Animate kan worden uitgebreid met behulp van HTML-extensies. Met Adobe Extension Builder 3 kunt u HTML-extensies maken voor Animate. Vroeger kon u Animate alleen uitbreiden met SWF-extensies. Met Adobe Extension Builder 3 kunt u echter HTML-extensies maken voor Creative Cloud-toepassingen. Als u aan de slag wilt gaan, moet u Eclipse en Extension Builder 3.0 downloaden. Ga naar deze koppeling voor meer informatie.

Een HTML-extensie maken

Ga als volgt te werk om een HTML-extensie te maken.

 1. Start Eclipse. 
 2. Maak in de wizard New Project (Nieuw project) een nieuw Application Extension Project (Toepassingsextensieproject). Geef een betekenisvolle naam op voor het project en klik op Next (Volgende).
 3. Kies in het deelvenster New Adobe Application Extension Project (Nieuw Adobe-toepassingsextensieproject) de optie Adobe Animate. Klik op Volgende.
 4. Configureer uw extensie met behulp van de beschikbare opties:
  1. Bundle ID (Bundle-id) is een unieke identificatie voor uw extensie.
  2. Menu Name (Menunaam) is de weergavenaam voor uw extensie. De menunaam verschijnt in het menu Venster > Extensies in Animate.
  3. Window Details  (Vensterdetails) gebruiken deze opties om het type en de grootte van het extensievenster aan te passen.

   Klik op Next (Volgende).
 5. U kunt de referentiebibliotheken voor uw extensie verder aanpassen in de volgende schermen:
  1. CEP Interface Library (CEP-interfacebibliotheek) biedt functies voor het communiceren met de hosttoepassing. De optie is standaard geselecteerd.
  2. Frameworks zijn voor algemene JavaScript-bibliotheken zoals jQuery.
  3. Services omvatten de Adobe IPC-communicatietoolkit die communicatie tussen Adobe-toepassingen, extensies en externe toepassingen mogelijk maakt. Het biedt een protocol voor berichten via de CEP Service Manager die fungeert als een hub voor Creative Cloud-communicaties.

   Klik op Finish (Voltooien) om een nieuw Eclipse-project te maken.

Foutopsporing van uw extensie in Animate 

U kunt uw extensie rechtstreeks vanaf Eclipse uitvoeren:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het project en selecteer Uitvoeren als > Adobe Flash-extensie. Hierdoor wordt Animate gestart.
 2. Selecteer in Animate het menu-item Venster > Extensies . Hiermee wordt het extensiedeelvenster geopend.

Uw extensie exporteren

Als u uw extensie wilt distribueren, moet u deze exporteren als een ZXP-pakket. Het ZXP-pakket wordt vervolgens gedownload en uitgevoerd door Adobe Extension Manager op Creative Cloud-toepassingen:

 1. Ga in Eclipse naar de weergave Script Explorer om met de rechtermuisknop op uw project te klikken en selecteer Export (Exporteren) > Adobe Extension Builder 3 > Application Extension (Toepassingsextensie). Hiermee wordt de wizard Export (Exporteren) weergegeven.
 2. U moet een certificaat hebben om het extensiepakket te ondertekenen. Blader naar een bestaand certificaat of klik op Create (Maken) om een nieuw certificaat te maken.
 3. Klik op Finish (Voltooien).
 4. Wanneer het exporteren is voltooid, vindt u het ZXP-pakket voor uw extensie in de projectmap, klaar voor distributie.

Opmerking: Voor het installeren van deze extensie dient u het bestand <extension>\.staged-extension\CSXS\manifest.xml te openen en de tag host bij te werken naar minimaal Animate-versie 13.0.

Uw extensie installeren in Animate 

U kunt Adobe Extension Manager gebruiken om HTML-extensies te installeren in Animate. Met HTML-extensies kunt u de functionaliteiten en mogelijkheden van Animate gemakkelijker uitbreiden. Zie deze koppeling om extensies te installeren.

Interactiviteit toevoegen aan HTML-extensies

U kunt een HTML-extensie maken voor interactie met Animate door besturingselementen toe te voegen, functionaliteit te definiëren en informatie op te halen over de hostomgeving (inclusief Animate en het besturingssysteem). U kunt dit op twee manieren doen:

 1. Met de CEP-interfacebibliotheek: de CEP-interfacebibliotheek verschaft API's voor het verkrijgen van informatie over de hostomgeving en een eval-script waarmee u JSFL's kunt uitvoeren. Als u meer informatie wilt over de CEP-interfacebibliotheek, kiest u achtereenvolgens Help > Help Contents > Adobe Extension Builder > References in Eclipse.
 2. Met JSFL: JSFL-scripts kunnen worden uitgevoerd met de Eval-script-API of de CEP-interfacebibliotheek. Raadpleeg deze koppeling voor meer informatie over JSFL's.

  Afgezien van JSFL's toont de CEP-infrastructuur in Animate ook de volgende gebeurtenissen die alleen in HTML-deelvensters kunnen worden gebruikt.
  • com.adobe.events.flash.documentChanged wordt getriggerd vanwege een wijziging in het momenteel actieve document.
  • com.adobe.events.flash.timelineChanged wordt getriggerd wanneer iets wordt gewijzigd in de tijdlijn van het momenteel actieve document.
  • com.adobe.events.flash.documentSaved wordt getriggerd wanneer u het huidige document opslaat.
  • com.adobe.events.flash.documentOpened wordt getriggerd wanneer u een nieuw document opent.
  • com.adobe.events.flash.documentClosed wordt getriggerd wanneer u het momenteel actieve document sluit.
  • com.adobe.events.flash.documentNew wordt getriggerd wanneer u een nieuw document maakt.
  • com.adobe.events.flash.layerChanged wordt getriggerd als u een andere laag selecteert.
  • com.adobe.events.flash.frameChanged wordt getriggerd wanneer u een ander frame selecteert.
  • com.adobe.events.flash.selectionChanged wordt getriggerd wanneer u een ander object selecteert in het werkgebied.
  • com.adobe.events.flash.mouseMove wordt getriggerd wanneer u de muis over het werkgebied verplaatst.

Voorbeeld

csinterface.addEventListener("com.adobe.events.flash.selectionChanged", CallbackFunction)

In het bovenstaande codefragment:

 • csinterface: Object van CEP-interfacebibliotheek.
 • com.adobe.events.flash.selectionChanged: Gebeurtenis die een wijziging in de selectie van een object triggert. U kunt ook alle hierboven vermelde gebeurtenissen gebruiken.
 • CallbackFunction: Methode die naar de getriggerde gebeurtenis luistert.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid