Lensvervormingen in Camera Raw corrigeren

Over lenscorrecties

Bij cameralenzen kunnen voor bepaalde brandpuntsafstanden, f-stops en scherpstellingsafstanden verschillende fouten optreden. Deze vervormingen en afwijkingen kunt u corrigeren via het tabblad Lenscorrecties van het dialoogvenster Camera Raw.

Bij vignettering wordt de afbeelding aan de randen, vooral in de hoeken, donkerder dan in het midden. Gebruik de besturingselementen in het gedeelte Lensvignettering van het tabblad Lenscorrecties om de vignettering te compenseren.

Bij tonvervorming lijkt het of rechte lijnen naar buiten zijn gebogen.

Bij speldenkussenvervorming lijkt het of rechte lijnen naar binnen zijn gebogen.

Kleurafwijking treedt op doordat de lens niet verschillende kleuren op dezelfde plek kan scherpstellen. Bij één type kleurafwijking is de afbeelding voor elke lichtkleur scherpgesteld, maar heeft elke afbeelding een iets andere grootte. Een ander type kleurafwijking betreft de randen van spiegelende hooglichten, bijvoorbeeld wanneer licht wordt weerspiegeld door water of gepolijst metaal. Deze situatie leidt meestal tot een paarse krans rond elk spiegelend hooglicht.

Oorspronkelijke afbeelding (boven) en na het corrigeren van kleurafwijking (onder)

Perspectief in de afbeelding en lensfouten automatisch corrigeren

Met de opties op het geneste tabblad Profiel van het tabblad Lenscorrecties in het dialoogvenster Camera Raw kunt u vervormingen corrigeren die optreden bij veelgebruikte cameralenzen. De profielen zijn gebaseerd op de Exif-metagegevens van de camera en lens waarmee de foto is gemaakt, zodat de juiste correcties kunnen worden aangebracht.

 1. Selecteer Correcties lensprofiel inschakelen op het geneste tabblad Profiel van het tabblad Lenscorrecties.

  Opmerking:

  Als u wilt dat Lightroom automatisch laterale kleurafwijkingen verwijdert en randkleuren corrigeert, schakelt u de optie Kleurafwijking verwijderen in op het geneste tabblad Profiel van het tabblad Lenscorrecties.

  U kunt paarse en groene randkleuren ook handmatig corrigeren met de knoppen voor Rand verwijderen op het geneste tabblad Handmatig. Ga voor meer informatie naar Perspectief in de afbeelding en lensfouten handmatig corrigeren.

 2. Als Camera Raw niet automatisch een geschikt profiel vindt, selecteert u een merk, model en profiel.

  Opmerking:

  Sommige camera's hebben slechts één lens en sommige lenzen hebben maar één profiel. Afhankelijk van of u een Raw-bestand of een bestand met andere indeling aanpast, worden verschillende beschikbare lenzen weergegeven. U vindt tips voor het werken met lensprofielen en een lijst met ondersteunde lenzen in het Support-artikel Ondersteuning van het lensprofiel. Als u aangepaste profielen wilt maken, gebruikt u de Adobe Lens Profile Creator.

 3. Pas zo nodig de correctie aan die wordt toegepast met het profiel door de schuifregelaars voor Hoeveelheid te verslepen:

  Vervorming

  Met de standaardwaarde 100 wordt 100% van de vervormingscorrectie in het profiel toegepast. Met waarden van meer dan 100 wordt meer correctie toegepast op de vervorming en met waarden van minder dan 100 wordt minder correctie toegepast op de vervorming.

  Vignettering

  Met de standaardwaarde 100 wordt 100% van de vignetcorrectie in het profiel toegepast. Met waarden van meer dan 100 wordt meer correctie toegepast op vignetten en met waarden van minder dan 100 wordt minder correctie toegepast op vignetten.

 4. (Optioneel) Kies Instellen  > Standaardwaarden nieuw lensprofiel opslaan als u de wijzigingen wilt toepassen op het standaardprofiel.

Perspectief in de afbeelding en lensfouten handmatig corrigeren

Transformatie- en vignetteringscorrecties kunnen worden toegepast op originele en uitgesneden foto's. Met lensvignetten worden de belichtingswaarden aangepast om donkere hoeken lichter te maken.

 1. Selecteer het geneste tabblad Handmatig van het tabblad Lenscorrecties in het dialoogvenster Camera Raw.

 2. Pas onder Vervorming het volgende aan:

  Hoeveelheid

  Sleep naar rechts om tonvervorming te corrigeren en lijnen die naar buiten buigen, recht te trekken. Sleep naar rechts om speldenkussenvervorming te corrigeren en lijnen die naar binnen buigen, recht te trekken.

 3. Pas een van de volgende instellingen aan bij Rand verwijderen:

  Paarse en groene randkleuren globaal verwijderen met de tool Pipet

  Ga als volgt te werk om randkleuren te corrigeren met de tool Pipet:

  1. (Optioneel) Zoom in op het randgebied om de kleuren nauwkeurig te kiezen.
  2. Houd Command (Mac) of Control (Win) ingedrukt om de tool Pipet weer te geven op de afbeelding.
  3. Klik op paarse en groene randkleuren.

  De schuifregelaars voor Rand verwijderen van paars en groen worden automatisch aangepast voor de desbetreffende kleur. Als u op een gebied klikt dat te neutraal is om de randkleur in te stellen, wordt er een foutmelding weergegeven.

  Paarse en groene randen globaal verwijderen met schuifregelaars voor Rand verwijderen

  Hoeveelheid paars/hoeveelheid groen

  Hiermee geeft u de waarde op van de randkleurverwijdering die wordt toegepast op de geselecteerde paarse tint/groene tint. Hoe hoger de waarde, des te groter de mate waarin de randkleuren worden verwijderd.

  Paarse tint/groene tint

  Hiermee past u het geselecteerde tintbereik aan. Sleep een van de besturingselementen voor de eindpunten om het bereik van de betreffende kleuren te vergroten of te verkleinen. Sleep tussen de besturingselementen voor de eindpunten om het kleurtoonbereik te verplaatsen. De minimale ruimte tussen de eindpunten is tien eenheden.

  Opmerking:

  Zoom in op een gebied met zeer donkere of zwarte details tegen een zeer lichte of witte achtergrond. Kijk naar de gekleurde randen. Als u kleurranden duidelijker wilt weergeven, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt wanneer u een schuifregelaar versleept om de kleurranden te verbergen die worden gecorrigeerd met de andere schuifregelaar.

 4. Pas een of meer van de volgende instellingen aan bij Vignettering:

  Hoeveelheid

  Verplaats deze schuifregelaar naar rechts (positieve waarden) om de hoeken van de foto lichter te maken. Verplaats deze schuifregelaar naar links (negatieve waarden) om de hoeken van de foto donkerder te maken.

  Middelpunt

  Sleep deze schuifregelaar naar links (lagere waarde) om de aanpassing Hoeveelheid toe te passen op een groter gebied bij de hoeken vandaan. Sleep de schuifregelaar naar rechts (hogere waarde) om de aanpassing te beperken tot een gebied vlak bij de hoeken.

Kleurafwijkingen compenseren in Camera Raw 7.1

Camera Raw 7.1 heeft een selectievakje voor automatische correctie van blauwe/gele en rode/groene randen (laterale kleurafwijking). Met een schuifregelaar corrigeert u de paarse/magenta en groene kleurafwijking (axiale kleurafwijking). Axiale kleurafwijking treedt vaak op in afbeeldingen die zijn gemaakt met een grote lensopening.

Rode/groene en blauwe/gele kleurverschuivingen verwijderen

 • Schakel op het tabblad Kleur van het deelvenster Lenscorrectie het selectievakje Kleurafwijking verwijderen in.

Paarse/magenta randen en groene randen globaal verwijderen

Pas op het tabblad Kleur van het deelvenster Lenscorrectie de schuifregelaar Hoeveelheid voor paars en groen aan. Hoe hoger de waarde, des te groter de mate waarin de kleurenranden worden verwijderd. Let op dat u geen aanpassingen toepast die gevolgen hebben voor paarse of groene objecten in uw afbeelding.

U kunt het bereik van de paarse of groene kleurtoon dat wordt beïnvloed door de schuifregelaar Hoeveelheid aanpassen met de schuifregelaar Kleurtoon Paars en Kleurtoon Groen. Sleep een van de besturingselementen voor de eindpunten om het bereik van de betreffende kleuren te vergroten of te verkleinen. Sleep tussen de besturingselementen voor de eindpunten om het kleurtoonbereik te verplaatsen. De minimale ruimte tussen de eindpunten is tien eenheden. De standaardafstand voor de groene schuifregelaars is smal om groene/gele afbeeldingskleuren (zoals bladeren) te beschermen.

Opmerking:

u kunt de randen van paarse en groene objecten beschermen met het penseel voor lokale aanpassingen.

Druk op Alt/Option wanneer u een schuifregelaar sleept om de aanpassing duidelijker weer te geven. De rand krijgt een neutrale kleur wanneer u sleept om de kleur te verwijderen.

Lokale randkleuren verwijderen

Met lokale penseel- en verloopaanpassingen worden randkleuren in elke kleur verwijderd. Lokale randen verwijderen is alleen beschikbaar voor procesversie 2012.

 • Selecteer het penseel of het verloopgereedschap en sleep in de afbeelding.
 • Pas de schuifregelaar Rand verwijderen aan. Met een positieve waarde wordt de randkleur verwijderd. Met negatieve waarden worden afbeeldingsgebieden beschermd tegen bewerkingen voor het verwijderen van randen die u globaal toepast. Met de waarde -100 wordt geen enkele rand uit het gebied verwijderd. Zo kan het toepassen van een sterke globale bewerking voor het verwijderen van paarse randen leiden tot minder verzadiging of een verandering van randen van paarse objecten in uw afbeelding. Wanneer Rand verwijderen is ingesteld op -100, worden de gebieden beschermd en blijft de oorspronkelijke kleur ervan behouden wanneer u met het penseel over de betreffende gebieden strijkt.
Opmerking:

Voor de beste resultaten voert u lenscorrecties van Transformatie uit voordat u lokale aanpassingen van de randkleur toepast.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?