Існує кілька способів зміни розміру та кадрування зображень в Photoshop. Для досягнення найкращих результатів під час кадрування або зміни розміру зображень, важливо розуміти концепції, що лежать в основі методів зміни розміру, і то, як зміна розміру впливає на кадрування.

Інструкції щодо зміни розміру світлин див. у розділі Розмірі та роздільна здатність зображень.

Щоб отримати інструкції щодо кадрування світлин, див. Кадрування та вирівнювання світлин.

Розміри зображення на екрані та після друку

Розмір зображення на екрані відрізняється від розміру надрукованого зображення. Якщо ви зрозумієте ці відмінності, то зможете краще підбирати настройки, які потрібно змінювати під час змінення розміру зображення.

Розмір екрана

Роздільна здатність екрана — це кількість пікселів, яку він може відображати. Наприклад, монітор із роздільною здатністю 640 x 480 пікселів відображає 640 пікселів у ширину та 480 пікселів у висоту. Можна використовувати кілька параметрів роздільної здатності, а фізичні розміри монітора зазвичай визначають доступні параметри роздільної здатності. Наприклад, більші монітори можуть відображати більшу роздільну здатність, ніж менші монітори, тому що вони мають більше пікселів.

Щоб дізнатися, якою є роздільна здатність екрана, оберіть Пуск> Панель управління> Дисплей> Налаштування та перегляньте роздільну здатність екрана (Windows), або оберіть Параметри системи> Дисплеї та подивіться у списку Роздільної здатності (macOS).

Розмір зображення на екрані

Зображення мають фіксований розмір у пікселях, коли вони з’являються на моніторі. Роздільна здатність екрана визначає, наскільки великим буде зображення на ньому. Монітор з налаштуванням 640 x 480 пікселів відображає менше пікселів, ніж монітор з роздільною здатністю 1024 x 768 пікселів. Таким чином, кожен піксель на моніторі з роздільною здатністю 640 х 480 пікселів буде більшим, ніж кожен піксель, відображений на моніторі з роздільною здатністю 1024 x 768 пікселів.

Зображення розміром 100 х 100 пікселів займає близько шостої частини монітора з роздільною здатністю 640 х 480 пікселів, але лише десяту частину монітора з роздільною здатністю 1024 х 768 пікселів. Тому, при роздільній здатності 1024 х 768 пікселів зображення виглядає меншим, ніж при 640 х 480 пікселів.

Розмір надрукованого зображення

Інші значення, що використовуються під час зміни розміру зображення – фізичний розмір зображення в друці та роздільна здатність – не використовуються, поки зображення не друкується. У випадку друку фізичний розмір зображення, роздільна здатність і розмір в пікселях визначають обсяг даних у зображенні та якість його друку. Загалом, зображення з більшою роздільною здатністю дають вищу якість під час друку. Докладніші відомості про роздільну здатність та фізичний розмір містяться в наступних розділах.

Діалогове вікно «Розмір зображення»

Коли ви використовуєте діалогове вікно Розмір зображення, щоб змінити розмір зображень (оберіть Зображення> Розмір зображення), можуть змінитися чотири аспекти зображення:

  • Розміри пікселів: ширина та висота зображення.
  • Розмір зображення, коли воно відкрите у Photoshop: Це значення з’являється у верхній частині діалогового вікна.
  • Розмір документа: фізичний розмір зображення під час друку, включаючи ширину та висоту.
  • Роздільна здатність при друкуванні: Це значення відображається в пікселях на дюйм або в пікселях на сантиметр.

Photoshop вираховує фізичний розмір, роздільну здатність і розміри зображення в пікселях таким чином:

  • Фізичний розмір = роздільна здатність x розміри пікселів
  • Роздільна здатність = фізичній розмір / розміри пікселів
  • Розміри пікселів = фізичній розмір / роздільну здатність

Діалогове вікно Розмір зображення дозволяє змінювати розмір зображень двома способами. Ви можете збільшити або зменшити кількість даних у зображенні (зміна роздільної здатності). Або ви можете підтримувати однакову кількість даних у зображенні (зміна розміру без зміни роздільної здатності). Під час змінення роздільної здатності якість зображення може в певній мірі погіршитися. Можливо, вам доведеться виконати якусь додаткову роботу, наприклад, використовувати фільтр Нечіткої маски для різкості зображення, щоб компенсувати зміну роздільної здатності.

Порада: Щоб скинути параметри діалогового вікна «Розмір зображення»   до його початкового стану, натисніть Alt (Windows) або Option (macOS). Натискання цих клавіш змінює кнопку Скасувати на кнопку Скидання.

Зміна розміру й роздільної здатності зображень

Під час змінення розміру й роздільної здатності зображення змінюється обсяг даних у файлі. Щоб змінити зображення, переконайтесь, що внизу діалогового вікна «Розмір зображення» вибрано Змінити. Зміну роздільної здатності ввімкнено за замовчуванням.

Зміна роздільної здатності змінює загальну кількість пікселів на зображенні, які відображаються як Ширина та Висоті у пікселях у діалоговому вікні Розмір зображення. Якщо ви збільшуєте кількість пікселів у цій частині діалогового вікна (збільшення зображення), додаток додає дані до зображення. Якщо ви зменшите кількість пікселів (зменшення зображення), додаток видаляє дані. Коли до зображення додаються дані або видаляються з нього, якість зображення певною мірою погіршується. Видалення даних із зображення зазвичай краще, ніж додавання. Це пояснюється тим, що під час збільшення роздільної здатності Photoshop підбирає потрібні пікселі. Ця процедура набагато складніша, ніж підбирання пікселів, що потрібно видалити під час зменшення роздільної здатності. Найкращий результат під час роботи із зображеннями досягається, коли Photoshop налаштовано на правильну роздільну здатність для бажаного результату. Можна досягти потрібного результату за допомогою зміни розміру зображення без зміни роздільної здатності. Однак, якщо ви змінюєте роздільну здатність зображення, не робіть цього більше одного разу.

Увімкнувши Змінити, ви можете змінити будь-яке значення в діалоговому вікні Розмір зображення: розміри пікселів, фізичний розмір або роздільну здатність. Якщо змінюється одне значення, це впливає на всі інші. Розміри в пікселях завжди зазнають впливу.

  • Зміна розмірів у пікселях впливає на фізичний розмір, але не на роздільну здатність.
  • Зміна роздільної здатності впливає на розміри в пікселях, але не на фізичний розмір.
  • Зміна фізичного розміру впливає на розміри в пікселях, але не на роздільну здатність.

Ви не можете встановлювати розмір файлу; він змінюється, коли ви змінюєте загальний обсяг даних у зображенні (розміри в пікселях). Зверніть увагу на розмір файлу до зміни інших значень у діалоговому вікні. Після цього можна використати інформацію про розмір файлу, щоб зрозуміти, скільки даних буде видалено або додано до зображення під час змінення його роздільної здатності. Наприклад, якщо розмір файлу змінюється з 250 КБ на 500 КБ, до зображення додається вдвічі більше даних, що може погіршити його. Погіршені зображення виглядають розмитими, зазубреними, можуть містити плями світла й тіні.

Зміна розміру зображень без зміни роздільної здатності

Під час змінення розміру зображення без зміни його роздільної здатності змінюється його розмір без зміни обсягу даних у ньому. Зміна розміру без зміни роздільної здатності змінює фізичний розмір зображення без зміни розмірів у пікселях. Дані не видаляються із зображення та не додаються до нього. Якщо ви скасуєте вибір або вимикаєте функцію Зміни роздільної здатності, поля розмірів пікселів недоступні. Можна змінювати лише фізичний розмір (ширину й висоту в розмірі документа) або роздільну здатність (пікселів/дюйм). Під час змінення розміру зображення без зміни його роздільної здатності можна встановлювати або фізичний розмір зображення, або його роздільну здатність. Щоб зберегти попередню загальну кількість пікселів у зображенні, Photoshop компенсує встановлене вами значення за рахунок збільшення або зменшення іншого значення. Наприклад, під час налаштування фізичного розміру Photoshop змінює роздільну здатність.

Коли розміри в пікселях є сталими, а ви зменшуєте фізичний розмір зображення, відповідним чином збільшується роздільна здатність. Якщо зменшити фізичний розмір на половину, роздільна здатність подвоїться. На тій самій ділянці може поміститися вдвічі більше пікселів. Якщо збільшити розмір зображення вдвічі, роздільна здатність зменшиться на половину, тому що пікселі знаходяться вдвічі далі один від одного, щоб поміститися у фізичний розмір.

Наприклад, зображення розміром 400 х 400 пікселів має фізичний розмір 4 x 4 дюйми та роздільну здатність 100 пікселів на дюйм. Щоб зменшити фізичний розмір зображення на половину, не змінюючи роздільну здатність, необхідно встановити фізичний розмір 2 х 2 дюйми. Photoshop збільшує роздільну здатність до 200 пікселів на дюйм. Зміна розміру зображення в цей спосіб зберігає загальну кількість пікселів сталою (200 пікселів/дюйм х 2 х 2 дюйми = 400 х 400 пікселів). Якщо збільшити фізичний розмір удвічі (до 8 х 8 дюймів), роздільна здатність зменшиться до 50 пікселів/дюйм. Додавання дюймів до розміру зображення означає, що там поміститься лише половина пікселів на дюйм. Якщо змінити роздільну здатність, фізичний розмір зміниться також.

Важливо. Розміри в пікселях контролюють обсяг даних, а роздільна здатність і фізичний розмір використовуються лише для друку.

Примітка. Пікселі на дюйм — це кількість пікселів у кожному дюймі зображення. Точки на дюйм стосуються тільки принтерів та є різними для різних принтерів. Зазвичай, встановлено від 2,5 до 3 точок чорнила на піксель. Наприклад, для принтера з розширенням 600 точок на дюйм необхідне зображення в 150—300 пікселів на дюйм для досягнення найкращої якості друку.

Щоб отримати додаткову інформацію про опції в діалоговому вікні Розмір зображення, див. розділ «Розміри пікселів та роздільна здатність друкованого зображення» у довідці Photoshop.

Використання інструмента «Кадрування»

Якщо ви використовуєте інструмент «Кадрування» для зміни розміру зображення, розміри пікселів та розмір файлу змінюються, але розмір зображення не змінюється. Якщо ви використовуєте інструмент «Кадрування», розміри та роздільна здатність пікселів містять більше пікселів на дюйм залежно від розміру області кадрування. Проте, Photoshop не додає та не видаляє дані із зображення.

Під час кадрування зображення ви видаляєте дані або додаєте їх до оригінального розміру та створюєте нове зображення. Через те, що ви видаляєте або додаєте дані, пов’язані з оригінальним зображенням, концепція зміни роздільної здатності втрачає своє значення. Це відбувається тому, що кількість пікселів на дюйм може змінюватися на основі кількості пікселів у виділеній області кадрування. Photoshop намагається зберігати роздільну здатність оригінального зображення, якщо це дозволяє кількість пікселів в області кадрування. Цей метод називається кадруванням без зміни роздільної здатності. Проте, якщо точну кількість пікселів не вказано, розміри в пікселях і розмір файлу нового зображення зміняться.

Параметри інструмента кадрування

Параметри на панелі параметрів інструмента «Кадрування» змінюються після окреслення області вибору. Під час першого вибору інструмента «Кадрування» ви можете вказати ширину, висоту та роздільну здатність. Ви можете вимірювати ширину і висоту в дюймах, сантиметрах, міліметрах, точках та піках. Введіть одиницю або її скорочення позначення після числа в полі значення. Наприклад, 100 пкс, 1 д, 1 дюйм, 10 см, 200 мм, 100 т, або 100 кеглів.Якщо ви не зазначаєте одиницю вимірювання в полях Ширина та Висота на панелі параметрів Кадрування, одиниця за замовчуванням становить дюйми.

Ви також можете встановити значення для роздільної здатності кадрованого зображення в полі Роздільна здатність. У спливаючому меню виберіть пікселі/дюйм або пікселі/см.

Щоб отримати додаткову інформацію про параметри інструмента «Кадрування» див. «Кадрування та вирівнювання світлин».

Зміна розміру в дюймах

Якщо встановити фізичний розмір зображення в дюймах в параметрах інструмента «Кадрування» та не змінити роздільну здатність, розміри пікселів змінюються. Розміри змінюються на основі коефіцієнту кількості пікселів у вибраній області відповідно до розмірів у пікселях вихідного зображення. Роздільна здатність змінюється, щоб вмістити додаткові пікселі в дюйм зображення на основі вихідного розміру зображення.

Примітка. Вихідне зображення, що використовується в прикладах нижче, має розміри 4 x 4 дюйми, 100 пікселів на дюйм, 400 x 400 пікселів при 468,8 КБ.

Розмір у дюймах
(установлений вами)
Роздільна здатність
(змінена програмою Photoshop)
Розміри в пікселях
(розмір області кадрування)
Розмір файлу
2 x 2 дюйми 104 пікселів на дюйм
(вихідна роздільна здатність = 100 пікселів на дюйм)
208 x 208 пікселів
(вихідний розмір = 400 x 400 пікселів)
125,8 КБ
(вихідний розмір 468,8 КБ)

У цьому прикладі Photoshop зменшує зображення до половини фізичного розміру (з 4 квадратних дюймів до 2). Photoshop також зменшує розміри в пікселях на 50 %. Вихідна роздільна здатність (100 пікселів на дюйм) зберігається, але збільшується для компенсації додаткових 8 пікселів (8 пікселів/дюйм), доданих до області кадрування.

Зміна розміру в дюймах і роздільної здатності

Якщо встановити фізичний розмір зображення в дюймах в параметрах інструмента «Кадрування» та змінити кількість пікселів на дюйм, розміри пікселів змінюються. Отримане зображення матиме більше чи менше пікселів у цілому документі. Ви встановлюєте дюйми та кількість пікселів у кожному з цих дюймів. Photoshop видаляє або додає дані, щоб вони відповідали кількості пікселів у кожному вказаному вами дюймі.

Примітка. Вихідне зображення, що використовується в прикладах нижче, має розміри 4 x 4 дюйми, 100 пікселів на дюйм, 400 x 400 пікселів при 468,8 КБ.

Розмір у дюймах
(установлений вами)
Роздільна здатність
(установлена вами)
Розміри в пікселях
(змінені)
Розмір файлу
2 x 2 дюйми 200 пікселів на дюйм 400 x 400 пікселів 468,8 КБ
2 x 2 дюйми 300 пікселів на дюйм 600 x 600 пікселів 1,03 MБ
2 x 2 дюйми 50 пікселів на дюйм 100 x 100 пікселів 29,3 КБ

У першому прикладі ви зменшили фізичний розмір на половину, але збалансували це за допомогою подвоєння роздільної здатності. Тому розміри в пікселях і розмір файлу залишились незмінними.

У другому прикладі ви зменшили фізичний розмір на половину та збільшили роздільну здатність. Тому розміри в пікселях збільшилися для вміщення додаткової кількості пікселів на дюйм. Розмір файлу також збільшився.

У третьому прикладі ви зменшили фізичний розмір на половину та зменшили роздільну здатність (пікселів на дюйм). Тому розміри в пікселях зменшилися, оскільки в зображенні тепер менше пікселів. Розмір файлу також зменшився.

Зміна розмірів у пікселях

Якщо ви встановили розміри в пікселях, але не встановили роздільну здатність, остання стабілізується за роздільною здатністю вихідного зображення. Щоб утримати вказану в зображенні кількість пікселів на дюйм, виробляється новий фізичний розмір. Розмір файлу змінюється, оскільки ви змінюєте розміри в пікселях, дозволяючи програмі Photoshop стабілізувати кількість пікселів на дюйм.

Примітка. Вихідне зображення, що використовується в прикладах нижче, має розміри 4 x 4 дюйми, 100 пікселів на дюйм, 400 x 400 пікселів при 468,8 КБ.

Розмір у дюймах
(змінений)
Роздільна здатність
(змінена)
Розміри в пікселях
(установлені вами)
Розмір файлу
2 x 2 дюйми 100 пікселів на дюйм 200 x 200 пікселів 117,2 КБ
3 x 3 дюйми 100 пікселів на дюйм 300 x 300 пікселів 263,7 КБ
6 x 6 дюймів 100 пікселів на дюйм 600 x 600 пікселів 1,03 MБ

У цих прикладах роздільна здатність не змінилася, але змінилися розміри в пікселях. Фізичний розмір змінюється, щоб вмістити вказану кількість пікселів на дюйм (розміри в пікселях).

Зміна розмірів у пікселях і роздільної здатності

Під час встановлення розмірів у пікселях і роздільної здатності Photoshop створює інший фізичний розмір. Зображення вміщує кількість пікселів зображення та вказану кількість пікселів на дюйм. Розмір файлу змінюється, оскільки змінюється загальна кількість пікселів у зображенні та кількість пікселів у кожному дюймі.

Примітка. Вихідне зображення, що використовується в прикладах нижче, має розміри 4 x 4 дюйми, 100 пікселів на дюйм, 400 x 400 пікселів при 468,8 КБ.

Розмір у дюймах
(змінений)
Роздільна здатність
(змінена)
Розміри в пікселях
(установлені вами)
Розмір файлу
1 x 1 дюйм 600 пікселів на дюйм 600 x 600 пікселів 1,03 MБ
2 x 2 дюйми 300 пікселів на дюйм 600 x 600 пікселів 1,03 MБ
0,667 x 0,667 дюйма 300 пікселів на дюйм 200 x 200 пікселів 117,2 КБ

У цих прикладах змінюються як розміри в пікселях, так і роздільна здатність. Фізичний розмір змінюється, щоб вмістити вказану кількість пікселів на дюйм (розміри в пікселях і роздільна здатність).

Зміна лише роздільної здатності

Якщо в параметрах інструмента кадрування змінити лише роздільну здатність, розмір зображення залежатиме від кількості пікселів у області кадрування.

Підказка. Інформацію про те, скільки пікселів міститься в області кадрування, розміщено на панелі відомостей.

Примітка. Вихідне зображення, що використовується в прикладах нижче, має розміри 4 x 4 дюйми, 100 пікселів на дюйм, 400 x 400 пікселів при 468,8 КБ.

Розмір у дюймах
(результат)
Роздільна здатність
(установлена вами)
Розміри в пікселях
(результат)
Область кадрування
(окреслена вами)
Розмір файлу
0,767 x 0,767 дюйма 300 пікселів на дюйм 230 x 230 пікселів 2,3 x 2,3 дюйма 115 КБ
1 x 1 дюйм 300 пікселів на дюйм 300 x 300 пікселів 3 x 3 дюйми 263,7 КБ
75 x 0,75 дюйма 400 пікселів на дюйм 300 x 300 пікселів 3 x 3 дюйми 263,7 КБ
1 x 1 дюйм 200 пікселів на дюйм 200 x 200 пікселів 2 x 2 дюйми 117,2 КБ
0,5 x 0,5 дюйма 200 пікселів на дюйм 100 x 100 пікселів 1 x 1 дюйм 29,3 КБ
1,5 x 1,5 дюйма 200 пікселів на дюйм 300 x 300 пікселів 3 x 3 дюйми 263,7 КБ

У цих прикладах Photoshop використовує розмір області кадрування та вказану роздільну здатність, щоб змінити розмір зображення. Фізичний розмір і розміри в пікселях нового зображення відповідають кількості пікселів в окресленій області кадрування та новій зазначеній роздільній здатності.