Opmerkingen bij de release van InDesign CC 2015 (11.1.0)

Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn 'uitproberen en kopen'-versies waarmee u afzonderlijke producten of edities kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie in een volledige versie kunt omzetten. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een lidmaatschap. Als u een lidmaatschap neemt, moet u online zijn en u hebben aangemeld met een Adobe ID om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe ID, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken. Dit product kan mogelijk integreren met of toegang toestaan tot bepaalde online services van Adobe of derden. Adobe-services zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met aanvullende gebruiksvoorwaarden en het online privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Online services zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of lidmaatschapskosten zijn mogelijk van toepassing.

Opgeloste problemen

Ga naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor het laatste nieuws en bekende problemen met alle Creative Cloud-toepassingen.

 • InDesign loopt vast als een gebruiker een inline-knop (knop, selectievakje, keuzerondje) invoegt met behulp van een script.
 • InDesign loopt vast als Weergaveprestaties is ingesteld op Hoge kwaliteit bij twee geopende documenten die geplaatste .indd-bestanden bevatten en de gebruiker vervolgens een van de documenten sluit.
 • InDesign loopt vast als een gebruiker een tabel kopieert die een ingevulde grafische cel (met een geïmporteerde afbeelding) bevat. Dit probleem doet zich voor als de gebruiker de tabel rechtstreeks kopieert. Het probleem treedt echter niet op als de gebruiker de tabel naar het Klembord kopieert en vanaf het Klembord plakt.
 • InDesign loopt vast als een gebruiker tijdens de spellingcontrole alle vermeldingen van een woord (Alles wijzigen) vervangt door een voorgestelde correctie.
 • InDesign loopt vast als een gebruiker privé-Unicode-waarden invoert in een tekstkader.
 • InDesign loopt vast als een gebruiker tijdens het maken van een pakket een waarschuwing over een lettertypelicentieovereenkomst te zien krijgt en de gebruiker het maken van het pakket annuleert.
 • InDesign loopt vast als de optie 'Selectie van vergrendelde objecten voorkomen' is uitgeschakeld en de gebruiker een objectstijl maakt waarbij de optie 'Inhoud aan kader aanpassen' is ingeschakeld en vervolgens een kader selecteert en de stijl op het kader toepast.
 • Een groot aantal objecten in een document kopiëren (met de toetsencombinatie Alt+slepen) neemt veel tijd in beslag.
 • De prestaties van InDesign nemen af als een gebruiker gegevens schrijft naar een document dat arcering bevat en op dat moment is uitgezoomd tot ongeveer 5%.
 • Er zijn problemen met de prestaties voor het ontwerpen van documenten als een document met geplaatste PDF-bestanden wordt gerenderd met de optie Weergave van hoge kwaliteit.
 • Er treden problemen op met de rendering als EPS-bestanden met een Type42-lettertype (Truetype-lettertype, taalniveau 3) worden gekoppeld of ingesloten in een document.
 • Bij het gebruik van Webdings-/Wingdings-lettertypen in combinatie met het Unicode-lettertype Malayalm worden de tekens die door Webdings-/Wingdings-lettertypen worden vertegenwoordigd niet goed geplaatst in het document.
 • Objecten op de stramienpagina werken de bijbehorende staalweergave niet bij als een gebruiker de staalwaarden wijzigt.
 • Met de functie Slimme hulplijnen worden de afmetingen van objecten niet juist ingesteld.
 • Simulatie wordt alleen op een deel van tekst toegepast terwijl de tekengrootte van de tekst in de hele alinea hetzelfde is. Bovendien wordt de simulatie rood weergegeven.
 • In bepaalde documenten die worden gepubliceerd met Publish Online kunnen bepaalde artefacten (zoals witte en grijze lijnen) worden weergegeven om afbeeldingen in de gepubliceerde uitvoer.
 • Er ontbreken veel afbeeldingen in documenten die worden gepubliceerd met de optie Publish Online als de namen van de afbeeldingen in de documenten bepaalde speciale tekens bevatten.

Online bronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl.

Voor hulp bij onderwerpen met betrekking tot het downloaden, installeren en gebruiken van de software gaat u naar http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantenondersteuning

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Voor de klantenservice van Adobe gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account