Logboeken verzamelen wanneer Acrobat/Reader crasht of vastloopt

Wanneer Acrobat/Reader crasht of vastloopt, kunt u een procesdump maken om de fouten gemakkelijker te kunnen opsporen. De procesdump is een momentopname van de applicatie die crasht of vastloopt.

 • Crashen - Een crash houdt in dat de toepassing of het systeem niet meer werkt en het vervolgens wordt afgesloten.
 • Vastlopen - Wanneer de toepassing vastloopt, reageert de toepassing of het systeem niet meer op gebruikersinvoer.

Logboeken verzamelen wanneer Acrobat/Reader crasht

Als de Acrobat/Reader-toepassing vaak crasht, zijn crashlogboeken vereist om het probleem te diagnosticeren. Crashlogboeken bevatten informatie over de activiteiten van de app voorafgaand aan de crash. 

In Windows

U kunt de crashlogboeken op een van de volgende manieren verzamelen:

Nadat Acrobat/Reader is gecrasht, wordt het dialoogvenster Crashrapport weergegeven. Klik op Rapport verzenden.

Crash Reporter-dialoogvenster op Windows
Crashrapport-dialoogvenster op Windows

Als u het dialoogvenster Crashrapport niet ziet, hebt u mogelijk een optie geselecteerd om het venster niet weer te geven. Volg de onderstaande stappen en stel de voorkeur in om het dialoogvenster Crashrapport weer te geven:

 1. Klik op Start > Uitvoeren.

 2. Typ cmd en klik op OK.

 3. Typ de volgende opdracht in de opdrachtprompt en druk op Enter.

  REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CommonFiles\CRLog /v "Never Ask" /t REG_SZ /d 0

 4. Kies Ja als u de volgende vraag krijg De waarde Nooit vragen is ingesteld. Overschrijven (Ja/Nee)?

Crashdumps zijn niet standaard ingeschakeld op Windows. Om deze functie in te schakelen zijn beheerdersrechten vereist. Hieronder vindt u de stappen waarmee u crashdumps van Acrobat/Reader kunt inschakelen en verzamelen. Raadpleeg Microsoft | Collecting user-mode dumps of neem contact op met Microsoft Ondersteuning.

 1. Sluit de Acrobat/Reader-toepassing als deze al wordt uitgevoerd.

 2. In Start > Zoeken typt u RegEdit en drukt u op Enter. De Register-editor wordt weergegeven.

 3. Maak een back-up van de sleutel Windows Error Reporting:

  1. Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\
  2. Klik met de rechtermuisknop op de sleutel Windows Error Reporting.
  3. Selecteer Exporteren en sla het reg-bestand op het bureaublad op.
  Een back-up maken van de registersleutel

 4. Maak de sleutel LocalDumps aan.

  1. Navigeer naar de locatie HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting
  2. Selecteer de sleutel Windows Error Reporting en maak een nieuwe sleutel met de naam LocalDumps als deze nog niet bestaat:
          1. Klik met de rechtermuisknop op Windows Error Reporting.
          2. Selecteer Nieuw en vervolgens Sleutel.
          3. Geef de sleutel de naam LocalDumps.
  Maak de registersleutel LocalDumps aan

 5. Maak registerwaarden in de sleutel LocalDumps. Selecteer de sleutel LocalDumps en maak drie registerwaarden zoals hieronder wordt uitgelegd:

  • DumpFolder Registerwaarde
         1. Klik met de rechtermuisknop op het lege gebied aan de rechterkant en selecteer Nieuw > Waarde met uitbreidbare tekenreeks.
         2. Geef het de naam DumpFolder.
         3. Dubbelklik erop en typ %LOCALAPPDATA%\CrashDumps in het gegevensveld Waarde.
  • DumpCount Registerwaarde
          1. Klik met de rechtermuisknop op het lege gebied aan de rechterkant en selecteer Nieuw > DWORD (32 bits)-waarde.
          2. Geef het de naam DumpCount.
          3. Dubbelklik erop en typ 10 in het gegevensveld Waarde.
  • DumpType Registerwaarde
           1. Klik met de rechtermuisknop op het lege gebied aan de rechterkant en selecteer Nieuw > DWORD (32 bits)-waarde.
           2. Geef het de naam DumpType.
           3. Dubbelklik erop en typ 2 in het gegevensveld Waarde.
  Sleutel lokale dumps

 6. Start Acrobat/Reader en volg de stappen om de crash te reproduceren. Wanneer Acrobat/Reader crasht, wordt het crashdumpbestand opgeslagen in de map %LocalAppData%/crashdumps met de softwarenaam.

 7. In Start > Zoeken typt u %LocalAppData% en drukt u op Enter. Ga naar de map CrashDumps. Verstuur het bestand Acrobat.exe.dmp of AcroRd32.exe.dmp naar de Adobe-ondersteuning.

In macOS

U kunt de crashlogboeken op een van de volgende manieren verzamelen:

Wanneer Acrobat crasht, wordt het volgende waarschuwingsvenster weergegeven: 'Acrobat Pro is onverwacht afgesloten.' Het crashrapport kan direct worden gelezen wanneer u op de knop Rapport klikt.

Acrobat-crash

Het dialoogvenster Adobe Crash Reporter wordt na het bovenstaande waarschuwingsvenster weergegeven. Klik op Rapport verzenden.

Crashrapport-dialoogvenster op macOS
Crashrapport-dialoogvenster op macOS

De Adobe Crash Reporter verzamelt een logboek met de activiteiten van de toepassing voorafgaand aan de crash. Het uploadt de informatie naar een database die door het technische team van Adobe wordt gebruikt om crashes te analyseren en oplossingen te ontwikkelen. Adobe Crash Reporter is een zeer belangrijke tool waarmee het technische team van Acrobat de belangrijkste bugs bij vastlopen kan opsporen en oplossen.

Let op: verwar Adobe Crash Reporter niet met crashreporters van Apple of Microsoft, die geen informatie rechtstreeks naar Adobe verzenden.

Als u het venster Adobe Crash Reporter niet ziet, hebt u mogelijk een optie geselecteerd om het venster niet weer te geven. Ga als volgt te werk om Adobe Crash Reporter in te schakelen:

 

 1. Druk op de Cmd-toets en klik op het pictogram van de Acrobat/Reader-applicatie, en kies Pakketinhoud tonen.

 2. Kies Inhoud > Frameworks > AdobeCrashReporter.framework.

 3. Cmd + klik op de alias met de naam AdobeCrashReporter en selecteer vervolgens Oorspronkelijk document weergeven.

 4. Dubbelklik op Adobe Crash Reporter.
  Opmerking: het is een pictogram met een rode A. Verwar het niet met het zwarte uitvoerbare bestand AdobeCrashReporter UNIX.

 5. Kies Dit venster altijd weergeven en klik op Gereed.

   

Het foutrapport is te vinden in de Console-toepassing.

 1. Open de Console-toepassing. Ga naar Toepassingen > Hulpprogramma's > Console.app. U kunt ook Console typen in Spotlight. Druk vervolgens op Enter.

  Console (Mac)

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Gebruikersrapporten en klik vervolgens op het foutrapport dat u wilt bekijken. Alle bestanden eindigen met extensie .crash. De bestandsnaam bevat een datum en de naam van de gecrashte toepassing. De details van het foutrapport zijn beschikbaar in het rechterdeelvenster.

  Gebruikersrapporten

  A. Gebruikersrapporten B. Bestandsnaam C. Details 

 1. De diagnoserapporten bevinden zich op de volgende locatie: ~/Library/Logs/DiagnosticReports/. Typ de locatie in de Finder om de map te openen.

 2. Verstuur alle logbestanden die gelinkt zijn aan Acrobat/Reader naar de Adobe-ondersteuning.

Logboeken verzamelen wanneer Acrobat/Reader vastloopt

Als de Acrobat/Reader-applicatie vaak crasht of vastloopt, zijn crashdumpbestanden vereist om het probleem te diagnosticeren.

In Windows

Maak een procesdumpbestand om de programma-informatie op te slaan wanneer Acrobat/Reader vastloopt. Deze dumps kunnen gebruikt worden om het probleem verder op te lossen. Neem twee tot drie dumps op verschillende tijden wanneer de toepassing vastloopt, zodat een volledig beeld wordt verkregen van de staat waarin de toepassing niet reageert.

 1. Open Taakbeheer. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte in de taakbalk en klik vervolgens op Taakbeheer of gebruik de sneltoets CTRL + SHIFT + ESC.

 2. Klik op het tabblad Processen en zoek vervolgens het proces Acrobat/Reader. Voor Acrobat Professional/Standard is de procesnaam Acrobat.exe. Voor Reader is dit Acrord32.exe.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het proces Acrobat/Reader en klik vervolgens op Dumpbestand maken. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord, voert u het wachtwoord in en klikt u op Doorgaan.

  Procesdump maken

 4. Zodra het is gemaakt, wordt de locatie van het dumpbestand in het dialoogvenster Dumpproces weergegeven. Noteer de locatie en klik op OK. De locatie van het dumpbestand is \Users\{UserName}\AppData\Local\Temp.
  Raadpleeg Verborgen bestanden en mappen weergeven in Windows als u de map AppData niet kunt zien.

  Dumpproces

 5. Comprimeer het zojuist gemaakte .dmp-bestand naar .zip of .rar en deel het bestand met de Adobe-ondersteuning via Adobe Document Cloud of een SharePoint-locatie.

Opmerking:

In macOS

 1. Ga naar Finder > Toepassingen > Hulpprogramma's > Activiteitenmonitor.

 2. Klik op het Acrobat/Reader-proces waar u een voorbeeld van nodig hebt. Klik op het tandwielpictogram en klik vervolgens op Voorbeeldproces.

 3. Wacht tot het voorbeeld is gemaakt. Sla het document op uw bureaublad op.

 4. Open de Terminal door te navigeren naar Finder > Toepassingen > Hulpprogramma's > Terminal. Typ de volgende opdracht:

  sudo spindump -file ~/Desktop/spindump.txt

 5. Het bestand spindump.txt is op het bureaublad opgeslagen. Verzamel het voorbeeldbestand in stap 3 en het bestand spindump.txt en stuur dit naar de Adobe-ondersteuning.

Gedetailleerde gegevens naar Adobe verzenden

De volgende informatie is vereist wanneer u de logboeken indient bij Adobe-ondersteuning:

 • Geef een gedetailleerde beschrijving. Als u het probleem consistent kunt reproduceren met specifieke stappen, beschrijft u deze in detail. Zelfs als u de exacte volgorde van de stappen niet precies weet, vragen we u zo veel mogelijk details te geven over wat u deed toen het probleem optrad.
  Welke bewerking voerde u bijvoorbeeld uit toen het probleem optrad? Wat voor type document was u aan het gebruiken? Hebt u onlangs nog invoegtoepassingen gebruikt? Als het probleem specifiek is voor een bepaald bestand, dan kunt u het bestand delen via Adobe Document Cloud, Adobe Creative Cloud, Dropbox, of een andere service voor het delen van bestanden en in de probleembeschrijving een koppeling naar het bestand opnemen.
 • Voeg uw e-mailadres toe. Het technische team neemt mogelijk contact met u op voor meer informatie, of het team kan u een e-mail sturen met een oplossing of een tijdelijke oplossing.
 • Altijd foutrapporten naar Adobe sturen. Er is een voorkeursoptie in Acrobat die u in staat stelt altijd foutrapporten naar Adobe te sturen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?