Leer hoe u voorinstellingen, handelingen, plug-ins, voorkeuren en instellingen kunt migreren wanneer u naar een nieuwe versie van Photoshop upgradet of Photoshop installeert op een andere computer.

Voorinstellingen, instellingen en handelingen

Voorinstellingen zijn verzamelingen van items en waarden die worden toegepast op illustraties in Photoshop. U kunt op elk gewenst moment voorinstellingen opslaan en laden, of vervangen met aangepaste waarden. Handelingen, penselen en sneltoetsen zijn voorbeelden van voorinstellingen. Photoshop wordt geleverd met voorinstellingen, maar u kunt deze ook zelf maken.

Instellingen zijn werkelijke waarden die op dat moment in Photoshop zijn geladen. Ze zijn bepalend voor verschillende elementen en tools in de toepassing, zoals de actieve penseel met alle waarden.

Handelingen zijn een reeks taken die u kunt toepassen op één bestand of op een reeks bestanden: Menuopdrachten, deelvensteropties, toolhandelingen enzovoort. Een handeling kan bijvoorbeeld de grootte van een afbeelding wijzigen, een effect op de afbeelding toepassen en het bestand vervolgens in de gewenste indeling opslaan.

Voorinstellingen migreren

U kunt uw aangepaste verzamelingen met voorinstellingen, en bepaalde Photoshop-voorinstellingen, migreren van de ene versie van Photoshop naar een andere op dezelfde computer. U kunt de volgende voorinstellingen migreren:

 • Handelingen
 • Penselen
 • Zwart-wit (aanpassing)
 • Kanaalmixer (aanpassing)
 • Kleurbereik
 • Kleurstalen
 • Contouren
 • Curven (aanpassing)
 • Aangepaste vormen
 • Duotoon (Mono, Duo, Tri, Quad)
 • Belichting (aanpassing)
 • Verlopen
 • HDR-kleurtinten (aanpassing)
 • Kleurtint en verzadiging (aanpassing)
 • Sneltoetsen
 • Niveaus (aanpassing)
 • Belichtingseffecten
 • Lichten (3D)
 • Materialen (3D)
 • Menu-aanpassing
 • Patronen
 • Renderinstellingen (3D)
 • Repoussé (3D)
 • Selectieve kleur (aanpassing)
 • Stijlen
 • Tools
 • Volumes (3D)

Voorinstellingen migreren bij het updaten van Photoshop

Als u de nieuwste-versie van Photoshop installeert met de Creative Cloud desktop-app, worden uw voorkeureninstellingen, instellingen en voorkeuren van de eerdere Photoshop CC-versie standaard gemigreerd. Wanneer u Photoshop voor de eerste keer opstart, wordt u ook gevraagd of u alle beschikbare voorinstellingen van de eerdere versie van Photoshop op uw computer wilt migreren. 

Voorinstellingen kunnen gemigreerd worden vanuit de laatst geïnstalleerde versie vóór Photoshop, teruglopend tot Photoshop CS3. Als u voorinstellingen wilt migreren vanuit meerdere versies van Photoshop, migreert u de voorinstellingen opeenvolgend per versie.

Opmerking:

U kunt er ook voor kiezen om deze niet te migreren, door Geavanceerde opties > Instellingen en voorkeuren van vorige versie importeren uit te schakelen in het bevestigingsvenster dat verschijnt als u klikt op Bijwerken in de Creative Cloud-bureaubladapp.

Advanced options available after you click Update in the Creative Cloud desktop app
Geavanceerde opties beschikbaar nadat u in de Creative Cloud desktop-app op Update klikt

Voorinstellingen migreren na het installeren/bijwerken van Photoshop

Als u ervoor kiest om uw voorinstellingen niet te migreren wanneer u Photoshop hebt geüpdatet, of als u problemen hebt ondervonden bij het migreren van voorinstellingen, kunt u Bewerken > Voorinstellingen > Voorinstellingen migreren selecteren om later in Photoshop uw voorinstellingen, instellingen en voorkeuren te migreren. Photoshop zoekt een oudere versie van Photoshop op hetzelfde systeem en vraagt u om de voorinstellingen te migreren.

Voorinstellingen importeren en exporteren

Als u uw voorinstellingen wilt overbrengen van de ene computer naar de andere, of naar een offline computer, exporteert u uw voorinstellingen handmatig en importeert u ze ook weer handmatig. Het exporteren/importeren van voorinstellingen is niet beperkt tot computers met Photoshop als onderdeel van Creative Cloud.

BRONLOCATIE VAN COMPUTER: Voer de volgende handelingen uit op de computer met de voorinstellingen die u wilt migreren:

 1. Open Photoshop.
 2. Kies Bewerken > Voorinstellingen > Voorinstellingen exporteren/importeren.
 3. Kies Voorinstellingen exporteren.
 4. Selecteer de gewenste voorinstellingen en verplaats ze naar de kolom Te exporteren voorinstellingen.
 5. Klik op Voorinstellingen exporteren.
 6. Selecteer de map waarnaar u de voorinstellingen wilt exporteren. Kies een map die u kunt gebruiken om de bestanden over te brengen via een USB-stick, netwerk of service voor online delen.
 7. Klik op OK.

DOELLOCATIE VAN COMPUTER: Voer de volgende handelingen uit op de computer waar u de voorinstellingen op wilt importeren:

 1. Kies Bewerken > Voorinstellingen > Voorinstellingen exporteren/importeren.
 2. Selecteer Voorinstellingen importeren.
 3. Selecteer de voorinstellingen die u wilt importeren of klik op Alles toevoegen.
 4. Als u uw voorinstellingen in een andere map dan de standaardmap hebt opgeslagen, kiest u Selecteer importmap en kiest u de juiste map.
 5. Klik op Voorinstellingen importeren.

Voorinstellingen opslaan en laden

U kunt de handelingen en voorinstellingen verplaatsen naar verschillende versies van Photoshop op dezelfde of verschillende desktops door ze op te slaan en te laden in de doeltoepassing.

BRONLOCATIE VAN COMPUTER: Voer de volgende handelingen uit op de computer met de voorinstellingen die u wilt migreren:

 1. Open Photoshop.
 2. Kies Bewerken> Voorinstellingen > Beheer voorinstellingen.
 3. Kies de gewenste optie uit de vervolgkeuzelijst Type voorinstelling. Kies bijvoorbeeld Penselen.
 4. Selecteer de gewenste voorinstelling. Selecteer bijvoorbeeld de penselen die u wilt migreren.
 5. Klik op Set opslaan en klik vervolgens op Opslaan. Bij een penselenset maakt Photoshopeen.ABR-bestand op de volgende standaardlocatie:
 • (Windows) C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <versie>\Presets\Brushes
 • (macOS) Applications/Adobe Photoshop <versie>/Presets/Brushes

DOELLOCATIE VAN COMPUTER: Voer de volgende handelingen uit op de computer waar u de voorinstellingen op wilt importeren:

 1. Kies Bewerken > Voorinstellingen > Beheer voorinstellingen.
 2. Klik op Laden in het venster van Beheer voorinstellingen.
 3. Selecteer de opgeslagen set die u wilt laden.
 4. Klik op Laden.

Handelingen migreren

Instellingen handmatig kopiëren

Photoshop heeft een aantal instellingsbestanden die u handmatig kunt kopiëren van de ene installatie naar de andere. Dat zijn de volgende bestanden:

 • Actions Palette.psp
 • Brushes.psp
 • Contours.psp
 • CustomShapes.psp
 • Default Type Styles.psp
 • Gradients.psp
 • Patterns.psp
 • Styles.psp
 • Swatches.psp
 • ToolPresets.psp

Om deze instellingen naar een nieuwe installatie te verplaatsen, kunt u deze bestanden kopiëren uit het volgende pad op de bronlocatie naar hetzelfde pad op de doellocatie:

 • Mac: <gebruikersnaam>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <versie> Settings
 • Windows: C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <versie>\Adobe Photoshop <versie> Settings