Opmerking:

Om te zorgen dat u over de nieuwste en beste tools beschikt, is Creative Cloud nu de enige mogelijkheid om Adobe Creative-software aan te schaffen. Voor meer informatie gaat u naar de Adobe Creative Cloud-pagina.

U kunt Creative Suite 6-producten snel en gemakkelijk downloaden en installeren. Op deze pagina vindt u instructies om CS6-producten op verschillende besturingssystemen te downloaden, installeren en verwijderen.

Opmerking: Als u een Creative Cloud-abonnement hebt en CS6-apps aan het installeren bent, raadpleeg dan Creative Cloud-toepassingen downloaden en installeren. Deze pagina is alleen van toepassing op Creative Suite-installaties.

Download- en installatie-instructies

Voordat u aan de slag gaat, moet u verifiëren dat uw computer aan de systeemvereisten voor Creative Suite 6-toepassingen voldoet. Ga hiervoor naar Systeemvereisten voor Adobe Creative Suite 6.

Zorg vervolgens dat u uw serienummer bij de hand hebt. U kunt uw serienummer vinden in de bevestigingsmail van uw aanschaf, en in de sectie Abonnementen en producten van de pagina Accounts beheren op adobe.com.

Ga voor meer informatie over serienummers vinden of registreren naar Een serienummer vinden.

Als u uw suite-editie of afzonderlijk product van Creative Suite 6 wilt installeren, volgt u de onderstaande instructies voor uw besturingssysteem.

Op Mac OS downloaden en installeren

 1. Klik nadat u het product hebt aangeschaft op Download Your Products om naar de pagina Your Downloads te gaan.

  Opmerking:

  Downloaden gaat sneller op een bedrade verbinding dan op een draadloze verbinding.

 2. Op de pagina Your Downloads ziet u de productnaam en het serienummer van de software die u hebt gekocht. Klik op de Akamai Download Manager-koppeling voor het product dat u downloadt. Wordt er geen venster geopend, controleer dan of pop-upblokkering voor het gehele *.adobe.com-domein is uitgeschakeld. Klik nogmaals op de downloadkoppeling nadat u pop-upblokkering hebt uitgeschakeld.

 3. Als er een dialoogvenster verschijnt met de vraag of u het certificaat van Akamai Technologies, Inc., wilt vertrouwen, klikt u op Vertrouwen.

 4. Als u de interface van Akamai NetSession nog niet hebt geïnstalleerd, wordt u gevraagd om dit te doen. Klik op de koppeling om het installatieprogramma te downloaden.

  • Wanneer het venster Bestand downloaden wordt geopend, dubbelklikt u op het gedownloade installatieprogramma.
  • Er wordt een Akamai NetSession-map met een PKG-bestand geopend. Dubbelklik op het bestand.
  • Het venster voor het Akamai NetSession-installatieprogramma wordt geopend. Klik op Doorgaan.
  • Klik op Akkoord om de licentieovereenkomst te accepteren. Selecteer waar de interface moet worden geïnstalleerd en klik op Doorgaan.
  • Selecteer het type installatie door op Upgraden te klikken.
  • De NetSession-interface wordt op uw computer geïnstalleerd.
 5. Wanneer het venster Opslaan verschijnt, navigeert u naar de map waarin u het gedownloade bestand wilt opslaan. Kies een locatie waar u het bestand gemakkelijk kunt terugvinden. Klik op Opslaan. Klik op Sluiten om het venster van de NetSession-interface te sluiten.

 6. De Download Manager van Akamai NetSession wordt in de browser weergegeven. Er wordt een DMG-dossier gedownload. Wacht totdat het DMG-bestand is gedownload, voordat u het installatieproces start. U kunt de download pauzeren en later hervatten met behulp van de Download Manager. Klik op de knop Pauzeren om een download te pauzeren. Als u een gepauzeerde download wilt hervatten, klikt u op Afspelen in de Download Manager of nogmaals op de downloadkoppeling op de pagina Your Downloads.

 7. Wanneer het DMG-bestand is gedownload, verschijnt een dialoogvenster met de vraag of u het DMG-bestand wilt starten. Klik op OK. Als het dialoogvenster niet wordt weergegeven, navigeert u naar de locatie waar u het gedownloade DMG-bestand hebt opgeslagen. Dubbelklik vervolgens op het bestand om het te openen.

 8. Er kan een dialoogvenster verschijnen met het bericht: „[Adobe-product] is een bestand dat is gedownload van internet. Selecteer Ja.

 9. Nadat het DMG-bestand is geverifieerd, wordt een nieuw venster geopend met daarin het installatieprogramma.

 10. Voordat u de installatie voortzet, moet u alle geopende toepassingen sluiten, inclusief andere Adobe-toepassingen, Microsoft Office-toepassingen en browservensters.

 11. Dubbelklik op het productpictogram om de productmap te openen. Dubbelklik vervolgens op het pictogram Installeren.

 12. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

Op Windows downloaden en installeren

 1. Klik nadat u het product hebt aangeschaft op de knop Download Your Products om naar de pagina Your Downloads te gaan.

  Opmerking:

  Downloaden gaat sneller op een bedrade verbinding dan op een draadloze verbinding.

 2. Op de pagina Your Downloads ziet u de productnaam en het serienummer van de software die u hebt gekocht. Klik op de Akamai Download Manager-koppeling voor het product dat u wilt downloaden.

 3. Als u de interface van Akamai NetSession nog niet op uw computer hebt geïnstalleerd, wordt u gevraagd om dit te doen. Klik op de koppeling om het installatieprogramma te downloaden. Als een bestandsdownloadvenster wordt geopend waarin u moet aangeven of u het NetSession-installatieprogramma wilt uitvoeren of opslaan, klikt u op Uitvoeren.

  • Als het bestand naar uw computer wordt gedownload, navigeert u naar de map die het gedownloade bestand bevat. Dubbelklik vervolgens op het bestand.
  • Klik op Ik ga akkoord en Volgende om de licentieovereenkomst te accepteren.
  • De NetSession-interface wordt op uw computer geïnstalleerd.
 4. Nadat de Download Manager-installatie is voltooid, wordt u gevraagd aan te geven waar u de gedownloade installatieprogramma's voor Adobe-software wilt opslaan. Kies een locatie waar u de gedownloade bestanden gemakkelijk kunt terugvinden. Klik op OK.

 5. Het venster Akamai Download Manager verschijnt. Sommige installatieprogramma's van de Adobe-software vereisen twee bestanden, een EXE-bestand en een 7Z-bestand. Het 7Z-bestand is het grootste van de twee. Wacht tot alle bestanden in het Download Manager-venster volledig zijn gedownload, voordat u het installatieproces start. U kunt de download pauzeren en later hervatten met behulp van de Download Manager. Klik op de knop Pauzeren om een download te pauzeren. Als u een gepauzeerde download wilt hervatten, klikt u op Afspelen in de Download Manager of nogmaals op de downloadkoppeling op de pagina Your Downloads.

 6. Wanneer alle bestanden zijn gedownload, klikt u op Bundel openen.

 7. Als het installatieprogramma niet automatisch wordt geopend, navigeert u naar de map met de gedownloade bestanden en dubbelklikt u op het EXE-bestand om het te starten.

 8. Er kan een dialoogvenster verschijnen met het bericht: „[Adobe-product] is een bestand dat is gedownload van internet. Selecteer Ja.

 9. Selecteer de map waarnaar u het installatieprogramma wilt uitpakken. Standaard wordt het uitgepakt naar een map op het bureaublad met de naam Adobe-versie Productnaam. Selecteer dan Volgende. Als u niet wordt gevraagd om een locatie op te geven, kunt u het gedownloade bestand ook via de koppeling Bundel openen in de browser openen. Selecteer Ja en vervolgens de map waarnaar u de versie wilt uitpakken.

 10. Zodra het uitpakken is voltooid, navigeert u naar de locatie waarnaar u het installatieprogramma hebt uitgepakt.

 11. Voordat u de installatie begint, moet u alle geopende toepassingen sluiten, inclusief andere Adobe-toepassingen, Microsoft Office-toepassingen en browservensters.

 12. Dubbelklik op het bestand Set-up.exe om de installatie te starten. In sommige gevallen wordt het bestand Set-up.exe automatisch geopend.

 13. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

Een suite of zelfstandig product van CS 6 installeren vanaf schijf

Zorg er eerst voor dat u alle installatiemedia en serienummers bij de hand hebt.

Voordat u de installatie begint, sluit u alle toepassingen, waaronder uw webbrowser. U moet beschikken over beheerdersrechten of u aanmelden als beheerder.

Als u een upgrade installeert, zoekt het installatieprogramma op uw systeem naar het geldige upgradeproduct. Wanneer geen upgradeproduct wordt aangetroffen, wordt u gevraagd het serienummer in te voeren van het product waarvan u een upgrade wilt uitvoeren. U kunt ook de proefversie van de software installeren en het nieuwe en vorige serienummer invoeren in het serienummerscherm dat tijdens het starten wordt weergegeven.

 1. Plaats de toepassings-dvd voor de suite of het zelfstandige product van Adobe Creative Suite 6 in uw dvd-station.

 2. Dubbelklik op Set-up.exe (Windows) of Install.app (Mac OS) om de installatie te starten.

  Opmerking:

  Afhankelijk van de instelling voor automatisch afspelen in Windows wordt het bestand Setup.exe mogelijk automatisch uitgevoerd.

 3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

 4. Wanneer u wordt gevraagd een serienummer in te voeren, voert u het serienummer in van de suite of het zelfstandige product van Adobe Creative Suite 6 om de installatie te voltooien.

 5. U moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst en de garantiebepalingen om dit product te kunnen gebruiken. Zie Productlicenties en gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Dit product werkt niet zonder verplichte activering en registratie via internet. Zie Help bij activering en deactivering voor meer informatie.

Met een Adobe-licentie voor één gebruiker kunt u één productlicentie installeren op twee computers (bijvoorbeeld een computer op uw werk en een computer thuis), op voorwaarde dat de software door één persoon en niet gelijktijdig op beide computers wordt gebruikt.

Opmerking:

Als u het product op een derde computer wilt installeren, moet u de software eerst deactiveren op een van de andere computers. Kies Help > Deactiveren als u het programma wilt deactiveren.

Opmerking:

Mogelijk wordt u gevraagd conflicterende processen af te sluiten om het installatieproces te voltooien. Voor meer informatie gaat u naar Fout:Sluit de volgende toepassingen om door te gaan.

Als het product op meerdere schijven staat, wacht u tot de eerste schijf is voltooid. Verwijder vervolgens de eerste schijf en plaats de tweede schijf in hetzelfde dvd-station.

Ga naar Help voor downloaden en installeren voor meer informatie over het oplossen van installatieproblemen.

Opmerking:

Als u extra onderdelen wilt installeren of als u uw software na de oorspronkelijke installatie opnieuw wilt installeren, moet u toegang hebben tot het oorspronkelijke installatieprogramma (schijf of gedownload bestand van het web).

Reparatie is niet mogelijk.

Software verwijderen

Voordat u een toepassing verwijdert, moet u alle geopende toepassingen sluiten, dus ook andere Adobe-toepassingen, Microsoft Office-toepassingen en browservensters.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Open in Windows XP het Controlepaneel van Windows en dubbelklik op Toevoegen of verwijderen van Programma's. Selecteer het product dat u wilt verwijderen, klik op Wijzigen/Verwijderen en volg de instructies op het scherm.
 • Open in Windows 7 het Configuratiescherm en dubbelklik op Programma´s en onderdelen. Selecteer het product dat u wilt verwijderen, klik op Verwijderen en volg de aanwijzingen op het scherm.
 • BELANGRIJK: Mac OS beschikt over nieuwe functies voor het verwijderen van programma's. Sleep toepassingen NIET naar de prullenmand om ze te verwijderen. Als u programma's op de juiste wijze wilt verwijderen in Mac OS X, dubbelklikt u op het verwijderprogramma van het product in Programma's/Hulpprogramma's/Adobe Installers of u dubbelklikt op de alias voor het verwijderen van de software in de toepassingsmap. Selecteer Voorkeuren verwijderen, meld u aan als beheerder en volg de aanwijzingen op het scherm.

Met een Adobe-licentie voor één gebruiker kunt u één productlicentie installeren op twee computers (bijvoorbeeld een computer op uw werk en een computer thuis), op voorwaarde dat de software door één persoon en niet gelijktijdig op beide computers wordt gebruikt.

Opmerking:

Als u het product op een derde computer wilt installeren, moet u een vorige installatie op uw computer deactiveren. Kies Help > Deactiveren als u het programma wilt deactiveren.

Download- en installatieproblemen oplossen

Raadpleeg de volgende informatie als u hulp nodig hebt bij het downloaden van een CS6-product:

Help is beschikbaar via het forum Downloaden, installeren, instellen. De forums bieden een interactieve onlineomgeving met levendige discussies over Adobe-producten en verwante onderwerpen. Hier kunnen Adobe-gebruikers vragen stellen, en ideeën, suggesties, tips en trucs uitwisselen.Voor een lijst met alle beschikbare forums gaat u naar Welkom bij de Adobe-community.