Je serienummer terugvinden en ongeldige of ingetrokken serienummers corrigeren

Zoek het serienummer van je product om dit te activeren, opnieuw te installeren of bij te werken.

Als een Creative Cloud-app om je serienummer vraagt

Voor Creative Cloud-apps is geen serienummer vereist. Problemen oplossen wanneer Creative Cloud-apps om een serienummer vragen.

Als je je product op Adobe.com hebt gekocht of je product hebt geregistreerd

  1. Noteer het serienummer van je app bij Geregistreerde producten.

    Je serienummer noteren

Als je een editie voor studenten en docenten hebt gekocht

Als je een editie voor studenten en docenten van je Adobe-product hebt gekocht, heb je mogelijk een serienummer of een inwisselingscode ontvangen. Zie Serienummers, inwisselingscodes en productcodes | Edities voor studenten en docenten

Als je het product in een (online) winkel hebt gekocht

Als je het product in een winkel hebt gekocht, heb je mogelijk een inwisselingscode ontvangen. Met de inwisselingscode kun je je serienummer ophalen. 

Wat heb je?

Hoe vind je je code of serienummer?

E-mail van een (online) winkel

Sommige winkels sturen je een inwisselingscode of serienummer per e-mail:

Productdoos

Mogelijk heb je een serienummer of inwisselingscode, afhankelijk van het product en waar je het hebt gekocht.

Inwisselingscode (gebruik deze om het serienummer op te halen)

Je vindt de inwisselingscode op een inlegvel in de doos. De inwisselingscode is een alfanumerieke code van 24 cijfers. Zie Hulp bij je inwisselingscode voor gedetailleerde instructies.

Serienummer

Zoek uw serienummer op de hoes van de schijf of op de productdoos. Het serienummer is een code van 24 cijfers.

Opmerking: Voor Elements-producten staat het serienummer op de hoes van de Windows-dvd.

Prepaidkaart

De prepaidkaart bevat een code die je gebruikt om het serienummer op te halen en je product te downloaden. Je vindt deze code onder het kraslaagje op de achterkant van de kaart.

Zie Hulp bij je inwisselingscode voor gedetailleerde instructies.

Als volumelicentie 

Je vindt je serienummer op de Adobe-licentiewebsite.

Zodra je je serienummer hebt gevonden, registreer je je product​.

Als je een ongeldig of ingetrokken serienummer hebt

We blokkeren serienummers die we niet hebben uitgegeven of die frauduleus zijn. Meer informatie over een ongeldig of ingetrokken serienummer

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?