Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud

Werk naadloos in meerdere Dreamweaver-instanties door site-instellingen, voorkeuren, sneltoetsen en werkruimten te synchroniseren met Creative Cloud.

Opmerking:

Met ingang van de 2018-versie is de architectuur voor het synchroniseren van instellingen bijgewerkt. Dit betekent dat er enkele wijzigingen zijn in de workflow voor Dreamweaver:

 • Instellingen synchroniseren is niet meer beschikbaar in Dreamweaver CC 2015 of ouder. Als u Instellingen synchroniseren wilt gebruiken, moet u bijwerken naar een recentere versie.
 • De optie om de synchronisatie van instellingen te wissen via Creative Cloud, is niet meer beschikbaar (voorheen toegankelijk via Creative Cloud-account beheren).

Met uw Adobe Creative Cloud-lidmaatschapsaccount kunt u Dreamweaver op twee computers activeren. Een lidmaatschapsaccount is in feite het account van de Adobe ID waarmee u het lidmaatschap hebt gekocht. Synchronisatie met de cloud hangt nauw samen met uw lidmaatschapsaccount.

U kunt de functie voor cloudsynchronisatie gebruiken om ervoor te zorgen dat de volgende Dreamweaver-instellingen gesynchroniseerd blijven op beide computers:

 • Toepassingsvoorkeuren:
  • Algemeen: alle voorkeuren behalve Verwante bestanden inschakelen en Dynamisch verwante bestanden detecteren.
  • Codeopmaak: alle voorkeuren behalve tagbibliotheken.
  • Coderingstips: alle voorkeuren behalve wijzigingen die zijn aangebracht via de koppeling Tagbibliotheek-editor.
  • Code herschrijven: alle voorkeuren.
  • Kopiëren/plakken: alle voorkeuren.
  • CSS-stijlen: alle voorkeuren.
  • Bestand vergelijken: deze instelling wordt alleen gesynchroniseerd tussen computers met hetzelfde besturingssysteem.
  • Bestandstypen/editors: alleen Gewijzigde bestanden opnieuw laden en Opslaan bij het starten.
  • Markering: alle voorkeuren.
  • Nieuw document: alle voorkeuren behalve Standaarddocumenttype (DTD ) en Standaardcodering.
  • Voorvertoning in browser: alleen Voorvertonen met een tijdelijk bestand wordt gesynchroniseerd.
  • Site: alle voorkeuren behalve Altijd tonen <opties> op <Rechts/Links>.
  • W3C-validatie: alle voorkeuren, behalve wijzigingen die zijn aangebracht met Beheren.
  • Venstergrootten: alle voorkeuren.
  • Voor Mac: instellingen voor toepassingsbalk en toepassingsframe.

Opmerking: Met uitzondering van Bestand vergelijken kunnen alle hierboven vermelde voorkeuren worden gesynchroniseerd tussen computers, ongeacht het besturingssysteem van de computers. Bijvoorbeeld Mac naar Windows.

 • Site-instellingen: Alle site-instellingen (behalve gebruikersnaam en wachtwoord) worden gesynchroniseerd tussen computers met hetzelfde besturingssysteem. De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen niet worden gesynchroniseerd.

  Het pad en de naam van de lokale sitemap worden gesynchroniseerd als een map met dezelfde naam aanwezig is in hetzelfde pad.

  Als een site niet aanwezig is op een computer, maakt Dreamweaver een nieuwe sitemap op de standaardlocatie en zijn alle paden relatief ten opzichte van deze map. U kunt dit pad op elk gewenst moment wijzigen. Voor alle volgende synchronisaties worden alleen de wijzigingen in de sitemap gesynchroniseerd.

  • Sneltoetsen: De sneltoetsen worden alleen gesynchroniseerd tussen computers met hetzelfde besturingssysteem.
  • Werkruimten: Werkruimten worden opgeslagen wanneer u Dreamweaver afsluit en worden vervolgens gesynchroniseerd met de cloud. Als u wijzigingen in werkruimten wilt synchroniseren zonder Dreamweaver af te sluiten (in de huidige sessie), klikt u op Huidige opslaan in het menu het Werkruimte en synchroniseert u de instellingen vervolgens handmatig (Voorkeuren > Instellingen synchroniseren).

  De werkruimten worden alleen gesynchroniseerd tussen computers met hetzelfde besturingssysteem.

  • Codefragmenten: Alle codefragmenten worden gesynchroniseerd tussen computers met hetzelfde besturingssysteem.
  Opmerking:

  U kunt ervoor kiezen om een specifieke instelling niet te synchroniseren, bijvoorbeeld Voorkeuren. Schakel het vereiste selectievakje in het dialoogvenster Voorkeuren (Instellingen synchroniseren) uit.

  Synchroniseren met Creative Cloud wordt niet ondersteund in de volgende gevallen:

  • U hebt een volumelicentie en u bent als anonieme gebruiker aangemeld.
  • Uw computer is geconfigureerd om verbinding te maken met internet via een proxyserver.
  • U schakelt van een beheerdersaccount over naar een standaardgebruikersaccount.

  Belangrijk: Voor een correcte synchronisatie moet u controleren of de namen van bestanden met instellingen geen speciale tekens (\/:*?"<>|) bevatten. Bestanden waarvan de naam speciale tekens bevat, worden niet gesynchroniseerd. Ook wordt voor deze bestanden een fout weergegeven in Dreamweaver.

  Eerste synchronisatie

  Wanneer u Dreamweaver start op de computer waarop u de toepassing als eerste hebt geïnstalleerd, wordt het dialoogvenster Instellingen synchroniseren weergegeven:

  Instellingen nu synchroniseren

  Hiermee worden de instellingen meteen gesynchroniseerd met de cloud.

  Instellingen altijd automatisch synchroniseren

  Hiermee worden de instellingen automatisch gesynchroniseerd. Zie Automatische synchronisatie voor meer informatie.

  Instellingen synchroniseren uitschakelen

  Hiermee wordt synchronisatie uitgeschakeld.

  Opmerking:

  U kunt synchronisatie op elk moment inschakelen via het dialoogvenster Voorkeuren.

  Geavanceerd

  Hiermee worden de opties voor Instellingen synchroniseren in het dialoogvenster Voorkeuren geopend.

  Instellingen synchroniseren in het dialoogvenster Voorkeuren
  Instellingen synchroniseren in het dialoogvenster Voorkeuren

  Op de tweede computer wordt het volgende dialoogvenster weergegeven als u Dreamweaver start:

  Instellingen synchroniseren. Instellingen nu synchroniseren.

  Cloudinstellingen synchroniseren

  Hiermee worden de instellingen in de cloud opgehaald. De toepassingsvoorkeuren op de tweede computer worden overschreven met de instellingen in de cloud. Site-instellingen in de cloud worden toegevoegd aan de site-instellingen op de tweede computer.

  Lokale instellingen synchroniseren

  Wijzigingen voor voorkeuren en site-instellingen blijven behouden op de tweede computer en worden ook overgezet naar de cloud.

  Instellingen altijd automatisch synchroniseren

  Hiermee worden de instellingen automatisch gesynchroniseerd. Zie Automatische synchronisatie voor meer informatie.

  Geavanceerd

  Hiermee worden de opties voor Instellingen synchroniseren in het dialoogvenster Voorkeuren geopend.

  De volgende scenario's geven u inzicht in het verschil tussen de opties Cloudinstellingen synchroniseren en Lokale instellingen synchroniseren:

  Scenario 1

  U wijzigt de voorkeuren op de eerste computer en synchroniseert deze wijzigingen met de cloud. Ook op de tweede computer wijzigt u de voorkeuren. Vervolgens klikt u op:

  Cloudinstellingen synchroniseren

  Hiermee worden de gewijzigde voorkeuren op de eerste computer gesynchroniseerd met de tweede computer. De wijzigingen die u hebt aangebracht op de tweede computer, gaan verloren.

  Lokale instellingen synchroniseren

  Hiermee blijven de gewijzigde voorkeuren op de tweede computer behouden en worden de wijzigingen ook gesynchroniseerd met de cloud. De volgende keer dat u de eerste computer synchroniseert en Cloudinstellingen synchroniseren kiest, worden deze wijzigingen overgebracht naar de eerste computer.

  Scenario 2

  Cloudinstellingen synchroniseren

  Hiermee worden de wijzigingen in de site-instellingen op de eerste computer 'toegevoegd' aan de instellingen op de tweede computer.

  Lokale instellingen synchroniseren

  Hiermee blijven de wijzigingen op de tweede computer behouden en worden de wijzigingen gesynchroniseerd met de cloud. De volgende keer dat u de eerste computer synchroniseert en Cloudinstellingen synchroniseren kiest, wordt de nieuwe site toegevoegd aan de instellingen op de eerste computer.

  Opmerking:

  Alle instellingen in Voorkeuren die u wijzigt wanneer de synchronisatie wordt uitgevoerd, worden niet doorgevoerd.

  Instellingen importeren uit vorige versies van Dreamweaver

  Ook als u uw Dreamweaver-instellingen in een vorige versie van Dreamweaver maar één keer hebt gesynchroniseerd met Creative Cloud, wordt in de nieuwe versie van Dreamweaver het volgende dialoogvenster weergegeven wanneer u Dreamweaver de eerste keer start:

  Instellingen importeren in Dreamweaver 2014. Creative Cloud.
  Instellingen importeren in Dreamweaver 2014

  • Als u instellingen wilt importeren die in Creative Cloud zijn opgeslagen, klikt u op Importeer syncinstellingen

  Opmerking: Deze optie is later niet meer beschikbaar. 

  • Als u de instellingen in het huidige exemplaar van Dreamweaver wilt synchroniseren met Creative Cloud, klikt u op Lokaal synchr.
  • Als u instellingen hierna automatisch wilt synchroniseren, selecteert u Instellingen altijd automatisch synchroniseren.
  • Als u de geavanceerde opties voor synchronisatie-instellingen wilt weergeven, klikt u op Geavanceerd.

  Als u de instellingen niet met Creative Cloud hebt gesynchroniseerd met de vorige versie van Dreamweaver, worden de opties weergegeven die in Eerste synchronisatie worden beschreven.

  Als u instellingen op een later moment wilt importeren, kunt u dit doen via het dialoogvenster Voorkeuren. 

  1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren om het dialoogvenster Voorkeuren te openen.

  2. Klik op Instellingen synchroniseren in de lijst Categorie.

  3. Selecteer Importeer syncinstellingen en klik op Sluiten.

   Instellingen importeren uit vorige versies van Dreamweaver

  4. Sluit Dreamweaver af en start het programma opnieuw op om de geïmporteerde instellingen toe te passen.

  Belangrijk: De opties die u in het gedeelte Te synchroniseren instellingen kiest, zijn niet van toepassing op het importeren van instellingen die in de cloud zijn opgeslagen. Alle instellingen die in de cloud zijn opgeslagen, worden geïmporteerd en de lokale instellingen worden overschreven wanneer u de optie Importeer syncinstellingen kiest.

  Voorkeuren voor synchroniseren van instellingen bewerken

  In het dialoogvenster Voorkeuren kunt u instellingen selecteren die u wilt synchroniseren, instellingen van het oplossen van conflicten opgeven, automatische synchronisatie inschakelen of synchronisatie op aanvraag activeren.

  1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Mac).

  2. Klik op Instellingen synchroniseren in de lijst Categorie.

  3. Klik in het gedeelte Te synchroniseren instellingen op de instellingen die u wilt synchroniseren.

  4. Selecteer in de lijst Conflict oplossen een optie om conflicten tijdens synchroniseren op te lossen. Zie Conflicten oplossen tijdens het synchroniseren voor meer informatie.

  5. Klik op Automatische synchronisatie inschakelen, als u de synchronisatie elke 30 minuten automatisch wilt uitvoeren.

  6. Als u de instellingen op een bepaald gewenst moment wilt synchroniseren (synchroniseren op aanvraag), klikt u op Instellingen nu synchroniseren.

   (13.1) Als er updates in de cloud zijn die naar uw computer moeten worden gedownload, wordt de knop Instellingen nu synchroniseren gewijzigd in Updates toepassen. U kunt de updates direct toepassen of het dialoogvenster Voorkeuren sluiten en de updates later toepassen. Als u wijzigingen aanbrengt in het exemplaar van Dreamweaver op de computer voordat u de updates toepast, kan er een conflict optreden. Dit conflict wordt opgelost op basis van de instelling voor Conflict oplossen.

  7. Klik op Toepassen om de wijzigingen in de voorkeuren voor het synchroniseren van instellingen op te slaan.

  8. Klik op Sluiten om het dialoogvenster Voorkeuren af te sluiten.

  Automatische synchronisatie

  U kunt automatische synchronisatie op een van de volgende manieren inschakelen:

  • Selecteer Instellingen altijd automatisch synchroniseren in het dialoogvenster Instellingen synchroniseren.

  Opmerking: Het dialoogvenster Instellingen synchroniseren wordt alleen weergegeven wanneer u Dreamweaver voor de eerste keer start nadat u de toepassing hebt geïnstalleerd op de computers. Bij volgende synchronisaties moet u het dialoogvenster Voorkeuren gebruiken.

  • Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Mac) en selecteer vervolgens Instellingen synchroniseren > Automatische synchronisatie inschakelen.

  Wanneer u automatische synchronisatie inschakelt, controleert Dreamweaver elke 30 minuten op wijzigingen in de cloud. Eventuele wijzigingen worden automatisch gesynchroniseerd.

  Handmatige synchronisatie

  • Klik op Instellingen nu synchroniseren in het dialoogvenster Instellingen synchroniseren.
  • Klik op Bewerken > (uw Adobe ID) > Instellingen nu synchroniseren.

  Als er updates beschikbaar zijn in de cloud, worden deze gedownload naar de computer. De knop Instellingen nu synchroniseren verandert in Nu toepassen. U kunt de updates direct toepassen of op een later tijdstip. Als u wijzigingen in de Dreamweaver-instellingen aanbrengt voordat u de gedownloade updates toepast, kan er een conflict optreden. Dit conflict wordt opgelost op basis van de instellingen voor conflictoplossing.

  • Kies Dreamweaver > Instellingen nu synchroniseren (Mac) of Bewerken > Instellingen nu synchroniseren (Windows).

  Conflicten oplossen tijdens het synchroniseren

  Wanneer er een verschil is tussen de instellingen van de computers en die van de cloud, wordt het conflict opgelost op basis van de instellingen bij Conflict oplossen in het dialoogvenster Voorkeuren.

  Als Conflict oplossen is ingesteld op Voorkeur vragen, wordt bij een conflict het volgende dialoogvenster weergegeven:

  Het dialoogvenster Conflicterende instellingen
  Het dialoogvenster Conflicterende instellingen

  Als u de optie Mijn voorkeuren onthouden inschakelt, wordt de optie die u kiest (Lokale instellingen synchroniseren of Cloudinstellingen synchroniseren) geselecteerd in het dialoogvenster Voorkeuren.

  Belangrijk: Als u op Esc drukt om het dialoogvenster Conflicterende instellingen te sluiten, wordt de handeling Lokale instellingen synchroniseren uitgevoerd.

  Bronnen op Creative Cloud rechtstreeks openen

  U kunt bestanden op Creative Cloud rechtstreeks vanuit de gebruikersinterface van Dreamweaver openen, selecteren of opslaan. Installeer het hulpprogramma Creative Cloud Connection Preview vanaf http://creative.adobe.com/nl.

  Wanneer u dit hulpprogramma installeert, wordt de optie Creative Cloud Files (gemarkeerd in de schermafbeelding) beschikbaar in de dialoogvensters Openen, Opslaan en Selecteren van Dreamweaver.

  Adobe-logo

  Aanmelden bij je account