Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen

In dit artikel leren ontwikkelaars hoe ze Animate-insteekmodules kunnen maken die ondersteuning bieden voor aangepaste platforms met behulp van Animate CC 2014.2. Als u Animate CC 2014.1 (update van oktober 2014) gebruikt, raadpleegt u de vorige versie van dit document.

Ontwikkelaars die een insteekmodule voor ondersteuning voor aangepaste platforms willen maken, moeten de Ontwikkelingskit voor ondersteuning voor aangepaste platforms downloaden van de volgende locatie:

Downloaden

Download een voorbeeldinsteekmodule van de volgende locatie en gebruik deze als een referentie voor het maken van een insteekmodule voor ondersteuning voor aangepaste platforms:

Downloaden

Een insteekmodule bestaat uit de volgende elementen:

 • DocType voegt een nieuw documenttype toe voor het aangepaste platform in Animate en beheert de ontwerpfuncties.
 • Publisher staat de configuratie toe van de publicatie-instellingen en het publiceren van het document naar het aangepaste platform.

Voor een overzicht van de functie Ondersteuning voor aangepaste platforms raadpleegt u Ondersteuning voor aangepaste platforms

Nieuw in Animate CC 2015

 • Query uitvoeren op basis van het type bibliotheeksymbool: In het geval van symbolen krijgt ILibraryItem::GetProperties() een extra invoer met de sleutel ingesteld als kLibProp_SymbolType_DictKey. De waarde van de sleutel is kLibProp_SymbolType_Button, kLibProp_SymbolType_MovieClip of kLibProp_SymbolType_Graphic.
 • Onderscheid maken tussen knop en filmclip: Tot de vorige release werden de knopinstanties door zowel de DOM- als de IFrameCommandGenerator-service behandeld als filmclips. Vanaf Animate CC 2015 is er een interface toegevoegd voor de ondersteuning van knopinstanties. Als de IMovieClip-instantie ook de IButton-interface implementeert, wordt deze instantie behandeld als een knopinstantie. De vier statussen van een knop (Up, Over, Down en Hit) worden altijd respectievelijk toegewezen aan de frames 0, 1, 2 en 3. Zie het bestand IButton.h voor meer informatie over de knopinstantie.
 • Nieuwe API voor het ophalen van de grenzen van IClassicText-objecten: De functie AddClassicText in de ITimelineBuilder-interface retourneert nu een CLASSIC_TEXT_INFO_2-object (in plaats van het eerdere CLASSIC_TEXT_INFO-object). Dit object bevat een nieuw "bounds"-veld dat staat voor de grenzen van het IClassicText-object.
 • De vernieuwde voorbeeldinsteekmodule hergebruikt nu de bitmaps die worden toegepast voor vormvullingen.
 • De Mongoose-webserver is geïntegreerd in de voorbeeldinsteekmodule.

Opmerking: De nieuwe IK Bone-functie in Animate CC 2015 is uitgeschakeld in documenttypen voor aangepaste platforms. Wanneer u IK-inhoud plakt in een document voor aangepaste platforms, converteert Animate de IK-inhoud naar een frame-per-frame-animatie. 

Update van februari 2015: Ondersteuning voor maskers in de service IFrameCommandGenerator --Deze release biedt ondersteuning voor maskers in de service IFrameCommandGenerator. Voordat deze functie kan werken, moet de insteekmodule de functies implementeren van de nieuwe interface ITimelineBuilder2 die is overgenomen van de bestaande ITimelineBuilder-interface. Zie het artikel Bron voor API voor ondersteuning voor aangepaste platforms voor meer informatie over de nieuwe ITimelineBuilder2-interface.

Een Animate-insteekmodule voor ondersteuning voor aangepaste platforms maken

U kunt een insteekmodule voor ondersteuning voor aangepaste platforms ontwikkelen met behulp van een van de volgende methoden:

 • Maak een insteekmodule met de API's in de ontwikkelingskit voor ondersteuning voor aangepaste platforms.
 • Pas de instellingen van de voorbeeldinsteekmodule in de ontwikkelingskit aan volgens uw behoeften.

Insteekmodules voor de ondersteuning van aangepaste platforms zijn verpakt als .zxp-bestanden die kunnen worden geïnstalleerd met Animate. U kunt de insteekmodule hosten op de pagina met Adobe-invoegtoepassingen zodat gebruikers deze kunnen downloaden en installeren met de Creative Cloud-toepassing of de insteekmodules distribueren als .zxp-pakketten om deze te installeren met behulp van Adobe Extensions Manager.

Softwarevereisten

Een ontwikkelaar heeft de volgende software nodig om een insteekmodule te maken met de ontwikkelingskit voor ondersteuning voor aangepaste platforms: 

 • Microsoft Windows 7 of Apple Mac OS 10.8 en later 
 • Microsoft Visual Studio 2012 (voor Windows) of XCode 4.5.2 (voor Mac)
 • Animate CC 2014.1 en hoger
 • Eclipse IDE for C/C++ Developers
 • Adobe Extension Builder 3.0
 • Adobe Extension Manager 7.2.1.6

API-brondocumentatie voor ontwikkelaars van insteekmodules

De ontwikkelingskit voor ondersteuning voor aangepaste platforms bevat de volgende elementen:

 • FCM (Flash Component Model): De headerbestanden die in de ontwikkelingskit zijn opgenomen, definiëren een raamwerk genaamd FCM, dat verantwoordelijk is voor het beheren van insteekmodules.
 • DocType: Dit bevat een set met interfaces die u helpen om een nieuw documenttype toe te voegen aan de Animate-startpagina en die u kunt gebruiken om functies voor het aangepaste documenttype in en uit te schakelen.
 • DOM (Document Object Model): Dit bevat een set met interfaces die u helpen om toegang te krijgen tot de inhoud van het Animate-document in de vorm van een DOM. 
 • Publisher: Dit bevat een set met interfaces die koppelingen maken met de publicatieworkflows.

Voor meer informatie over de API's in de ondersteuning voor aangepaste platforms en voor voorbeelden over hoe u deze kunt gebruiken om uw insteekmodule te maken, raadpleegt u Bron voor API voor ondersteuning voor aangepaste platforms.

Een insteekmodule voor ondersteuning voor aangepaste platforms maken

U kunt als volgt een insteekmodule voor ondersteuning voor aangepaste platforms maken:

 1. Download de Ontwikkelingskit voor ondersteuning voor aangepaste platforms.
 2. Extraheer de inhoud van de kit naar uw computer.
 3. Open een nieuw project in VisualStudio of Xcode en neem de headerbestanden op in de ontwikkelingskit voor uw softwareontwikkelingsproject. Als u snel aan de start wilt gaan met het maken van uw insteekmodule voor ondersteuning voor aangepaste platforms, kunt u de volgende voorbeeldinsteekmodule gebruiken die beschikbaar is onder de SampleCreateJSPlatform-map als de basiscode voor uw insteekmoduleproject.
 4.             Bijvoorbeeld, de bestanden van de SampleCreateJS-insteekmodule bevinden zich in                         SampleCreateJSPlatform\Plugin\SampleCreateJS\project\

 5. Voer de nodige wijzigingen voor uw doelplatform uit.
 6. Compileer de code om een insteekmodule te genereren (.dll of .plug-in). 

De insteekmodule voor ondersteuning voor aangepaste platforms in een pakket plaatsen

U kunt als volgt een distribueerbaar pakket genereren van de insteekmodule voor ondersteuning voor aangepaste platforms:

 1. Open het Eclipse-voorbeeldbestand of maak een nieuw Application Extension Project in de Eclipse-wizard New Project (Nieuw project). Geef een naam op voor het project en klik op Next (Volgende).
 2. In het deelvenster New Adobe Application Extension Project kiest u Adobe Animate als de doeltoepassing en klik op Next (Volgende).
 3. Wijzig de extensies van de insteekmodulebestanden die u hebt gemaakt van .dll in .fcm in Windows en van .plug-in in .fcm.plug-in op Mac. Voeg vervolgens de insteekmodulebestanden toe aan het project (ExtensionContent/plugins/lib/win voor Windows en ExtensionContent/plugins/lib/mac voor Mac).
 4. Configureer uw extensie door wijziging van manifest.xml. Als u het manifestbestand wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop op de extensie in de projectverkenner en selecteert u Adobe Extension Builder 3 > Bundle Manifest Editor. Selecteer vervolgens het tabblad Manifest in de Bundle Manifest Editor op EclipseProject\.staged-extension\CSXS.
 5. Als u bewerking van manifest.xml mogelijk wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop in het venster en selecteert u Openen met > XML-editor. U dient zich te richten op de volgende twee tags ExtensionList en DispatchInfoList:

  Een ExtensionList -tag ziet er doorgaans als volgt uit:

<ExtensionList>

    <Extension Id="PluginID" Version="1.0" />

    <Extension Id="PublishSettingsID" Version-"1.0" />

</ExtensionList>

 

Deze tag bevat de lijst met extensies in het uiteindelijke ZXP-pakket waarin de id van elke extensie uit een unieke tekenreeks bestaat. In dit geval wordt het in de vorige sectie gemaakte .dll- of .plugin-bestand opgenomen in een extensie. De andere extensie wordt vervolgens gebruikt om de interface voor publicatie-instellingen van de uitgever te configureren. In het voorbeeld van de tag ExtensionList bevat de extensie met de extensie-id PluginID het .dll-/.plugin-bestand en configureert de extensie met de id PublishSettingsID de interface voor publicatie-instellingen van de uitgever.

 

 1. De tag DispatchInfoList bevat gedetailleerde informatie over elke extensie die wordt vermeld in de ExtensionList. Hier volgt een voorbeeld van DispatchInfoList:
<DispatchInfoList>
      <Extension Id="PluginID">
          <DispatchInfo >
              <Resources>
              <MainPath>./plugin/fcm.xml</MainPath>
              </Resources>
              <Lifecycle>
              <AutoVisible>true</AutoVisible>
              </Lifecycle>
              <UI>
                <Type>ModalDialog</Type>
                <Menu>CreateJS</Menu>
                <Geometry>
                   <Size>
                      <Height>200</Height>
                      <Width>200</Width>
                   </Size>
                 </Geometry>
               </UI>
          </DispatchInfo>
    </Extension>
    <Extension Id="PublishSettingsID">
          <DispatchInfo >
              <Resources>
              <MainPath>./index.html</MainPath>
              </Resources>
              <Lifecycle>
                  <AutoVisible>true</AutoVisible>
              </Lifecycle>
              <UI>
                  <Type>ModalDialog</Type>
                  <Menu>Publish Settings</Menu>
                  <Geometry>
                     <Size>
                        <Height>170</Height>
                         <Width>486</Width>
                     </Size>
                  </Geometry>
              </UI>
          </DispatchInfo>
      </Extension>
</DispatchInfoList>
   
 1. Voor de extensie met het .dll- of het .plugin-bestand kunt u alle tags negeren, met uitzondering van de tag MainPath. De tag MainPath bevat het relatieve pad naar het bestandfcm.xml ten opzichte van de map ExtensionContent. U dient de naam van het .dll-bestand te veranderen in .fcm en dit in de map win naast fcm.xml te plaatsen. En als u aan de Mac-omgeving werkt, wijzigt u de naam van het .plugin-bestand in .fcm.plugin en plaatst u dit in de map mac naast fcm.xml.
 2. De HTML-extensie voor het configureren van de gebruikersinterface voor publicatie-instellingen is een HTML-extensie voor Animate. Zie HTML-extensies maken voor meer informatie over HTML-extensies voor Animate.
 3. Zorg dat de lagere waarde van het versiekenmerk in de tag Host gelijk is aan 14.1. Dit is de minimale (interne) versie van Animate met ondersteuning voor aangepaste platforms.

<ExecutionEnvironment>
<HostList>
<Host Name="FLPR" Version="15.0" />
</HostList>.
.
.
</ExecutionEnvironment>
   
 1. Ga naar de weergave Script Explorer om met de rechtermuisknop op uw project te klikken en selecteer Export (Exporteren) > Adobe Extension Builder 3 > Application Extension (Toepassingsextensie). De wizard Export (Exporteren) verschijnt.
 2. U moet een certificaat hebben om het extensiepakket te ondertekenen. Blader naar een bestaand certificaat of klik op Create (Maken) om een nieuw certificaat te maken.
 3. Klik op Voltooien om het project te compileren. Eclipse genereert een insteekmodulebestand met .zxp-extensie dat u kunt hosten op de Adobe Add-ons-site.

Uw insteekmodule voor ondersteuning voor aangepaste platforms distribueren

U kunt de insteekmodule voor ondersteuning voor aangepaste platforms distribueren door deze op de Adobe Add-ons-pagina te hosten en er geld mee te verdienen. Uw insteekmodulepakket moet eerst een controle- en goedkeuringsproces van Adobe doorlopen voordat dit op de pagina wordt weergegeven. U kunt als volgt een insteekmodule hosten:

 1. Meld u aan bij de pagina met Adobe-invoegtoepassingen met uw Adobe ID en wachtwoord. 
 2. Klik in het linkerdeelvenster onder Producent worden op de koppeling Naar de portal voor producenten.
 3. Klik op de knop Sign-up (Registreren) als u niet bent geregistreerd als producent.
 4. Voor gedetailleerde instructies over het registreren als producent en het hosten van uw insteekmodules raadpleegt u Getting Started with the Producer Portal (Aan de slag met de portal voor producenten).
 5. Voltooi de volgende stappen in de workflow van de portal voor producenten zoals bepaald in de pagina Getting Started (Aan de slag):
  1. Plaats uw product in een pakket met één bestand.
  2. Voer informatie in over het product en upload het bestand.
  3. Voeg marketingmiddelen toe.
  4. Geef een voorbeeld van uw product weer.
  5. Dien uw product in voor goedkeuring.
 6. Na goedkeuring wordt uw insteekmodule weergegeven onder de Animate-productcategorie op de pagina met invoegtoepassingen. 
Opmerking:

 

Functies aanvragen en bugs melden

Vul het volgende formulier in als u vragen wilt stellen aan het Animate-productteam, nieuwe functies wilt aanvragen, bugs wilt melden of een probleem hebt:

Adobe-formulier voor aanvragen van functies en melden van bugs

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?