Aanvullende informatie over InDesign CC 2015.4 (11.4.1)

Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn 'try and buy'-versies waarmee u afzonderlijke producten of versies kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie kunt omzetten in een volledige versie. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een lidmaatschap. Als u een lidmaatschap neemt, moet u online zijn en u hebben aangemeld met een Adobe ID om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe ID, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken. Dit product kan mogelijk integreren met of toegang toestaan tot bepaalde online services van Adobe of derden. Adobe-services zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met aanvullende gebruiksvoorwaarden en het online privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Online services zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of lidmaatschapskosten zijn mogelijk van toepassing.

Belangrijkste opgeloste problemen

 1. [Alleen Windows] InDesign loopt vast tijdens het werken met documenten op het netwerk en het toepassen van effecten op objecten.
 2. InDesign loopt vast bij het starten tijdens het werken met bibliotheken op netwerken.
 3. InDesign loopt vast tijdens het slepen van een object naar het pictogram van een samengevouwen deelvenster.
 4. InDesign wordt beschermend afgesloten wanneer een bestand via Opslaan als wordt opgeslagen als dit bestand is verwijderd van het apparaat.
 5. De standaardinstelling voor Weergaveprestaties wordt niet opgeslagen en wordt teruggezet naar Hoge kwaliteit wanneer deze is gewijzigd naar Normaal.
 6. Kleurenbitmapafbeeldingen worden alleen in zwart weergegeven.
 7. GPU renderen resulteert soms in zwarte lijsten.
 8. Wanneer u de optie Bestand > Bladeren in Bridge of Tonen in Bridge selecteert, wordt Bridge CC 2015 niet gestart.
 9. [Alleen Windows] Publish Online werkt niet in combinatie met Kerberos-proxy-instellingen.
 10. Dialoogvenster Marges en kolommen: De stepperwidget werkt niet voor de optie Tussenruimte.
 11. Dialoogvenster Marges en kolommen: De labels binnen/buiten of links/rechts verdwijnen.
 12. De Vloeiende hulplijn wordt gedeeltelijk op de pagina's getekend.
 13. [Alleen Windows] InDesign loopt vast tijdens het bewerken van hyperlinks in een document dat op het netwerk is opgeslagen.

Online bronnen

Voor de algemene Adobe-community gaat u naar https://community.adobe.com.

Voor hulp bij onderwerpen met betrekking tot het downloaden, installeren en gebruiken van de software gaat u naar http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantenondersteuning

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Voor de klantenservice van Adobe gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account