Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/nl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn "uitproberen en kopen"-versies waarmee u afzonderlijke producten of edities kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie in een volledige versie kunt omzetten. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een abonnement. Als u een abonnement neemt, moet u online zijn en u aanmelden met een Adobe-id om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe-id, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken Dit product kan mogelijk integreren met of toegang toestaan tot bepaalde online services van Adobe of derden. Online services zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met extra gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/nl/aboutadobe/legal.html). Online services zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of abonnementskosten zijn mogelijk van toepassing.

Bekende problemen

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor de nieuwste informatie over en bekende problemen van alle Creative Cloud-toepassingen.

  • InDesign reageert niet meer wanneer de gebruiker klikt op Creative Cloud-account beheren (zonder eerst de instellingen te synchroniseren) nadat InDesign al 24 uur of langer openstaat.
  • InDesign reageert mogelijk niet meer wanneer de gebruiker stramienpagina's naast elkaar naast niet-stramienpagina's sleept in het deelvenster Pagina's. 
  • InDesign reageert mogelijk niet meer wanneer de gebruiker bytetekens bestaande uit twee cijfers invoert in bewerkvelden van bepaalde extensies, zoals Kuler, MiniBridge, en DPS-deelvensters.
  • Als ik op de Mac 10.7.5 (of ouder) klik op Oude lokale instellingen migreren, sluit InDesign/InCopy maar start niet automatisch opnieuw op (vereist) om oude versie-instellingen te migreren. Oplossing: start zelf de toepassing opnieuw om de instellingenmigratie te voltooien.
  • InDesign reageert niet meer bij het genereren van een inhoudsopgave wanneer de optie tekstanker in bronparagraaf maken is ingeschakeld, en er InCopy-artikelen in het document zijn aangevinkt. Oplossing: vink alle InCopy-artikelen uit vóór het maken van een inhoudsopgave.

Onlinebronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl.

Voor hulp bij onderwerpen over het downloaden, installeren en ingebruiknemen van uw software gaat u naar http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantenservice

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support.

Om contact op te nemen met de klantenservice gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.