Artikelen (CS5.5)

Inleiding artikelen

Artikelen zijn een gemakkelijke manier om relaties tussen pagina-items te maken. Deze relaties kunnen worden gebruikt om de inhoud te definiëren die naar EPUB, HTML of toegankelijke PDF's moet worden geëxporteerd, en om de volgorde van de inhoud te bepalen. U kunt artikelen maken op basis van een combinatie van bestaande pagina-items binnen een layout, inclusief afbeeldingen en tekst. Nadat u een artikel hebt gemaakt, kunt u pagina-items toevoegen, verwijderen of de volgorde ervan wijzigen. Artikelen kunnen handmatig worden gemaakt door een of meerdere pagina-items naar een artikel in het deelvenster Artikelen te slepen.

U kunt ook grote hoeveelheden inhoud aan een artikel toevoegen. Het toevoegen van geselecteerde inhoud aan een geselecteerd artikel of het toevoegen van een heel document aan een artikel wordt ondersteund.

Adobe raadt aan

Mike Rankin

Opmerking:

Het deelvenster XML-structuur bevat een ander mechanisme waarmee u de volgorde bepaalt van de inhoud die naar de workflows van EPUB-, HTML- en toegankelijke PDF-exportbewerkingen moet worden geëxporteerd. Het ontwerp van het deelvenster Artikelen is eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en toegankelijker gemaakt voor mensen zonder XML-vaardigheden. U kunt echter nog steeds het deelvenster XML-structuur gebruiken; dit is nu een optie naast het gebruik van het deelvenster Artikelen tijdens het exportproces. Zie Documenten voor XML structureren.

Een artikel maken en inhoud er aan toevoegen

 1. Kies Venster > Artikelen om het deelvenster Artikelen te openen.

 2. Selecteer de pagina-items die u aan het artikel wilt toevoegen.

  Opmerking:

  Selecteer geen pagina-item in de layout als u een leeg artikel wilt maken.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Kies Nieuw artikel in het menu van het deelvenster Artikelen.

  • Klik onder aan het deelvenster Artikelen op Nieuw artikel maken .

  • Sleep een artikel of pagina-element naar het deelvenster Artikelen.

 4. Voer in het dialoogvenster Nieuw artikel een naam in voor het artikel.

 5. Selecteer Opnemen bij exporteren om het artikel aan de EPUB/HTML-export toe te voegen.

Alle pagina-items in een document aan een artikel toevoegen

Ga als volgt te werk om alle pagina-items aan een artikel toe te voegen:

 1. Kies Venster > Artikelen om het deelvenster Artikelen te openen.

 2. Selecteer een artikel waaraan u de items wilt toevoegen. Als u geen artikel selecteert, wordt er een nieuw artikel gemaakt.

 3. Druk op Command (Mac OS) of Ctrl (Windows) en klik vervolgens op in het deelvenster Artikelen.

 4. Als het dialoogvenster Nieuw artikel wordt geopend, voert u een naam in voor het artikel.

 5. Selecteer Opnemen bij exporteren om het artikel aan de EPUB/HTML-export toe te voegen.

Opmerking:

Als u een artikel hebt geselecteerd, kiest u Inhoud van document aan geselecteerde artikelen toevoegen in het deelvenstermenu Artikelen.

Artikelen beheren

Met behulp van het deelvenster Artikelen kunt u artikelen beheren. U kunt pagina-elementen naar het deelvenster Artikelen slepen om ze aan een artikel toe te voegen. Door items in het deelvenster Artikelen te verslepen, kunt u de volgorde wijzigen of de items van het ene artikel naar het andere verplaatsen.

Het pop-upmenu van het deelvenster Artikelen bevat ook opties voor het beheer van de inhoud.

Artikelen opnemen voor export

U kunt artikelen maken en selecteren welke artikelen u wilt opnemen tijdens het exporteren naar EPUB of HTML. Standaard zijn alle artikelen geselecteerd voor export.

Als u een artikel wilt opnemen tijdens het exporteren, selecteert u in het deelvenster Artikelen het gewenste artikel. Ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:

 • Schakel het selectievakje naast het artikel in.

 • Kies Artikelopties in het pop-upmenu van het deelvenster Artikelen en selecteer vervolgens Opnemen bij exporteren.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account