Bewegings-tweens en klassieke tweens

U kunt in Animate CC twee typen getweende animaties maken: bewegings-tweens en klassieke tweens. 

Een bewegings-tween is een type animatie dat gebruikmaakt van symbolen voor het maken van bewegings-, grootte- en rotatiewijzigingen, en vervagingen en kleureffecten.

Klassieke tweens verwijzen naar tweening in Flash CS3 en eerder. Deze zijn voornamelijk voor overgangsdoeleinden gehandhaafd in Animate. 

Animaties met bewegings-tweens en met klassieke tweens
Animaties met bewegings-tweens en met klassieke tweens

Bewegings-tweens versus klassieke tweens

Bewegings-tweens Klassieke tweens
Krachtig en eenvoudig te maken, bieden maximale controle over getweende animatie Lastig om te maken en omvatten alle tweens die in eerdere versies van Animate zijn gemaakt. 
Biedt betere controle over tweens. Biedt gebruikerspecifieke mogelijkheden.
Gebruikt hoofdframes. Gebruikt eigenschapsframes.
Bestaat uit één doelobject over de gehele tween. Tweent tussen twee hoofdframes met dezelfde of verschillende symbolen.
Gebruikt tekst als een tweenbaar type en zet tekstobjecten niet om in filmclips. Tekstobjecten worden omgezet in grafische symbolen.
Maakt geen gebruik van framescripts. Gebruikt framescripts.
Rekt de tween uit en vergroot of verkleint deze in de tijdlijn en behandelt de tween als één object.  Bestaat uit groepen frames die afzonderlijk kunnen worden geselecteerd in de tijdlijn.
Past versnellingen toe op de volledige duur van een bewegings-tween-reeks. Voor versnelling van specifieke frames van een bewegings-tween moet een aangepaste versnellingscurve worden gemaakt.
Past versnellingen toe op groepen frames tussen de hoofdframes binnen de tween. 
Past één kleureffect toe per tween. Past twee verschillende kleureffecten toe, zoals tint en alfa-transparantie.
Animeert 3D-objecten.  Kan geen 3D-objecten animeren. 
Kan worden opgeslagen als bewegingsvoorinstelling. Kan niet worden opgeslagen als bewegingsvoorinstelling. Wisselt symbolen of stelt het framenummer in van een grafisch symbool voor weergave in een eigenschapshoofdframe. 

Overeenkomsten tussen bewegings-tweens en klassieke tweens

  • Eén laag kan meerdere klassieke tweens of bewegings-tweens bevatten, maar geen tweens van verschillende typen.
  • Beide tweens tweenen alleen specifieke typen objecten.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account