Opmerkingen bij de release van InDesign CC 2017 (12.0)

Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn 'uitproberen en kopen'-versies waarmee u afzonderlijke producten of edities kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie in een volledige versie kunt omzetten. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een lidmaatschap. Als u een lidmaatschap neemt, moet u online zijn en u hebben aangemeld met een Adobe ID om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe ID, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken. Dit product kan mogelijk integreren met of toegang toestaan tot bepaalde online services van Adobe of derden. Adobe-services zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met aanvullende gebruiksvoorwaarden en het online privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Online services zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of lidmaatschapskosten zijn mogelijk van toepassing.

Nieuwe functies in deze versie

Zie Adobe InDesign CC 2017-versie | november 2016 voor een lijst met nieuwe functies in InDesign 2017.

Belangrijkste opgeloste problemen

 1. InDesign loopt vast tijdens het dupliceren van een tabel met een tekstkader in een grafische cel.
 2. InDesign loopt vast tijdens het opslaan van een document op het netwerk.
 3. InDesign loopt vast bij het sluiten als een document met een hyperlink is geopend.
 4. De tabel springt naar de volgende kolom tijdens het bewerken van de tekst in een tabel als er zich een voetnoot voor en na de tabel in dezelfde kolom bevindt.
 5. InDesign loopt vast bij het plaatsen van een afbeelding vanuit Adobe Bridge.
 6. InDesign loopt vast bij het openen van het deelvenster Hyperlink als er geen document is geopend.
 7. Bij een meerkeuzeselectie als er verschillende pijlpunten voor begin zijn toegepast, toont de vervolgkeuzelijst nog steeds één pijlpunt voor begin.
 8. De uitlijning van pijlpunten verandert niet op het moment dat de hoekvormen worden toegepast.
 9. Onjuiste waarde voor streepjes en tussenruimte wordt weergegeven in het deelvenster Lijn.
 10. [Alleen Mac] Knipperend scherm tijdens wijzigen van grootte van tekstkader met automatische aanpassing.
 11. Tekst of afbeeldingen lijken ruwe randen te hebben na het maken van een kruisverwijzing met een zichtbare rechthoek.
 12. De tekst in een tekstvak verdwijnt enige tijd wanneer de geselecteerde tekst door nieuwe tekst wordt vervangen.
 13. Door het invoegen van een tabel in een tekstartikel, met meer dan een voetnoot op dezelfde pagina, wordt de tabel en de volgende tekst naar de volgende pagina verplaatst.
 14. De voetnoottekst overlapt met de tekst in de tabel.
 15. InDesign loopt vast tijdens het toevoegen van voetnoten aan tabelkoppen.
 16. In een tekstkader met tabellen en voetnoten gedraagt de tekst zich willekeurig bij het invoegen van een nieuwe rij in de tabel.
 17. Als u een alinea in kolommen splitst op een pagina met een voetnoot vóór de te splitsten alinea’s, wordt de voetnoot vóór de opgesplitste alinea's weergegeven.

Online bronnen

Voor de algemene Adobe-community gaat u naar https://community.adobe.com.

Voor hulp bij onderwerpen met betrekking tot het downloaden, installeren en gebruiken van de software gaat u naar http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantenondersteuning

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Voor de klantenservice van Adobe gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account