Handboek Annuleren

Werken met bibliotheekitems

 1. Dreamweaver Handboek
 2. Inleiding
  1. Basisbeginselen van responsief webontwerp
  2. Nieuwe functies in Dreamweaver
  3. Webontwikkeling met Dreamweaver: een overzicht
  4. Dreamweaver / Algemene vragen
  5. Sneltoetsen
  6. Systeemvereisten voor Dreamweaver
  7. Functieoverzicht
 3. Dreamweaver en Creative Cloud
  1. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries in Dreamweaver
  3. Photoshop-bestanden gebruiken in Dreamweaver
  4. Werken met Adobe Animate en Dreamweaver
  5. Voor het web geoptimaliseerde SVG-bestanden uit Libraries extraheren
 4. De werkruimten en weergaven van Dreamweaver
  1. De werkruimte van Dreamweaver
  2. De werkruimte van Dreamweaver optimaliseren voor visuele ontwikkeling
  3. Bestanden zoeken op bestandsnaam of inhoud | Mac OS
 5. Sites opzetten
  1. Over Dreamweaver-sites
  2. Een lokale versie van uw site instellen
  3. Verbinding maken met een publicatieserver
  4. Een testserver instellen
  5. Instellingen van Dreamweaver-sites importeren en exporteren
  6. Bestaande websites overzetten van een externe server naar de hoofdmap van uw lokale site
  7. Toegankelijkheidsfuncties in Dreamweaver
  8. Geavanceerde instellingen
  9. Sitevoorkeuren instellen voor het overzetten van bestanden
  10. Proxyserverinstellingen opgeven in Dreamweaver
  11. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  12. Git gebruiken in Dreamweaver
 6. Bestanden beheren
  1. Bestanden maken en openen
  2. Bestanden en mappen beheren
  3. Bestanden van uw server ophalen en op uw server plaatsen
  4. Bestanden inchecken en uitchecken
  5. Bestanden synchroniseren
  6. Bestanden vergelijken om verschillen op te sporen
  7. Bestanden en mappen op uw Dreamweaver-site camoufleren
  8. Ontwerpnotities inschakelen voor Dreamweaver-sites
  9. Potentieel misbruik van Gatekeeper voorkomen
 7. Lay-out en ontwerp
  1. Visuele lay-outhulpmiddelen gebruiken
  2. Uw pagina opmaken met CSS
  3. Responsieve websites ontwerpen met Bootstrap
  4. Mediaquery's maken en gebruiken in Dreamweaver
  5. Inhoud in tabellen presenteren
  6. Kleuren
  7. Responsive design met dynamische rasterlay-outs
  8. Extract in Dreamweaver
 8. CSS
  1. Informatie over CSS (Cascading Style Sheets)
  2. Pagina's opmaken met CSS ontwerpen
  3. CSS-preprocessors gebruiken in Dreamweaver
  4. CSS-stijlvoorkeuren instellen in Dreamweaver
  5. CSS-regels verplaatsen in Dreamweaver
  6. Inline CSS converteren naar een CSS-regel in Dreamweaver
  7. Werken met div-tags
  8. Verlopen toepassen op een achtergrond
  9. CSS3-overgangseffecten maken en bewerken in Dreamweaver
  10. Code opmaken
 9. Pagina-inhoud en assets
  1. Pagina-eigenschappen instellen
  2. Eigenschappen voor CSS-koppen en CSS-koppelingen
  3. Werken met tekst
  4. Tekst, tags en kenmerken zoeken en vervangen
  5. Het deelvenster DOM
  6. Bewerken in Live View
  7. Documenten coderen in Dreamweaver
  8. Elementen selecteren en weergeven in het documentvenster
  9. Teksteigenschappen instellen in de eigenschappencontrole
  10. Spelling op een webpagina controleren
  11. Horizontale lijnen gebruiken in Dreamweaver
  12. Lettertypecombinaties toevoegen en aanpassen in Dreamweaver
  13. Werken met assets
  14. Datums in Dreamweaver invoegen en bijwerken
  15. Favoriete assets maken en beheren in Dreamweaver
  16. Afbeeldingen invoegen en bewerken in Dreamweaver
  17. Mediaobjecten toevoegen
  18. Video's toevoegen in Dreamweaver
  19. HTML5-video invoegen
  20. SWF-bestanden invoegen
  21. Audio-effecten toevoegen
  22. HTML5-audio invoegen in Dreamweaver
  23. Werken met bibliotheekitems
  24. Arabische en Hebreeuwse tekst gebruiken in Dreamweaver
 10. Koppelingen en navigatie
  1. Over koppelingen en navigatie
  2. Koppelingen
  3. Afbeeldingen met hyperlinks
  4. Problemen met koppelingen oplossen
 11. jQuery-widgets en -effecten
  1. De jQuery-gebruikersinterface en mobiele widgets in Dreamweaver gebruiken
  2. jQuery-effecten gebruiken in Dreamweaver
 12. Websites coderen
  1. Over coderen in Dreamweaver
  2. Coderingsomgeving in Dreamweaver
  3. Coderingsvoorkeuren instellen
  4. Codekleuren aanpassen
  5. Code schrijven en bewerken
  6. Coderingstips en codevoltooiing
  7. Code samenvouwen en uitvouwen
  8. Code hergebruiken met codefragmenten
  9. Linting voor code gebruiken
  10. Code optimaliseren
  11. Code bewerken in de ontwerpweergave
  12. Werken met de kopinhoud van pagina's
  13. Include-bestanden op de server invoegen in Dreamweaver
  14. Tagbibliotheken gebruiken in Dreamweaver
  15. Aangepaste tags importeren in Dreamweaver
  16. JavaScript-gedrag gebruiken (algemene instructies)
  17. Ingebouwd JavaScript-gedrag toepassen
  18. Over XML en XSLT
  19. XSL-transformaties op de server uitvoeren in Dreamweaver
  20. XSL-transformaties op de client uitvoeren in Dreamweaver
  21. Tekenentiteiten toevoegen voor XSLT in Dreamweaver
  22. Code opmaken
 13. Productonafhankelijke workflows
  1. Extensies in Dreamweaver installeren en gebruiken
  2. In-app updates in Dreamweaver
  3. Microsoft Office-documenten invoegen in Dreamweaver (alleen Windows)
  4. Werken met Fireworks en Dreamweaver
  5. Inhoud bewerken op Dreamweaver-sites met behulp van Contribute
  6. Integratie van Dreamweaver met Business Catalyst
  7. Persoonlijke e-mailcampagnes maken
 14. Sjablonen
  1. Over Dreamweaver-sjablonen
  2. Sjablonen en op een sjabloon gebaseerde documenten herkennen
  3. Een Dreamweaver-sjabloon maken
  4. Bewerkbare gebieden maken in sjablonen
  5. Herhalingsgebieden en tabellen maken in Dreamweaver
  6. Optionele gebieden in sjablonen gebruiken
  7. Bewerkbare tagkenmerken in Dreamweaver definiëren
  8. Geneste sjablonen maken in Dreamweaver
  9. Sjablonen bewerken, bijwerken en verwijderen
  10. XML-inhoud exporteren en importeren in Dreamweaver
  11. Een sjabloon uit een bestaand document toepassen of verwijderen
  12. Inhoud bewerken in Dreamweaver-sjablonen
  13. Syntaxisregels voor sjabloontags in Dreamweaver
  14. Voorkeuren voor de markering van sjabloongebieden instellen
  15. Voordelen van het gebruik van sjablonen in Dreamweaver
 15. Mobiel en meerdere schermen
  1. Mediaquery's maken
  2. Paginastand voor mobiele apparaten wijzigen
  3. Web-apps voor mobiele apparaten maken met Dreamweaver
 16. Dynamische sites, pagina's en webformulieren
  1. Informatie over web-applicaties
  2. Uw computer instellen voor het ontwikkelen van applicaties
  3. Problemen met databaseverbindingen oplossen
  4. Verbindingsscripts verwijderen in Dreamweaver
  5. Dynamische pagina's ontwerpen
  6. Overzicht van dynamische inhoudsbronnen
  7. Bronnen met dynamische inhoud definiëren
  8. Dynamische inhoud toevoegen aan pagina's
  9. Dynamische inhoud wijzigen in Dreamweaver
  10. Databaserecords weergeven
  11. Livegegevens leveren en problemen oplossen Dreamweaver
  12. Aangepast servergedrag toevoegen in Dreamweaver
  13. Formulieren maken met Dreamweaver
  14. Formulieren gebruiken om informatie van gebruikers te verzamelen
  15. ColdFusion-formulieren maken en inschakelen in Dreamweaver
  16. Webformulieren maken
  17. Verbeterde HTML5-ondersteuning voor formulierelementen
  18. Een formulier ontwikkelen met Dreamweaver
 17. Applicaties visueel samenstellen
  1. Hoofd- en detailpagina's maken in Dreamweaver
  2. Zoekpagina's en resultatenpagina's maken
  3. Een pagina voor het invoegen van records maken
  4. Een pagina voor het bijwerken van records maken in Dreamweaver
  5. Pagina's voor het verwijderen van records maken in Dreamweaver
  6. ASP-opdrachten gebruiken om een database aan te passen in Dreamweaver
  7. Een registratiepagina maken
  8. Een aanmeldingspagina maken
  9. Een pagina maken waartoe alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben
  10. Mappen beveiligen in ColdFusion met Dreamweaver
  11. ColdFusion-componenten gebruiken in Dreamweaver
 18. Websites testen, voorvertonen en publiceren
  1. Pagina's voorvertonen
  2. Dreamweaver-webpagina's voorvertonen op meerdere apparaten
  3. Uw Dreamweaver-site testen
 19. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

 

 

Gebruik dit onderwerp om te leren hoe u bibliotheekitems in Dreamweaver maakt en hoe u deze items invoegt en bewerkt in documenten.

Een bibliotheek is een speciaal bestand van Dreamweaver met daarin een verzameling afzonderlijke middelen of kopieën van middelen die u op uw webpagina's kunt plaatsen. De middelen in een bibliotheek worden bibliotheekitems genoemd. Items die u kunt opslaan in een bibliotheek zijn afbeeldingen, tabellen, geluiden en bestanden die zijn gemaakt met Adobe Flash. U kunt automatisch telkens wanneer u een item bewerkt, alle pagina's met dat item bijwerken.

Stel, u bent bezig met het bouwen van een grote site voor een onderneming die op elke pagina een slogan wil weergeven. U maakt dan een bibliotheekitem met die slogan en gebruikt dit bibliotheekitem op elke pagina. Als de slogan wordt gewijzigd, kunt u dit bibliotheekitem wijzigen en automatisch elke pagina bijwerken, waarop dat item wordt gebruikt.

Dreamweaver slaat bibliotheekitems op in een map Bibliotheek binnen de lokale hoofdmap voor elke site. Elke site heeft zijn eigen bibliotheek.

U kunt een bibliotheekitem maken van elk element in de body-sectie van een document, waaronder tekst, tabellen, formulieren, Java-applets, insteekmodules, ActiveX-elementen, navigatiebalken en afbeeldingen.

Voor gekoppelde items, bijvoorbeeld afbeeldingen, wordt in de bibliotheek alleen een verwijzing naar het item opgeslagen. Voor de juiste werking van het bibliotheekitem moet het oorspronkelijke bestand op de opgegeven locatie worden gehandhaafd.

Toch kan het nog steeds handig zijn om een afbeelding op te slaan in een bibliotheekitem. U kunt bijvoorbeeld een volledige img-tag opslaan in een bibliotheekitem. Als u dit doet, kunt u gemakkelijk de alt-tekst van de afbeelding, of zelfs het src-kenmerk, wijzigen op de gehele site. (Gebruik deze techniek niet om de kenmerken width enheigth van een afbeelding te wijzigen, tenzij u een afbeeldingseditor hebt om de werkelijke grootte van de afbeelding te wijzigen.)

Opmerking:

Als het bibliotheekitem koppelingen bevat, functioneren de koppelingen mogelijk niet op de nieuwe site. Bovendien worden afbeeldingen in een bibliotheekitem niet naar de nieuwe site gekopieerd.

Wanneer u een bibliotheekitem gebruikt, voegt Dreamweaver op de webpagina niet het item zelf, maar een koppeling naar het item in. Dat wil zeggen dat Dreamweaver een kopie van de HTML-broncode voor dat item invoegt in het document en een HTML-opmerking toevoegt met een verwijzing naar het oorspronkelijke, externe item. Juist deze externe verwijzing maakt automatisch bijwerken mogelijk.

Wanneer u een bibliotheekitem maakt met een element waaraan een Dreamweaver-gedrag is gekoppeld, kopieert Dreamweaver het element en de bijbehorende gebeurtenishandler (het kenmerk dat aangeeft door welke gebeurtenis de actie wordt geactiveerd, zoals onClick, onLoad of onMouseOver, en welke actie moet worden aangeroepen wanneer de gebeurtenis plaatsvindt) naar het bibliotheekitembestand. Dreamweaver kopieert de gekoppelde JavaScript-functies niet naar het bibliotheekitem. Wanneer u het bibliotheekitem invoegt in een document, voegt Dreamweaver in plaats daarvan automatisch de benodigde JavaScript-functies toe aan de head-sectie van dat document (als deze functies nog niet zijn toegevoegd).

Opmerking:

Als u JavaScript handmatig codeert (dat wil zeggen, als u de code maakt zonder daarbij gedragsvormen van Dreamweaver te gebruiken), kunt u dit als onderdeel van een bibliotheekitem maken als u het gedrag Call JavaScript gebruikt om de code uit te voeren. Als u geen Dreamweaver-gedrag gebruikt om de code uit te voeren, wordt de code niet als onderdeel van het bibliotheekitem bewaard.

Het bewerken van gedragsvormen in bibliotheekitems stelt speciale eisen. Bibliotheekitems kunnen geen stijlpagina's bevatten, omdat de code voor die elementen deel uitmaakt van de head-sectie.

Een bibliotheekitem maken op basis van een selectie

 1. Schakel in het documentvenster over naar de ontwerpweergave en selecteer een deel van een document dat u wilt opslaan als bibliotheekitem.

 2. Selecteer Gereedschappen > Bibliotheek > Object toevoegen aan bibliotheek.

 3. Typ een naam voor het nieuwe bibliotheekitem en druk vervolgens op Enter (Windows) of Return (Macintosh).

  Dreamweaver slaat elk bibliotheekitem op als een afzonderlijk bestand (met de extensie .lbi) in de map Bibliotheek in de lokale hoofdmap van de site.

Een leeg bibliotheekitem maken

 1. Controleer of er in het documentvenster niets is geselecteerd.

  Als er iets is geselecteerd, wordt dit in het nieuwe bibliotheekitem geplaatst.

 2. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie Bibliotheek.

 3. Klik op de knop Nieuw bibliotheekitem onder in het deelvenster.

 4. Terwijl het item nog steeds is geselecteerd, geeft u een nieuwe naam ervoor op en drukt u op Enter (Windows) of Return (Macintosh).

Een bibliotheekitem invoegen in een document

Wanneer u een bibliotheekitem toevoegt aan een pagina, worden zowel de feitelijke inhoud als een verwijzing naar het bibliotheekitem ingevoegd.

 1. Plaats de invoegpositie binnen het documentvenster.
 2. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie Bibliotheek.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep een bibliotheekitem van het middelenpaneel naar het documentvenster.
  Opmerking:

  Voor het invoegen van alleen de inhoud van een bibliotheekitem zonder een verwijzing naar het item in het document drukt u op Control (Windows) of Optie (Macintosh) terwijl u een item uit het middelenpaneel sleept. Als u op deze manier een item invoegt, kunt u het item wel in het document bewerken, maar wordt het document niet bijgewerkt wanneer u pagina's bijwerkt waarop dit bibliotheekitem wordt gebruikt.

  • Selecteer een bibliotheekitem en klik op Invoegen.

Bibliotheekitems bewerken en documenten bijwerken

Wanneer u een bibliotheekitem bewerkt, kunt u alle documenten bijwerken, waarin deze elementen worden gebruikt. Als u ervoor kiest om niet bij te werken, blijven de documenten gekoppeld aan het bibliotheekitem; u kunt deze later bijwerken.

U kunt de naam van items wijzigen om hun verbinding met documenten of sjablonen te verbreken. U kunt items verwijderen uit de bibliotheek van de site en een ontbrekend bibliotheekitem opnieuw maken.

Een bibliotheekitem bewerken

 1. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie Bibliotheek.

 2. Selecteer een bibliotheekitem.
 3. Klik op de knop Bewerken of dubbelklik op het bibliotheekitem.

  Dreamweaver opent een nieuw venster, dat lijkt op het documentvenster, waarin u het bibliotheekitem kunt bewerken. De grijze achtergrond geeft aan dat u een bibliotheekitem bewerkt in plaats van een document.

 4. Breng uw wijzigingen aan en sla deze vervolgens op.
 5. Geef aan of de documenten op de lokale site waarin het bibliotheekitem wordt gebruik, moeten worden bijgewerkt. Selecteer Bijwerken als u onmiddellijk wilt bijwerken. Als u Niet bijwerken selecteert, worden documenten pas bijgewerkt wanneer u Gereedschappen > Bibliotheek > Huidige pagina bijwerken of Pagina's bijwerken selecteert.

Het huidige document bijwerken om de huidige versie van alle bibliotheekitems te gebruiken

 1. Selecteer Gereedschappen > Bibliotheek > Huidige pagina bijwerken.

De gehele site of alle documenten bijwerken waarin een bepaald bibliotheekitem wordt gebruikt

 1. Selecteer Gereedschappen > Bibliotheek > Pagina's bijwerken.

 2. Geef in het contextmenu Zoeken in op wat moet worden bijgewerkt:
  • Als u alle pagina's op de geselecteerde site wilt bijwerken om de huidige versie van alle bibliotheekitems te gebruiken, selecteert u eerst Gehele site en vervolgens in het naastgelegen pop-upmenu de naam van de site.

  • Als u alle pagina's op de huidige site wilt bijwerken waarin het desbetreffende bibliotheekitem wordt gebruikt, selecteert u eerst Bestanden met en vervolgens in het naastgelegen pop-upmenu de naam van bibliotheekitem.

 3. Controleer in de optie Bijwerken of Bibliotheekitems is geselecteerd.
  Opmerking:

  Voor het tegelijkertijd bijwerken van sjablonen selecteert u ook Sjablonen.

 4. Klik op Starten.

  Dreamweaver werkt de bestanden bij zoals is aangegeven. Als u de optie Logboek tonen selecteert, genereert Dreamweaver een rapport waarin naast andere informatie wordt aangegeven of het bijwerken van bestanden is geslaagd.

De naam van een bibliotheekitem wijzigen

 1. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie Bibliotheek.

 2. Selecteer het bibliotheekitem, wacht even en klik nogmaals. (Gebruik geen dubbelklik, aangezien dit de items opent voor bewerken.)
 3. Voer een nieuwe naam in.
 4. Klik ergens anders of druk op Enter (Windows) of Return (Macintosh).
 5. Geef aan of documenten waarin het item wordt gebruikt, al dan niet moeten worden bijgewerkt door Bijwerken of Niet bijwerken te kiezen.

Een bibliotheekitem verwijderen uit een bibliotheek

Wanneer u een bibliotheekitem verwijdert, verwijdert Dreamweaver het wel uit de bibliotheek, maar verandert de inhoud niet van documenten waarin het item wordt gebruikt.

 1. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie Bibliotheek.

 2. Selecteer het bibliotheekitem.
 3. Klik op de knop Verwijderen of druk op de toets Delete en bevestig vervolgens dat u het item wilt verwijderen.
  Opmerking:

  Als u een bibliotheekitem verwijdert, kunt u niet het niet meer terughalen met de opdracht Ongedaan maken. U kunt het echter wel opnieuw maken.

Een ontbrekend of verwijderd bibliotheekitem opnieuw maken

 1. Selecteer een exemplaar van het item in een van uw documenten.
 2. Klik op de knop Opnieuw maken in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen).

Markeren van bibliotheekitems aanpassen

U kunt de markeerkleur van bibliotheekitems aanpassen en markeringen weergeven of verbergen door het instellen van de voorkeuren voor Markeren.

De markeerkleur van bibliotheekitems wijzigen

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh).
 2. Selecteer de categorie Markeren in de lijst aan de linkerzijde van het dialoogvenster Voorkeuren.
 3. Klik op het vak Kleur van bibliotheekitems en selecteer vervolgens een markeerkleur in de kleurkiezer (of geef de hexadecimale kleurwaarde op in het tekstvak).
 4. Selecteer Weergeven om de markeerkleur te tonen in het documentvenster.
 5. Klik op OK.

Markering weergeven of verbergen in het documentvenster

 1. Voor het weergeven van markeringen selecteert u Beeld > Visuele hulpmiddelen > Onzichtbare elementen. Voor het verbergen van markeringen heft u de selectie van Onzichtbare elementen op.

De eigenschappen van een bibliotheekitem bewerken

U kunt de eigenschappencontrole gebruiken om een bibliotheekitem te openen voor bewerken, om een geselecteerd bibliotheekitem los te koppelen van zijn bronbestand of om een item te overschrijven met het op dat moment geselecteerde bibliotheekitem.

 1. Selecteer een bibliotheekitem in een document.
 2. Selecteer een van de volgende opties in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen):

  Bron

  Hiermee geeft u de bestandsnaam en de locatie van het bronbestand voor het bibliotheekitem weer. Deze gegevens kunt u niet bewerken.

  Openen

  Hiermee opent u het bronbestand van het bibliotheekitem om het te bewerken. Dit is gelijk aan het item selecteren in het middelenpaneel en klikken op de knop Bewerken.

  Loskoppelen van origineel

  Hiermee verbreekt u de koppeling tussen het geselecteerde bibliotheekitem en zijn bronbestand. U kunt het losgekoppelde item wel bewerken in het document, maar het is geen bibliotheekitem meer en het wordt dus niet bijgewerkt wanneer u het origineel wijzigt.

  Opnieuw maken

  Hiermee overschrijft u het oorspronkelijke bibliotheekitem met de huidige selectie. Gebruik deze optie om bibliotheekitems opnieuw te maken als het oorspronkelijke bibliotheekitem ontbreekt of per abuis is verwijderd.

Bibliotheekitems bewerkbaar in een document maken

Als u een bibliotheekitem hebt toegevoegd aan uw document en als u dat item speciaal voor die pagina wilt bewerken, moet u de koppeling tussen het item in het document en de bibliotheek verbreken. Zodra u een exemplaar van een bibliotheekitem bewerkbaar hebt gemaakt, wordt dat exemplaar niet bijgewerkt wanneer het bibliotheekitem verandert.

 1. Selecteer een bibliotheekitem in het huidige document.
 2. Klik op de knop Loskoppelen van origineel in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen).

Gedrag in een bibliotheekitem bewerken

Als u het gedrag van een bibliotheekitem wilt bewerken, dient u het item eerst in een document in te voegen en het vervolgens in dat document bewerkbaar te maken. Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht, kunt u het bibliotheekitem opnieuw maken en het item in de bibliotheek vervangen door het bewerkte item uit uw document.

 1. Open een document dat het bibliotheekitem bevat.

  Noteer zowel de naam van het bibliotheekitem als de precieze tags die erin staan. U hebt deze gegevens later nodig.

 2. Klik op eerst op het bibliotheekitem en vervolgens op de knop Loskoppelen van origineel in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen).
 3. Selecteer het element waaraan het gedrag is gekoppeld.
 4. Dubbelklik in het deelvenster Gedrag (Venster > Gedrag) op de actie die u wilt wijzigen.
 5. Breng uw wijzigingen aan in het dialoogvenster dat verschijnt en klik vervolgens op OK.
 6. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie Bibliotheek.

 7. Leg de precieze naam en het hoofdlettergebruik van het oorspronkelijke bibliotheekitem vast; selecteer het item en klik vervolgens op de knop Verwijderen.
 8. Selecteer in het documentvenster alle elementen waaruit het bibliotheekitem bestaat.

  Zorg dat u exact dezelfde elementen selecteert die ook voorkwamen in het oorspronkelijke bibliotheekitem.

 9. Klik in het deelvenster Middelen op de knop Nieuw bibliotheekitem en geef het nieuwe item dezelfde naam als het item dat u hebt verwijderd. Gebruik daarbij dezelfde spelling en houd dezelfde hoofdletters en kleine letters aan.

 10. Als u het bibliotheekitem in andere documenten van uw site wilt bijwerken, selecteert u Gereedschappen > Bibliotheek > Pagina's bijwerken.

 11. Selecteer in het contextmenu Zoeken in de optie Bestanden met.
 12. Selecteer in het aangrenzende contextmenu de naam van het bibliotheekitem dat u zojuist hebt gemaakt.
 13. Zorg ervoor dat voor de optie Bijwerken tevens Bibliotheekitems is geselecteerd en klik vervolgens op Starten.
 14. Wanneer het bijwerken is voltooid, klikt u op Sluiten.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online