Voorkeur instellen om het dialoogvenster voor het crashrapport van Acrobat of Reader weer te geven

Wat zijn crashrapporten?

Mocht er een probleem optreden met Acrobat of Reader, dan kunt u crashrapporten bekijken en verzenden via het dialoogvenster Adobe Crash Reporter. De Adobe Crash Reporter maakt een logbestand van de acties die de app uitvoerde toen het programma vastliep. Het uploadt die informatie naar een database en het technische team gebruikt die informatie om de crashes te analyseren en oplossingen te ontwikkelen.

Crash Reporter-dialoogvenster op Windows
Crashrapport-dialoogvenster op Windows

Crashrapport-dialoogvenster op macOS
Crashrapport-dialoogvenster op macOS

Als het Crash Reporter-venster niet verschijnt, hebt u mogelijk een optie geselecteerd om het venster niet weer te geven. Voer de onderstaande stappen uit om als voorkeur in te stellen dat het crashrapport altijd wordt weergeven.

Voorkeur instellen om het dialoogvenster Crashrapport weer te geven op Windows

 1. Klik op Start > Uitvoeren.

 2. Typ cmd en klik op OK.

 3. Typ de volgende opdracht in de opdrachtprompt en druk op Enter.

  REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CommonFiles\CRLog /v "Never Ask" /t REG_SZ /d 0

  Andere mogelijke waarden zijn:

  Toets Details Mogelijke waarden Handeling
  Nooit vragen Hiermee bepaalt u de weergave van het dialoogvenster voor vastlopen 0 Het dialoogvenster voor vastlopen tonen
  1 Het dialoogvenster voor vastlopen verbergen
  Status laatste verzending
  Hiermee slaat u gebruikershandeling op met het vorige crashrapport
  0 Het vorige crashrapport niet verzenden
  1 Het vorige crashrapport verzenden
 4. Kies Ja als u de volgende vraag krijg De waarde Nooit vragen is ingesteld. Overschrijven (Ja/Nee)?

Voorkeur instellen om het dialoogvenster Crashrapport weer te geven op macOS

 1. Druk op de Cmd-toets en klik op het pictogram van de Acrobat/Reader-app, en kies Pakketinhoud tonen.

 2. Kies Inhoud > Frameworks > AdobeCrashReporter.framework.

 3. Druk op de Cmd-toets en klik op de alias met de naam AdobeCrashReporter en selecteer vervolgens Oorspronkelijk document weergeven.

 4. Dubbelklik op Adobe Crash Reporter.

  Crash Reporter

  Opmerking:
  Opmerking:

  Dit is een pictogram met een rode A. Verwar het niet met het zwarte uitvoerbare bestand AdobeCrashReporter UNIX.

 5. Kies Dit venster altijd weergeven en klik op Gereed.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?