Удосконалена підтримка EPUB в InDesign CC

Узгодження імен стилю та класу

Під час генерування імені класу на основі імені стилю програма InDesign відтепер генерує повноцінне ім’я класу в такий спосіб: <ім’я групи стилю>_<ім’я стилю>.

Вирішення конфліктів імен стилю та класу під час створення CSS

У випадку, коли для одного імені класу призначено два стилі, під час створення CSS для документа виникає конфлікт імен. Відтепер програма InDesign відображає повідомлення щодо виникнення конфлікту під час експорту.

Конфлікт імен класу під час створення CSS

Охайніша розмітка документа з маркованими чи нумерованими списками

У результаті використання параметрів «Перетворити на невпорядкований список» та «Перетворити на впорядкований список» діалогового вікна «Параметри експорту в EPUB» > «Загальне» > «Параметри тексту» згенерована розмітка більше не містить додаткових класів. Програма InDesign більше не додає символи та не створює інтервали; відтепер побудова списків залежить від самого браузера або пристрою.

Удосконалений евристичний алгоритм визначення маркованих і нумерованих конструкцій

Евристичний алгоритм визначення маркованих і нумерованих конструкцій було значно покращено з метою виявлення саме семантичної структури маркерів і нумерації та належного відтворення їх у HTML-документі.

Для маркерів:

  • У програмі InDesign два абзаци з ПОВНІСТЮ однаковими атрибутами форматування маркованих списків, у тому числі атрибутами відступу ліворуч, враховуються як частина одного списку.
  • Абзац без маркування, розташований одразу після маркованого абзацу з налаштуванням відступу ліворуч, стає вкладеним і відтворюється як частина маркованого списку.

Для нумерації:

  • Оскільки користувачі можуть налаштовувати атрибути форматування списку, ці налаштування мають вищий пріоритет, ніж параметри відступу ліворуч чи різноманітні атрибути нумерації.
  • Хоча програма InDesign підтримує встановлення значень атрибутів для тегу, продовжити нумерований список, що розташований до та після таблиці та матеріалу у HTML неможливо.

Для збереження відповідної нумерації слід експортувати документ у EPUB 3.0.

Параметр перетворення на статичний впорядкований список було вилучено з параметрів експорту в EPUB

Оскільки в програмі InDesign з’явилася можливість точної (спрощеної) розмітки списків з огляду на початкові номери, функцію перетворення на статичний впорядкований список було вилучено з параметрів діалогового вікна «Параметри експорту в EPUB».

Покращені характеристики розмітки у HTML та CSS під час експорту з активованим параметром «Перетворити на текст»

Характеристики розмітки у HTML та CSS під час експорту з активованим параметром перетворення на текст було вдосконалено. Тепер програма InDesign додає необхідні символи для маркованих або нумерованих списків, які коригують стиль списку таким чином, щоб його зовнішній вигляд був максимально близьким до вигляду в InDesign.

Рядок метаданих із зазначенням версії програми

До об’єму метаданих було додано рядок із зазначенням версії програми, наприклад:

<meta name=”generator” content=”Adobe InDesign 9.0” />

Удосконалена технологія іменування CSS-класів відповідно до їх призначення

Із метою удосконалення візуалізації та узгодження зовнішнього вигляду документів InDesign після експорту в EPUB програма InDesign генерує додаткові CSS-класи.

Нова концепція іменування класів забезпечує відповідність імені класу призначенню цього класу.

Згенерований префікс CSS-класу Опис
CharOverride-# Проеціювання застосованого користувачем заміщення атрибуту символу до CSS-властивостей
ParaOverride Проеціювання застосованого користувачем заміщення атрибуту абзацу до CSS-властивостей
TableOverride-#
Проеціювання застосованого користувачем заміщення атрибуту таблиці до CSS-властивостей
CellOverride-#
Проеціювання застосованого користувачем заміщення атрибуту клітинки до CSS-властивостей
ObjectOverride-#
Проеціювання застосованого користувачем заміщення атрибуту об’єкта (елемента сторінки) до CSS-властивостей
_idGenParaOverride-#
Забезпечення «наслідування» CSS-властивостей (таких як відступ ліворуч)
_idGenCharOverride-# Забезпечення «наслідування» CSS-властивостей (таких як кегль)
_idGenDropcap-# Максимальне наближення вигляду буквиці до її вигляду в InDesign
_idGenBNMarker-# Максимальне наближення вигляду маркерів і нумерації до їх вигляду в InDesign
_idGenRuby-# Перетворення CSS-властивостей Ruby
_idGenStoryDirection Підтримка напрямку розташування матеріалу
_idGenTableRowColumn Підтримка обведень і заливки таблиці, що чергуються
_idGenPageitem-# Збереження параметрів ширини та висоти елемента сторінки/об’єкта

Генерування CSS для тегу <ruby>

Відтепер програма InDesign генерує окреме правило CSS, що використовує лише атрибути Ruby.

Підтримка сценаріїв для експорту книги в EPUB

На відміну від пакета CS6, це видання пропонує підтримку сценаріїв для експорту.

Нове діалогове вікно попередження або повідомлення про помилку під час експорту

Нове діалогове вікно дозволяє без відкриття зайвих вікон переглядати всі попередження або повідомлення про помилки експорту.

Удосконалений параметр призначення символів маркування відповідно до стилю списку

Якщо документ містить будь-які значення символів стандарту Юнікод, окрім перелічених у таблиці нижче, це значення не буде зазначено у CSS коді, а його відтворення залежить від параметрів за замовчуванням пристрою або браузера (типово таким значенням є «disc»).

Ідентифікатор символу за стандартом Юнікод

CSS-властивість

0x2022 (чорний круглий)

disc

0x25CB (білий круглий)

circle

0x25A0 (чорний квадратний)

square

У таблиці нижче показано різноманітні типи списків InDesign і відповідні їм властивості CSS.

Стиль нумерації списків (ITextAttrNumberingStyle)

CSS-властивість

1,2,3,4

decimal

01,02,03,

decimal-­‐leading-­‐zero

I, II, III,

upper-­‐roman

i, ii, iii,

lower-­‐roman

A,B,C,D

upper-­‐alpha

a,b,c,d

lower-­‐alpha

001,002,003,

decimal-­‐leading-­‐zero

0001,0002,0003,

decimal-­‐leading-­‐zero

Узгодження властивостей стилю з використанням розриву сторінки

Атрибут параметра «Починати абзац» діалогового вікна «Зберегти параметри» відтепер належним чином призначається відповідній властивості CSS. Будь-якому значенню цього атрибута, окрім значення «Де завгодно» (тобто kStartAnywhere), призначається властивість розриву сторінки pagebreak-before:always.

Символи розривів сторінок поки що не підтримуються.

Доступ до шрифтів iBooks пристрою читання електронних книг

Програма iBooks, призначена для читання електронних книг, підтримує велику кількість шрифтів пристрою (http://iosfonts.com/). Ці шрифти не підтримуються за замовчуванням під час визначення за допомогою правила @font-face, якщо до пакета не додано спеціальний файл параметрів XML META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml.

Відтепер цей файл додається як до пакетів EPUB2.0, так і до EPUB3.0.

Підтримка вбудованих шрифтів для читання електронних книг за допомогою пристрою із iBooks

EPUBCheck було оптимізовано таким чином, щоб вбудовані шрифти безперешкодно відображалися в програмі iBooks.

Параметр «EPUB 3.0 із макетом» вилучено з параметрів експорту в EPUB

Оскільки програма читання DPS більше не підтримує цей формат, параметр «EPUB 3.0 із макетом» було вилучено з переліку форматів діалогового вікна параметрів експорту в EPUB.

Узгодження атрибутів утримування форматування абзацу та CSS-властивостей абзацу

Атрибут абзацу

CSS-властивість

Зберегти з попереднім

page-break-before:avoid

Не розривати абзац

orphans: 99

Не відривати перші «N»

orphans: #

Не відривати останні «N»

window: #

Не відривати від наступних «N»

page-break-after:avoid

У попередньому випуску атрибуту «Починати абзац» призначалася CSS-властивість page-break-before:avoid. Оскільки цьому атрибуту та атрибуту «Зберегти з попереднім» відповідає одна й та сама властивість, у випадку виникнення конфлікту атрибут «Починати абзац» матиме вищий пріоритет, так само, як і в програмі InDesign.

Примітка.

Для атрибута «Не відривати від наступних "N"» не можна вказати більш ніж одне значення. Крім того, символи розривів сторінок (перехід до наступних «N») поки що не підтримуються.

Підтримка кількох імен CSS-класу в полях «Тег»/«Клас» діалогових вікон параметрів стилю абзацу, символу чи об’єкта

Імена класу слід відокремлювати одним чи кількома пробілами. Для генерування CSS для стилю використовуватиметься перше ім’я (якщо для цього стилю активовано параметр «Включити CSS»).

Наприклад, для стилю абзацу з таким ім’ям класу:

Клас: InDesign is the best

Буде створено такий CSS-стиль:

<p class=”InDesign is the best”>foo</p>

p.InDesign {…}

Призначення цієї функції полягає в тому, щоб дозволити користувачам заміщувати або розширювати властивості CSS за допомогою параметра «Додатковий файл CSS», доступного на вкладці «Додаткові параметри» діалогового вікна «Параметри експорту в EPUB».

Вказані значення не перевіряються додатково та під час експорту програма InDesign просто переносить їх у первинному вигляді з метою побудови розмітки. В інших випадках ці значення ігноруються.

Видалено окремі теги порожніх абзаців <p> та <li>

Порожні абзаци в програмі InDesign теж містять певну інформацію, наприклад символи повернення каретки та форматування за вертикаллю.

Під час експорту в HTML програма InDesign позначає абзаци та їх елементи відповідними тегами <p> та <li>, а символ повернення каретки не використовується під час побудови стилю, завдяки чому вдається уникнути створення тегів порожніх абзаців.

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису