Versies: Illustrator CS2 tot CS5

Inhoud

Adobe Illustrator wordt geoptimaliseerd voor PostScript-afdrukken. Feitelijk kunnen vele van de geavanceerde functies van Illustrator alleen omschreven worden met gebruik van de taal voor paginaomschrijving van PostScript. Niet PostScript-printers (bijvoorbeeld, Hewlett-Packard LaserJets, Canon BubbleJets of Epson Stylus) maken gebruik van beschrijvingstalen voor printers die geen volledige programmeertalen zijn (bijvoorbeeld PCL of QuickDraw) en kunnen niet alle objecten en kenmerken in illustraties van Illustrator beschrijven. De meeste niet PostScript-printers vertrouwen op informatie op het beeldscherm, hulpbronnen van een hostcomputer, en eigen printerstuurprogramma's voor het doorgeven van printinformatie naar de printer.

Bij het afdrukken van Illustrator naar een niet PostScript-printer kunnen objecten niet of incorrect afgedrukt worden. Het gedrag kan variëren met verschillende printers en met verschillende versies van de printersoftware. Afdrukproblemen met niet-PostScript kunnen zich op vele verschillende manieren manifesteren, inclusief (maar niet beperkt tot) het volgende:

 • Tekst of andere objecten ontbreken gedeeltelijk of geheel op de pagina.
 • Een systeemfout of bevriezen treedt op.

Echter, de onderstaande stappen voor foutoplossing kunnen u helpen bij het afdrukken van uw Illustrator-documenten op niet PostScript-printers. In sommige gevallen, zoals oudere printers waarvan de stuurprogramma's niet langer geactualiseerd worden, kunnen de stappen voor foutoplossing het probleem niet oplossen, en het kan nodig zijn dat u een tussenoplossing gebruikt. Diverse tussenoplossingen worden onderaan dit document vermeld.

Stappen voor foutoplossing

De taken in dit onderdeel zullen u helpen bij het isoleren van de meest voorkomende oorzaken van afdrukproblemen die optreden in Illustrator. Voordat u begint met deze stappen voor foutoplossing dient u ervoor te zorgen dat een beschadigd Illustrator-bestand niet de oorzaak van het probleem is door het openen van een nieuw bestand en te proberen om het probleem opnieuw te creëren. Als het probleem niet optreedt in een nieuw bestand, dan is het waarschijnlijk dat u een beschadigd Illustrator-bestand hebt. Voor informatie over foutoplossing van beschadigde Illustrator-bestanden wordt verwezen naar document 320318, "Fouten opsporen in beschadigde bestanden (Illustrator CS2 en hoger)."

Herstart uw computer altijd na het optreden van een systeemfout om het geheugen van uw computer te vernieuwen; doorgaan met werken zonder herstarten kan het probleem verergeren.

1. Werk het stuurprogramma van de printer bij of installeer dit opnieuw.

Neem contact op met de fabrikant van uw printer voor het verkrijgen van de laatste versie van het printerstuurprogramma voor uw printer. Als u de nieuwste versie van het stuurprogramma van uw printer gebruikt en het probleem blijft bestaan, verwijder dan het stuurprogramma en installeer het opnieuw van de originele installatieschijven of CD-ROM.

2. Wijzig de optie Bitmap afdrukken in Illustrator.

Als u Illustrator voor Windows gebruikt, wijzig dan de instelling Afdrukken Als Bitmap in het dialoogvenster voor afdrukken. Dat wil zeggen, als deze geselecteerd is, deselecteer het dan; als het gedeselecteerd is, selecteer het dan.

Kies voor het wijzigen van de optie Bitmap Afdrukken Bestand > Afdrukken > Geavanceerd en selecteer of deselecteer Afdrukken Als Bitmap.

NB: Als u Afdrukken als Bitmap uitschakelt in het dialoogvenster voor afdrukken, dan gebruikt Illustrator Graphic Display Interface (GDI)-informatie en het stuurprogramma van de printer om op vector gebaseerde afdrukgegevens te creëren, wat sneller afdrukt maar kan leiden tot inconsistent afdrukken op sommige apparaten.

3. Gebruik verbeterde PCL.

Als u Windows gebruikt en uw printer ondersteunt een verbeterd PCL-printerstuurprogramma, installeer dan het verbeterde stuurprogramma. Voor instructies met betrekking tot het installeren van een verbeterd stuurprogramma voor uw specifieke printer wordt verwezen naar de documentatie voor de printer of neem contact op met de fabrikant.

4. Schakel over naar een standaard stuurprogramma voor videokaarten van Windows.

Schakel over naar een standaard stuurprogramma voor videokaarten van Windows door het starten van Windows in VGA-modus:

 • In Windows Vista en Windows 7: Kies Inschakelen video met lage resolutie (640 x 480) uit de lijst met opstartopties en druk op Enter. Indien dit menu niet verschijnt of te snel voorbij flitst, kies dan Start > Controlepaneel, klik op Systeem en Onderhoud, en klik dan op Systeem, en kies dan Geavanceerde Systeeminstellingen. Selecteer de tab Geavanceerd en selecteer dan Instellingen in het gebied Opstarten en Herstellen en verhoog de waarde voor de optie Tijd voor Weergeven Lijst met Besturingsprogramma's.
 • In Windows XP: Start Windows opnieuw op, druk op F8 wanneer hieraan herinnerd wordt, en kies VGA-modus Activeren uit het menu. Indien dit menu niet verschijnt of te snel voorbij flitst, kies dan Start > Instellingen > Controlepaneel, dubbelklik op Systeem, en klik dan op de tab Geavanceerd. Selecteer Instellingen in het gebied Opstarten en Herstellen en verhoog de waarde voor de optie Tijd voor Weergeven Lijst met Besturingsprogramma's.
 • In Windows 2000: Start Windows opnieuw op, druk op F8 wanneer hieraan herinnerd wordt, en kies VGA-modus uit het menu. Indien dit menu niet verschijnt of te snel voorbij flitst, kies dan Start > Instellingen > Controlepaneel, dubbelklik op Systeem, en klik op de tab Geavanceerd. Selecteer Opstarten En Herstellen en verhoog de waarde voor de optie Weergeven Lijst Met Besturingsprogramma's Voor Seconden.

Indien u correct kunt afdrukken vanuit Illustrator met gebruik van het SuperVGA- of VGA-stuurprogramma, dan kan het stuurprogramma voor uw videokaart beschadigd, verouderd of niet compatibel zijn met het stuurprogramma van uw printer of Illustrator. Neem voor het verkrijgen van een bijgewerkt stuurprogramma voor videokaarten contact op met de fabrikant van de videokaart.

5. Wijzig de tekstopmaak.

Als de tekst onjuist of helemaal niet afgedrukt wordt, sla dan een kopie van het Illustrator-bestand op, en doe dan één van de volgende dingen:

 • Pas een witte streep zonder punten toe op het type.
 • Zet de tekst om in contouren. Pas voor een kleine tekst (d.w.z. 24 punten of kleiner), een witte streep zonder punten toe om te voorkomen dat de streep tekens verstoort die omgezet zijn in contouren.
 • Raster de tekst in Illustrator door het selecteren van de tekst met het selectiemiddel en door Object > Rasteren te kiezen.

6. Voeg een verborgen gekleurd object toe.

Indien gekleurde tekst zwart wordt afgedrukt en het enige kleurelement op de pagina is, creëer dan een verborgen object met dezelfde kleur als de tekst:

 1. Selecteer Rechthoek en teken dan een rechthoek en verf het dezelfde kleur als die waarmee u de tekst verfde.
 2. Teken een rechthoek die groot genoeg is om de rechthoek die u gecreëerd hebt in stap 1 volledig te bedekken. Verf de nieuwe rechthoek wit en plaats het zodat het de originele rechthoek bedekt.

7. Wijzig de printlaagoptie naar Alle Lagen.

Kies Bestand > Afdrukken, klik op Algemeen en selecteer Alle Lagen uit het menu Afdruklagen.

8. Stel een PostScript-printer in als standaardprinter. (Alleen Windows)

Stel een PostScript-printer in als de standaardprinter in Windows. Kies voor het instellen van een standaardprinter Start > Instellingen > Printers (Windows XP, Windows 2000) of Start > Controlepaneel > Hardware en Geluid > Printers (Windows Vista). Klik met de rechtermuisknop op de gewenste printer en kies Instellen als Standaardwaarde.

NB: Indien u niet beschikt over een PostScript-printer, dan kunt u nog steeds een PostScript-printerstuurprogramma installeren en instellen als uw standaardprinter:

 1. Kies Start > Instellingen > Printers (Windows XP, Windows 2000) of Start > Controlepaneel > Hardware en Geluid > Printers(Windows Vista), en selecteer dan Printer Toevoegen.
 2. Volg de instructies op het scherm, waarbij u ervoor zorgt dat u een PostScript-printer (bijvoorbeeld, Apple LaserWriter Pro) toevoegt in plaats van een niet PostScript-printer (bijvoorbeeld HP DeskJet). Voor instructies met betrekking tot het gebruik van de Wizard Printer Toevoegen wordt verwezen naar de Windows-documentatie.

Voor het afdrukken op een andere printer dan de standaardprinter vanuit Illustrator in Windows:

 1. Kies Bestand > Afdrukken.
 2. Kies uw printer in het menu Printers.
 3. Klik op Gereed voor het afsluiten van het dialoogvenster Afdrukken en behoud de printer, of klik op Afdrukken voor afdrukken.

9. Druk af op een lokale printer.

Indien u verbonden bent met een printer via een netwerk, verbind de printer dan direct met de computer. Indien het bestand niet juist afgedrukt wordt, dan kunnen aan het netwerk gerelateerde problemen de oorzaak zijn. Vraag de netwerkbeheerder om ondersteuning.

Tussenoplossingen

Als u na het uitvoeren van de stappen voor foutoplossing nog steeds niet kunt afdrukken op uw niet PostScript-printer, dan kunnen de volgende tussenoplossingen u helpen bij het afdrukken van uw Illustrator-document.

10. Sla het bestand op als een PDF-bestand (Portable Document Format).

Sla het Illustrator-bestand op als een PDF-bestand door Acrobat PDF te kiezen uit het pop-upmenu in het dialoogvenster Opslaan Als, en open en druk het PDF-bestand dan af vanuit Adobe Reader.

11. Druk af vanuit een andere toepassing.

Druk het Illustrator-bestand af vanuit een andere toepassing (bijvoorbeeld Adobe Photoshop, of Adobe InDesign).

NB: Andere toepassingen kunnen ook problemen ondervinden bij het afdrukken naar niet PostScript-printers. Het kan nodig zijn dat u het Illustrator-bestand opslaat of exporteert in een andere indeling (bijvoorbeeld TIFF of EPS) of probeer andere toepassingen totdat de illustratie als verwacht wordt afgedrukt.

12. Druk af op een andere printer.

Druk af op een PostScript-printer of een andere niet PostScript-printer.

NB: Sommige fabrikanten van niet PostScript-printers (bijvoorbeeld Hewlett-Packard of Epson) bieden PostScript-hardware of -software voor hun printers. Om de beschikbaarheid van PostScript-hardware of -software voor uw printer te bepalen dient u contact op te nemen met de fabrikant.

 

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid