U kunt een snel koppeling naar een PDF-document delen met andere gebruikers zodat deze het kunnen reviseren of opmerkingen kunnen plaatsen. Het document dat als een koppeling wordt gedeeld kan in elke browser en op elk apparaat worden geopend. Het document wordt veilig opgeslagen in Adobe Document Cloud. De ontvangers ontvangen een e-mail met een koppeling en kunnen op de koppeling klikken om het document in een browser te bekijken en opmerkingen te plaatsen. Ze hoeven zich niet aan te melden.

Verzamel automatisch de opmerkingen van iedereen in één PDF-bestand. Houd de vorderingen bij en consolideer de opmerkingen.

Een PDF delen voor revisie

Persoonlijke uitnodigingen verzenden voor revisie

 1. Meld u aan bij Adobe Document Cloud op https://documentcloud.adobe.com met uw Adobe ID en wachtwoord of via uw sociale account (op Facebook of Google).

 2. Klik op Bestanden in de zijbalk van het scherm Start van Document Cloud. Alle bestanden die in uw Document Cloud-account zijn opgeslagen, worden weergegeven.

 3. Selecteer een bestand dat u wilt delen voor revisie en klik in het rechterdeelvenster op Delen. De opties voor delen worden weergegeven.

  PDF's delen voor revisie
 4. Typ of kies in de sectie Personen uitnodigen het e-mailadres van de personen die het bestand gaan reviseren.

  Kies de optie Bestand reviseren.

 5. De velden Naam en Bericht zijn hetzelfde als de velden voor het verzenden van een e-mail. Ook ontvangers krijgen dezelfde velden te zien. Voer de gewenste gegevens in.

 6. Als u een deadline voor de revisie wilt instellen, selecteert u Deadline instellen. Geef de tijd op en selecteer en dubbelklik op een datum in de kalender. Selecteer Herinnering instellen om een herinnering in te stellen voor de genodigden. Geef de tijd op en selecteer en dubbelklik op een datum in de kalender.

  Een deadline en herinnering voor de revisie instellen
 7. Klik op Verzenden.

  Een kopie van het PDF-bestand dat voor revisie is verzonden wordt opgeslagen in uw online Adobe Document Cloud-account. In de sectie Recent onder aan de pagina ziet u een lijst met alle bestanden die u onlangs voor revisie hebt gedeeld. U kunt ook op Ter revisie klikken in de zijbalk van het venster om een lijst te zien met al uw bestanden die ter revisie zijn verzonden.

Een openbare of anonieme koppeling verzenden in een e-mail

Als u een openbare of anonieme koppeling maakt, heeft iedereen die op de koppeling klikt toegang tot de bestanden. Volg de onderstaande stappen om een revisiekoppeling te maken en deze te delen via uw e-mailclient.

 1. Meld u aan bij Adobe Document Cloud op https://documentcloud.adobe.com met uw Adobe ID en wachtwoord of via uw sociale account (op Facebook of Google).

 2. Klik op Bestanden in de zijbalk van het scherm Start van Document Cloud.

 3. Selecteer een bestand dat u wilt delen voor revisie en klik in het rechterdeelvenster op Delen. De opties voor delen worden weergegeven.

  PDF's delen voor revisie
 4. Kies in de sectie Koppeling ophalen de optie Bestand reviseren en klik vervolgens op Koppeling maken. Het geselecteerde bestand wordt geüpload naar Document Cloud en er wordt een openbare koppeling gemaakt.

  Opmerking:

  U kunt geen deadline of herinnering instellen wanneer u een openbare koppeling maakt en het bestand deelt voor revisie.

  Koppeling voor revisiebestand maken
 5. Als u de revisiekoppeling wilt kopiëren, klikt u op Koppeling kopiëren. Deel de revisiekoppeling met de revisoren in een e-mailbericht.

De ervaring van reviewers

Revisoren ontvangen een e-mailuitnodiging met een koppeling naar de revisie-PDF. Wanneer ze op de koppeling klikken, wordt de PDF geopend in een webbrowser. Ze kunnen de gereedschappen voor opmerkingen gebruiken om opmerkingen toe te voegen aan de PDF. Ze kunnen ook de Acrobat Reader DC- of Acrobat DC-bureaubladtoepassingen gebruiken om opmerkingen toe te voegen. 

Zie Deelnemen aan een PDF-revisie voor meer informatie.

Gedeelde bestanden bijhouden

Als de ontvanger de PDF weergeeft, ontvangt u een melding in Document Cloud en een e-mail. Als u alle PDF's die voor revisie zijn gedeeld, wilt bekijken en volgen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op Ter revisie in de zijbalk van het scherm Start van Document Cloud. Alle PDF's die voor revisie zijn gedeeld, worden weergegeven, evenals de volgende informatie:

  • Naam: de naam van de PDF die voor revisie wordt gedeeld.
  • Laatste activiteit: de tijdstempel van het moment waarop de PDF ter revisie is verzonden of ontvangen.
  • Eigenaar: de naam van de persoon die de PDF heeft verzonden.
  • Status: toont het aantal personen dat het bestand heeft weergegeven.
 2. Selecteer de PDF om de details ervan weer te geven. In het rechtervenster kunt u een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Bericht toevoegen of een korte instructie voor het bestand.
  • Deadline instellen voor de revisie. Klik op Deadline instellen, stel de datum en tijd in en klik op Opslaan.
  • Het bestand met aanvullende ontvangers delen. Vouw de lijst met ontvangers uit. Klik op Ontvangers toevoegen, voer het e-mailadres in van de ontvanger met wie u het bestand wilt delen en klik vervolgens op Uitnodiging verzenden.
  • De Activiteit en de tijdstempel van het gedeelde bestand weergeven. Vouw Activiteit uit om gegevens als Verzonden aan en Weergegeven door de ontvangers weer te geven.
  • Bestand Niet meer delen als u wilt voorkomen dat iemand anders het bestand weergeeft.   
  • De PDF definitief uit Document Cloud Verwijderen.
  Details van het revisiebestand

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid