Installatieproblemen oplossen | Photoshop Elements, Premiere Elements | macOS

Dit document kan u helpen bij het oplossen van fouten en blokkeringen die zich voordoen wanneer u Photoshop Elements en Adobe Premiere Elements in macOS installeert. Systeemfouten kunnen op verschillende manieren aan het licht komen, bijvoorbeeld:

 • Een foutbericht zoals 'Het programma is onverwacht afgesloten. Dit heeft geen gevolgen voor het systeem en de andere programma's.'
 • De cursor reageert niet of het scherm is vastgelopen
 • Een leeg of knipperend dialoogvenster

Diverse factoren kunnen de installatie verstoren, zoals conflicten tussen apparaatstuurprogramma's, software, hardware en beschadigde elementen in specifieke bestanden. Systeemvariabelen kunnen de installatie ook verstoren. Controleer of uw computer voldoet aan de systeemvereisten voor de versie die u installeert.

Het volgen van de taken in dit document kan u helpen bij het oplossen van deze problemen en de oorzaak voor installatieproblemen te identificeren.

Opmerking:

Schakel uw screensaver uit voordat u de installatie start. Als uw screensaver is ingesteld met een wachtwoord en de screensaver start tijdens de installatie, kan een bekend probleem voorkomen dat het wachtwoorddialoogvenster wordt weergegeven. Als dit probleem optreedt, is het noodzakelijk om de computer opnieuw op te starten en de installatie opnieuw te starten.

De secties voor probleemoplossing beginnen met oplossingen voor de meest voorkomende problemen en gaan verder met minder voorkomende problemen (bijvoorbeeld hardwareconflicten). Doorloop de oplossingen in de weergegeven volgorde om mogelijke oorzaken van het probleem te elimineren. Houd een overzicht over de taken die u uitvoert en de resultaten van iedere taak, inclusief problemen en problematisch gedrag. De technische ondersteuning van Adobe kan deze informatie gebruiken om u beter bij te staan, als u ons wilt bellen.

Als geen van de voorgestelde oplossingen het probleem oplost, biedt de sectie Geavanceerde probleemoplossing tips en referentiemateriaal voor verdere probleemoplossing.

Opmerking:

Als tijdens de installatie een dialoogvenster wordt weergegeven met het bericht 'installatie configureren' of 'Systeemprofiel wordt gecontroleerd...', kan het enkele minuten duren voordat de installatie deze stap voltooit.

Voordat u begint

 • Schakel firewalls, antivirussoftware en beveiligingssoftware van derden tijdelijk uit. Als u deze uitschakelt, wordt de installatie sneller uitgevoerd.
 • Zorg dat er geen update van het besturingssysteem of een applicatie op de achtergrond wordt uitgevoerd.
 • Zorg dat u beheerdersrechten voor uw computer hebt.

Doorloop deze taken om problemen op te lossen die tijdens de installatie optreden. Test de installatie na elke stap opnieuw om te zien of het probleem is opgelost.

1. Controleer of uw computer voldoet aan de minimale vereisten voor het product dat u probeert te installeren.

Gebruik het Leesmij-bestand voor informatie over minimumsysteemvereisten. De ReadMe-map maakt deel uit van de installatiebestanden.

Als u de nieuwste versie van het product installeert, controleert u de systeemvereisten voor Photoshop Elements en Premiere Elements.

Opmerking:

Om te controleren hoeveel RAM geïnstalleerd is, kiest u Over deze Mac in het menu Apple. De waarde Geheugen geeft de hoeveelheid geïnstalleerd RAM-geheugen aan.

2. Probleemoplossing alleen voor Try and Buy.

Als u de proefversie hebt geïnstalleerd en hiervoor een serienummer hebt aangeschaft, moet u de software activeren.

Hebt u problemen met de activering, raadpleeg dan Activeringsproblemen oplossen | Mac OS X (kb404115).

3. Los problemen met serienummers op.

Voer een of meer van de volgende stappen uit als het installatieprogramma na het invoeren van het serienummer of tijdens het opstarten het foutbericht 'Ongeldig serienummer' weergeeft:

 • Verwijder het serienummer uit het tekstvak Serienummer en voer het opnieuw in. Typ het nummer precies zoals het wordt weergegeven op het cd-doosje van de applicatie, in de registratie-e-mail of op de registratiewebsite.
 • Typ het serienummer opnieuw met andere numerieke toetsen. Gebruik bijvoorbeeld de cijfertoetsen boven de alfanumerieke tekens in plaats van de numerieke toetsenbloktoetsen.
 • Zorg dat u het cijfer nul (0) correct typt en dat u niet per ongeluk de letter O gebruikt.

4. Controleer de dvd en het DVD-ROM-station.

Stof of vuil op een cd of dvd kan een installatie soms storen en kan verhinderen dat het CD-ROM- of DVD-ROM-station de media herkent. Controleer de cd of dvd van de applicatie op vuil, stof of vingerafdrukken. Veeg voorzichtig de onderzijde van de schijf af vanuit het midden naar de buitenkant met een zachte, pluisvrije doek.

Controleer of het CD-ROM- of DVD-ROM-station wel andere cd's of dvd's kan lezen. Als dit niet het geval is, kijk dan de schijf-caddy of laadschuif na op vuil en reinig deze met een pluisvrije doek. Als het nog steeds geen andere cd's of dvd's kan lezen, neem dan contact op met de fabrikant van het station of met Apple Computer.

5. Verwijder eerder geïnstalleerde applicatiebestanden.

Bestanden die worden geïnstalleerd tijdens een mislukte installatie, nemen harde-schijfruimte in beslag en kunnen problemen veroorzaken de volgende keer dat u het installatieprogramma uitvoert. Als een installatiepoging mislukt, verwijdert u de applicatie en probeert u deze vervolgens opnieuw te installeren. Als u probeert opnieuw te installeren, zonder eerst eerder geïnstalleerde bestanden te verwijderen, is het mogelijk dat het installatieprogramma de bestaande bestanden niet kan overschrijven. Het is bovendien mogelijk dat de harde schijf niet genoeg vrije ruimte heeft om de applicatie te installeren. Als opnieuw installeren nog steeds niet werkt, verwijder dan het product handmatig.

Ga als volgt te werk om eerdere productinstallatiepogingen te verwijderen:

 1. Ga naar Programma's > Hulpprogramma's > Adobe Installers of Programma's > <Productversie>.

 2. Dubbelklik op <Productversie> Verwijderen.

 3. Voer desgevraagd uw beheerderswachtwoord in.
 4. Volg de instructies op het scherm en klik vervolgens op Verwijderen.

 5. Start de computer opnieuw op en installeer het product nadat het verwijderen is voltooid.

6. Installeer het product vanaf het bureaublad.

Bepaalde systeemonderdelen (bijvoorbeeld apparaatstuurprogramma's en antivirusprogramma's) kunnen conflicteren met het installatieprogramma en ertoe leiden dat niet of niet volledig wordt geïnstalleerd. Installeer het product vanaf het bureaublad om dergelijke conflicten te voorkomen.

 1. Plaats de installatieschijf in uw DVD-ROM-station.
 2. Kopieer de installatiemap van de schijf naar het bureaublad.
 3. Open de installatiemap op het bureaublad.
 4. Dubbelklik op het bestand Setup en volg de aanwijzingen op het scherm.
  Opmerking:

  Als u nog steeds problemen ondervindt, start u uw computer opnieuw op en probeert u de installatie opnieuw om te zien of het probleem is opgelost.

7. Installeer de nieuwste macOS-updates.

Updates kunnen de prestaties van het macOS-besturingssysteem verbeteren en de compatibiliteit met applicaties optimaliseren. U kunt macOS-updates downloaden van de Apple-website. U kunt ook Software-update selecteren via het Apple-menu. Neem contact op met de technische ondersteuning van Apple voor hulp bij het installeren van de updates.

Belangrijk: voordat u een systeemupdate installeert, controleert u de systeemvereisten voor uw product om compatibiliteit te garanderen. (Controleer bovendien software of hardware van derden die u met uw product gebruikt.) Neem contact op met Adobe of de software- of hardwarefabrikant als de update niet wordt vermeld.

Problemen oplossen - gevorderd

Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de procedures in de vorige sectie, probeert u de volgende procedures voor gevorderde probleemoplossing.

8. Installeer uw product met inlogonderdelen uitgeschakeld voor het gebruikersaccount.

Als u niet-essentiële extensies in de map met inlogonderdelen van het gebruikersaccount wilt uitschakelen, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de computer opnieuw opstart. Hierdoor worden alle programma's in de map met inlogonderdelen uitgeschakeld.

9. Installeer uw product vanuit een nieuwe gebruikersaccount.

Gebruikersaccounts kunnen beschadigd raken en voorkomen dat het installatieprogramma toegang kan verkrijgen tot de benodigde bestanden en mappen of deze bestanden en mappen kan maken. Maak een account aan, meld u aan bij de nieuwe account en probeer vervolgens het product te installeren.

Een gebruikersaccount maken:

 1. In het Apple-menu kiest u Systeemvoorkeuren.

 2. Klik op Accounts.

 3. Klik op het vergrendelingspictogram als het gesloten is en meld u aan.
 4. Klik op het plusteken.
 5. Maak een gebruikersaccount aan. Zorg dat u het nieuwe wachtwoord onthoudt en u de account beheerdersrechten toekent door 'Gebruiker kan deze computer beheren' te selecteren. Kies in Mac OS X 10.6 'Beheerder' in het pop-upmenu 'Nieuwe account'.
 6. Klik op 'Account aanmaken' en sluit het venster Accounts.
 7. Kies in het menu Apple de optie Log uit.
 8. Meld u aan bij de nieuwe gebruikersaccount.

10. Herstel volumebevoegdheden door Schijfhulpprogramma uit te voeren.

Als u zich aanmeldt bij een account met beheerdersrechten, maar u kunt het product nog steeds niet installeren of uitvoeren, zijn uw schijfbevoegdheden mogelijk beschadigd.

Uw bevoegdheden herstellen met het Schijfhulpprogramma:

 1. Selecteer Ga > Programma's > Hulpprogramma's en dubbelklik op de applicatie Schijfhulpprogramma.

 2. Klik op de tab Schijf-EHBO.

 3. Selecteer het volume waarop u uw product wilt installeren, en klik vervolgens op 'Herstel schijfbevoegdheden'.
  Opmerking:

  Als u nog steeds problemen ondervindt, start u uw computer opnieuw op en probeert u de installatie opnieuw om te zien of het probleem is opgelost.

11. Verwijder lettertypen uit de map Lettertypen in de map Bibliotheek voordat u uw product installeert.

 1. Kopieer alle lettertypen uit de map Lettertypen in de map Bibliotheek naar een nieuwe map op het bureaublad.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Installeer uw product.
 4. Verplaats alle lettertypen weer naar de map Lettertypen in de map Bibliotheek nadat de installatie is voltooid.

U kunt ook lettertypen in MAC OS X uitschakelen:

Opmerking: Als u een oudere versie van macOS dan 10.4.8 gebruikt, kunnen de opties en menu's van Lettertypecatalogus iets verschillen.

 1. Schakel alle functies voor lettertypebeheer uit, zoals Extensis Suitcase.
 2. Start Font Book vanuit de applicatiemap.
 3. Klik op 'Computer' in de kolom Collection.
 4. Selecteer een van de lettertypenamen in de lettertypekolom en kies Bewerken > Alles selecteren.
 5. Klik op 'Uitschakelen' onder de kolom Lettertype. (Deze knop heeft een vak met een selectievakje erin, en bevindt zich naast de knop met het plusteken erin.)
 6. Klik op Uitschakelen wanneer u om bevestiging wordt gevraagd.
 7. Test het probleem met het productinstallatieprogramma opnieuw. Als het probleem blijft optreden, heeft het waarschijnlijk niet te maken met een beschadigd lettertype. Treedt het probleem niet meer op, dan is het problematische lettertype een van de lettertypen die u hebt uitgeschakeld. Schakel in Lettertypecatalogus één lettertype tegelijkertijd in de collectie of op de computer in en probeer het probleem te reproduceren totdat u het beschadigde lettertype hebt gevonden.

Nadat u klaar bent met testen, voert u de volgende stappen uit om Lettertypecatalogus te herstellen naar de oorspronkelijke status:

 1. Klik op 'Computer' in de kolom Collection.
 2. Selecteer een van de lettertypenamen in de lettertypekolom en kies Bewerken > Alles selecteren.
 3. Klik op 'Inschakelen' onder de kolom Lettertype (deze knop bevat een vak, zonder een vinkje).

12. Controleer of harde schijven beschadigd zijn.

Een beschadigde harde schijf kan installatiefouten veroorzaken. Controleer harde schijven met een schijfhulpprogramma zoals Schijfhulpprogramma van Apple.

Vrijwaring: Adobe ondersteunt geen schijfhulpprogramma's van derden maar verschaft de volgende instructies bij wijze van service. Neem voor ondersteuning contact op met de ontwikkelaar van het schijfhulpprogramma.

Controleren op schade met Schijfhulpprogramma van Apple(meegeleverd op de systeem-cd):

 1. Start de computer vanaf de systeem-cd.
 2. Kies Installatieprogramma > Open Schijfhulpprogramma. Kies in macOS 10.6 Hulpprogramma's > Schijfhulpprogramma.
 3. Selecteer de schijven die u wilt controleren en klik op de tab Schijf-EHBO.
 4. Klik op Herstel om de geselecteerde schijven te controleren en zo nodig te herstellen.

13. Voer een virusscan uit.

Gebruik actuele antivirussoftware om het systeem op virussen te controleren. Zorg ervoor dat u over de recentste virusdefinities beschikt voor de anti-virussoftware die u gebruikt. Hoewel virusinfecties eerder zeldzaam zijn, kunnen deze onverwacht systeemgedrag veroorzaken, inclusief installatiefouten. Het regelmatig (bijvoorbeeld dagelijks) uitvoeren van virusdetectiesoftware voorkomt dat virussen de software op het systeem beschadigen. Voor instructies over het uitvoeren of verkrijgen van de nieuwste updates voor de virusdetectiesoftware raadpleegt u de documentatie.

Problemen oplossen - expert

Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de procedures in de vorige sectie, kunt u het probleem misschien verhelpen door de harde schijf opnieuw te formatteren. U kunt ook proberen om vast te stellen of hardware in conflict is met uw product.

Vrijwaring: Adobe ondersteunt geen hardware en verschaft deze procedures alleen bij wijze van service. Neem voor meer hulp contact op met de hardwarefabrikant of een erkende leverancier. Als u probeert hardwareproblemen zelf op te lossen, loopt u het risico dat de computergarantie komt te vervallen.

Opmerking: schakel de computer en alle randapparaten uit en verwijder de stekkers uit het stopcontact voordat u hardware verwijdert of verplaatst.

14. Voer uw product op een andere harde schijf of computer uit.

Installeer uw product op een andere harde schijf in dezelfde computer of op dezelfde harde schijf in een andere computer. Voer de applicatie vervolgens uit vanaf deze schijf. Als het probleem zich niet opnieuw voordoet, is het probleem mogelijk te wijten aan de harde schijf of het moederbord waarmee u eerder werkte. Vraag de fabrikant om hulp.

15. Installeer op een andere harde schijf die als opstartschijf is ingesteld.

Installeer de systeemsoftware op een andere harde schijf (niet een andere partitie op dezelfde schijf) en geef die schijf vervolgens als opstartschijf op. Installeer uw product vervolgens op de nieuwe harde schijf.

De opstartschijf opgeven:

 1. Selecteer Systeemvoorkeuren in het Apple-menu.
 2. Selecteer Opstartschijf onder Systeem.
 3. Selecteer het station waarop u de systeemsoftware opnieuw hebt geïnstalleerd.
 4. Start de computer opnieuw op.

16. Installeer de systeemsoftware opnieuw.

Installeer het besturingssysteem opnieuw, of voer een systeemherstel uit.

Belangrijk: het uitvoeren van een systeemherstel wist alle inhoud op de harde schijf. Zorg dat u een back-up maakt van bestanden die u wilt opslaan naar een extern station, cd of dvd.

Voor meer informatie over het uitvoeren van Softwareherstel raadpleegt u de documentatie of gaat u naar de Apple-ondersteuningspagina en zoekt u op 'Systeemherstel'.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online