описані нижче.

Імпорт статей із папки. Застосовуючи цей спосіб, слід вибрати параметр «Імпортувати одну статтю» або «Імпортувати кілька статей» і вказати шлях до папки, у якій містяться файли для імпорту. Цей спосіб передбачає обов'язкове належне впорядкування файлів і папок. Якщо імпортується кілька статей, не обов'язково вказувати файл «sidecar.xml» із метаданими статті.

Імпорт статей, зазначених у файлі «sidecar.xml». Цей спосіб передбачає створення файлу «sidecar.xml», у якому містяться шляхи до файлів. Цей параметр особливо корисний для імпортування документів InDesign з альтернативними макетами або для імпортування статей із різних розташувань. Зверніть увагу, що класичний файл «sidecar.xml» не використовується для імпортування документів у цей спосіб. Потрібно використовувати формат «sidecar.xml» на основі шляхів, доданий у випуску версії 31. Докладніша інформація наведена в статті Імпортування статей за допомогою файлів «sidecar.xml», заснованих на шляхах.

Правила іменування папок і файлів для імпортування статей

Ці правила іменування застосовуються до параметрів «Імпортувати одну статтю» та «Імпортувати кілька статей», а не до параметра «Імпортувати з використанням файлу «sidecar.xml».

 • Щоб одночасно імпортувати декілька статей, створіть папку фоліо, що складається з кількох папок статей. Якщо вибрано функцію імпорту кількох фоліо, перейдіть до папки фоліо, яка містить підпапки статті.
 • Папки статей для фоліо з подвійною орієнтацією мають містити два документи InDesign. Створіть один документ із суфіксом _h (наприклад «article1_h.indd»), і один із суфіксом _v (наприклад «article1_v.indd»).
 • Вихідні файли HTML у фоліо з подвійною орієнтацією можуть включати або один файл HTML (наприклад, «index.html»), або два файли HTML (наприклад, «index_v.html» та «index_h.html»). Два файли використовуйте лише, якщо потрібен різний вміст HTML для горизонтальної та вертикальної орієнтацій.
 • Якщо папки статей для фоліо з однією орієнтацією містять два файли InDesign із суфіксами «_h» і «_v», застосовується лише відповідний макет.
 • Для статей HTML у фоліо з однією орієнтацією вкажіть суфікс (наприклад, «index_v.html» або «index_h.html») для файлу HTML.
 • Папка кожної статті може містити файл PNG для відтворення мініатюр у змісті. Якщо такого файлу немає, зображення змісту генерується автоматично. Тому для оптимізації роботи рекомендується зберігати зображення для статей у підпапці Links, а не у папці статті, щоб зображення у форматі PNG випадково не було використано для змісту.

Створення структури папок для імпорту кількох статей

Під час створення структури папок можна скористатись різними способами впорядкування файлів статті. Файли, з якими встановлюється зв'язок, в InDesign не обов'язково мають бути у папці статті — вони можуть знаходитись у будь-якій папці, в якій InDesign може знайти їх.

Імена файлів і папок мають бути простими. Уникайте використання спеціальних символів. Зверніть увагу, що ім'я папки статті стає іменем статті, яке вказується в командах «navto».

Зразок структури файлів

A. Папка фоліо B. Папки статей 

Якщо у фоліо з однією орієнтацією імпортується велика кількість статей, переконайтеся, що кожна папка статті містить лише один документ. Файли InDesign у фоліо з однією орієнтацією все одно повинні мати розширення _h або _v. В одному фоліо неможливо комбінувати статті з однією орієнтацією та з подвійною орієнтацією.

Фоліо лише з вертикальними статтями

Створення додаткового файлу метаданих для імпорту статей

Файл метаданих sidecar.xml — це один зі способів встановлення порядку статей та застосування метаданих під час імпорту файлів. За допомогою текстового редактора або редактора XML створіть файл sidecar.xml для кожної статті. Збережіть файл sidecar.xml у кореневій папці фоліо.

Зверніть увагу, що на даний момент не всі властивості статті доступні у форматі файлу sidecar.xml.

Примітка.

Існує два різні формати файлів «sidecar.xml». Класичний файл «sidecar.xml» використовується для імпортування кількох статей із папки фоліо. Файл «sidecar.xml» зі шляхами використовується для імпортування документів InDesign з альтернативними макетами. (Див. Імпортування статей за допомогою файлів «sidecar.xml», заснованих на шляхах.) Ці два формати файлу «sidecar.xml» не є взаємозамінними.

Змінення порядку статей за допомогою генератора sidecar.xml (англ. мовою)

Можна скопіювати наведений далі текст і вставити його в текстовий редактор, а потім відредагувати його:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<sidecar>

<entry>

<folderName>Article One</folderName>

<articleTitle>title</articleTitle>

<byline>byline</byline>

<kicker>kicker</kicker>

<description>description</description>

<tags>tag1, tag2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>free</articleAccess>

<section>section name</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Article Two</folderName>

<articleTitle>article 2</articleTitle>

<byline>byline</byline>

<kicker>kicker</kicker>

<description>description</description>

<tags>tag1, tag2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>metered</articleAccess>

<section>section name</section>

</entry>

</sidecar>

Дійсними значеннями для параметрів <isAd> (реклама), <isFlattenedStack> (вирівняна стаття) та <isTrustedContent> (надійний вміст) є лише «true» («істина») та «false» («хибність»). Значення параметра <isFlattenedStack> дає змогу ввімкнути лише горизонтальне прокручування, а за допомогою параметра <isTrustedContent> можна дозволити або обмежити доступ до інформації щодо прав для статті HTML.

Припустимими значеннями <smoothScrolling> є «always» (завжди), «portrait» (книжна), «landscape» (альбомна) та «never» (ніколи). Значенням за замовчуванням є «never» (ніколи), це означає, що під час прокручування сторінки перескакуватимуть з однієї на іншу.

Дійсними значеннями для параметра <articleAccess> (доступ до статті) є «free» (безкоштовна), «metered» (нормована) та «protected» (захищена).

Для метаданих підпису автора можна використати поля <byline> або <author>.

У полях <section> введіть текст заголовку розділу, наприклад «Стиль життя». Значення заголовків розділів дійсні лише для фоліо версії 23 та наступних версій.

Порядок сегментів <entry> визначає порядок статей у проекті, коли проект створюється або оновлюється. Якщо ім'я папки статті не відображається в додатковому файлі sidecar, його переміщено вниз, у кінець списку. Порядок елементів усередині кожного сегмента <entry> не має значення.

Використання sidecar.xml для імпорту кількох статей

 1. За допомогою текстового редактора або редактора XML створіть файл sidecar.xml для кожної статті.

 2. Збережіть файл sidecar.xml у кореневій папці фоліо.

 3. На панелі Folio Builder виберіть фоліо, а потім виберіть пункт «Імпортувати статтю» в меню панелі. У діалоговому вікні імпорту статті виберіть «Імпортувати кілька статей», вкажіть папку, що містить файл sidecar.xml, і натисніть «OK».

Використання sidecar.xml для оновлення властивостей статті

Якщо для оновлення метаданих статті або змінення порядку статей ви хочете використовувати файл sidecar.xml, для імпорту файлу sidecar.xml можна скористатися панеллю Folio Builder.

Цей метод можна використовувати лише для фоліо, завантажених на сервер, а не для фоліо, збережених на локальному комп'ютері.

 1. Створіть або змініть файл sidecar.xml для свого фоліо. Див. Створення додаткового файлу метаданих для імпорту статей.

  Примітка.

  Належне редагування файлу «sidecar.xml» неможливе через наявну помилку. У якості тимчасового рішення можна додати елемент <metadataUpdateOnly/> після елементу <sidecar>, аби уникнути повідомлення про помилку.

 2. Скопіюйте або перемістіть файл sidecar.xml у його власну папку.

 3. На панелі Folio Builder відкрийте фоліо, яке потрібно відредагувати, а потім виберіть пункт «Імпортувати статтю» в меню панелі.

 4. Виберіть «Імпортувати кілька статей», укажіть папку, в якій розташовано файл sidecar.xml, і натисніть «OK»

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн