Експортування в HTML — це простий спосіб отримати контент InDesign у формі, готовій для використання в Інтернеті. Під час експорту контенту в HTML можна контролювати експорт тексту та зображень. InDesign зберігає назви стилів абзаців, символів, об’єктів, таблиць і комірок, застосованих до експортованого вмісту, позначаючи контент HTML за допомогою класів стилів CSS із такою самою назвою. За допомогою Adobe Dreamweaver або будь-якого придатного для CSS редактора HTML можна швидко застосувати форматування та макет до вмісту.

Що експортується

InDesign експортує всі матеріали, зв’язану та вбудовану графіку, файли фільмів SWF, виноски, текстові змінні (як текст), марковані та нумеровані списки, внутрішні перехресні посилання, гіперпосилання, що переводять на текст чи веб-сторінки. Таблиці також експортуються, але певне форматування, таке як обведення таблиці і клітинок, не експортується. Таблицям призначаються унікальні ідентифікатори, отже, у Dreamweaver на них буде можливо посилатися як на набори даних Spry. З обох сторін поміщених аудіо- та відеофайлів h.264 в HTML5 ставляться теги <audio> та <video>.

Що не можна експортувати

InDesign не експортує об’єкти, які ви малюєте (такі як прямокутники, овали, багатокутники), гіперпосилання (за винятком зв'язків із веб-сторінками та застосованих до тексту зв'язків, що переходять до прив'язок тексту в тому самому документі), вставлені об’єкти (включно зі вставленими зображеннями Illustrator), перетворений на контури текст, теги XML, книги, закладки, гліфлети SING, переходи між сторінками, маркери індексів, об’єкти на монтажному столі, які не виділено і які не торкаються сторінки, елементи шаблонів сторінок (якщо це правило стосовно них не скасовується або якщо вони не виділяються перед експортом).

  1. Якщо ви не експортуєте цілий документ, виділіть текстовий кадр, діапазон тексту, клітинки таблиці або графіку, яку бажаєте експортувати.
  2. Виберіть «Файл» > «Експорт» та виберіть HTML зі списку Тип файлу.
  3. Укажіть ім’я та місце розташування HTML-документа, потім натисніть «Зберегти».
  4. У діалоговому вікні «Параметри експорту HTML» вкажіть потрібні параметри в розділах «Загальне», «Зображення» та «Додаткові параметри», а потім натисніть «OK».

Створюється документ із вказаною назвою і розширенням .html (наприклад, «бюлетень.html»); якщо зазначено, у тому самому місці буде записана підтека зображень (наприклад, «бюлетень веб-зображення»).

Параметри експорту в HTML

У діалоговому вікні HTML вкажіть зазначені далі параметри.

Загальні параметри

Поле «Загальні» включає наведені нижче параметри.

Експорт

Визначає, експортуватимуться лише виділені елементи чи цілий документ. Якщо вибрано текстовий кадр, експортується весь матеріал разом з витісненим текстом.

Якщо виділено «Документ», експортуються всі елементи сторінок з усіх розворотів, за винятком елементів шаблон-сторінок, правила щодо яких не були обійдені, і елементи сторінок на невидимих шарах. Теги XML і генеровані індекси і таблиці змісту також ігноруються.

Порядок вмісту / Визначення порядку

Дає змогу визначати порядок читання об’єктів сторінки.

На основі макета сторінки

Порядок читання визначається розташуванням елементів на сторінці.

Якщо вибрано «На основі макета сторінки», InDesign визначає порядок читання об’єктів на сторінці, виконуючи сканування зліва направо та зверху вниз. У деяких випадках, особливо в складних документах з багатьма шпальтами, елементи оформлення можуть не показуватися в потрібному порядку читання. Використовуйте Dreamweaver для перевпорядкування та форматування вмісту.

(Лише в азіатських версіях) Якщо вибрано «На основі макета сторінки», InDesign визначає порядок читання об’єктів на сторінці залежно від напрямку корінця документа (зліва направо або справа наліво). У деяких випадках, особливо в складних документах із багатьма шпальтами, експортовані елементи оформлення можуть не показуватися в потрібному порядку читання. Використовуйте Dreamweaver для перевпорядкування та форматування вмісту.

Однаково із XML-структурою

Якщо вибрано «Скопіювати структуру XML», з панелі структури XML виконується керування впорядкуванням експортованого вмісту та тим, який саме вміст експортується. Якщо вміст уже містить теги, можна просто перетягнути теги на панель структури XML, установивши порядок експорту XHTML. Якщо вміст не містить тегів, у меню панелі структури можна вибрати «Додати елементи без тегів», щоб генерувати теги, порядок яких можна змінити. Якщо включати елемент в експорт не потрібно, можна просто видалити тег за допомогою панелі структури XML. (Коли видаляється тег, вміст із файлу INDD не видаляється.) Див. Елементи сторінок із тегами.

Як на панелі «Статті»

Порядок читання визначається порядком елементів на панелі «Статті». Експортуються лише позначені статті. Див. Включення статей для експорту.

Поле

Вкажіть просте поле в довгих тире або пікселях. Вказання полів у довгих тире забезпечує відповідність відображення на різних екранах До всіх полів застосовується однакове значення: до верхнього, нижнього, лівого та правого.

Маркери

Виберіть «Перетворити на невпорядкований список», щоб перетворити абзаци з маркерами на елементи списку, сформатований в HTML, використовуючи тег <ul>. Виберіть «Перетворити на текст», щоб застосувати формат за допомогою тегу <p>, із символами маркерів у вигляді тексту. Якщо використано вихідні автоматичні маркери InDesign, маркери нижчого рівня також буде включено.

Числа

Цей пункт визначає, як перетворюються числа в HTML-файлі. Якщо використано вихідну автоматичну нумерацію InDesign, маркери нижчого рівня також буде включено.

Перетворити на впорядкований список

Перетворює нумеровані списки на елементи списку, відформатовані в HTML із використанням тегу <ol>.

Перетворити на статичний впорядкований список

Перетворює нумеровані списки на елементи списку, але додає атрибут <value> на підставі поточного номера абзацу в InDesign.

Перетворити на текст

Перетворює нумеровані списки на абзаци, що починаються з поточного номера абзацу у вигляді тексту.

Переглянути HTML після експорту

Запускає переглядач, якщо він є.

Параметри зображення

Копіювати зображення

Вкажіть, як потрібно експортувати зображення в HTML.

Оригінал

Експортує оригінальне зображення в підпапку «<document_name>-web-images». Коли цей параметр вибрано, всі інші параметри затемнені.

Оптимізоване

Дає вам змогу змінювати налаштування, щоб визначати, як експортуватиметься зображення.

Посилання на шлях на сервері

Замість експорту зображень до підтеки цей параметр дає вам змогу ввести локальний URL (такий як «images/»), що з’являтиметься перед назвою файлу зображення. У коді HTML атрибут «link» показує шлях і розширення, що їх ви встановили. Цей параметри є зокрема ефективним, коли ви самі перетворюєте зображення на web-сумісні зображення.

Зберегти вигляд із макета

Установіть позначку тут, щоб атрибути об'єкта зображення бралися з макета.

Роздільна здатність (ppi)

Вкажіть роздільну здатність зображень у пікселях на дюйм (ppi). У той час як операційні системи мають стандарт 72 ppi або 96 ppi, роздільна здатність мобільних пристроїв може варіюватися від 132 ppi (iPad) до 172 ppi (Sony Reader) та понад 300 ppi (iPhone 4). Можна вказати значення ppi для кожного вибраного об'єкта. Пропонуються такі значення: 72, 96, 150 (середнє значення для всіх сучасних пристроїв для читання електронних книг) та 300.

Розмір зображення

Вкажіть, чи розмір зображення має лишатися сталим, чи він має змінюватися відносно сторінки. Пункт «Відносно сторінки» встановлює відносне значення у відсотках, виходячи з розміру зображення відносно ширини сторінки InDesign. Якщо вибрати цей пункт, зображення пропорційно масштабуватиметься відносно ширини області читання.

Вирівнювання зображення та інтервали

Можливість налаштувати вирівнювання зображення ліворуч, по центру або праворуч, а також вказати інтервал перед зображенням та після нього.

Параметри стосуються прив’язаних об’єктів

Установіть позначку, щоб застосувати ці параметри до всіх прив'язаних об'єктів.

Перетворення зображення

Дає змогу вибирати, чи мають оптимізовані зображення в документі перетворюватися на GIF, JPEG або PNG. Виберіть «Автоматично», щоб дозволити InDesign вирішувати, який формат використовувати в якому випадку. Якщо вибрати PNG, вимикаються параметри стиснення зображення.; використовуйте PNG для забезпечення відсутності втрат у зображеннях або для зображень із прозорими елементами.

Параметри GIF (Палітра)

Дає вам змогу керувати тим, як InDesign оброблятиме кольори, оптимізуючи GIF-файли. Формат GIF використовує обмежену палітру кольорів, що не перевищує 256 кольорів.

Виберіть «Адаптивне», щоб створити палітру з використанням типових зразків кольорів у графіці без жодного змішування (змішування малих ділянок кольорів для імітування додаткових кольорів). Виберіть «Web», щоб створити палітру безпечних кольорів для Інтернету, яка є підмножиною системних кольорів Windows і Mac OS. Виберіть «Системна (Win)» або «Системна (Mac)», щоб створити палітру, використовуючи вбудовану системну палітру. Цей вибір може мати неочікувані наслідки.

Виберіть «Чергувати», щоб прогресивно завантажувати зображення шляхом заповнення відсутніх рядків. Якщо цей параметр не вибрано, зображення має вигляд розмитого і поступово набуває чіткості, досягаючи повної роздільної здатності.

Параметри JPEG (Якість зображення)

Встановлює компроміс між стисненням (для меншого розміру файлу) і якістю зображення для кожного створеного зображення JPEG. «Низька» дає найменший файл і найнижчу якість зображення.

Параметри JPEG (Метод форматування)

Визначає, наскільки швидко має показуватися графіка JPEG, коли файл, що містить зображення, відкривається в Інтернеті. Виберіть «Прогресивний», щоб зображення JPEG показувалися поступово і дедалі детальніше по мірі завантаження. (Файли, створені з цим параметром, значно більші і потребують більше оперативної пам’яті для перегляду.) Виберіть «Базова лінія», щоб кожен JPEG-файл показувався лише після цілковитого завантаження, а на його місці до показу знаходився заповнювач.

Ігнорувати параметри перетворення об'єкта

Параметри експорту об’єкта, застосовані до окремих зображень, ігноруватимуться. Див. Застосування параметрів експорту об’єкта.

Додаткові параметри

Використовуйте розділ «Додаткові», щоб налаштувати параметри CSS і JavaScript.

Параметри CSS

Каскадні таблиці стилів (CSS) — це набори правил форматування, що керують виглядом вмісту на веб-сторінці. Коли ви використовуєте CSS для форматування сторінки, ви відділяєте вміст від представлення. Вміст вашої сторінки, код HTML, знаходиться в самому HTML-файлі, тоді як правила CSS, що визначають представлення коду, містяться в іншому файлі (зовнішній таблиці стилів) або всередині HTML-документу (зазвичай у розділі «Head»). Наприклад, ви можете задати інші кеглі для виділеного тексту, і можете використовувати CSS для керування форматом і розміщенням блочних елементів на web-сторінці.

Вбудовані CSS

Експортуючи у XHTML, можна створити перелік CSS-стилів, що з’являється в розділі «Head» HTML-файлу з оголошеннями (атрибутами).

Якщо вибрано «Включити визначення стилів», InDesign здійснює спробу зіставити атрибути форматування тексту InDesign з еквівалентами CSS. Якщо вибір цього параметра скасовано, файл HTML міститиме пусті оголошення. Пізніше можна буде редагувати ці оголошення у Dreamweaver.

Якщо вибрано «Зберегти локальні заміни», буде додано локальне форматування, таке як курсив або жирний шрифт.

Без CSS

Якщо вибрати цей параметр, розділ CSS не буде включено у файл HTML.

Зовнішній код CSS (CS5.5)

Укажіть URL наявного аркуша стилю CSS, що зазвичай є відносним URL, наприклад /styles/style.css. InDesign не перевіряє, чи існує CSS, чи є вона дійсною, тому вам слід використовувати Dreamweaver, щоб підтверджувати ваше налаштування зовнішньої CSS.

Додатковий код CSS (CS6)

CSS можна вказати за допомогою кнопки «Додати аркуш стилів».

Параметри JavaScript

Виберіть «Посилання на зовнішній JavaScript, щоб запускати якийсь JavaScript, коли відкривається сторінка HTML. Вкажіть URL сценарію JavaScript, що зазвичай є відносним URL. InDesign не перевіряє, чи існує цей сценарій і чи є він дійсним.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності