Kan app-instellingen niet overdragen tussen CC- en CC 2014-producten

Probleem: app-instellingen worden niet overgedragen tussen CC- en CC 2014-producten

Wanneer u de instellingen van een Adobe CC-toepassing wilt gebruiken in de Adobe CC 2014-versie, wordt het synchronisatieproces wel voltooid, maar worden de instellingen niet geïmporteerd of ontvangt u een foutmelding over incompatibele instellingen.

Opmerking: de volgende CC-/CC 2014-producten kunnen instellingen naar Creative Cloud uploaden: After Effects, Dreamweaver, Flash Professional, Illustrator, InDesign, Photoshop en Premiere Pro.

Oplossing

Instellingen van CC-producten zijn mogelijk niet compatibel met de CC 2014-release. De werking verschilt per product. Voor de meeste CC-producten die compatibiliteit met CC 2014 wel ondersteunen, moet u de instellingen van de vorige versie importeren wanneer u de CC 2014-versie voor het eerst start. Het technische team van Adobe is zich ervan bewust dat het proces niet geheel duidelijk was voor klanten. Het team onderzoekt hoe de ervaring kan worden verbeterd.

Lees hieronder meer informatie over uw specifieke CC-product.

After Effects

In het dialoogvenster Voorkeuren onderaan het venster Algemeen vindt u een knop voor het migreren van de instellingen van de vorige versie. Als u After Effects CC (12.x) op dezelfde computer hebt geïnstalleerd als de CC 2014 (13.0)-versie, wordt er een dialoogvenster geopend met een optie waarmee u instellingen naar de nieuwe versie kunt migreren. Als u instellingen wilt migreren, start u After Effects opnieuw om de nieuwe instellingen te laden.

U kunt onder andere de volgende instellingen migreren: voorkeuren, sneltoetsen, uitvoermodulesjablonen, compositie-instellingen, renderinstellingen en interpretatieregels.

Lees deze blogpost voor meer informatie.

Dreamweaver

Instellingen van Dreamweaver CC kunnen worden gemigreerd wanneer Dreamweaver CC 2014 voor het eerst wordt gestart met de knop Synchronisatie-instellingen importeren zoals hier beschreven.

Opmerking: deze optie is alleen beschikbaar wanneer de CC 2014-versie voor het eerst wordt gestart. Later is de optie niet meer beschikbaar.

Flash Professional

U kunt via Flash Pro alleen bij de eerste synchronisatie instellingen van CC naar CC 2014 overdragen. Als u al CC-instellingen hebt die u naar Creative Cloud hebt geüpload, ondervindt u een synchronisatieprobleem wanneer u voor het eerst in CC 2014 probeert te synchroniseren. Kies Cloud synchroniseren om de CC-instellingen te importeren. Hier vindt u meer informatie over het synchroniseren van instellingen.

Illustrator

Op dit moment biedt Illustrator CC 2014 geen native ondersteuning voor het importeren van instellingen uit de vorige CC-versie.

De meeste gebruikers kunnen de inhoud van de map met instellingen naar de andere versie kopiëren. De instellingen voor Illustrator CC 2014 bevinden zich in de map Adobe Illustrator 18 Settings, en de instellingen voor Illustrator CC staan in de map Adobe Illustrator 17 Settings.

Hier vindt u meer informatie over de locatie van instellingen.

InDesign

Met Instellingen synchroniseren kunt u geen instellingen tussen installaties van verschillende primaire versies van InDesign synchroniseren. De instellingen van de vorige versie van InDesign CC worden bijvoorbeeld niet gesynchroniseerd met een installatie van de CC 2014-release.  

Wanneer u de nieuwe CC 2014-versie voor het eerst opstart, wordt u gevraagd om instellingen uit de vorige versie te importeren. Het proces wordt uiteengezet in Instellingen synchroniseren met Adobe Creative Cloud en in deze video.

Photoshop

Uw voorinstellingen en voorkeuren worden nu in Photoshop CC (2015) automatisch gemigreerd uit de vorige versie die op uw lokale systeem was geïnstalleerd.

Als u Photoshop CC op een apart, nieuw systeem installeert, moet u uw instellingen uploaden van uw bestaande systeem en ze vervolgens downloaden naar het aparte, nieuwe systeem. Kies Voorkeuren > Instellingen synchroniseren om uw instellingen te synchroniseren.

Lees Voorinstellingen migreren als u problemen ondervindt.

Adobe Premiere Pro

Elke primaire versie van Adobe Premiere Pro heeft een eigen kopie met instellingenbestanden. Adobe Premiere Pro CC 7.x slaat het instellingenbestand bijvoorbeeld op met behulp van een 7.0-directory, terwijl Adobe Premiere Pro CC 2014 hiervoor een 8.0-directory gebruikt.

Wanneer u vanaf een 7.x-versie een upgrade naar de huidige versie van Adobe Premiere Pro CC uitvoert, worden uw synchronisatie-instellingen automatisch gemigreerd naar de nieuwe versie.

Selecteer Instellingen synchroniseren of Instellingen van een ander account gebruiken in het welkomstscherm of het menu Bestand > Instellingen synchroniseren. Alle instellingenbestanden van de 7.0-directory worden automatisch gekopieerd naar de 8.0-directory.

Lees voor meer informatie de sectie over het migreren van uw synchronisatie-instellingen in Instellingen synchroniseren met Adobe Creative Cloud.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account