Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/nl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn "uitproberen en kopen"-versies waarmee u afzonderlijke producten of edities kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie in een volledige versie kunt omzetten. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een lidmaatschap. Als u een lidmaatschap neemt, moet u online zijn en u hebben aangemeld met een Adobe ID om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe ID, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken. Dit product kan mogelijk integreren met of toegang toestaan tot bepaalde online services van Adobe of derden. Adobe-services staan alleen ter beschikking van gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met extra gebruiksvoorwaarden en het online privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/nl/aboutadobe/legal.html). Online services zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of lidmaatschapskosten zijn mogelijk van toepassing.

Nieuwe functies in deze versie

Zie voor een lijst met nieuwe functies in InDesign 2015.4 Adobe InDesign CC 2015.4-versie | juni 2016.

Belangrijkste opgeloste problemen

 1. InDesign loopt vast tijdens het wijzigen van de documentinstelling naar Pagina's naast elkaar bij een document met vergrendelde objecten.
 2. InDesign loopt vast bij het vervangen van voorwaardelijke tekst met gelabelde tekst via het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen.
 3. InDesign loopt in sommige scenario's vast wanneer u de werkruimte voor aanraken start.
 4. InDesign loopt vast tijdens het maken van een artikel, wanneer het deelvenster Artikelen is samengevouwen.
 5. Verankerde objecten in een tekstkader verdwijnen wanneer het transparantie-effect wordt toegepast op de tekst.
 6. Tekst met Japanse kenmerken zoals TCY gaat verloren tijdens het exporteren naar EPUB (met vaste layout).
 7. De naam van een document dat in PDF-pass-through-modus wordt afgedrukt vanuit InDesign wordt weergegeven als Onbekend in de printerwachtrij.
 8. Objecten in een stramienpagina die zijn gebaseerd op een andere stramienpagina verplaatsen wanneer de paginanummering wordt gewijzigd.
 9. Uploaden mislukt tijdens het publiceren van een document met middelen die groter zijn dan 600 MB.
 10. Als de veldnaam een punt bevat, werkt het formulierveld niet naar behoren.
 11. InDesign Help wordt niet geopend in de Kerberos-proxyomgeving.
 12. Foutmelding Ongeldig object bij het ophalen van de waarde van XMLAttribute met JavaScript.
 13. HTML-inhoud wordt niet behouden tijdens het importeren van fragmenten of IDML.
 14. In het deelvenster Koppelingen wordt een onjuist kleurprofiel (Document RGB) weergegeven na het plaatsen van een PNG-afbeelding met een ingesloten Adobe RGB (1998) ICC-profiel.
 15. Onjuiste spatiëring boven in het dialoogvenster Opties objectlaag.
 16. Er wordt een ongeldige opmaak gegenereerd in de geëxporteerde EPUB wanneer de inhoudsopgave met meerdere niveaus als eerste item een alineastijl van het tweede niveau heeft.
 17. [Alleen Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA)] Het deelvenster Teken wordt niet geopend bij standaard starten.
 18. Tijdens het opslaan wordt de standaardnaam van een document op basis van een sjabloon gewijzigd naar de naam van het sjabloon, in plaats van Naamloos.
 19. Het pictogram voor de toegepaste stramienpagina heeft inconsistente tussenruimten voor de linker- en rechterpagina van de spread in het deelvenster Pagina's.
 20. De standaardnaam en de locatie van een samengevoegd document zijn onjuist tijdens het opslaan.
 21. Er kunnen geen acties worden uitgevoerd in het deelvenster Animatie wanneer het tekstvak de focus heeft.
 22. De werkruimte schakelt niet over van Start naar Essentiële elementen bij het maken van een nieuw document.
 23. InDesign wordt gestart in de proefmodus wanneer het is geïnstalleerd vanaf een pakket dat is gemaakt met een licentie met serienummer.
 24. [Alleen ondernemers] U moet zich opnieuw aanmelden bij Adobe Stock wanneer u het start vanuit Bestand > Zoeken in Adobe Stock.
 25. [Alleen Mac] Sommige vervolgkeuzemenu's zien er te breed uit op het Retina-beeldscherm van de Mac.
 26. [Alleen Mac] De tekst in bewerkvensters wordt niet verticaal gecentreerd.

Online bronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl.

Voor hulp bij onderwerpen over het downloaden, installeren en ingebruiknemen van uw software gaat u naar http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantondersteuning

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Voor de klantenservice van Adobe gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.