Opmerkingen bij de release | Dreamweaver 12.1 | Creative Cloud

Deze release is alleen beschikbaar voor gebruikers met een Creative Cloud-abonnement of een abonnement voor een los product. Zie Adobe Creative Cloud om lid te worden van Adobe Creative Cloud.

Versie: 12.1

Releasedatum: 24 september 2012

Dit document bevat een overzicht van de bekende problemen, beperkingen en oplossingen voor de Dreamweaver-release voor Creative Cloud.

Lees dit document voordat u de upgrade uitvoert.

Voordat u de upgrade uitvoert

Volg de onderstaande instructies om te voorkomen dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren in Dreamweaver CS6 verloren gaan.

Exporteer de sneltoetsen

Ga als volgt te werk voor u de upgrade naar Creative Cloud uitvoert:

  1. Kies Bewerken > Sneltoetsen.
  2. Klik op de knop Set exporteren als HTML.

Nadat u de upgrade hebt uitgevoerd, kunt u het geëxporteerde bestand gebruiken om de sneltoetsen opnieuw in te stellen.

Noteer de items in de sectie Favorieten van het deelvenster Invoegen

Items in de sectie Favorieten van het deelvenster Invoegen worden verwijderd als u de upgrade uitvoert. Noteer deze items zodat u de items handmatig weer kunt toevoegen nadat u de upgrade hebt uitgevoerd.

Upgrade naar Dreamweaver Creative Cloud uitvoeren

Deze 12.1-upgrade bevat oplossingen uit de eerdere Dreamweaver 12.0.1-patch.

  1. Open Dreamweaver.
  2. Kies Help > Updates.
  3. Selecteer de Dreamweaver-update in Adobe Application Manager.
  4. Klik op Bijwerken.

Nadat u de upgrade hebt uitgevoerd

Schakel eerder geïnstalleerde extensies in

Als u de upgrade van Dreamweaver CS6 naar Creative Cloud hebt uitgevoerd, worden eerder geïnstalleerde extensies niet weergegeven in de menu's van Dreamweaver.

Als u eerder geïnstalleerde extensies wilt weergeven, opent u Adobe Extension Manager, selecteert u alle extensies en schakelt u ze weer in.

Voeg items toe aan de sectie Favorieten van het deelvenster Invoegen

De items die u in Dreamweaver CS6 hebt toegevoegd aan de sectie Favorieten van het deelvenster Invoegen, worden verwijderd wanneer u de upgrade uitvoert. Deze items moet u handmatig opnieuw toevoegen aan het deelvenster Favorieten.

(Alleen Mac OS 10.6.x met FileVault ingeschakeld) Stel de hoofdmap van de lokale site in op een map buiten de map Users

Live zoeken werkt niet als FileVault is ingeschakeld voor de hoofdmap van de lokale site.

De lokale hoofdmap bevindt zich in de map van de gebruiker (/Users/<gebruiker>/). Stel de hoofdmap van de lokale site in op een map buiten de map Users.

HTML-labels in de eigenschappencontrole

HTML-trefwoorden in de eigenschappencontrole zijn niet meer gelokaliseerd. De trefwoorden worden alleen weergegeven in het Engels.

Bekende beperkingen

Edge Animate-composities

Dreamweaver werkt aanzienlijk trager wanneer u Edge Animate-composities voorvertoont in Live View. U kunt Edge Animate-composities het beste voorvertonen in een browser.

In Dreamweaver kunt u alleen OAM-bestanden invoegen. U kunt geen OAM-bestanden invoegen waarvan de naam dubbel-bytekens, hoge ASCII-tekens of speciale tekens bevat.

HTML5-video en -audio wordt niet afgespeeld in Live View

Gebruik een browser om HTML5-audio of -video voor te vertonen.

HTML5-video's worden niet correct afgespeeld op een website

Als uw video goed wordt afgespeeld op uw lokale computer, maar niet wordt afgespeeld op een live-webserver, is de externe webserver waarschijnlijk niet goed geconfigureerd voor uw video-indeling.

Voor ondersteuning van HTML5-video op uw websites moet u controleren of de MIME-typen (Multi-purpose Internet Mail Extensions) correct zijn geconfigureerd op uw webserver.

Controleer de indeling van uw video's (MP4, OGV of WEBM) om het juiste MIME-type te kiezen. Voor optimale browsercompatibiliteit raadt Adobe aan om alle indelingen in te stellen, of in elk geval MP4 en WEBM. U moet de MIME-typen afzonderlijk instellen voor elke indeling.

U kunt de HTML5-videospeler gebruiken om video's te coderen. Met deze speler kunt u batchgewijs uw video's converteren naar de verschillende HTML5-video-indelingen.

Als u voor het hosten van uw websites verschillende typen webservers gaat gebruiken, zoals een Windows-server met IIS of een Linux-server met Apache, moet u de MIME-typen voor HTML5 configureren in overeenstemming met het servertype.

MIME-type voor HTML5-video instellen op Apache

AddType video/ogg.ogv

AddType video/mp4.mp4

AddType video/webm.webm

Voeg de volgende code toe aan het bestand httpd.conf of aan een bestand met de extensie .htaccess in de map met uw videobestand.

De eerste regel is voor video's in een Ogg-container. De tweede regel is voor video's in een MPEG-4-container. De derde regel is voor WebM.

MIME-type voor HTML5-video instellen op IIS

Als u MIME-typen voor HTML5-video wilt instellen op IIS-servers, opent u IIS-beheer op de Windows-server. Blader naar de instellingen voor MIME-typen.

Er zijn een aantal verschillen tussen de afzonderlijke IIS-versies. Raadpleeg de documentatie bij de server of neem contact op met uw hostingbedrijf voor informatie over hoe u MIME-typen voor HTML5-video instelt voor specifieke bestandstypen op Windows-servers.

Gebruik het bestand Web.config als u werkt met IIS Express en geen volledig IIS-exemplaar uitvoert. Deze methode werkt op elke IIS7-webserver en wordt genegeerd op webservers die geen IIS7 gebruiken. Daarom is deze methode veilig ongeacht het type toepassing of inhoud.

Voeg de volgende code toe aan uw configuratiebestand:

<configuration>

<system.webserver>

<staticContent>

<mimeMap FileExtension=":mp4" mimeType="video/mp4" />

<mimeMap FileExtension=".ogv" mimeType="video/ogg" />

<mimeMap FileExtension=".webmv" mimeType="video/webmv" />

</staticContent>

</system.webServer>

</configuration>

Als u een andere webserver dan een Apache- of IIS-server gebruikt, raadpleegt u de documentatie bij de server voor informatie over hoe u MIME-typen voor HTML5-video instelt voor specifieke bestandstypen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online