Deelnemen aan een PDF-revisie

Een PDF reviseren die wordt gehost in Adobe Document Cloud

Als de aanvrager de PDF heeft gedeeld met behulp van de revisieservice van Adobe Document Cloud, bevat de e-mailuitnodiging een koppeling naar de revisie-PDF. Wanneer u op de koppeling klikt, wordt de PDF in een webbrowser geopend. U kunt opmerkingen toevoegen aan de PDF met behulp van de gereedschappen voor opmerkingen die beschikbaar zijn in het browservenster. Geen aanmelding vereist. Via internet kunt u ook de bureaubladtoepassing Acrobat Reader DC of Acrobat DC openen om opmerkingen toe te voegen.

U kunt op een van de volgende manieren deelnemen aan de revisie:

 1. Klik in de e-mail met de revisie-uitnodiging op de koppeling of op de knop Reviseren.

  Opmerking: hieronder ziet u een voorbeeld van een e-mailuitnodiging die is verzonden via Adobe Document Cloud. De uitnodiging kan er anders uitzien als de aanvrager u een openbare koppeling naar de revisie-PDF heeft gestuurd in een e-mail.

  Revisiekoppeling in een e-mail

 2. De PDF wordt in een webbrowser geopend. Ga door als gast of meld u aan met uw Adobe ID en wachtwoord. Als u zich aanmeldt, kunt u @-vermeldingen gebruiken en uw opmerkingen op elk gewenst moment bewerken of verwijderen.

  Reviewen in een webbrowser

 3. Met de gereedschappen voor opmerkingen kunt u opmerkingen toevoegen aan de PDF. Alle revisoren kunnen uw opmerkingen zien.

  Opmerkingen toevoegen

 4. Tijdens het reviseren kunt u ook het volgende doen:

  • Een @-vermelding gebruiken om de aandacht van een revisor te krijgen. Wanneer u een @-vermelding gebruikt, wordt er een melding naar de genoemde revisor gestuurd.
  • Opmerkingen filteren () op basis van de status, bijvoorbeeld op Ongelezen, Opgelost, @-vermelding of Revisor.
  • Gebruik het menu Opties () om alle revisoren weer te geven, een gedeelde koppeling te kopiëren, uzelf als deelnemer aan de revisie te verwijderen of misbruik te rapporteren.
 5. Wanneer u klaar bent met uw revisie, klikt u op Voltooid. Er wordt een melding weergegeven in Acrobat DC en er wordt een e-mail verzonden naar de aanvrager.

 1. Klik in de e-mail met de revisie-uitnodiging op de koppeling of op de knop Openen. De PDF wordt in een webbrowser geopend.

 2. Klik op Openen in Acrobat op de werkbalk. De PDF wordt gedownload en geopend in Acrobat Reader DC of Acrobat DC, afhankelijk van wat de standaardtoepassing voor PDF's is.

  Revisie in bureaublad-app

  Opmerking:

  Als u wilt deelnemen aan de revisie, moet de nieuwste versie van Acrobat Reader DC of Adobe Acrobat DC zijn geïnstalleerd. Zie voor meer informatie Revisieservice van Adobe Document Cloud | Openen in Acrobat

 3. In Acrobat Reader DC of Acrobat DC kunt u opmerkingen toevoegen aan de PDF met behulp van de gereedschappen voor opmerkingen. De opmerkingen worden automatisch opgeslagen, en alle revisoren kunnen uw opmerkingen zien.

  Opmerking:

  Ook als u geen verbinding met internet hebt, kunt u opmerkingen toevoegen aan de PDF. De opmerkingen worden opgeslagen in Document Cloud zodra u een internetverbinding hebt.

 4. Tijdens het reviseren kunt u ook het volgende doen:

  • Een @-vermelding gebruiken om de aandacht van een revisor op een document te vestigen. Wanneer u een @-vermelding gebruikt, wordt er een melding naar de genoemde revisor gestuurd.
  • Het vak Zoeken in opmerkingen gebruiken om te zoeken naar een specifieke term.
  • Opmerkingen sorteren () op basis van pagina, auteur, datum, type, status Ongelezen of kleur.
  • Opmerkingen filteren () op basis van de status, bijvoorbeeld op Ongelezen, Opgelost, Niet opgelost, @-vermelding, Revisor, Type en Kleur.
  • Gebruik het menu Opties () om de geselecteerde opmerking te bewerken, te markeren als ongelezen, op te lossen of te verwijderen.
  • U kunt de revisiestatus voor alle deelnemers bekijken door linksboven te klikken op de avatar van de revisor.
  Overige revisiebewerkingen in een PDF

  A. Klik hierop om alle deelnemers te bekijken B. Annotatiegereedschappen C. Klik hierop om te schakelen tussen het beheren van het gedeelde bestand en het weergeven van opmerkingen D. Zoeken in opmerkingen E. Opmerkingen sorteren F. Opmerkingen filteren G. @-vermelding 

 5. Wanneer u klaar bent met uw revisie, klikt u op Gereed. De revisie-PDF wordt gesloten. De aanvrager ontvangt een melding in Acrobat/Reader en er wordt een e-mail verstuurd.

Een PDF reviseren die wordt gehost in SharePoint, WebDAV server, of een netwerkmap

Wanneer u een e-mailuitnodiging ontvangt voor een PDF-revisie, bevat de uitnodiging doorgaans de PDF als bijlage of een URL naar de PDF. Uitnodigingen kunnen ook een bijlage in de indeling FDF (Forms Data Format) hebben. Wanneer u een FDF-bestand opent, worden de revisie-instellingen geconfigureerd en wordt de PDF in Acrobat geopend.

PDF's in een revisie zijn voorzien van speciale functies, zoals gereedschappen voor opmerkingen en een documentberichtenbalk met aanwijzingen. Voeg met de gereedschappen voor opmerkingen toe aan de PDF en verzend deze. U kunt de opmerkingen publiceren naar een opmerkingenserver waar anderen ze kunnen bekijken, of opmerkingen in een e-mailbijlage verzenden naar de aanvrager.

Opmerking:

Het is mogelijk dat u een PDF ontvangt waarvoor geen speciale functies zijn ingeschakeld. Als dit het geval is, voegt u opmerkingen toe met de gereedschappen in de werkbalk Gereedschappen > Opmerking. Sla de PDF vervolgens op een stuur deze terug.

Als u de PDF later wilt reviseren, opent u de PDF vanuit Beheer. U weet dan zeker dat uw opmerkingen worden toegevoegd aan de beheerde kopie van de PDF en dat de aanvrager uw opmerkingen ontvangt. Als u uw opmerkingen niet meteen verzendt of publiceert, slaat u de PDF op voordat u deze sluit om te voorkomen dat de opmerkingen verloren gaan. Tot het moment dat de aanvrager uw opmerkingen ontvangt, worden deze alleen in het lokale exemplaar van de PDF weergegeven en kunnen andere revisoren ze niet zien.

 1. Open de PDF in de e-mailtoepassing door te klikken op de URL of te dubbelklikken op de bijlage (PDF of FDF).
 2. Voer desgevraagd een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Meld u met uw Adobe ID en wachtwoord aan bij Adobe Document Cloud.
  • Klik op Verbinden in het dialoogvenster Gedeelde revisie.
  • Klik op OK in het venster Welkom bij Gedeelde revisie. In dit venster wordt het volgende weergegeven: de deadline van de revisie, deelnemers, of elke revisor opmerkingen heeft gemaakt, en de gemeenschappelijke serverlocatie.
  • Typ uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en functie.
 3. Sla het bestand op een locatie op die u gemakkelijk kunt terugvinden, bijvoorbeeld het bureaublad.
 4. Voeg opmerkingen toe aan de PDF met gebruik van de gereedschappen in de werkbalk Gereedschappen > Opmerking. Als u een opmerking wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op Verwijderen. (U kunt alleen de opmerkingen verwijderen die u zelf hebt geplaatst.)

 5. Voer alle volgende handelingen uit als deze van toepassing zijn:
  • Als u een bericht ziet dat er nieuwe opmerkingen van andere revisoren zijn, klikt u op het bericht. De nieuwe opmerkingen worden weergegeven in de PDF.
  • Als u wilt nagaan of er nieuwe opmerkingen van andere revisoren zijn, klikt u op de knop Controleren op nieuwe opmerkingen .
 6. Verzend uw opmerkingen door in de berichtenbalk van het document te klikken op Opmerkingen publiceren of Opmerkingen verzenden naar revisieaanvrager.

  Wanneer u opmerkingen verzendt, wordt een PDF met uw opmerkingen als e-mailbijlage naar de aanvrager van de revisie verzonden. Wanneer u opmerkingen publiceert, worden de opmerkingen opgeslagen op de opmerkingenserver.

Welke opties beschikbaar zijn op de documentberichtenbalk, hangt af van de manier waarop de aanvrager de revisie heeft ingesteld en of u toegang hebt tot de opmerkingenserver.

Controleren op nieuwe opmerkingen

Hiermee worden de opmerkingen op de opmerkingenserver gesynchroniseerd met die op de lokale vaste schijf. Als u niet op deze knop klikt, wordt om de 10 minuten gecontroleerd op nieuwe opmerkingen als het document geopend is en om het uur als het document gesloten is.

Opmerkingen samenvoegen

Hiermee worden de opmerkingen in de geopende PDF gekopieerd naar uw exemplaar. Deze optie is alleen beschikbaar voor PDF's die u ontvangt van revisoren in e-mailrevisies.

Opmerkingen publiceren

Deze optie is alleen beschikbaar in gedeelde revisies. Hiermee worden uw opmerkingen geüpload naar de opmerkingenserver. Deze knop wordt uitgeschakeld nadat de revisie is beëindigd.

Archiefkopie opslaan

Deze optie is alleen beschikbaar in gedeelde revisies, nadat een revisie is beëindigd. Hiermee wordt een kopie van het document met revisieopmerkingen opgeslagen op uw vaste schijf.

Opmerkingen verzenden

Hiermee wordt een e-mailbericht gemaakt dat is geadresseerd aan de revisieaanvrager en dat de PDF met opmerkingen bevat als bijlage. Deze optie is altijd beschikbaar voor revisoren in e-mailrevisies. De optie verschijnt in gedeelde revisies als de revisor offline werkt of als een poging een verbinding tot stand te brengen met de opmerkingenserver is mislukt.

Status

Een pictogram dat de verbindingsstatus van de opmerkingenserver weergeeft. Het pictogram kan de volgende statuswaarden weergeven: laatste poging geslaagd , laatste poging mislukt en er wordt geprobeerd verbinding te maken . Als u op het pictogram klikt, verschijnt een menu met aanvullende opties: met Revisies bijhouden opent u Beheer; met Opslaan als archiefkopie slaat u een kopie op van de PDF die niet meer gekoppeld is aan de revisie; met Offline werken kunt u in de modus Offline werken. U kunt dan opmerkingen maken, maar deze pas publiceren als u bent teruggeschakeld naar de modus Online. Klik op Opnieuw verbinden met de server om te schakelen naar de online modus.

Wanneer u deelneemt aan een gedeelde revisie, worden gepubliceerde opmerkingen op uw lokale vaste schijf gesynchroniseerd met de opmerkingen op de server. U ontvangt een melding als er nieuwe opmerkingen beschikbaar zijn. Omdat de synchronisatie wordt voortgezet nadat de PDF is gesloten, blijft u meldingen ontvangen.

Er verschijnt een bericht in het systeemvak wanneer nieuwe revisoren aan de revisie deelnemen, wanneer updates worden uitgevoerd (meerdere revisies), wanneer deadlines veranderen en wanneer synchronisatiepogingen mislukken. Tevens wordt u via deze berichten op de hoogte gebracht wanneer een nieuw broadcastabonnement wordt toegevoegd in Beheer. U kunt de frequentie van de berichten en synchronisatie van opmerkingen wijzigen en u kunt het synchronisatieproces handmatig starten.

Als u nieuwe opmerkingen in een gedeelde revisie wilt bekijken, moet u verbinding kunnen maken met het netwerk van de opmerkingenserver. Als het niet lukt een verbinding tot stand te brengen, controleert u de serverstatus in Beheer om de oorzaak van het probleem te achterhalen.

 1. Klik op de knop Controleren op nieuwe opmerkingen  op de documentberichtenbalk.

Als u een PDF offline buiten een firewall reviseert of als u geen verbinding meer hebt met de opmerkingenserver, kunt u uw opmerkingen in een e-mailbericht verzenden.

 1. Kies Bestand > Bestand verzenden > Bijvoegen bij e-mail.

 2. In het dialoogvenster E-mail verzenden selecteert u Standaard-e-mailtoepassing of Webmail gebruiken en kiest u uw webmailclient in het menu Selecteren

 3. Klik op Doorgaan en volg de aanwijzingen op het scherm.

  Opmerking:

  Als de PDF groter is dan de bestandslimiet van 5 MB, wordt u gevraagd de opmerkingen te versturen in een bestand met de indeling FDF (Forms Data Format). De aanvrager kan dit kleinere bestand importeren. Als u de limiet wilt aanpassen, opent u het dialoogvenster Voorkeuren en selecteert u Reviseren. Voer vervolgens een nieuwe waarde bij Opmerkingen verzenden als FDF-bestand voor bestanden groter dan [#] MB.

Wanneer u deelneemt aan een gedeelde revisie, ontvangt u mogelijk opmerkingen van andere revisoren. Als een revisor bijvoorbeeld geen toegang krijgt tot de opmerkingenserver, kan de revisor u opmerkingen zenden. Het is ook mogelijk dat u reacties hebt gevraagd van mensen die oorspronkelijk niet waren uitgenodigd om deel te nemen aan de revisie. Deze revisoren kunnen een kopie van de gereviseerde PDF met hun opmerkingen aan u terugsturen. Als u deze opmerkingen voor uw rekening neemt, kunt u deze delen met iedereen die deelneemt aan de revisie.

 1. Open de PDF met de opmerkingen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik op OK als u wordt gevraagd of u opmerkingen voor deze revisor wilt publiceren. De gepubliceerde opmerkingen worden weergegeven in de PDF. Uw naam verschijnt in de titelbalk en de naam van de auteur verschijnt in de hoofdtekst van de opmerkingen, voorafgegaan door de tekst Namens.
  Opmerking:

  Als u de tekst Namens wilt verbergen in het dialoogvenster Voorkeuren schakelt u De tekst Namens weergeven in opmerkingen wanneer een gebruiker in een gedeelde revisie opmerkingen voor zijn rekening neemt uit.

  • Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd of u opmerkingen wilt samenvoegen, of klik op Opmerkingen samenvoegen op de documentberichtenbalk en klik vervolgens op Opmerkingen verzenden. Voeg desgewenst e-mailadressen van andere revisoren toe en klik op Verzenden.
  • Open in Acrobat of Reader een kopie van de PDF en kies Opmerking > Lijst met opmerkingen > Opties > Gegevensbestand importeren. Selecteer een bestand met opmerkingen van revisoren. Voeg desgewenst e-mailadressen van andere revisoren toe en klik op Verzenden.

Alleen nieuwe of bewerkte opmerkingen worden gepubliceerd of verzonden.

Gebruik Beheer om PDF's opnieuw te openen in een actief venster. In Beheer worden alleen PDF's weergegeven die u hebt opgeslagen. Als u een PDF de eerste keer dat u deze hebt geopend, niet hebt opgeslagen, opent u de PDF opnieuw vanuit de e-mailtoepassing.

 1. Kies Beeld > Beheer.

 2. Dubbelklik in Beheer op de PDF.

 3. Voeg nieuwe opmerkingen toe of bewerk bestaande opmerkingen. Als u een opmerking wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op Verwijderen. U kunt alleen uw eigen opmerkingen verwijderen.

  Verwijderde opmerkingen worden een volgende keer dat opmerkingen worden gesynchroniseerd, verwijderd uit de online PDF. Als u opmerkingen verwijdert die u eerder in een e-mailbericht hebt verzonden, worden deze niet verwijderd uit het document van de aanvrager.

 4. Klik op Opmerkingen publiceren op de documentberichtenbalk.

  Alleen nieuwe of bewerkte opmerkingen worden gepubliceerd of verzonden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account