Aanvullende informatie over InDesign CC 2015.2 (11.2.0)

Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn 'try and buy'-versies waarmee u afzonderlijke producten of versies kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie kunt omzetten in een volledige versie. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een lidmaatschap. Als u een lidmaatschap neemt, moet u online zijn en u hebben aangemeld met een Adobe ID om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe ID, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken. Dit product kan mogelijk integreren met of toegang toestaan tot bepaalde online services van Adobe of derden. Adobe-services zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met aanvullende gebruiksvoorwaarden en het online privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Online services zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of lidmaatschapskosten zijn mogelijk van toepassing.

Nieuwe functies in deze versie

Voor een lijst met nieuwe functies in InDesign 2015.2, zie Adobe InDesign CC 2015.2-versie | november 2015.

Verwijderde functies

Instellingen synchroniseren

Instellingen synchroniseren is verwijderd in InDesign CC 2015.2. De bestaande service in InDesign CC en CC 2014 is binnenkort niet meer beschikbaar. Bekijk de volgende video voor een introductie tot de migratie van voorinstellingen.

Belangrijkste opgeloste problemen

 1. [Mac 10.11] Er vindt een crash plaats in InDesign tijdens het starten als de optie om de menubalk automatisch te verbergen en te tonen is ingeschakeld.
 2. Onverwachte tekenvervangingen van weergave naar uitvoer voor afdrukproductie met als gevolg onjuiste tekst.
 3. Er vindt een crash plaats in InDesign CC tijdens het verwijderen van XML-elementen die ontbrekende tabellen bevatten.
 4. Gebruikers kunnen het lettertype Verdana OTF in de map met documentlettertypen niet gebruiken.
 5. Bij het exporteren naar ePUB 3 worden lettertypen niet door de vaste lay-out ingesloten/getoond in de ePUB, terwijl deze wel in het pakket aanwezig zijn.
 6. XML importeren mislukt als het naar een transformatiebestand in de CC-versies verwijst.
 7. [Alleen Mac] Gebruikers kunnen Tekenstijlen in opmaak voor kruisverwijzingen niet gebruiken.
 8. [El Capitan] De titelbalk van het venster Navigatie ontbreekt in de dialoogvensters Openen/Plaatsen.
 9. Het dialoogvenster Zoeken/Vervangen wordt onverwacht vergroot of verkleind.
 10. De opmaak van alinea-arcering wordt niet altijd bijgewerkt bij het verwijderen van geforceerde regeleinden uit alinea's.
 11. [ePub] Lettertypen insluiten mislukt wanneer de Internationale Composer is geselecteerd.
 12. [Alleen Mac] Gegevenssamenvoeging met meerdere records negeert wijzigingen in pagina-afmetingen wanneer de samenvoeging de toegepaste stramienpagina is.
 13. [Publish Online] Staat-acties gaan verloren in EPUB FXL wanneer de knoppen in een MSO worden verankerd.
 14. In een tekstkader werken de mogelijkheden van de knop Inhoud aan kader aanpassen (knop, menu, sneltoetsen en dubbelklikken) niet als de laatste tekens in de tekst een Unicode-waarde tussen 2010 en 2015 hebben.
 15. Het voorvertonen van een lettertype in een dialoogvenster voegt het lettertype toe aan de lijst met recente lettertypen.
 16. Frame verkleinen en passend maken werkt niet met één regel tekst als deze eindigt in een em-streepje, en-streepje of afbreekstreepje.
 17. [Duitse versie] Onjuiste sneltoetshints in menu's in de Duitstalige Windows-systemen
 18. Tekst verwijderen met de optie Verwijderen in het contextmenu of met de toets Backspace activeert geen oproep in custom IScrapSuite::Clear.
 19. De functie Werkruimte opnieuw instellen negeert verschillende deelvensters.
 20. Het transparantie-effect vermenigvuldigen bij een JPG-afbeelding verwijdert niet het wit omsluitend kader op het Publish Online-document.
 21. Problemen bij Versnellen/vertragen: De versnelling/vertraging van de snelheidsinstelling Versnellen/vertragen van animaties is omgekeerd. Het begint snel, vertraagt en versnelt. Het moet langzaam beginnen, versnellen en vertragen.
 22. [Macbook] InDesign wordt vermeld als zijnde afhankelijk van de grafische kaart en verlaagt daarom de batterijreserve.
 23. Kader aan inhoud aanpassen werkt niet wanneer het laatste teken van de regel een afbreekstreepje is.
 24. [El Capitan] Opnieuw koppelen werkt niet goed op El Capitan.
 25. De e-mail hyperlink werkt niet wanneer de optie Gedeelde hyperlinkbestemming is ingeschakeld.
 26. Wanneer de gebruiker een ingesloten Google Maps-code in een HTML-object invoert, treedt er een JavaScript-fout op.

Online bronnen

Voor de algemene Adobe-community gaat u naar https://community.adobe.com.

Voor hulp bij onderwerpen met betrekking tot het downloaden, installeren en gebruiken van de software gaat u naar http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantenondersteuning

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Voor de klantenservice van Adobe gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?