Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/nl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn "uitproberen en kopen"-versies waarmee u afzonderlijke producten of edities kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie in een volledige versie kunt omzetten. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een lidmaatschap. Als u een lidmaatschap neemt, moet u online zijn en u hebben aangemeld met een Adobe ID om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U dient te beschikken over een internetverbinding en Adobe ID, en u moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst om dit product te activeren en te gebruiken. Dit product kan mogelijk integreren met of toegang toestaan tot bepaalde online services van Adobe of derden. Adobe-services staan alleen ter beschikking van gebruikers van 13 jaar en ouder. De gebruikers dienen akkoord te gaan met extra gebruiksvoorwaarden en het online privacybeleid van Adobe (http://www.adobe.com/nl/aboutadobe/legal.html). Online services zijn niet beschikbaar in alle landen of talen, vereisen mogelijk gebruikersregistratie en zijn mogelijk onderhevig aan verandering of beëindiging zonder kennisgeving. Aanvullende kosten of lidmaatschapskosten zijn mogelijk van toepassing.

Nieuwe functies in deze versie

Voor een overzicht van nieuwe functies in de oktober 2017-versie van InDesign CC raadpleegt u Overzicht van nieuwe functies.

Belangrijkste opgeloste problemen

 • Grotere en duidelijkere pictogrammen voor Vullen en Lijn in het deelvenster Stalen.
 • Als u drie keer op tekst klikt, wordt niet de hele regel in het tekstvak gemarkeerd.
 • Grotere widget Referentiepunt in het regelpaneel.
 • Zeer kleine transformatiewaarden onder de cursor op een retina-beeldscherm.
 • Naam van een formulierveld met een punt erin verandert na exporteren.
 • Zeer kleine lijnen van tabellen in het regelpaneel op een retina-beeldscherm.
 • De kleur van de Alinea-arcering verandert als in InDesign CC 2017 een document wordt geopend dat is gemaakt in InDesign CC 2015.
 • URL's omzetten in hyperlinks wordt niet uitgevoerd als de URL eindigt op een submap met een nummer.
 • URL's omzetten in hyperlinks herkent tekst onjuist als er een punt tussen letters en getallen staat.
 • Het regelpaneel verwijdert meer tekens dan er zijn gemarkeerd.
 • Tekens verschijnen in omgekeerde volgorde als u tekst invoert in het tekstvak Zoeken naar in het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen.
 • Onvolledige informatie in het deelvenster Informatie.
 • De schuifregelaar Dekking werkt niet als het regelpaneel aan de onderkant van het scherm is gekoppeld.
 • Online publiceren werkt niet als u een pagina verwijdert die eerder al is gepubliceerd.
 • Het pop-upmenu van de werkbalk wordt aan de verkeerde kant van het tweede scherm geopend.
 • InDesign kan niet worden geminimaliseerd met Cmd+H als er geen document open is.
 • Kan niet door het deelvenster Glyphs bladeren.
 • [Alleen voor Mac] De afbeelding vervaagt tijdens het schalen.
 • De presentatiemodus werkt onjuist.
 • De tabbladvolgorde in het dialoogvenster Cmd+N is gewijzigd naar Breedte > Eenheden > Hoogte.
 • Het startscript New Document/afterNew werkt niet.
 • De bovenste en onderste rij van een tabel worden tijdelijk verborgen als u de tabel kopieert/plakt/verplaatst/dupliceert.
 • [Alleen voor Windows] Zodra u op een menu klikt, verdwijnt het.
 • Nieuwe documenten worden gemaakt met een onjuiste breedte en hoogte.
 • De tussenruimte verandert wanneer u een document dat als idml is opgeslagen opnieuw opent.
 • Objectlagen slepen werkt niet als de gebruiker rijen heeft geselecteerd die in het deelvenster Lagen kleiner worden weergegeven.

Stabiliteitsoplossingen

 • InDesign loopt vast als op de optie Alles ontgrendelen wordt geklikt in het deelvenster Lagen.
 • InDesign loopt willekeurig vast tijdens het uitvoeren van acties zoals Opslaan, Opslaan als, en Een kopie opslaan.
 • InDesign wordt veilig afgesloten bij het sluiten van een document als op de achtergrond een proces, zoals een pdf-export, wordt uitgevoerd.
 • InDesign loopt op recursieve plaatsen vast in documenten die gedeeld zijn op een netwerk in specifieke scenario's.
 • InDesign loopt vast nadat een bestand wordt opgeslagen als dit bestand is verwijderd van het netwerk.
 • InDesign loopt vast als een gebruiker een menuactie uitvoert terwijl de gebruikersinterface voor alternatieve tekens actief is.
 • InDesign loopt vast tijdens het uitvoeren van een script van een uitgeklapt menu, als er al een document open is.
 • InDesign loopt vast tijdens het exporteren van een document naar JPEG met enkele specifieke instellingen.
 • InDesign loopt vast bij het zoomen nadat er tekst is geselecteerd en de Shift-toets is ingedrukt.
 • InDesign wordt veilig afgesloten tijdens het uitvoeren van acties zoals Opslaan, Opslaan als, en Een kopie opslaan bij documenten die op een netwerk staan.
 • InDesign loopt vast terwijl er deelvensters in meerdere tabbladen staan in een dialoogvenster dat op ScriptUI is gebaseerd.
 • InDesign loopt vast bij het kopiëren van tabel met grafische cel en gegroepeerde afbeeldingen/tekst.
 • [Mac] InDesign loopt vast bij het openen van een quark-document in bepaalde scenario's.
 • InDesign wordt veilig afgesloten op een recursieve plaats in bepaalde documenten.
 • InDesign loopt vast bij het plaatsen van een document in een ander document en vervolgens dat document in een derde document, met een aangepaste koppeling.
 • InDesign loopt vast als u op Annuleren klikt tijdens het inpakken.
 • InDesign loopt vast door overschrijvende celstijlen in een tabel in bepaalde scenario's.
 • InDesign loopt vast tijdens het scrollen door of verwijderen van de pagina's voor bepaalde documenten.
 • Verbeteringen in de herstelworkflow voor reparatie van beschadigde documenten om willekeurige crashes te voorkomen.

Online bronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl.

Voor hulp bij onderwerpen over het downloaden, installeren en ingebruiknemen van uw software gaat u naar http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantondersteuning

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Voor de klantenservice van Adobe gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.