Over middelen en bibliotheken van Dreamweaver

Meer informatie over het gebruik van middelen zoals afbeeldingen, films, kleuren, scripts, koppelingen en bibliotheekitems in Dreamweaver.

Over middelen

Met Adobe Dreamweaver kunt u de elementen (middelen) bijhouden en voorvertonen die zijn opgeslagen op uw site, zoals afbeeldingen, films, kleuren, scripts en koppelingen. Ook kunt een element rechtstreeks slepen om dit in een pagina van het huidige document in te voegen.

Middelen zijn beschikbaar via verschillende bronnen. Zo kunt u middelen maken in een toepassing als Adobe® Fireworks® of Adobe® Flash®, middelen ontvangen van een collega of middelen kopiëren vanaf een cd met clip-art of een website met afbeeldingen.

Dreamweaver biedt tevens toegang tot twee speciale typen middelen: bibliotheken en sjablonen. Beide zijn gekoppelde middelen: als u een bibliotheekitem of sjabloon bewerkt, werkt Dreamweaver alle documenten bij waarin deze middelen worden gebruikt. Over het algemeen bestaan bibliotheekitems uit kleine ontwerpelementen, zoals het logo of copyrightgegevens van een site. Voor het aansturen van een groter ontwerpgebied gebruikt u een sjabloon.

Over bibliotheekitems

Een bibliotheek is een speciaal bestand van Dreamweaver met daarin een verzameling afzonderlijke middelen of kopieën van middelen die u op uw webpagina's kunt plaatsen. De middelen in een bibliotheek worden bibliotheekitems genoemd. Items die u kunt opslaan in een bibliotheek zijn afbeeldingen, tabellen, geluiden en bestanden die zijn gemaakt met Adobe Flash. U kunt automatisch telkens wanneer u een item bewerkt, alle pagina's met dat item bijwerken.

Stel, u bent bezig met het bouwen van een grote site voor een onderneming die op elke pagina een slogan wil weergeven. U maakt dan een bibliotheekitem met die slogan en gebruikt dit bibliotheekitem op elke pagina. Als de slogan wordt gewijzigd, kunt u dit bibliotheekitem wijzigen en automatisch elke pagina bijwerken, waarop dat item wordt gebruikt.

Dreamweaver slaat bibliotheekitems op in een map Bibliotheek binnen de lokale hoofdmap voor elke site. Elke site heeft zijn eigen bibliotheek.

U kunt een bibliotheekitem maken van elk element in de body-sectie van een document, waaronder tekst, tabellen, formulieren, Java-applets, insteekmodules, ActiveX-elementen, navigatiebalken en afbeeldingen.

Voor gekoppelde items, bijvoorbeeld afbeeldingen, wordt in de bibliotheek alleen een verwijzing naar het item opgeslagen. Voor de juiste werking van het bibliotheekitem moet het oorspronkelijke bestand op de opgegeven locatie worden gehandhaafd.

Toch kan het nog steeds handig zijn om een afbeelding op te slaan in een bibliotheekitem. U kunt bijvoorbeeld een volledige img-tag opslaan in een bibliotheekitem. Als u dit doet, kunt u gemakkelijk de alt-tekst van de afbeelding, of zelfs het src-kenmerk, wijzigen op de gehele site. (Gebruik deze techniek niet om de kenmerken width enheigth van een afbeelding te wijzigen, tenzij u een afbeeldingseditor hebt om de werkelijke grootte van de afbeelding te wijzigen.)

Opmerking:

Als het bibliotheekitem koppelingen bevat, functioneren de koppelingen mogelijk niet op de nieuwe site. Bovendien worden afbeeldingen in een bibliotheekitem niet naar de nieuwe site gekopieerd.

Wanneer u een bibliotheekitem gebruikt, voegt Dreamweaver op de webpagina niet het item zelf, maar een koppeling naar het item in. Dat wil zeggen dat Dreamweaver een kopie van de HTML-broncode voor dat item invoegt in het document en een HTML-opmerking toevoegt met een verwijzing naar het oorspronkelijke, externe item. Juist deze externe verwijzing maakt automatisch bijwerken mogelijk.

Wanneer u een bibliotheekitem maakt met een element waaraan een Dreamweaver-gedrag is gekoppeld, kopieert Dreamweaver het element en de bijbehorende gebeurtenishandler (het kenmerk dat aangeeft door welke gebeurtenis de actie wordt geactiveerd, zoals onClick, onLoad of onMouseOver, en welke actie moet worden aangeroepen wanneer de gebeurtenis plaatsvindt) naar het bibliotheekitembestand. Dreamweaver kopieert de gekoppelde JavaScript-functies niet naar het bibliotheekitem. Wanneer u het bibliotheekitem invoegt in een document, voegt Dreamweaver in plaats daarvan automatisch de benodigde JavaScript-functies toe aan de head-sectie van dat document (als deze functies nog niet zijn toegevoegd).

Opmerking:

Als u JavaScript handmatig codeert (dat wil zeggen, als u de code maakt zonder daarbij gedragsvormen van Dreamweaver te gebruiken), kunt u dit als onderdeel van een bibliotheekitem maken als u het gedrag Call JavaScript gebruikt om de code uit te voeren. Als u geen Dreamweaver-gedrag gebruikt om de code uit te voeren, wordt de code niet als onderdeel van het bibliotheekitem bewaard.

Het bewerken van gedragsvormen in bibliotheekitems stelt speciale eisen. Bibliotheekitems kunnen geen stijlpagina's bevatten, omdat de code voor die elementen deel uitmaakt van de head-sectie.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online