Про стилі символів та абзаців

Стиль символу – це набір атрибутів форматування символів, який можна застосовувати в один крок. Стиль абзацу включає атрибути форматування символів та абзацу, які можна застосовувати до абзацу або діапазону абзаців. Стилі абзаців і стилі символів знаходяться на окремих панелях. Стилі абзаців та символів іноді називаються стилями тексту.

Коли ви змінюєте формат стилю, весь текст, до якого цей стиль застосовано, оновлюється й набуває нового формату.

Ви можете створити, відредагувати та видалити стиль в окремих документах Adobe InCopy або вмісті InCopy, зв’язаних з документом Adobe InDesign CS4. Коли вміст оновлюється у InDesign, у документ InDesign додаються нові стилі, але будь-які зміни стилю, здійснені у InCopy, будуть заміщені стилем InDesign. Для з’єднаного вмісту найкращим способом є керування стилями у InDesign.

Щоб переглянути навчальний відеоролик про створення стилю абзацу, див. www.adobe.com/go/lrvid4277_id_ua. Щоб переглянути навчальний відеоролик про використання стилів тексту, див.www.adobe.com/go/vid0076_ua.

Томас Сілкджер створив зразки стилів, які можна знайти на сторінці Безкоштовний шаблон стилю InDesign (Free InDesign Style Template).

Стилі [Основний абзац]

Типово кожний новий документ містить стиль [Основний абзац], застосований до тексту, який ви набираєте. Ви можете редагувати цей стиль, але ви не можете перейменувати або вилучити його. Ви можете перейменовувати та вилучати стилі, які ви створюєте. Ви також можете вибрати інший типовий стиль для застосування до тексту.

Атрибути стилю символу

На відміну від стилю абзацу стилі символу не включають всі атрибути формату виділеного тексту. Натомість, коли ви створюєте стиль символу, InDesign створює лише ті атрибути, які відрізняються від формату виділеної частини тексту стилю. Таким чином, ви можете створити стиль символу, який, коли застосовується до тексту, змінює лише деякі атрибути, такі як гарнітура й кегель, ігноруючи решту атрибутів. Якщо ви бажаєте зробити частиною стилю решту атрибутів, додайте їх, коли редагуєте стиль.

Наступний стиль

Ви можете автоматично застосовувати стилі, коли набираєте текст. Якщо, наприклад, оформлення вашого документа вимагає, щоб стиль «основний текст» слідував за стилем заголовку з назвою «заголовок 1», ви можете встановити параметр «Наступний стиль» для «заголовку 1» на «основний текст». Після того, як ви наберете абзац зі стилем «заголовок 1», натискання Enter або Return розпочне новий абзац у стилі «основний текст».

Якщо ви використовуєте контекстне меню для застосування стилю до кількох абзаців, можна задати батьківський стиль для першого абзацу і «Наступний стиль» до додаткових абзаців. (Дивіться Застосування стилів).

Щоб скористатися функцією «Наступний стиль», виберіть стиль із меню «Наступний стиль», коли створюєте або редагуєте стиль.

Джеф Уітчел створив навчальний відеоролик про використання функції «Наступний стиль», який можна знайти на сторінці Using the Next Style feature (Використання функції «Наступний стиль»).

Огляд панелі «Стилі»

Використовуйте панель «Стилі символу» для створення, найменування й застосування стилів символу до тексту в абзаці; використовуйте панель «Стилі абзацу» для створення, найменування та застосування стилів абзацу до цілих абзаців. Стилі записуються разом із документом і показуються на панелі кожного разу, коли ви відкриваєте документ.

Коли ви виділяєте текст або положення точки вставляння, будь-який стиль, що був застосований до цього тексту, підсвічується на одній із панелей «Стилі», якщо тільки стиль не знаходиться у згорнутій групі стилів. Якщо ви виділили діапазон тексту, що містить кілька стилів, жоден стиль не підсвічується на панелі «Стилі». Якщо ви виділили діапазон тексту, до якого застосовано кілька стилів, на панелі «Стилі абзацу» відображається «(Змішаний)».

Відкриття панелі «Стилі абзацу»

 1. Виберіть «Текст» > «Стилі абзацу» або клацніть на вкладці «Стилі абзацу», що з’являється типово праворуч від вікна програми.

Відкриття панелі «Стилі символу»

 1. Виберіть «Текст» > «Стилі символу» або клацніть на вкладці «Стилі символу», що з’являється типово праворуч від вікна програми.

Додавання стилів абзаців і символів

Якщо бажані стилі вже існують в іншому документі InDesign, InCopy або документі обробки текстів, ви можете імпортувати ці стилі для використання в поточному документі. Якщо ви працюєте з окремим матеріалом, ви також можете визначити стилі символів і абзаців в InCopy.

Визначення стилів абзацу чи символу

 1. Якщо ви бажаєте, щоб новий стиль базувався на форматі наявного тексту, виділіть цей текст або місце вставляння в ньому.

  Якщо на панелі «Стилі» виділено групу, новий стиль стане частиною цієї групи.

 2. Виберіть «Створити стиль абзацу» в меню панелі «Стилі абзаців» або «Створити стиль символу» в меню панелі «Стилі символу».
 3. У полі «Назва стилю» наберіть назву вашого нового стилю.
 4. У полі «Базується на» виберіть, на якому стилі базуватиметься поточний стиль.

  Примітка.

  Параметр «Базується на» дає змогу зв’язувати стилі один з одним так, що зміни в одному стилі застосовуватимуться й до всіх стилів, що на ньому базуються. За замовчуванням нові стилі базуються на стилі [Немає стилю абзацу] для стилів абзацу, [Немає] для стилів символу або ж на стилі виділеного в цей момент тексту.

 5. У пункті «Наступний стиль» (лише на панелі «Стилі абзаців») задайте, який стиль має застосовуватися після поточного стилю, коли ви натискаєте Enter або Return.
 6. Щоб додати комбінацію клавіш, розташуйте точку вставки в полі «Комбінація клавіш» та переконайтеся, що цифрову клавіатуру (Num Lock) ввімкнено. Потім, утримуючи будь-яку потрібну комбінацію Shift, Alt і Ctrl (Windows) або Shift, Option і Command (Mac OS), натисніть на цифрі на цифровій панелі клавіатури. Ви не можете використовувати літери або цифри не з цифрової панелі для визначення комбінацій клавіш стилів. Якщо на клавіатурі немає клавіші Num Lock, то додати комбінації клавіш у стилі неможливо.
 7. Якщо ви бажаєте, щоб новий стиль був застосований до виділеного тексту, виберіть «Застосувати стиль до виділення».
 8. Щоб задати атрибути формату, клацніть на категорії (наприклад, «Стандартні формати символу») ліворуч і задайте атрибути, які ви бажаєте додати до стилю.

  Примітка.

  Задаючи колі символу в діалоговому вікні «Параметри стилю», ви можете створити новий колір, двічі клацнувши на полі заливки або обведення.

 9. Для стилів символів атрибути, які ви не задаєте, ігноруються; коли стиль застосовується, для цього атрибута текст зберігає форматування стилю абзацу. Щоб вилучити налаштування атрибута зі стилю символу:
  • У меню налаштувань виберіть (Нехтувати).

  • У текстовому полі зітріть текст параметра.

  • У полі для позначки клацайте, доки не побачите маленький квадрат (Windows) або дефіс (-) (Mac OS).

  • Щоб задати колір символу, клацніть на зразку кольору, утримуючи Ctrl (Windows) або Command (Mac OS).

 10. Коли ви закінчите задавати атрибути форматування, клацніть на «OK».

Стилі, які ви створюєте, з’являються лише в поточному документі. Якщо жодного документа не відкрито, стилі, які ви створюєте, з’являтимуться в усіх нових документах.

Базування одного стилю абзацу або символу на іншому

Багато оформлень документів мають ієрархії стилів з певними спільними атрибутами. Наприклад, заголовки й підзаголовки часто набираються тим самим шрифтом. Ви можете легко створювати зв’язки між подібними стилями, створюючи базовий або батьківський стиль. Коли ви редагуєте батьківський стиль, дочірні стилі також зазнають змін. Ви можете згодом відредагувати дочірні стилі, щоб вони відрізнялися від батьківського.

Примітка.

Щоб створити стиль, майже однаковий з іншим стилем, але без відношень «батьківський-дочірній», скористайтеся командою «Дублювати стиль», а потім відредагуйте копію.

 1. Створіть новий стиль.
 2. У діалоговому вікні «Створити стиль абзацу» або «Створити стиль символу» виберіть батьківський стиль у меню «Базується на». Новий стиль стане дочірнім стилем.

  Типово нові стилі базуються на стилі [Немає стилю абзацу] або [Немає], або на стилі виділеного в цей момент тексту.

 3. Задайте форматування в новому стилі, щоб відрізнити його від стилю, на якому він базується. Наприклад, можна зробити шрифт, що використовується в підзаголовках, трохи меншим за той, що використовується в заголовках – у стилі заголовку (батьківському).

Примітка.

Якщо ви внесли зміни до формату дочірнього стилю, а потім вирішити почати з початку, клацніть «Відновити до основного». Формат дочірнього стилю знову стане однаковим зі стилем, на якому він базується. Згодом ви можете задати новий формат. Подібно до цього, якщо ви змінюєте стиль «Базується на» дочірнього стилю, визначення дочірнього стилю оновлюється, аби збігатися з новим батьківським стилем.

Імпортування стилів з інших документів

Ви можете імпортувати стилі абзаців і символів з іншого документа InDesign (будь-якої версії) до активного документа. Під час імпорту ви можете визначити, які стилі необхідно завантажувати, а також які дії мають виконуватися у випадку, коли завантажуваний стиль має таку ж назву, що і стиль поточного документа. Також ви можете імпортувати стилі з будь-якого документа InCopy.

Ви можете імпортувати стилі абзаців і стилі символів з документа InDesign або InCopy до окремого документа InCopy або вмісту InCopy, зв’язаного з InDesign. Ви можете визначити, які стилі необхідно завантажувати, а також які дії мають виконуватися у випадку, коли завантажуваний стиль має таку ж назву, що і стиль поточного документа.

Примітка.

Якщо ви імпортуєте стилі у зв’язаний вміст, нові стилі додаються до документа InDesign, коли вміст оновлюється, і будь-який стиль із назвою, що конфліктує зі стилем InDesign, заміняється на цей стиль InDesign.

 1. На панелі «Стилі символів» або «Стилі абзаців» виконайте одне з наведеного нижче:
  • Виберіть «Завантажити стилі символів» або «Завантажити стилі абзаців» в меню панелі «Стилі».

  • Виберіть «Завантажити всі стилі тексту» у меню панелі «Стилі», аби завантажити як стилі символів, так і стилі абзаців.

 2. Двічі клацніть на документі InDesign, що містить стилі, які ви бажаєте імпортувати.
 3. Переконайтеся, що в діалоговому вікні «Завантажити стилі» поставлено позначку біля стилю, який ви бажаєте імпортувати. Якщо існуючий стиль має таку ж назву, як і один з імпортованих стилів, виберіть один із наступних параметрів у розділі «Конфлікт з існуючим стилем», потім натисніть «OK»:

  Використовувати визначення завантаженого стилю

  Перезаписує наявний стиль завантаженим стилем і застосовує його нові атрибути до всього тексту в поточному документі, що використовував старий стиль. Визначення вхідних і наявних стилів показуються внизу в діалоговому вікні «Завантажити стилі», аби ви мали змогу порівняти.

  Автоматичне перейменування

  Перейменовує завантажений стиль. Наприклад, якщо обидва документи мають стиль «Підзаголовок», завантажений стиль у поточному документі буде перейменований на «Копія підзаголовку».

Призначення тегів експорту для відповідних стилів документа | CC, CS6, CS5.5

Основні відомості про експорт тегів

Скористайтеся пунктом «Експорт тегів», щоб визначити, як текст зі стилями InDesign позначається в HTML, EPUB або виводі PDF із тегами.

Можна також вказати імена класів CSS, що додаватимуться до експортованого вмісту. Під час експорту в EPUB/HTML з метою розрізнення незначних варіацій у стилях можуть використовуватися класи CSS. Ім’я класу вводити необов’язково – програма InDesign автоматично генерує імена класів на основі назви стилю.

Попередній перегляд експорту тегів у макеті InDesign неможливий, оскільки це впливає лише на файл EPUB, HTML або PDF.

Пункт «Редагувати всі теги експорту» дозволяє ефективно переглядати та змінювати призначення в одному діалоговому вікні.

Визначення призначень стилів тегам

 1. Для збереження належного стилю в експортованому документі відкрийте діалогове вікно параметрів стилю абзацу, символу або об’єкта.
 2. Клацніть «Експорт тегів» на панелі ліворуч і виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть тег, який потрібно призначити виводу EPUB і HTML.

  • Вкажіть клас, який потрібно призначити виводу EPUB і HTML. Імена класів використовуються для генерування визначень стилів для тегів за замовчуванням.

  • За необхідності включення цього стилю у CSS установіть позначку «Включити CSS». Коли цю позначку знято, для таких стилів не створюється клас CSS. Якщо для двох чи декількох стилів призначено однаковий клас, під час експорту в програмі InDesign відображається повідомлення про помилку/попередження. Ця функція доступна лише в програмі InDesign CC.

  • Оберіть тег, який потрібно призначити для виводу в PDF. Цей параметр доступний лише для стилів абзацу.

Редагування всіх тегів експорту

Можна переглядати та змінювати всі теги експорту разом в одному вікні.

 1. Виберіть «Редагувати всі теги експорту» в меню панелі «Абзац», «Символ» чи «Об’єкт».
 2. Виберіть «EPUB і HTML» або «PDF».
 3. Клацніть тег, що відповідає стилю. Він перетворюється на список; оберіть нове значення.

Перетворення стилів Word у стилі InDesign

Імпортуючи документ Microsoft Word в InDesign або InCopy, ви можете перетворювати кожний стиль Word на відповідний стиль InDesign або InCopy. При цьому ви вказуєте, які стилі форматують текст, що імпортується. Поряд із кожним імпортованим стилем Word показується значок диска , доки ви не редагуватимете стиль в InDesign або InCopy.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб додати документ Word до наявного тексту в InDesign або InCopy, виберіть «Файл» > «Помістити». Виберіть «Показувати параметри імпорту», потім двічі клацніть на документі Word.

  • Щоб відкрити документ Word в окремому документі InCopy, запустіть InCopy, виберіть «Файл» > «Відкрити», потім двічі клацніть на файлі Word.

 2. Виберіть «Зберігати стилі та форматування тексту й таблиць».
 3. Виберіть «Імпорт персоналізованих стилів», потім клацніть на «Перетворення стилів».
 4. Виберіть стиль Word у діалоговому вікні «Проекція стилю», після чого виберіть відповідний параметр у меню стилю InCopy. Можна вибирати такі параметри:
  • Якщо конфлікту імен стилів немає, виберіть параметр «Створити стиль абзацу», «Створити стиль символу» або виберіть наявний стиль InCopy.

  • За появи конфлікту імен стилів оберіть параметр «Перевизначити стиль InCopy», щоб форматувати імпортований стиль тексту на основі стилю Word. Оберіть наявний стиль InCopy, щоб форматувати імпортований стиль тексту за допомогою стилю InCopy. Виберіть «Автоматичне перейменування», щоб перейменувати стиль Word.

 5. Клацніть «OK», щоб закрити діалогове вікно «Перетворення стилів», потім клацніть на «OK», щоб імпортувати документ.

Застосування стилів

Типово, коли застосовується стиль абзацу, наявний формат символів або стилі символів, застосовані до частини абзацу, не усуваються, хоча у вас є можливість усунути наявний формат, коли ви застосовуєте стиль. Якщо ви виділили текст, в якому використовується стиль символу або абзацу, а також додатковий формат, що не є частиною застосованого стилю, поруч із поточним стилем абзацу на панелі «Стилі» з’являється знак плюса (+). Таке додаткове форматування називається заміна або локальне форматування.

Стилі абзаців усувають або відновлюють атрибути символів наявного тексту, якщо ці атрибути визначені даним стилем.

Застосування стилю символу

 1. Виділіть символи, до яких бажаєте застосувати стиль.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Клацніть на назві стилю символу на панелі «Стилі символів».

  • Виберіть назву стилю символів із розкривного списку на панелі керування.

  • Натисніть комбінацію клавіш, призначену цьому стилю. (Переконайтеся, що Num Lock увімкнено.)

Застосування стилю абзацу

 1. Клацніть на абзаці або виділіть весь абзац чи його частину, до якої бажаєте застосувати стиль.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Клацніть на назві стилю абзацу на панелі «Стилі абзаців».

  • Виберіть назву стилю абзацу в меню в панелі керування.

  • Натисніть комбінацію клавіш, призначену цьому стилю. (Переконайтеся, що Num Lock увімкнено.)

 3. Якщо в тексті залишається будь-який небажаний формат, виберіть «Стерти заміщення» на панелі «Стилі абзаців».

Застосування послідовних стилів до кількох абзаців

Параметр «Наступний стиль» визначає, який стиль буде автоматично застосований, коли ви натиснете Enter або Return після застосування певного стилю. Це також дозволяє застосувати різні стилі до кількох абзаців у межах одної дії.

Припустимо, що ви маєте три стилі для форматування газетної шпальти: «Заголовок», «Автор» і «Тіло». «Заголовок» використовує стиль «Автор» в якості наступного стиля, «Автор» використовує – «Основний», а «Основний» – [Той самий стиль]. Якщо виділити цілу статтю, включно із заголовком, рядком автора й абзацами статті, а потім застосувати стиль «Заголовок» через контекстне меню за допомогою спеціальної команди «Наступний стиль», перший абзац статті буде форматований стилем «Заголовок», другий абзац – стилем «Автор», а решта абзаців – стилем «Основний».

sy_02
Before and after applying a style with Next Style.

 1. Виділіть абзаци, до яких бажаєте застосувати стиль.
 2. На панелі «Стилі абзацу» клацніть правою клавішею миші (Windows) або клацніть, утримуючи Control (Mac OS) на батьківському стилі, а потім виберіть «Застосувати» [назва стилю]. Потім виберіть «Наступний стиль».

Якщо текст включає заміщення формату або стилі символів, контекстне меню також дає вам змогу усувати заміщення, стилі символів або те й друге.

Редагування стилів символів і абзаців

Одна з переваг використання стилів – це те, що коли ви змінюєте визначення стилю, весь текст, форматований цим стилем, змінюється, щоб відповідати новому визначенню стилю.

Примітка.

Якщо ви редагуєте стилі у вмісті InCopy, зв’язаному з документом InDesign, зміни заміщуються, коли зв’язаний вміст оновлюється.

Редагування стилю за допомогою діалогового вікна

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Якщо ви не бажаєте застосовувати стиль до виділеного тексту, клацніть правою кнопкою миші (Windows) або кнопкою миші, натискаючи Control (Mac OS) на назві стилю на панелі «Стилі» і виберіть «Редагувати [назва стилю]».

  • На панелі «Стилі» двічі клацніть на назві стилю або виділіть стиль і виберіть «Параметри стилю» в меню панелі «Стилі». Зважте на те, що це застосує стиль до будь-якого виділеного тексту або текстового кадру, або, якщо жодного тексту чи текстового кадру не виділено, встановлює даний стиль як типовий для будь-якого тексту, який ви набираєте в нових кадрах.

 2. Настройте параметри в діалоговому вікні та натисніть «OK».

Перевизначення стилю для відповідності виділеному тексту

Після застосування стилю можна замістити будь-які його параметри. Якщо вам сподобаються зроблені зміни, ви можете перевизначити стиль так, щоб він збігався з новим форматом тексту.

Примітка.

Якщо ви перевизначаєте стилі у вмісті InCopy, зв’язаному з документом InDesign, зміни заміщуються, коли зв’язаний вміст оновлюється.

 1. Використовуючи інструмент «Текст» , виділіть частину тексту, форматовану стилем, який ви бажаєте перевизначити.
 2. Змініть атрибути абзацу або стилю, якщо потрібно.
 3. Виберіть «Перевизначити стиль» у меню панелі «Стилі».

Видалення стилів символів та абзаців

Коли ви вилучаєте стиль, ви можете вибрати інший стиль на заміну, і встановити, чи зберігати форматування. Коли ви вилучаєте групу стилів, ви вилучаєте всі стилі в цій групі. З’явиться запит про те, чи бажаєте ви заміняти кожен стиль у групі по одному.

 1. Виділіть назву стилю на панелі «Стилі».
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Виберіть «Вилучити стиль» у меню панелі або клацніть на значку «Вилучити» внизу панелі.

  • Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть, утримуючи клавішу Control (Mac OS), потім виберіть «Видалити стиль». Цей спосіб особливо зручний для вилучення стилю без його застосування до тексту.

 3. У діалоговому вікні «Вилучити стиль абзацу» виберіть стиль для заміни.

  Якщо ви виберете [Немає стилю абзацу] на заміну стилю абзацу або [Немає] на заміну стилю символу, виберіть «Зберігати формат», аби зберегти формат тексту, до якого застосовується стиль. Текст зберігає свій формат, але більше не пов’язаний зі стилем.

 4. Натисніть кнопку «OK».

Примітка.

Щоб вилучити всі невикористовувані стилі, оберіть «Виділити всі невикористовувані» в меню панелі «Стилі», а потім клацніть на значку «Вилучити». Коли ви вилучаєте невикористовуваний стиль, з’являється запит про заміну стилю.

Заміщення стилів символів і абзаців

Коли ви застосовуєте стиль абзацу, стилі символів та решта попереднього формату залишаються цілими. Після того, як ви застосуєте стиль, ви можете замістити будь-яке з його налаштувань, застосувавши формат, що не є частиною цього стилю. Коли форматування, що не є частиною стилю, застосовується до тексту із застосованим стилем, це називається зміна або локальне форматування. Коли ви виділяєте текст зі зміною, поряд із назвою стилю з’являється знак плюса (+). У стилях символів заміщення показується лише тоді, коли застосований атрибут є частиною стилю. Наприклад, якщо стиль символу змінює лише колір тексту, застосування іншого кеглю до тексту не показується як заміна.

Ви можете стерти стилі символів і заміщення формату, коли застосовуєте якийсь стиль. Також ви можете стерти заміщення з абзацу, до якого був застосований стиль.

Примітка.

Якщо поряд зі стилем стоїть знак плюса (+), аби побачити опис атрибутів заміщення, поставте вказівник миші на стиль.

Збереження або вилучення заміщення під час застосування стилів абзаців

 • Щоб застосувати стиль абзацу, зберігаючи стилі символів, але усуваючи заміщення, клацніть на назві стилю на панелі «Стилі абзацу», натискаючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS).
 • Щоб застосувати стиль абзацу та усунути стилі символів і заміщення, натисніть та утримуйте клавішу Alt+Shift (Windows) або Option+Shift (Mac OS) та клацніть на назві стилю в панелі «Стилі абзаців».

Примітка.

Клацніть на стилі на панелі «Стилі абзаців» правою кнопкою миші (Windows) або кнопкою миші, утримуючи Control (Mac OS), і виберіть потрібний варіант із контекстного меню. Потім ви можете стерти заміщення, стилі символів або і те, і друге, застосовуючи стиль.

Виділення заміщення стилю символів й абзаців

Щоб визначити всі заміни стилю символів і абзаців, застосованих у вашому документі, виконайте описані далі дії.

 1. Відкрийте панель стилів абзацу або символу.

 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.

  • Натисніть значок «Виділення замінених стилів» .
  • Виберіть «Змінити засіб виділення замінених стилів» у меню панелі.

Функція «Виділення замінених стилів» виділяє всі заміни стилю абзаців і символів у вашому документі.

Примітка.

Ви можете призначити комбінацію клавіш для параметра «Змінити засіб виділення замінених стилів», щоб із легкістю переходити до нього. Додаткову інформацію див. в розділі Використання комбінацій клавіш.

Стирання заміщень стилів абзаців

 1. Виділіть текст, що містить заміщення. Ви можете навіть виділити кілька абзаців із різними стилями.
 2. На панелі «Стилі абзаців» виконайте одну з наведених нижче дій:
  • Щоб стерти формат абзацу й символу, клацніть на значку «Стерти заміщення» або виберіть «Стерти заміщення» на панелі «Стилі абзаців».

  • Щоб вилучити заміщення символів, але зберегти заміщення формату абзацу, клацніть на значку «Стерти заміщення», утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS).

  • Щоб вилучити заміщення на рівні абзацу, але зберегти заміщення на рівні символу, клацніть на значку «Стерти заміщення» на панелі «Стилі», утримуючи Shift+Ctrl (Windows) або Shift+Command (Mac OS).

  Примітка.

  Коли ви стираєте заміщення, заміщення на рівні абзацу стираються з цілого абзацу, навіть якщо виділено лише частину абзацу. Заміщення на рівні символу стираються лише для виділеної частини.

  Стирання заміщень не стирає формат стилю символу. Щоб стерти формат стилю символу, виділіть текст, що містить стиль символу, а потім клацніть на [Немає] на панелі «Стилі символів».

Коли ви розриваєте зв’язок між текстом і його стилем, текст зберігає поточний формат. Проте майбутні зміни до цього символу не відображатимуться в тексті, що був відокремлений від стилю.

 1. Виділіть текст, позначений стилем, зв’язок з яким ви бажаєте розірвати.
 2. Виберіть «Розірвати зв’язок зі стилем» в меню панелі «Стилі».

Якщо жодного тексту не виділено, коли ви вибираєте «Розірвати зв’язок зі стилем», будь-який текст, який ви набиратимете, використовуватимете той самий формат, що й виділений стиль, але стиль не призначатиметься цьому текстові.

Конвертація стильових маркерів або нумерації в тексті

Коли ви створюєте стиль, що додає маркери або нумерацію до абзацу, ці маркери й номери можуть бути втрачені, коли текст копіюють або експортують до іншої програми. Щоб уникнути цієї проблеми, перетворюйте маркери та нумерацію стилю на текст.

Примітка.

Якщо ви перетворите маркери стилю на матеріал InCopy, зв’язаний з макетом InDesign, ця зміна може бути заміщена, коли вміст оновлюватиметься в InDesign.

 1. На панелі «Стилі абзаців» виберіть стиль, що містить маркери та нумерацію.
 2. У меню панелі «Стилі абзаців» виберіть «Перетворити маркери та нумерацію “[стиль]” на текст».

Якщо ви конвертуєте маркери та нумерацію на текст у стилі, на якому базується інший стиль (у батьківському стилі), маркери й нумерація в дочірньому стилі також перетворяться на текст.

Після того, як ви сконвертуєте нумерацію на текст, вам може знадобитися вручну оновлювати номери, коли ви редагуватимете текст.

Пошук і заміна стилів символів і абзаців

Користуйтеся діалоговим вікном «Пошук/заміна», щоб знаходити зразки певного стилю й заміняти його на інший.

 1. Виберіть пункт «Правка» > «Знайти/Змінити».
 2. Для пошуку виберіть документ для заміни стилю по всьому документові.
 3. Залиште параметри «Знайти що» і «Змінити на» порожніми. Якщо внизу діалогового вікна не показуються поля «Знайти формат» і «Змінити формат», виберіть Додаткові параметри.
 4. Клацніть на полі «Знайти формат», щоб вивести діалогове вікно «Налаштування пошуку формату». В «Параметрах стилю» виберіть стиль символу або абзацу, який бажаєте шукати, потім клацніть на «OK».
 5. Клацніть на полі «Змінити формат», щоб вивести діалогове вікно «Змінити параметри формату». У пункті «Параметри стилю» виділіть стиль символу або абзацу на заміну, потім клацніть на «OK».
 6. Клацніть на «Знайти» і потім скористайтеся кнопками «Замінити», «Замінити/Знайти» або «Замінити всі», щоб замінити стиль.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності