Aanvullende informatie over InDesign CC 2015.3 (11.3.0)

Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn 'try and buy'-versies waarmee u afzonderlijke producten of versies kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie kunt omzetten in een volledige versie. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een lidmaatschap. Als u een lidmaatschap neemt, moet u online zijn en u hebben aangemeld met een Adobe ID om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe ID, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken. Dit product kan mogelijk integreren met of toegang toestaan tot bepaalde online services van Adobe of derden. Adobe-services zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met aanvullende gebruiksvoorwaarden en het online privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Online services zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of lidmaatschapskosten zijn mogelijk van toepassing.

Nieuwe functies in deze versie

Zie voor een lijst met nieuwe functies in InDesign 2015.3 Adobe InDesign CC 2015.3-versie | maart 2016.

Belangrijkste opgeloste problemen

 1. [Alleen Mac] Aliassen voor mappen tonen geen bestanden wanneer ze in de map van het deelvenster Scripts worden geplaatst.
 2. Het document raakt beschadigd in Contour maken--Export PDF--Workflow ongedaan maken.
 3. InDesign loopt vast bij het roteren en transformeren van een inline afbeelding.
 4. InDesign loopt vast tijdens het overschakelen naar Pagina's naast elkaar bij een document met een vergrendeld object. 
 5. Toetsenbord op het scherm wordt gestart wanneer u werkt met Tekst in Klassieke werkruimte, terwijl een USB-toetsenbord is aangesloten.
 6. Tijdens het werken in de werkruimte voor aanraken wordt het dialoogvenster Importopties niet weergegeven, zelfs als Importopties tonen in het dialoogvenster Plaatsen is geselecteerd.
 7. Geheugenverbruik verhoogt bij het opstarten van help bij de werkruimte voor aanraken.
 8. Het startscherm van InDesign knippert na een update naar versie 11.2.
 9. Het vergroten van de lettergrootte met behulp van de schuifregelaar voor lettertypen vergroot de lettergrootte van de knopinfo.
 10. Overdruk wordt niet toegepast wanneer de optie voor proefdruk van kleuren is ingeschakeld.
 11. Andere oplossingen voor problemen voor de Publish Online-workflow en specifiekere foutcodes.

Online bronnen

Voor de algemene Adobe-community gaat u naar https://community.adobe.com.

Voor hulp bij onderwerpen met betrekking tot het downloaden, installeren en gebruiken van de software gaat u naar http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantenondersteuning

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Voor de klantenservice van Adobe gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?