Zoek problemen die zijn opgelost in de nieuwste release van InDesign.

InDesign 2019 (versie 14.0.2)

 • 'Meer opties' in het deelvenster Eigenschappen moet gebruikersinstellingen onthouden tijdens elke sessie
 • Schakel Lay-out aanpassen standaard UIT in het dialoogvenster Marges en kolommen
 • Kan het .icap-bestand niet openen in InCopy 2019
 • Alinea-einde (\r) verandert in 'alineascheidingsteken' en de alineastijl van de eerste zin verandert in de alineastijl van de tweede zin wanneer het 8000e teken een alinea-einde is
 • [macOS] Tekst/lettertype in de PDF wordt ondersteboven gedraaid tijdens het importeren
 • InDesign loopt vast wanneer een pagina met behulp van de muisaanwijzer tussen twee documenten wordt verplaatst
 • Kleurverlopen kunnen niet van Illustrator naar InDesign gekopieerd worden
 • Gesleepte afbeeldingen worden niet op de juiste positie geplaatst wanneer de spread wordt gedraaid
 • InDesign loopt vast wanneer op het GREP-tabblad naar een teken voor kolomeinde wordt gezocht
 • Bij navigatie in een keuzemenu met het toetsenbord wordt het geselecteerde item niet gemarkeerd
 • Nieuwe tekenkleur gemaakt in het dialoogvenster Alineastijlen wordt niet toegevoegd aan de lijst met kleuren
 • Bij het bijwerken van de inhoudsopgave worden bepaalde onderliggende items samengevoegd met het bovenliggende item
 • InDesign-document ziet er slecht uit als de achtergrond van de voorvertoning is ingesteld op 'Aanpassen aan themakleur' op toepassingsniveau
 • Hetzelfde serienummer zou per gebruiker beschikbaar moeten zijn voor de huidige en oudere versies van InDesign
 • Live voorvertoning van lettertypen wordt na enige tijd opnieuw ingesteld en wordt moeilijk om mee te werken
 • InDesign loopt vast tijdens het importeren van een Word-document dat een groot aantal lettertypen bevat
 • Tijdens het importeren van een Word-document worden eindnoten omgezet in statische tekst en wordt de tekenstijl van het referentienummer van de eindnoot niet toegepast
 • De opmerking Tekst invoegen op het einde van de alinea wordt op de verkeerde plaats toegevoegd wanneer PDF-opmerkingen worden geïmporteerd
 • De optie Afstand verdelen in het deelvenster Uitlijnen wordt grijs weergegeven
 • InDesign op Windows moet altijd het formaat en de positie van de toepassing onthouden
 • Er wordt geen rekening gehouden met de PDF-instelling van pagina's en spreads vanuit de voorinstellingen in Publish Online.
 • Inhoudsbewust schalen mag niet worden toegepast wanneer links worden bijgewerkt.
 • InDesign loopt vast tijdens het verwijderen van een tekstkader met inline inhoud
 • InDesign loopt vast tijdens het toevoegen van een QR-code in de laatste cel van de tabel
 • InDesign loopt vast wanneer een ander dialoogvenster, zoals Bestand > Openen, Voorkeuren enz., wordt geactiveerd terwijl de PDF-workflow voor verpakken en exporteren aan de gang is
 • Loopt af en toe vast wanneer in het deelvenster Eigenschappen de optie Bestand opnieuw koppelen wordt gebruikt
 • [Alleen Windows] De toepassing loopt vast wanneer u een bestand probeert te openen via het tabblad Recent van de Startwerkruimte en terwijl InDesign wordt afgesloten
 • InDesign loopt vast bij het verwijderen en opnieuw importeren van PDF-opmerkingen
 • [Alleen Windows] InDesign loopt vast bij het starten met "PlugPlugOwl.dll"
 • InDesign loopt vast bij het starten vanwege een bepaalde reeks lettertypen
 • InDesign loopt vast bij het opslaan wanneer er weinig schijfruimte is
 • InDesign loopt vast wanneer op Afstand verdelen wordt geklikt
 • InDesign loopt vast wanneer een bestand met ontbrekende lettertypen wordt geopend
 • Lettertypemenu toont alleen 6-10 lettertypen met 2x-resolutie
 • In het configuratiescherm is het veld voor afstandnummer gebruiken voor de paginatool verdwenen
 • [alleen macOS] InDesign kan geen document groter dan 4,3 GB maken of openen
 • InDesign loopt vast wanneer wordt overgeschakeld naar de aangepaste werkruimte
 • Er is geen spatie wanneer een omtrek wordt gemaakt voor de verticale voet- of eindnoottekst
 • Onjuiste volgorde van tabbladen in het deelvenster Eigenschappen
 • De schuifbalk wordt weergegeven in het menu Lettertype wanneer de filter Favoriete lettertypen tonen wordt gebruikt, zelfs als er slechts weinig lettertypen in de lijst staan
 • De toewijzing van de sneltoets voor het deelvenster Voorvertoning EPUB-interactiviteit wordt opgeheven wanneer in het dialoogvenster Sneltoetsen op Annuleren wordt geklikt
 • Overlopende tekst in een tabelcel veroorzaakt problemen bij het bijwerken van de inhoudsopgave
 • InDesign Server verliest regelmatig licentie in productie
 • Adminportal wordt niet geopend wanneer InDesign Server met Windows Service wordt gestart
 • Gevolgen voor prestaties bij gebruik van proxy-afbeeldingen in de afdrukworkflow
 • [alleen macOS] Probleem met venstertekstveld met TextEditBoxWidget en MultilineTextEditBoxWidget
 • InDesign Server loopt vast bij inhoudsbewust schalen
 • Tekstcompositie verwacht in tekstkaders met verbindingen
 • InDesign reageert niet wanneer het fragment twee keer over een document wordt geplaatst
 • Gelabelde tekst met samengevoegde rijen maakt een onverwachte tabel wanneer deze in InDesign wordt geplaatst
 • Er wordt geen rekening gehouden met het ccolwidth-attribuut voor cellen bij XML-import
 • InDesign loopt vast tijdens het importeren van IDMS met een gelabeld tekstkader
 • In het deelvenster Eigenschappen zijn de tekenreeksen voor voetnoot en eindnoot niet consistent
 • Optimalisatie van het netwerkgebruik om de prestaties van het lettertypemenu in InDesign te verbeteren

InDesign 2019 (versie 14.0.1)

Stabiliteitsoplossingen

 • InDesign crasht tijdens het importeren van bepaalde Word-bestanden.
 • InDesign crasht tijdens de contextwisseling wanneer de schuifregelaar Tint in het deelvenster Eigenschappen wordt gesloten.
 • InDesign crasht wanneer tekst in een verankerd tekstvak wordt toegevoegd of opnieuw wordt opgemaakt, wanneer de functie voor hoogte automatisch passend is ingeschakeld.
 • InDesign crasht bij het starten in bepaalde situaties.
 • InDesign crasht tijdens het importeren van bepaalde PNG-bestanden.
 • InDesign crasht bij het openen van het vervolgkeuzemenu Stijlen in het deelvenster Eigenschappen bij bepaalde lettertypen.
 • InDesign crasht tijdens het gebruik van de optie 'Passend maken met behoud van inhoud' in bepaalde situaties.
 • InDesign crasht bij het verplaatsen van tekstkaders met de uitlijningsopties Inspringen tot hier en Basislijnraster.

Belangrijke opgeloste problemen

 • Tekstgereedschap reageert langzaam bij het starten van de toepassing en tijdens het overschakelen naar het gereedschap Tekst.
 • Kleurinstellingen in InDesign keren terug naar de standaardinstellingen.
 • Wanneer een lettertypestijl via het tabblad Meer zoeken wordt toegepast, wordt de stijlnaam in het veld Lettertypefamilie toegevoegd.
 • Lettertypen kunnen niet worden toegepast als ze zijn gefilterd op actieve Adobe-lettertypen op het tabblad Meer zoeken.
 • Kan PDF met bepaalde voorinstellingen niet exporteren, wanneer een PDF met Type 3-lettertypen in het document wordt geplaatst.
 • Wanneer het deelvenster Beheer niet gedockt is, wordt het leeg weergegeven bij het vergroten/verkleinen.
 • Tijdens het maken van contouren wordt extra ruimte tussen tekens toegevoegd.
 • Als u in de lettertypelijst op een in het document geïnstalleerd lettertype klikt, wordt een bericht weergegeven om het lettertype te activeren. Het lettertype wordt niet gewijzigd.
 • Exporteren naar PDF verandert tekst in bepaalde lettertypen in alleen hoofdletters.
 • Geneste stijlen werken niet zoals verwacht.

InDesign 2019 (versie 14.0)

Stabiliteitsoplossingen

 • InDesign loopt vast tijdens het activeren of deactiveren van lettertypen, als het bericht Lettertype zoeken actief is.
 • InDesign reageert niet meer bij het opstarten met beschadigde voorkeuren.
 • InDesign loopt vast wanneer u op Escape drukt in een Word-bestand in placegun als het dialoogvenster Importopties open is.
 • [Mac] InDesign loopt vast tijdens het toepassen van klein kapitaal in een specifiek document.
 • [Mac] InDesign loopt vast tijdens het openen van documenten vanuit Google Drive.
 • InDesign loopt vast bij klikken op Alles wijzigen tijdens het wijzigen van voetnootverwijzing naar een dubbelbyteteken.
 • InDesign loopt vast als de PDF-presetnaam CJK Unified Ideographs Extension B-tekens bevat.
 • InDesign loopt vast tijdens het verplaatsen van een rij met voet- en eindnoot.
 • InDesign loopt vast tijdens het gebruik van Zoeken/Wijzigen voor een tabel met eindnoten.
 • InDesign loopt vast tijdens het roteren van een PDF met behulp van het deelvenster Transformeren of het deelvenster Eigenschappen.
 • InDesign loopt vast bij het openen van een specifiek document en het werken met lettertypen.
 • InDesign loopt vast bij het typen van een teken in een document in de geconverteerde status.
 • InDesign loopt vast tijdens het plaatsen van een TIFF-afbeelding met een complex uitknippad.
 • InDesign loopt vast tijdens het sorteren van bladwijzers in een specifiek document.
 • InDesign loopt vast tijdens het scrollen in het deelvenster Koppelingen met middelen voor aangepaste gegevens.
 • [Mac] InDesign loopt vast bij direct klikken na tekstselectie.
 • InDesign loopt vast tijdens het uitvoeren van de transform-bewerking op een pagina.
 • InDesign loopt vast bij het starten in een bepaalde proxy-omgeving.
 • [Mac] InDesign loopt vast bij het starten als gevolg van specifieke kleurenprofielen.
 • [Mac] InDesign loopt vast tijdens het openen van een sjabloon.
 • InDesign loopt vast tijdens het werken met een XML-bestand met een tag die eindigt op een letter met een accent.
 • [Win] InDesign loopt vast wanneer Ctrl + Z wordt ingedrukt nadat een pagina van het ene document naar het andere is verplaatst.
 • InDesign loopt vast na het verwijderen van een hyperlink in een specifiek document.
 • InDesign loopt vast bij het kopiëren van een tabel met een grafische cel en gegroepeerde afbeeldingen/tekst.
 • InDesign loopt vast bij het starten in een bepaalde omgeving.
 • [Win] InDesign loopt vast tijdens het verwijderen van een object.
 • InDesign loopt vast tijdens het in- en uitschakelen van App Frame.
 • InDesign loopt vast bij het maken van notities in het deelvenster Notities. 

Belangrijke opgeloste problemen

 • Alineacomponist verandert wanneer het tekstkader naar een ander document wordt gekopieerd.
 • Kan sommige van de afbeeldingen, gecodeerd met progressieve JPEG, niet in InDesign plaatsen.
 • Specifieke lettertypen worden niet correct gedetecteerd wanneer ze zijn uitgeschakeld vanuit FontBook.
 • Kan knoppen niet aanpassen met de actie Koppel en een spatie aan het einde.
 • Aangepast basislijnraster van een frame is niet zichtbaar tenzij het frame wordt verplaatst.
 • InDesign knipt tekst van een geplaatst PDF- of Ai-bestand verkeerd.
 • InDesign blijft hangen op Windows en het gereedschap reageert niet meer op Mac.
 • Schuifbalk met voorbeeldtekst in samengesteld lettertype verdwijnt.
 • InDesign loopt vast tijdens het verwijderen van een teken in specifieke documenten.
 • Het is niet mogelijk om in InDesign afbeeldingen te bewerken met enkele speciale GB18030-tekens in de bestandsnaam.
 • Het dialoogvenster Nieuw lay-outraster wordt weergegeven samen met het Cmd-N-dialoogvenster wanneer "Voorbeeld" is ingeschakeld in het dialoogvenster Documentinstelling.
 • Het is niet mogelijk om in InDesign een bestand te openen met enkele speciale GB18030-tekens in de bestandsnaam of het bestandspad.
 • Onleesbare tekens worden weergegeven in het HTML-voorbeeld wanneer een HTML-code met GB18030-tekens wordt ingevoegd in InDesign.
 • Converteren van URL's naar Hyperlink werkt niet voor specifieke documenten op een 64-bits systeem.
 • Met de installatie van InDesign 2015 via InDesign 2017 wordt InDesign 2015 de standaardtoepassing om InDesign-documenten te openen.
 • Het lay-outraster wordt niet verkleind bij het ongedaan maken als het paginaformaat wordt gewijzigd vanuit de documentinstellingen.
 • De vertaling van spreads is onjuist in het dialoogvenster Exporteren van de Japanse versie van InDesign.
 • De eenheid van het lijngewicht is niet gekoppeld met het gedeelte Opmaak op het tabblad Object van het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen.
 • Tekst in een geplaatste PDF met Type 3-lettertypen wordt onjuist geconverteerd naar gevulde polygonen.
 • Enkele projecten ontbreken op SDKSample.sln.
 • LayersPanel open SDK-project kan niet worden gecompileerd.
 • Documenten die met een sjabloon zijn gemaakt, hebben dezelfde document-ID als die van de sjabloon.
 • InDesign loopt vast tijdens het invoegen van de tableader na tekstvariabelen in een specifieke instelling voor het instellen van aangepaste tabbladen.
 • Tekst in een kader wordt niet opnieuw geformatteerd bij het verwijderen van tekst als op de tweede tekst balanskolommen zijn toegepast.
 • InDesign maakt geen correct Kannada-teken.
 • InDesign loopt vast wanneer u met de rechtermuisknop op een tabel in de artikeleditor klikt.
 • InDesign loopt vast door de combinatie van de tabelopties Houden bij volgende en Uitstrekken Alles.
 • InDesign reageert niet meer tijdens het uitvoeren van de bewerking Selecteer alles op een groot bestand.
 • Onjuiste ME-tekens verschijnen in een tabel wanneer deze wordt geopend in de artikeleditor.
 • Tekstvak van een geplaatst InDesign-bestand negeert bijsnijden.
 • Kan het structuurelement niet kopiëren of plakken als de inhoud afkomstig is uit een gegevensbron voor het samenvoegen van gegevens.
 • De combinatie van de XML-tag en Aki kan niet worden geëxporteerd vóór teken naar PDF.
 • [Mac] InDesign loopt vast bij het starten in macOS 10.14 (Mojave).
 • Gegevens met nummeropmaak in Excel worden onjuist geïmporteerd in InDesign.
 • InDesign reageert niet meer tijdens het exporteren van een specifiek document naar PDF.
 • Panelen worden niet correct geladen in aangepaste werkruimte.
 • Kan XML-elementen niet kopiëren en plakken in een InDesign-document.
 • Alles negeren werkt niet tijdens spellingcontrole.
 • InDesign loopt vast na het aanbrengen van wijzigingen in het dialoogvenster Marges en kolommen.
 • Het dialoogvenster Verwijzing bewerken wordt geopend bij [Alle alinea's] in plaats van de geselecteerde kruisverwijzing.
 • PDF van één pagina die is geëxporteerd uit Gegevens samenvoegen heeft dubbele inhoud na de tweede pagina.
 • De muisaanwijzerpositie is niet uitgelijnd met de InDesign-menu's op de externe HDMI-monitor, waardoor het verkeerde menu wordt uitgebreid.
 • Het deelvenster Toewijzingen is leeg nadat een .icml-document in InDesign is geplaatst.
 • [Mac] InDesign loopt vast tijdens het wijzigen van het lettertype of het werken met de vervolgkeuzelijst voor lettertypen.
 • Framefitting wordt niet gehonoreerd wanneer objectstijl wordt toegepast.
 • [Win] Kan bepaald objecttype in een nieuw document niet maken.
 • InDesign loopt vast bij het sluiten van een document wanneer het modale dialoogvenster verschijnt.
 • Het paneel Gegevens samenvoegen bevat niet alle plaatsaanduidingen voor gegevens wanneer de .idml-versie van het bestand wordt geopend.
 • PDF die is gemaakt met behulp van Exporteren naar PDF vanuit het paneel Gegevens samenvoegen bevat niet de tekst op pad- of reguliere tekstobjecten die op een stramienpagina zijn geplaatst.
 • In een PDF die is geëxporteerd vanuit InDesign worden de effecten niet correct weergegeven.
 • Kan geen alineastijl toevoegen aan de CC Libraries wanneer Kerning is ingesteld op Geen.
 • [Mac] Kan een bestand niet opslaan als de naam ervan handmatig is gewijzigd vanuit Finder terwijl het nog open is.
 • De grootte van bepaalde panelen, zoals Tool Hints, Adobe Color Theme en EPUB Preview, wordt gewijzigd naar standaard als de panelen na wijziging van de grootte opnieuw worden geopend.
 • [Mac] Panelen die aan de linkerkant van panelen zijn gekoppeld, worden niet geopend vanuit de pictogramweergave wanneer App Frame is uitgeschakeld.
 • [Win] Tekengrootte verandert na het wijzigen van de kleur van een menuopdracht in het menu.
 • Tekst verschijnt door elkaar als een markering in een tekstkader in het venster Eigenschappen wordt geplaatst. 

Oplossingen voor scripting-fouten

 • endnote.storyOffset retourneert de verkeerde waarde in verhalen met tabellen.
 • story.endnoteRanges.everyItem().GetElements() retourneert alleen de eerste endnoteRange in het verhaal.
 • InDesign loopt vast tijdens het verwijderen van het tekstbereik in geladen plaatswapens met eindnoten in de tabel.
 • De functie findgrep()retourneert de juiste waarde van voetnoten niet.
 • Kan geen eindnoot in een tabel vinden via scripting.
 • InDesign loopt vast bij het importeren van een Excel-bestand via een script wanneer een onjuiste bladnaam of onjuist bereik is ingesteld.
 • [Win] VB Script kan alleen worden uitgevoerd nadat InDesign minimaal één keer in de administratieve modus is opgestart.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid