Handboek Annuleren

HTML-extensies maken

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tween-animaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Informatie over animaties met bewegings-tween
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Vormen tweenen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Werken met videoactiepunten
  9. Objecten tekenen en maken met Animate
  10. Lijnen en vormen omvormen
  11. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  12. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  13. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  14. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  15. Werken met klassieke tekst in Animate
  16. Illustraties opnemen in Animate
  17. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  18. 3D-afbeeldingen
  19. Werken met symbolen in Animate
  20. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  21. Werken met bibliotheken in Animate
  22. Geluiden exporteren
  23. Objecten selecteren in Animate CC
  24. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  25. Patronen toepassen met het sproeipenseel
  26. Overvloeimodi toepassen
  27. Objecten rangschikken
  28. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  29. Meertalige tekst
  30. De camera gebruiken in Animate
  31. Animate gebruiken met Adobe Scout
  32. Werken met Fireworks-bestanden
  33. Grafische filters
  34. Geluid en ActionScript
  35. Tekenvoorkeuren
  36. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Tips en trucs: Richtlijnen voor toegankelijkheid
  12. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  13. Scripts schrijven en beheren
  14. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  15. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Toegankelijke inhoud maken
  17. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  18. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  19. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. QuickTime-videobestanden exporteren
  9. Afspelen van externe video met ActionScript beheren
  10. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  11. Tips en trucs: Videoconventies
  12. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  13. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  14. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  15. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  16. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  17. Projectorbestanden exporteren
  18. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  19. HTML-publicatiesjablonen
  20. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  21. Snel uw animaties delen en publiceren

Animate kan worden uitgebreid met behulp van HTML-extensies. Met Adobe Extension Builder 3 kunt u HTML-extensies maken voor Animate. Vroeger kon u Animate alleen uitbreiden met SWF-extensies. Met Adobe Extension Builder 3 kunt u echter HTML-extensies maken voor Creative Cloud-toepassingen. Voordat u aan de slag gaat, moet u Eclipse en Extension Builder 3.0 downloaden en installeren.

Een HTML-extensie maken

Ga als volgt te werk om een HTML-extensie te maken.

 1. Start Eclipse. 
 2. Maak in de wizard New Project (Nieuw project) een nieuw Application Extension Project (Toepassingsextensieproject). Geef een betekenisvolle naam op voor het project en klik op Next (Volgende).
 3. Kies in het deelvenster New Adobe Application Extension Project (Nieuw Adobe-toepassingsextensieproject) de optie Adobe Animate. Klik op Volgende.
 4. Configureer uw extensie met behulp van de beschikbare opties:
  1. Bundle ID (Bundle-id) is een unieke identificatie voor uw extensie.
  2. Menu Name (Menunaam) is de weergavenaam voor uw extensie. De menunaam verschijnt in het menu Venster > Extensies in Animate.
  3. Window Details  (Vensterdetails) gebruiken deze opties om het type en de grootte van het extensievenster aan te passen.

   Klik op Next (Volgende).
 5. U kunt de referentiebibliotheken voor uw extensie verder aanpassen in de volgende schermen:
  1. CEP Interface Library (CEP-interfacebibliotheek) biedt functies voor het communiceren met de hosttoepassing. De optie is standaard geselecteerd.
  2. Frameworks zijn voor algemene JavaScript-bibliotheken zoals jQuery.
  3. Services omvatten de Adobe IPC-communicatietoolkit die communicatie tussen Adobe-toepassingen, extensies en externe toepassingen mogelijk maakt. Het biedt een protocol voor berichten via de CEP Service Manager die fungeert als een hub voor Creative Cloud-communicaties.

   Klik op Finish (Voltooien) om een nieuw Eclipse-project te maken.

Foutopsporing van uw extensie in Animate 

U kunt uw extensie rechtstreeks vanaf Eclipse uitvoeren:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het project en selecteer Uitvoeren als > Adobe Flash-extensie. Hierdoor wordt Animate gestart.
 2. Selecteer in Animate het menu-item Venster > Extensies. Hiermee wordt het extensiedeelvenster geopend.

Uw extensie exporteren

Als u uw extensie wilt distribueren, moet u deze exporteren als een ZXP-pakket. Het ZXP-pakket wordt vervolgens gedownload en uitgevoerd door Adobe Extension Manager op Creative Cloud-toepassingen:

 1. Ga in Eclipse naar de weergave Script Explorer om met de rechtermuisknop op uw project te klikken en selecteer Export (Exporteren) > Adobe Extension Builder 3 > Application Extension (Toepassingsextensie). Hiermee wordt de wizard Export (Exporteren) weergegeven.
 2. U moet een certificaat hebben om het extensiepakket te ondertekenen. Blader naar een bestaand certificaat of klik op Create (Maken) om een nieuw certificaat te maken.
 3. Klik op Finish (Voltooien).
 4. Wanneer het exporteren is voltooid, vindt u het ZXP-pakket voor uw extensie in de projectmap, klaar voor distributie.

Opmerking: Voor het installeren van deze extensie dient u het bestand <extension>\.staged-extension\CSXS\manifest.xml te openen en de tag host bij te werken naar minimaal Animate-versie 13.0.

Uw extensie installeren in Animate 

U kunt Adobe Extension Manager gebruiken om HTML-extensies te installeren in Animate. Met HTML-extensies kunt u de functionaliteiten en mogelijkheden van Animate gemakkelijker uitbreiden.

Interactiviteit toevoegen aan HTML-extensies

U kunt een HTML-extensie maken voor interactie met Animate door besturingselementen toe te voegen, functionaliteit te definiëren en informatie op te halen over de hostomgeving (inclusief Animate en het besturingssysteem). U kunt dit op twee manieren doen:

 1. Met de CEP-interfacebibliotheek: de CEP-interfacebibliotheek verschaft API's voor het verkrijgen van informatie over de hostomgeving en een eval-script waarmee u JSFL's kunt uitvoeren. Als u meer informatie wilt over de CEP-interfacebibliotheek, kiest u achtereenvolgens Help > Help Contents > Adobe Extension Builder > References in Eclipse.
 2. Met JSFL: JSFL-scripts kunnen worden uitgevoerd met de Eval-script-API of de CEP-interfacebibliotheek.

  Afgezien van JSFL's toont de CEP-infrastructuur in Animate ook de volgende gebeurtenissen die alleen in HTML-deelvensters kunnen worden gebruikt.
  • com.adobe.events.flash.documentChanged wordt getriggerd vanwege een wijziging in het momenteel actieve document.
  • com.adobe.events.flash.timelineChanged wordt getriggerd wanneer iets wordt gewijzigd in de tijdlijn van het momenteel actieve document.
  • com.adobe.events.flash.documentSaved wordt getriggerd wanneer u het huidige document opslaat.
  • com.adobe.events.flash.documentOpened wordt getriggerd wanneer u een nieuw document opent.
  • com.adobe.events.flash.documentClosed wordt getriggerd wanneer u het momenteel actieve document sluit.
  • com.adobe.events.flash.documentNew wordt getriggerd wanneer u een nieuw document maakt.
  • com.adobe.events.flash.layerChanged wordt getriggerd als u een andere laag selecteert.
  • com.adobe.events.flash.frameChanged wordt getriggerd wanneer u een ander frame selecteert.
  • com.adobe.events.flash.selectionChanged wordt getriggerd wanneer u een ander object selecteert in het werkgebied.
  • com.adobe.events.flash.mouseMove wordt getriggerd wanneer u de muis over het werkgebied verplaatst.

Voorbeeld

csinterface.addEventListener(&quot;com.adobe.events.flash.selectionChanged&quot;, CallbackFunction)

In het bovenstaande codefragment:

 • csinterface: Object van CEP-interfacebibliotheek.
 • com.adobe.events.flash.selectionChanged: Gebeurtenis die een wijziging in de selectie van een object triggert. U kunt ook alle hierboven vermelde gebeurtenissen gebruiken.
 • CallbackFunction: Methode die naar de getriggerde gebeurtenis luistert.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account