Імпортування статей за допомогою файлів «sidecar.xml», заснованих на шляхах

Існує два основні способи імпортування статей, описані нижче.

Імпорт статей із папки. Застосовуючи цей спосіб, слід вибрати параметр «Імпортувати одну статтю» або «Імпортувати кілька статей» у діалоговому вікні імпорту статей і вказати шлях до папки, у якій містяться вихідні файли. Цей спосіб передбачає обов'язкове належне впорядкування імен файлів і папок. Якщо вибрано параметр «Імпортувати кілька статей», також можна вказати файл «sidecar.xml» із метаданими статті, проте це не обов'язково. Класичний файл «sidecar.xml» має розташовуватися на тому ж самому рівні, що й підпапки статті. Інформацію щодо імпортування статей за допомогою цього методу див. у розділі Структура папок для імпортування статей.

Імпорт статей, зазначених у файлі «sidecar.xml». У разі вибору параметра «Імпорт за допомогою файлу sidecar.xml» у діалоговому вікні імпорту статей потрібно вказати файл «sidecar.xml», у якому містяться шляхи до файлів. Цей параметр особливо корисний для імпортування документів InDesign з альтернативними макетами або для імпортування файлів із різних розташувань. Цей спосіб використовується тільки для файлів InDesign CS6 і пізніших версій.

Примітка.

Застосовуючи параметр «Імпорт за допомогою файлу sidecar.xml», неможливо вибрати класичний файл «sidecar.xml» для імпортування документів. Потрібно обов'язково використовувати формат файлу «sidecar.xml», у якому містяться шляхи до файлів.

Параметри імпорту статей

Зразок файлу «sidecar.xml», заснованого на шляхах

Перегляньте зразок заснованого на шляхах файлу «sidecar.xml» для фоліо з подвійною орієнтацією. У зразку застосовано три різні типи статей: стаття InDesign з альтернативними макетами, пара документів InDesign із суфіксами «_h» і «_v», а також стаття HTML.

На жаль, генератор «sidecar.xml» не підтримує створення нового формату «sidecar.xml» на основі шляхів. Рекомендуємо завантажити та змінити зразок файлу «sidecar.xml». Додавайте потрібні елементи та видаляйте непотрібні.

Завантажити

Цей файл «sidecar.xml» зі шляхами імпортує дві статті InDesign та статтю HTML.

Настроювання файлу «sidecar.xml», заснованого на шляхах

У розділах файлу «sidecar.xml» зі шляхами є елементи <contentSource>, які визначають розташування вихідних файлів. Для статей InDesign потрібно вказати розташування та макет вихідних файлів. Для статей HTML указується папка, яка містить ресурси HTML.

Кожен розділ <entry> визначає розташування та метадані статті.

Інформація про шляхи (InDesign)

У розділі <contentSource> указується тип і розташування вихідних файлів статті.

У розділі <sourceFormat> можна вказати лише такі значення: «indd» для вихідних файлів InDesign і «html» для вихідних файлів HTML.

У розділі <customTocIcon> укажіть шлях до файлу зображення змісту (за бажанням). Якщо ви бажаєте створити зображення змісту, пропустіть цей елемент або не додавайте значення. Елемент <customTocIcon> використовуйте лише для файлів InDesign, але не для файлів HTML. Для файлів HTML потрібно лише додати файл змісту .png до цільової папки, розташованої на тому ж самому рівні, що й файл .html.

Створіть розділ <sourceFile_v> для статей у фоліо лише з вертикальною орієнтацією, а розділ <sourceFile_h> — для статей у фоліо лише з горизонтальною орієнтацією або створіть обидва розділи для фоліо з подвійною орієнтацією. Укажіть шлях до файлу InDesign в елементі <location>. Для документів з альтернативними макетами вкажіть ім'я макета, наприклад «iPad V», в елементі <layoutName> так само, як воно відображається на панелі InDesign Pages.

Елемент <layoutName> потрібен тільки для документів InDesign з альтернативними макетами. 

Припустимі формати шляхів:

(Mac OS) /Users/johndoe/Documents/black box.indd
(Windows) C:\Users\johndoe\Documents\black box.indd

Примітка.

У Mac OS рекомендовано копіювати шлях у такий спосіб: клацнути файл правою кнопкою миші, вибрати в меню команду «Get Info» (Отримати інформацію) та скопіювати шлях в інформаційній панелі. Вставте шлях, а після нього введіть або вставте ім'я файлу. В ОС Windows натисніть і утримуйте клавішу Shift, клацніть правою кнопкою миші файл у Провіднику Explorer і виберіть команду «Копіювати як шлях».

Інформація про шляхи (HTML)

Під час імпорту статті HTML ви вказуєте шлях до папки в елементі <sourceFolder>. Указана папка має містити файл .html, додатковий файл зображення вмісту .png та інші ресурси HTML у підпапках. Суфікси «_v» і «_h» потрібно додавати до імен файлів HTML тільки у разі, якщо ви бажаєте відображати різний вміст HTML у горизонтальній і вертикальній орієнтаціях. Наприклад, можна покласти файли «index_v.html» та «index_h.html» в одну папку.

Додаткові елементи

Дійсними значеннями для параметрів <isAd> (реклама), <isFlattenedStack> (вирівняна стаття) та <isTrustedContent> (надійний вміст) є лише «true» («істина») та «false» («хибність»). Значення параметра <isFlattenedStack> дає змогу ввімкнути лише горизонтальне прокручування, а за допомогою параметра <isTrustedContent> можна дозволити або обмежити доступ до інформації щодо прав для статті HTML.

Припустимими значеннями <smoothScrolling> є «always» (завжди), «portrait» (книжна), «landscape» (альбомна) та «never» (ніколи). Значенням за замовчуванням є «never» (ніколи), це означає, що під час прокручування сторінки перескакуватимуть з однієї на іншу.

Дійсними значеннями для параметра <articleAccess> (доступ до статті) є «free» (безкоштовна), «metered» (нормована) та «protected» (захищена).

Для метаданих підпису автора можна використати поля <byline> або <author>.

У полях <section> введіть текст заголовка розділу, наприклад «Стиль життя».

Порядок сегментів <entry> визначає порядок статей у фоліо, коли воно створюється або оновлюється. Порядок елементів усередині кожного сегмента <entry> не має значення.

Імпортування статей за допомогою файлу «sidecar.xml», заснованого на шляхах

  1. Створіть файл «sidecar.xml», у якому містяться шляхи до вихідних файлів. Цьому файлу потрібно надати ім'я «sidecar.xml».

  2. У меню панелі Folio Builder виберіть «Імпортувати статтю».

  3. Виберіть параметр «Імпортувати з використанням файлу «sidecar.xml», укажіть файл «sidecar.xml» зі шляхами та натисніть кнопку «ОК».

Примітка.

Створюючи кілька фоліо на основі однакового набору документів з альтернативними макетами, можна створити файл «sidecar.xml», скопіювати його в різні папки, а потім змінити значення параметра <layoutName> скопійованого файлу «sidecar.xml».

Керування файлами «sidecar.xml»

Усунення помилок у файлах «sidecar.xml»

Недійсний елемент «contentSource» у файлі «sidecar.xml»

Ця помилка з'являється у наведених нижче випадках.

  • Указані вихідні файли недоступні або не відкриваються належним чином.
  • Шлях містить неприпустимі символи. Наприклад, якщо для копіювання шляху використовується термінал, перед пробілами у шляху стоять зворотні косі риски (\). Видаліть їх.
  • Ви вказали елемент <customTocIcon> у форматі статті HTML.

Для імпорту за допомогою файлу sidecar.xml, недійсний елемент folderName.

Ви вказали класичний файл «sidecar.xml» замість файлу «sidecar.xml» зі шляхами при виборі параметра «Імпорт за допомогою файлу sidecar.xml». Вкажіть файл «sidecar.xml», заснований на шляхах, або скористайтесь варіантом «Імпортувати кілька статей», як описано в розділі Структура папок для імпортування статей.

Для імпорту кількох статей недійсний елемент contentSource у файлі sidecar.xml

Це повідомлення з'являється, якщо вибрано параметр «Імпортувати кілька статей» для імпорту папки фоліо, яка містить файл «sidecar.xml» зі шляхами. Використовуйте з функцією «Імпортувати кілька статей» класичний файл «sidecar.xml» або виберіть параметр «Імпорт за допомогою файлу sidecar.xml» і вкажіть файл «sidecar.xml» зі шляхами.

Книжковий/альбомний макет для цієї статті не знайдено в пов'язаному документі InDesign

Для параметра <layoutName> вказано неприпустиме значення. Відкрийте документ InDesign і перевірте ім'я макета в панелі «Сторінки», а потім відредагуйте файл «sidecar.xml».

Оновлення метаданих за допомогою файлу «sidecar.xml», заснованого на шляхах

Можна додати елемент <metadataUpdateOnly/> як прямий нащадок елемента <sidecar>, щоб указати, що не потрібно створювати нові статті. Якщо вказано елемент <metadataUpdateOnly/>, при імпортуванні файлу «sidecar.xml» оновлюються метадані наявних статей (які мають значення <articleName>).

Якщо вказано елемент <metadataUpdateOnly/>, елементи <sourceFile_v>, <sourceFile_h> і <sourceFolder> не є обов'язковими та пропускаються (за наявності).

Щоб оновити метадані в існуючих статтях, відредагуйте файл «sidecar.xml», вставте елемент <metadataUpdateOnly/> безпосередньо після елемента <sidecar>, а потім імпортуйте файл «sidecar.xml», вибравши параметр «Імпорт за допомогою файлу sidecar.xml» у діалоговому вікні імпорту статей.

Щоб оновити метадані в наявних статтях, вставте елемент «metadataUpdateOnly» після елемента «sidecar».

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?