Toewijzingspakketten

Pakketten maken en verzenden (InDesign)

Het meest ideale is als alle InDesign- en InCopy-gebruikers toegang hebben tot de server waarop de toewijzingsbestanden worden opgeslagen. Als echter een of meer gebruikers geen toegang tot de server hebben, kunt u gecomprimeerde toewijzingspakketten maken en naar de gebruikers versturen. Nadat de InCopy-gebruikers aan de toewijzingen hebben gewerkt, maken zij weer pakketten van deze toewijzingen en sturen die terug naar de InDesign-gebruiker die deze toewijzingen in het InDesign-document integreert. Pakketbestanden die in InDesign worden gemaakt, hebben de extensie .icap. De geretourneerde pakketbestanden die in InCopy zijn gemaakt, hebben de extensie .idap.

Er zijn twee opdrachten voor het maken van pakketbestanden: Pakket maken voor Incopy en Pakket en e‑mail. Gebruik Pakket maken voor InCopy als u een gecomprimeerd pakketbestand wilt maken dat u zelf onder de gebruikers wilt verspreiden, en Pakket en e-mail als u een gecomprimeerd pakketbestand wilt maken dat vervolgens automatisch aan een e‑mailbericht wordt toegevoegd.

Opmerking:

Verwar een toewijzingspakket niet met de opdracht Bestand > Pakket in InDesign waarmee u een document en de daarbij behorende middelen kunt bundelen en naar een drukker kunt verzenden.

Een pakket maken en handmatig verspreiden

 1. Maak een toewijzing en voeg de inhoud toe die u in het pakket wilt opnemen.

  Alleen ingecheckte inhoud kan aan de verpakte toewijzing worden toegevoegd. Als u uitgecheckte inhoud hebt gekozen, wordt u gevraagd die inhoud eerst in te checken.

 2. Selecteer in het deelvenster Toewijzingen de toewijzing en kies Pakket maken voor InCopy in het deelvenstermenu.
 3. Geef een naam en locatie op voor het pakketbestand en klik op Opslaan.

U kunt het pakketbestand aan een e‑mailbericht toevoegen, het pakketbestand naar een FTP-server uploaden of naar een schijf of een ander extern medium kopiëren.

Opmerking:

Als u na het maken van een pakket Bewerken > Ongedaan maken kiest, wordt het pakket geannuleerd en worden de items in de toewijzing ontgrendeld. Het pakketbestand wordt daarbij echter niet van de computer verwijderd en het versturen van het e‑mailbericht wordt niet ongedaan gemaakt.

Een pakket maken en per e‑mail verzenden (InDesign)

 1. Maak een toewijzing en voeg de inhoud toe die u in het pakket wilt opnemen.

  Alleen ingecheckte inhoud wordt aan de verpakte toewijzing toegevoegd. Als u uitgecheckte inhoud hebt gekozen, wordt u gevraagd die inhoud eerst in te checken.

 2. Selecteer in het deelvenster Toewijzingen de toewijzing en kies Pakket maken voor InCopy en e‑mail in het deelvenstermenu.

  Er wordt een gecomprimeerd toewijzingspakket gemaakt dat vervolgens wordt toegevoegd aan het e-mailbericht dat u in uw standaard e-mailprogramma hebt gemaakt.

  Opmerking:

  Als u een ander e-mailprogramma wilt gebruiken, stelt u dit als het standaard e-mailprogramma in. In de documentatie van het workflowsysteem vindt u meer informatie.

 3. Selecteer de gewenste geadresseerde en voeg desgewenst instructies aan het e‑mailbericht toe. Verzend het bericht.

Alle items in de toewijzing worden voor de toegewezen gebruiker uitgecheckt. De inhoud van het pakket is echter niet vergrendeld, dus iedereen kan het pakket openen en bewerken.

Een pakket annuleren

Soms wordt het pakket dat u hebt verzonden, niet teruggestuurd. Het kan zijn dat het bericht niet is aangekomen of dat de geadresseerde niet langer aan het project werkt. Als dat zo is, kunt u het pakket annuleren.

 1. Selecteer in het deelvenster Toewijzingen de verpakte toewijzing en kies Pakket annuleren in het deelvenstermenu.
 2. Klik op OK om het pakket te annuleren.

Als u een pakket annuleert, wordt het pakketbestand niet van de computer verwijderd.

Wanneer een pakket is geannuleerd, kan de inhoud van het pakket worden bewerkt. Houd er rekening mee dat er zich problemen kunnen voordoen wanneer iemand een geannuleerd pakket terugstuurt.

Een pakket bijwerken

Nadat u een pakket hebt gemaakt, kunt u er items aan toevoegen, er items uit verwijderen en het formaat van die items wijzigen.

 1. Voeg een of meer artikelen aan de verpakte toewijzing toe, verwijder een of meer artikelen of wijzig het formaat van een of meer artikelen.
 2. Selecteer het kanaal in het deelvenster Kanalen en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Pakket bijwerken in het menu van het deelvenster Toewijzingen. Geef de naam en locatie van het bestand op. Maak het bijgewerkte pakket beschikbaar voor gebruikers door het te plaatsen op een server die voor alle medewerkers toegankelijk is of door het pakket via e‑mail naar de desbetreffende gebruikers te sturen. Vergeet de InCopy-gebruikers niet te melden dat het pakket is bijgewerkt.

  • Kies Pakket en e‑mail bijwerken in het menu van het deelvenster Toewijzingen en verstuur het bericht.

Wanneer de InCopy-gebruikers het bijgewerkte pakket openen, wordt alle nieuwe inhoud automatisch aan de toewijzing toegevoegd. De InCopy-gebruikers kunnen zelf beslissen of de bestaande inhoud wel of niet mag worden overschreven, zodat zij indien nodig vorige versies kunnen bewaren.

Pakketten ontvangen (InCopy)

U kunt een pakket ontvangen van een InDesign-gebruiker die het pakket heeft gemaakt, of van een InCopy-gebruiker die het pakket naar u heeft doorgestuurd. Wanneer u een toewijzingsbestand opent, wordt het pakket gedecomprimeerd en wordt de inhoud naar een nieuwe submap in de map InCopy-toewijzingen gekopieerd.

Een pakket openen (InCopy)

 1. U opent als volgt een InCopy-pakket (.incp of .icap):
  • Start het pakket vanuit het e‑mailprogramma. U kunt het pakket starten door te dubbelklikken op de bijlage.

  • Zoek het desbetreffende bestand op met de Verkenner of Finder. Dubbelklik op het bestand of sleep het naar het programmapictogram van InCopy.

  • (InCopy) Kies Bestand > Openen en dubbelklik op het verpakte toewijzingsbestand.

  • Kies in InCopy de opdracht Pakket openen in het menu van het deelvenster Toewijzingen en dubbelklik op het pakketbestand.

U kunt de artikelen in het pakket nu bewerken. Wanneer u een artikel gaat bewerken, wordt u gevraagd de inhoud van het kader uit te checken. Als u het artikel hebt bewerkt, slaat u de inhoud op en retourneert u het pakket of stuurt u het pakket door.

Een pakket retourneren of doorsturen (InCopy)

Nadat u een pakket hebt geopend en bewerkt, kunt u het naar een andere InCopy-gebruiker sturen of het terugsturen naar de InDesign-gebruiker die het pakket heeft gemaakt. Pakketbestanden die voor andere InCopy-gebruikers zijn gemaakt, hebben de bestandsextensie .icap en de pakketbestanden die voor InDesign-gebruikers zijn gemaakt en worden geretourneerd, hebben de bestandsextensie .idap.

 1. Bewerk de inhoud die u in het pakket wilt opnemen en check die inhoud in.
 2. Kies in het menu van het deelvenster Toewijzingen een van de volgende opties:

  Doorsturen voor InCopy

  Maak een pakket voor nog een InCopy-gebruiker. Geef de naam en locatie van het verpakte bestand op en maak dat bestand vervolgens beschikbaar voor de InCopy-gebruiker.

  Doorsturen voor InCopy en e‑mail

  Maak een pakket voor nog een InCopy-gebruiker en verstuur dat pakket via e‑mail naar die gebruiker. Het pakket wordt als een bijlage toegevoegd aan het e‑mailbericht dat u in uw standaard e‑mailprogramma hebt gemaakt. Geef de geadresseerde op, voeg instructies toe en verstuur het e‑mailbericht.

  Retourneren voor InDesign

  Maak een pakket dat u wilt retourneren naar de InDesign-gebruiker.

  Retourneren voor InDesign En per e-mail verzenden

  Maak een pakket dat u wilt retourneren naar de InDesign-gebruiker en verstuur dat pakket via e-mail naar die gebruiker. Het pakket wordt als een bijlage toegevoegd aan het e‑mailbericht dat u in uw standaard e‑mailprogramma hebt gemaakt. Geef de geadresseerde op, voeg instructies toe en verstuur het e‑mailbericht.

Geretourneerde pakketten ontvangen (InDesign)

 1. U opent als volgt een InDesign-pakket (.indp of .idap):
  • Start het pakket vanuit het e‑mailprogramma. U kunt het pakket starten door te dubbelklikken op de bijlage.

  • Zoek het desbetreffende bestand op met de Verkenner of Finder. Dubbelklik op het bestand of sleep het naar het programmapictogram van InDesign.

  • (InDesign) Kies Bestand > Openen en dubbelklik op het pakketbestand.

  • Kies in InDesign de opdracht Pakket openen in het menu van het deelvenster Toewijzingen en dubbelklik op het pakketbestand.

Bij het openen van het bestand wordt u gevraagd alle koppelingen bij te werken. Als er na het verpakken van de toewijzing een artikel is gewijzigd, kunt u de inhoud in het InDesign-bestand bijwerken of ontkoppelen. Nadat de artikelen zijn geretourneerd en ingecheckt, kunt u de inhoud uitchecken en bewerken.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?