Tweens

Gebruik deze woordenlijst om te leren over de verschillende typen tweens in Animate.

Klassieke tween

Klassieke tweens verwijzen naar tweening in Flash CS3 en eerder. Deze zijn voornamelijk voor overgangsdoeleinden gehandhaafd in Animate.

Deze tweens lijken op de nieuwere bewegingstweens, maar ze zijn moeilijker om te maken en minder flexibel. Als u een klassieke tween wilt maken, moet u een hoofdframe voor het beginpunt en een hoofdframe voor het eindpunt instellen.

Aanvullende informatie

Bewegingstween

Bewegingstweens worden gebruikt om animatiebewegingen te maken in Animate. U maakt een animatie met bewegingstweens door verschillende waarden op te geven voor een objecteigenschap tussen het eerste en het laatste frame. De objecteigenschappen variëren van positie, grootte, kleur, effecten, filters en rotatie.

Wanneer u een bewegingstween maakt, selecteert u een frame in de tween en verplaatst u het bewegingssymbool in dat frame. In tegenstelling tot klassieke tweens en vormtweens, maakt Animate automatisch een bewegingspad waarin de frames tussen het eerste frame en het volgende hoofdframe worden geanimeerd. Aangezien u geen elementen in elk frame gebruikt, beperkt een bewegingstween de bestandsgrootte en het aantal elementen in uw documenten.

Aanvullende informatie

Vormtween

Adobe Animate kan een tween toepassen voor de symboolinstanties voor positie, grootte, rotatie en schuinte, alsook voor groepen en tekst. Adobe Animate kan ook een tween toepassen voor de kleur van instanties en tekst om geanimeerde kleurverschuivingen of het in- of uitfaden van een transparantie te creëren.

Gebruik klassieke tweens voor wijzigingen in de eigenschappen van symboolinstanties, groepen en tekst. Voordat u een tween toepast voor de kleur van groepen of tekst, moet u de objecten converteren naar symbolen. 

Aanvullende informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account