Voorvertoning EPUB-interactiviteit

Overzicht deelvenster Voorvertoning EPUB-interactiviteit

U kunt een voorvertoning van een InDesign-document weergeven via het deelvenster Voorvertoning EPUB-interactiviteit.

 

Voorvertoning EPUB Interactiviteit

Als u een voorvertoning van interactiviteit in een EPUB-document wilt bekijken, klikt u op Venster > Interactief > Voorvertoning EPUB Interactiviteit of druk op Alt+Shift+Enter.

Het deelvenster Voorvertoning

U kunt de volgende functies uitvoeren in het deelvenster Voorvertoning EPUB Interactiviteit:

  • Voorvertoning afspelen: klik hierop om de voorvertoning van het document af te spelen. Houd de Alt-toets ingedrukt en klik om de voorvertoning opnieuw af te spelen.
  • Voorvertoning wissen: klik hierop om de voorvertoning te wissen. U kunt klikken op Voorvertoning afspelen om het afspelen van de voorvertoning te hervatten.
  • Navigeren tussen vorige pagina en volgende pagina: klik op Pijl-links en Pijl-rechts om tussen de vorige en volgende pagina te navigeren.
  • Modus Voorvertoning spread instellen: klik hierop om de modus Voorvertoning spread in te stellen.
  • Modus Voorvertoning document instellen: klik hierop om de modus Voorvertoning document in te stellen.
  • Samenvouwen tot pictogrammen/Deelvensters uitvouwen: klik hierop om het deelvenster Voorvertoning uit te vouwen/samen te vouwen.

 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?