Afsluitcode 26: "Media wisselen vereist om door te gaan met de installatie. Kan niet doorgaan"

Fout "Afsluitcode: 26" bij het implementeren van een pakket

Bij het implementeren van een pakket gemaakt met Creative Cloud Packager, ziet u het volgende bericht in het bestand PDApp.log:

Afsluitcode: 26 - Media wisselen vereist om door te gaan met de installatie. Kan niet doorgaan.

Gerelateerde fouten in de logboekbestanden kunnen een van de volgende zijn:

11/22/33 11:22:33:444 | [FATAL] | | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager | |  | 525888 | De retourcode van het Adobe Installer Process is (26).Het installatieproces wordt gestopt.

11/22/33 11:22:33:444 | [ERROR] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager | |  | 525888 | Verwijderen van lading mislukt ({[Hexadecimale code]}) van afhankelijkheidsgegevenstabel in lokale media-db [verschillende tekens]

11/22/33 11:22:33:444 | [ERROR] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager | |  | 525888 | Afhankelijkheden konden niet worden gerepareerd in media-db

11/22/33 11:22:33:444 | [ERROR] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager | |  | 535848 | Media mislukt ([naam bestand])

 

Oplossing: het implementeringspakket opnieuw maken

Sommige bestanden ontbreken uit het installatiepakket. Maak het pakket opnieuw. Zie Pakketten maken.

Maak ook media_db.db en alle bijbehorende bestanden opnieuw. Verwijder de map met de CAPS-database en de back-up van alle computers waar het pakket is geïmplementeerd:

Windows

  • Program Files\Common Files\Adobe\caps
  • Program Files\Common Files\Adobe\backup

Mac OS

  • /Library/Application Support/Adobe/caps
  • /Library/Application Support/Adobe/backup
Adobe-logo

Aanmelden bij je account