Problemen met bestanden opsporen en oplossen

Ondervindt u problemen bij het openen of plaatsen van een bestand in Illustrator? Dan leest u hier meer over mogelijke oorzaken van en oplossingen voor deze problemen.

Voordat u doorgaat | Controleer uw systeem

Problemen op systeemniveau kunnen fouten of ander onverwacht gedrag veroorzaken. We raden u aan eerst een hulpprogramma voor schijfreparatie uit te voeren, voordat u veronderstelt dat het document beschadigd is. 

Onvoldoende systeemgeheugen

U kunt een bestand niet openen in Illustrator wanneer uw systeem onvoldoende geheugen (RAM) heeft om het bestand te lezen. Een van de redenen voor minder geheugen kan zijn dat er te veel applicaties op uw computer zijn geopend. 

Probeer deze oplossingen

 • Zorg ervoor dat uw computer voldoet aan de gespecificeerde systeemvereisten.
 • Voer een schijfopruiming uit om het aantal onnodige bestanden op de schijf te verkleinen en de tijdelijke map van Windows leeg te maken.
 • Sluit een aantal applicaties om systeemgeheugen vrij te maken.
 • Breid zo mogelijk het werkgeheugen (RAM) van uw systeem uit.

Toegang geweigerd

U kunt een bestand niet openen in Illustrator en krijgt een foutmelding als er een toegangsgerelateerd probleem met het bestand is. Hier volgen enkele toegangsgerelateerde problemen met een oplossing ervoor.

Probleem

Oplossing

Niet gemachtigd om dit bestand te openen of de vereiste toegangsrechten zijn niet beschikbaar.

Zorg dat u de juiste toegangsrechten van de eigenaar van het bestand krijgt en probeer u opnieuw aan te melden.

Tip: maak waar mogelijk een lokale kopie voordat u aan een gedeeld bestand begint te werken.

Bestand is al geopend of is vergrendeld (in gebruik) door een andere gebruiker.

Sluit het bestand vanuit andere applicaties of gebruikersprofielen.

Het bestand is met een wachtwoord beschermd of er zijn ongeldige aanmeldingsgegevens of wachtwoord gebruikt voor het bestand.

Zorg ervoor dat u de juiste aanmeldingsgegevens hebt.

Bestand staat in een netwerk en de netwerklocatie is niet bereikbaar.

Controleer de netwerkverbinding en probeer het bestand opnieuw te openen.

Het bestand is al geopend

U kunt een bestand niet openen als dit al in een andere versie van Illustrator is geopend.

Probeer deze oplossingen

 • Sluit het bestand dat in een andere versie van Illustrator is geopend.
 • Als u het bestand niet kunt sluiten, moet u alle versies van Illustrator geforceerd sluiten of uw computer opnieuw opstarten. 
 • Als u dit probleem ondervindt wanneer u een bestand opslaat, probeer dan de bestandsnaam en -locatie te wijzigen. Voor meer informatie over het oplossen van problemen met het opslaan van bestanden raadpleegt u Problemen met het opslaan van bestanden oplossen.

Problemen met in- en uitvoerapparaten

U kunt een bestand niet openen in Illustrator als het leesproces wordt onderbroken of als het bestand niet toegankelijk of onvindbaar is.

Hieronder staan enkele oorzaken van onderbrekingen in het leesproces van het bestand en oplossingen:

Bestandslocatie

Oorzaak

Oplossing

Verwisselbaar apparaat (USB-stick, externe schijf, pen drive enzovoort)

Apparaat is niet (veilig) uit de computer verwijderd

Zorg ervoor dat u het apparaat veilig verwijdert na een lees-/schrijfbewerking.

Netwerklocatie

Netwerkverbinding is verbroken

Controleer uw netwerkverbinding.

Gedeelde locatie

Gedeeld bestand is niet meer beschikbaar

Zorg ervoor dat u de vereiste toegangsrechten voor de locatie hebt.

Beschadigd bestand

U krijgt een foutmelding als een Illustrator-bestand beschadigd is. Wanneer u Illustrator opnieuw start, krijgt u een automatisch herstelde versie van het bestand:

 • Een deel van de inhoud in het automatisch herstelde bestand kan ontbreken.
 • Het automatische herstelproces wijzigt het oorspronkelijke bestand niet, omdat dit wordt toegepast op een kopie van het bestand. 

Probeer deze herstelstappen

Als het .ai-bestand beschadigd is, kunt u de PDF-versie ervan proberen te herstellen en deze PDF opslaan met de extensie .ai. Herstel is echter alleen mogelijk als de optie PDF-compatibel bestand maken was ingeschakeld op het moment dat het bestand werd opgeslagen en de PDF-inhoud van het .ai-bestand aanwezig is.

Voer de volgende stappen uit om het getroffen .ai-bestand te herstellen:

 1. Open het getroffen .ai-bestand in Acrobat Reader. 
 2. Sla het bestand op als een PDF.
 3. Open deze opgeslagen PDF in Illustrator en sla deze opnieuw op met de extensie .ai.

Als er geen PDF-inhoud bestaat voor het geselecteerde .ai-bestand, krijgt u het bericht dat het bestand zonder PDF-inhoud is opgeslagen.

Onverwachte problemen

Naast de bovengenoemde scenario's kunt u een bestand niet openen en herstellen in Illustrator in de volgende gevallen:

 • Onverwachte of onbekende fouten.
 • Het bestand is beschadigd en kan niet worden gerepareerd.
 • De extensie van het bestand dat u probeert te openen, wordt niet ondersteund door Illustrator.

Wat kunt u doen

In al deze gevallen raden we u aan om de getroffen bestanden met ons te delen en ons zo te helpen het probleem te onderzoeken.

We zijn er om u te helpen!

Als geen enkele oplossing werkt, deel het betreffende bestand dan met ons via file@adobe.com. We onderzoeken het probleem en laten u weten of herstel mogelijk is. Zorg ervoor dat het bestand dat u deelt geen gevoelige persoonlijke informatie bevat.

Als u uw bestand(en) met ons deelt, stelt u niet alleen het Adobe-team in staat om een oplossing voor uw probleem te vinden, maar helpt u ons ook de algehele gebruikerservaring te verbeteren door het vaststellen en oplossen van gelijksoortige problemen.

We verzekeren u dat uw bestand strikt vertrouwelijk wordt behandeld en alleen voor onderzoeksdoeleinden wordt gebruikt.

We doen ons best u te helpen, maar aangezien herstel afhankelijk is van diverse factoren, kunnen we geen permanente oplossing beloven.

Praat mee

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-gemeenschap. We horen graag van u.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account