Додавання тегів до вмісту для XML

Створення й завантаження тегів XML

Перед маркуванням елементів сторінок, створіть (чи завантажте) теги для ідентифікації кожного типу вмісту чи елемента у вашому документі. Можна створити теги з нуля або завантажити з іншого джерела, такого, наприклад, як документ InDesign, InCopy чи файл DTD. Використайте будь-який з наступних методів для створення або завантаження тегів XML для вашого документа:

 • Створіть тег командою Новий тег.

 • Завантажте теги з файлу XML чи іншого документа.

 • Імпортуйте файл DTD.

 • Імпортуйте теги (та вміст), використовуючи команду Імпортувати XML.

Панель «Теги» зі списком тегів, що є в наявності

Створення тегу XML

 1. Виберіть «Вікно» > «Утиліти» > «Теги», щоб відкрити панель «Теги».
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Оберіть «Новий тег» з меню панелі «Теги».

  • Натисніть кнопку «Створити тег» на панелі «Теги».

 3. Уведіть ім’я тега. Ім’я повинно відповідати стандартам XML. Якщо ви включите до імені тега пробіл чи неправильний символ, з’явиться попереджувальне повідомлення.
 4. Виділіть колір для тега, якщо ви створили ваш тег з меню панелі «Теги». (Якщо ви створили тег кнопкою Новий тег, ви можете вибрати колір, змінюючи колір тегу.)
  Примітка.

  Ви можете призначити один і той же колір різним тегам. Обраний вами колір з’являється, коли ви застосовуєте тег до кадру та обираєте Переглянути > Структура > Показати кадри з тегами, або коли застосовуєте тег до тексту в межах кадру та обираєте Переглянути > Структура > Показати маркери тегів. (Кольори тегів не з’являються в імпортованих файлах XML.)

 5. Натисніть «OK».

Завантаження тегів XML з іншого джерела

Ви можете завантажити файл XML, документ InDesign чи документ InCopy.

Примітка.

InCopy автоматично додає теги до панелі «Теги» за завантаження файлу XML.

 1. Оберіть «Завантажити теги» з меню панелі тегів.
 2. Виділіть файл, що містить теги, які ви хочете завантажити в панель тегів, і клацніть Відкрити.

Зміна імені або кольору тегу

 1. Двічі натисніть на імені тега в панелі «Теги» чи оберіть «Параметри тегів» у меню панелі «Теги».
 2. Змініть ім’я чи колір тега та натисніть ОК.
Примітка.

Імена блокованих тегів змінити неможливо. InCopy автоматично блокує теги, вказані в завантаженому файлі DTD. Щоб змінити імена цих тегів, вам треба відредагувати файл DTD і перезавантажити його в документ.

Додавання тегів до елементів

Перед експортуванням вмісту в XML-файл необхідно додати теги для тексту та інших елементів (наприклад, кадрів і таблиць), які необхідно експортувати. Також необхідно створити теги для елементів, які ви створили як заповнювачі для імпортованого вмісту XML. Елементи з тегами з’являються як елементи на панелі «Структура».

Елементи та теги XML

A. Елементи з’являються на панелі «Структура». B. Маркери з тегами оточують текст, до якого застосовано теги. 

Під час створення тегів для елементів сторінки пам’ятайте про наступне:

 • До текстових кадрів повинні бути додані теги, перед тим як ви додасте теги для тексту усередині них.

 • Можна застосовувати лише один тег до одного кадру.

 • Зв’язані текстові блоки мають один спільний тег, що застосовується до усього тексту на розвороті, у тому числі, витіснений текст.

 • Коли ви застосовуєте теги в елементі з тегами (наприклад, під час застосування тегів до абзаців у матеріалі з тегами), текст з’являється як дочірній елемент існуючого елемента у вікні «Структура».

 • Під час застосування тегів до елемента в кадрі за допомогою кнопки «Автотег» InCopy автоматично застосовує теги до кадру, використовуючи тег, вказаний у діалоговому вікні «Параметри додавання тегів до стилю».

Текст з тегами в текстовому кадрі

 1. Виберіть «Перегляд» > «Режим перегляду макета».
 2. Впевніться, що текстовий кадр, у якому з’являється текст, містить теги. (Якщо теги не додаються до кадру, коли ви намагаєтеся застосовувати теги до тексту в кадрі, InCopy застосовує теги до матеріалу, використовуючи теги за замовчуванням.)
 3. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Використовуючи інструмент "Текст" , виділіть текст у текстовому кадрі, а потім натисніть на тег на панелі "Теги". Якщо обрати увесь текст у кадрі, тег застосовується до кадру, а не до блоку тексту (якщо ви не виділили "Додати тег" на панелі "Теги").

  • Виділіть текстовий кадр, таблицю, клітини таблиці або зображення, до яких необхідно застосувати теги, та натисніть на значок «Автотег» на панелі «Теги» для застосування тегу за замовчуванням. (Див. Зазначення автотегу за замовчуванням.)

  • Автоматично додавайте теги до тексту, до якого було застосовано стилі абзацу та символу, використовуючи команду «Призначити стилі тегам».

Застосування тегів у таблицях

Під час застосування тегів для експорту до XML ви створюєте елемент таблиці, а також елемент однієї клітинки для кожної клітинки в таблиці. Елементи клітинок є дочірніми елементами елемента таблиці та створюються автоматично.

 1. Виберіть «Перегляд» > «Режим перегляду макета».
 2. Натисніть у таблиці та оберіть Таблиця > Виділити > Таблиця.
 3. Оберіть тег для таблиці на панелі «Теги».

  InCopy створює елементи клітинки для кожної клітинки в таблиці (можна відобразити їх у вікні «Структура».) Тег, що застосовується до елементів клітинок таблиці, залежить від наявних параметрів додавання тегів.

 4. При необхідності таблиці з тегами фрагментуються різними тегами.

  Наприклад, можна застосовувати до клітинок першого ряду різні теги для їхньої ідентифікації в якості клітинок заголовку. Щоб застосувати теги до клітинок, виділіть дійсні клітинки таблиці в документі, а потім виділіть тег. (Виділення тегів у таблиці також виділяє відповідні елементи клітинок у вікні «Структура».)

Примітка.

Ви також можете застосувати тег до таблиці шляхом виділення й подальшого натискання на значку «Автотег» на панелі «Теги». Тег Table (або інший тег за бажанням) негайно застосовується до таблиці згідно з параметрами «Автотег» за замовчуванням.

Вміст тегу відповідно до стилів

Стилі абзацу, символу, таблиці та клітинок, які ви призначили для тексту, можуть використовуватися як засіб для додавання тегів до тексту для XML. Наприклад, стиль абзацу під назвою «Body» може зв’язуватися з тегом під назвою StoryText. Потім, використовуючи команду «Призначити стилі тегам», ви можете застосовувати тег StoryText до усіх абзаців у документі, для яких призначений стиль абзацу Body. Ви можете перетворити більше, ніж один стиль, на такий самий тег.

Примітка.

Команда «Призначити теги стилям» автоматично додає теги до вмісту, у тому числі до абзаців та символів, до яких вже були додані теги. Щоб зберегти існуючі теги, застосовуйте теги вручну.

 1. Оберіть «Призначити стилі тегам» з меню панелі «Теги» або меню панелі «Структура».
 2. Для кожного стилю у своєму документі вкажіть тег, який необхідно призначити.
  Діалогове вікно «Призначити стилі тегам»

 3. Для узгодження назв стилів з назвами тегів натисніть «Призначити за іменем». Стилі та теги з однаковою назвою виділяються в діалоговому вікні. «Призначити за іменем» є з урахуванням регістру;Head1 та head1, наприклад, будуть тлумачитися як різні теги.
 4. Для використання установки проекції стилю у файлі InDesign натисніть «Завантажити» та виділіть файл.
 5. Вибір та зняття вибору параметрів «Включати»:

  Матеріали головних сторінок.

  Зв’язує стилі, що знаходяться на сторінці-шаблоні, з тегами.

  Матеріали монтажного столу.

  Призначає стилі, що знаходяться в матеріалах на монтажному столі, для тегів. (Зніміть виділення цього параметра для забезпечення матеріалів на монтажному столі від застосування тегів.)

  Порожні матеріали.

  Призначає стилі, розташовані в порожніх матеріалах, для тегів. (Зніміть виділення цього параметра для забезпечення стилів порожніх матеріалів від застосування тегів.)

 6. Натисніть «OK».

  Нові теги XML застосовуються по всьому документу до стилів абзацу, символів, таблиці та клітинок, які ви вказали в діалоговому вікні «Призначити стилі тегам».

Видалення тегу з елементу сторінки

Видаляйте теги з елементу, але зберігайте зв’язаний вміст.

 1. Виділіть елемент у вікні «Структура» або виділіть елемент сторінки в макеті документа.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Натисніть на «Видалити тег з елементу» у меню вікна «Структура».

  • Натисніть кнопку «Видалити тег» на панелі «Теги».

Повторне призначення тегу для елемента сторінки

Повторно призначте тег для елементу для заміщення існуючого тегу (немає потребу спочатку його видаляти).

 1. Виділіть інструмент «Текст» .
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Виділіть текст або текстовий кадр, а потім натисніть на інший тег на панелі «Теги».

  • Розмістіть точку вставки га текстовому кадрі з тегами з елементу матеріалу (не дочірнього елементу). Виділіть «Повторно призначити тег» у верхній частині панелі «Теги» та натисніть на інший тег на панелі «Теги».

  • Виділіть увесь блок тексту, до якого застосовувався тег, виділіть «Повторно призначити тег» у верхній частині панелі «Теги» та натисніть на інший тег. (Якщо ви обрали «Додати тег» у верхній частині панелі «Теги», а потім натиснули на інший тег, з’явиться новий дочірній елемент у вікні «Структура»).

Вказування параметрів «Автотег» за замовчуванням

Коли ви виділяєте текстовий кадр, таблицю, клітинки таблиці чи зображення, а потім натискаєте на значок «Автотег» на панелі «Теги», InDesign застосовує до вибраного вами елемента тег за замовчуванням. Ці теги за замовчуваннями можна вказати в діалоговому вікні попередньо встановлюваних параметрів додавання тегів.

Коли ви виділяєте текстовий кадр, таблицю, клітинки таблиці чи зображення, а потім натискаєте на значок «Автотег» на панелі «Теги», InCopy застосовує до вибраного вами елемента тег за замовчуванням. Ці теги за замовчуваннями можна вказати в діалоговому вікні попередньо встановлюваних параметрів додавання тегів.

Примітка.

InCopy застосовує тег за замовчуванням, коли ви створюєте елемент, якому потрібен батьківський елемент, але його ще немає. Наприклад, якщо ви додаєте теги до тексту в текстовому кадрі, але до самого кадру теги не додано, InCopy призначає кадру тег у відповідності з попередньо встановленими параметрами додавання тегів. Здатність застосовувати теги за замовчуванням допомагає InCopy підтримувати правильну структуру XML.

 1. Оберіть «Попередньо встановлювані параметри додавання тегів» з меню панелі «Теги».
 2. Оберіть тег за замовчуванням для текстових кадрів, таблиць, клітинок таблиць та зображень.
  Примітка.

  Якщо потрібного вам тегу нема в списку, можна обрати «Новий тег» з меню та створити тег.

Призначення XML-тегів стилям

Теги XML — це просто описи даних, вони не містять вказівок з форматування. По суті, вам треба відформатувати вміст XML після того, як його імпортовано, та зробити його макет. Один зі способів це зробити — призначити теги XML стилям параграфів, символів, таблиць чи сегментів. Наприклад, тег Byline, у якому розміщується прізвище автора, можна було б призначити стилю символу автора, так що весь імпортований та поміщений вміст XML,який маркується ярликом Byline автоматично призначається стилю символу автора. Призначення тегів стилям полегшує форматування імпортованого вмісту XML та скорочує потрібний для цього час.

Не потрібно призначати кожен тег стилю параграфів чи символів. Деякі елементи можуть не з’являтися в макеті , а інші, можливо, легше форматувати один за раз. Окрім того, дочірні елементи приймають стиль абзаців чи символів, котрий призначено їх вихідним елементам, що може створити плутанину, якщо з обережності не призначати вихідні та дочірні елементи окремо.

Примітка.

Команда «Призначити теги стилям» повторно застосовує стилі по всьому документу, іноді з небажаними результатами. Коли призначають тег стилю, текст, котрий до цього було призначено одному стилю, може бути перепризначено іншому, у залежності від його тега XML. Якщо ви вже відформатували якийсь текст, можливо, ви застосуєте стилі вручну щоб запобігти перекриванню вибраного стилю абзаців та символів.

 1. Оберіть «Призначити теги стилям» з меню панелі «Теги» або меню вікна «Структура».
  Меню стилів з’явиться для кожного тега в діалоговому вікні «Призначити теги стилям».

 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб імпортувати стилі, теги та визначення призначення з іншого документа, натисніть «Завантажити», оберіть документ та клацніть «Відкрити».

  • Щоб призначити теги стилям індивідуально, натисніть на колонці «Стиль», що примикає до тега, та оберіть стиль абзацу чи символу з меню, котре з’являється. (Символ абзацу визначає стилі абзаців у меню; «А» визначає стилі символів.) Повторіть для кожного тега, який ви хочете призначити.

  • Щоб автоматично призначити теги стилям з тими ж іменами, натисніть «Призначити по імені». Стилі з іменами, що співпадають з іменами тегів виділяються в колонці «Стиль». Для того, щоб співпадали, тег і стиль не тільки повинні мати одне й те ж саме ім’я, але й однакове положення; H1 та h1, наприклад, не є відповідниками. (Якщо одне й те саме ім’я стилю існує у двох різних групах стилів, «Призначити за іменем» не працює, а вас попереджають перейменувати один зі стилів.)

 3. Натисніть «OK».

Показ або приховання кадрів із тегами або маркерів тегів

У перегляді гранок та матеріалу маркери тегів показують, у якому місці на сторінці додано теги. У перегляді «Макет» кадр з тегами показує, у якому місці до таких елементів, як таблиці та зображення, були застосовані теги. Колір тегу визначає колір маркера або кадру.

У цьому прикладі до усіх елементів сторінки були застосовані теги, окрім підзаголовку під назвою.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб відобразити кадри з тегами, оберіть «Перегляд > Структура > Показати кадри з тегами».

  • Щоб приховати колірне кодування кадрів з тегами, оберіть «Перегляд > Структура > Приховати кадри з тегами».

  • Щоб відобразити кольорові дужки навколо тексту з тегами, оберіть «Перегляд > Структура > Показати кадри з тегами»..

  • Щоб приховати кольорові дужки навколо тексту з тегами, оберіть «Перегляд > Структура > Приховати маркери з тегами».

Видалення тегів або елементів

 • Щоб видалити тег з панелі «Теги», перетягніть його до значка  «Видалити тег» у нижній частині панелі. Якщо тег застосовувався до вмісту, з'явиться сповіщення. Виділіть інший тег для заміщення видаленого тегу, а потім натисніть на ОК.
 • Щоб видалити всі теги, які не використовуються, виберіть Виділити всі невикористовувані теги з меню панелі «Теги» та натисніть на значок «Видалити тег» в нижній частині панелі.
 • Щоб видалити елемент з вікна «Структура», виділіть елемент, а потім натисніть на значку «Видалити» панелі «Структура» або оберіть «Видалити» у меню вікна «Структура». Якщо елемент містить будь-який вміст, з’явиться сповіщення. Натисніть на «Видалити тег», щоб залишити вміст у документі; натисніть «Видалити», щоб видалити елемент та його вміст.
Примітка.

Теги, завантажені з імпортованого файлу DTD, не можна видалити, поки не буде видалений файл DTD.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн