Inhoud exporteren voor EPUB

Overzicht

U kunt een InDesign-document exporteren naar EPUB, zodat uw gebruikers de uitvoer op een EPUB-lezer kunnen bekijken.

U kunt een document exporteren naar de herschikbare EPUB-indeling. De inhoud van een herschikbaar EPUB-document kan door de EPUB-lezer worden geoptimaliseerd, afhankelijk van het weergaveapparaat.

De herschikbare indeling is vooral geschikt voor documenten die zijn bedoeld voor gebruik met een eInk-apparaat. Deze indeling is ook beter als u opties wilt verschaffen waarmee het lettertype en de tekstgrootte in de lezer kunnen worden gewijzigd.

U kunt uw documenten ook exporteren naar de indeling met een vaste layout. In dat geval kunt u audio-, video- en Edge-inhoud in uw documenten opnemen.

U kunt ook interactieve documenten met besturingselementen, zoals navigatieknoppen, paginaovergangen, animatie en hyperlinks, exporteren naar de indeling met vaste layout.

De indeling met vaste layout is vooral geschikt voor documenten met veel afbeeldingen en audio- en video-inhoud. Deze indeling is ideaal voor kinderboeken, kookboeken, studieboeken en stripboeken.

Ondersteuning voor tekst

De volgende tekstopties worden ondersteund bij het maken van documenten die u wilt exporteren in de indeling met vaste layout:

 • De tekst wordt niet gerasterd. Dat betekent dat live tekst doorzoekbaar en selecteerbaar is
 • Live tekst kan horizontaal en verticaal worden geschaald
 • Het is mogelijk om vultekens op te nemen in de tekst
 • Taalkenmerken worden gemarkeerd op labels
 • Labels worden gemarkeerd met CSS-klassen
 • Hyperlinks en kruisverwijzingen in de tekst worden ondersteund voor URL's, tekstankerpunten en pagina's

De volgende beperkingen zijn van kracht wanneer u tekst in uw documenten opneemt om deze te exporteren naar EPUB:

 • Spatiëring wordt niet ondersteund voor individuele glyphs en wordt als letterspatiëring over alle letters van een woord gedistribueerd
 • De alternatieve glyphs die door OpenType-kenmerken worden gegenereerd, zoals kleinkapitalen, kapitalen en breuken, worden niet ondersteund, aangezien slechts weinig apparaten hiervoor ondersteuning bieden
 • Van rechts naar links lopende tekstkaders met tekst in Midden-Oosterse talen worden nog steeds niet goed ondersteund

Ondersteuning voor Japanse tekst

U kunt de volgende functies voor Japanse tekst exporteren naar de indeling met vaste layout:

 • Ruby-tekst is actief en wordt niet gerasterd in de uitvoer
 • Warichu wordt ondersteund in live tekst
 • Tekenrotatie wordt ondersteund in live tekst
 • Samengestelde lettertypen worden ondersteund
 • Verticale tekstkaders worden ondersteund, met inbegrip van geroteerde glyphs

De volgende beperkingen zijn van kracht wanneer u Japanse tekst in uw documenten opneemt om deze te exporteren naar EPUB:

 • Japans Tate-chu-yoko wordt niet ondersteund in verticale tekstkaders
 • Japanse ideografische tekens blijven niet op hun plaats staan wanneer TrueType-lettertypen worden gebruikt
 • Het Japanse Kenten-lettertype wordt gerasterd in live tekst

Ondersteuning voor hyperlinks

De volgende hyperlinkopties worden ondersteund bij het maken van documenten die u wilt exporteren naar de indeling met vaste layout:

 • Op tekst gebaseerde hyperlinks en kruisverwijzingen
 • Op objecten gebaseerde hyperlinks
 • Hyperlinks naar pagina's voor zowel op tekst als op objecten gebaseerde hyperlinks

Ondersteuning voor navigatie

Het exportproces verschaft volgende navigatiemogelijkheden in de EPUB-uitvoer:

NAV-oriëntatiepunten

Er worden NAV-oriëntatiepunten gegenereerd voor zowel layouts met vaste als met herschikbare indelingen op basis van de waarden die voor epub:type zijn opgegeven in het dialoogvenster Exportopties voor object.

Alleen de eerste instantie van de waarde wordt toegevoegd aan de oriëntatiepunten.

EPUB 2

InDesign biedt ondersteuning voor de sectie EPUB 2 in het OPF-bestand. InDesign detecteert automatisch de omslag en de optie voor het afdrukken van de inhoudsopgave. InDesign gebruikt de waarden voorepub: type die zijn opgegeven in het dialoogvenster Exportopties voor object om het teksttype te bepalen.

NAV-paginalijst

(Layout met vaste indeling). InDesign genereert een paginalijst door de tekenreeksen voor het paginanummer toe te wijzen aan de XHTML-bestanden die op basis van de desbetreffende pagina worden gegenereerd.

CSS genereren voor een boek

Wanneer u een boek naar EPUB exporteert, genereert het exportproces een CSS voor elk document in het boek. Elke document-CSS definieert de stijlen die uniek zijn voor het document. Tijdens dit proces wordt ook een hoofd-CSS gemaakt die de gemeenschappelijke stijlen bevat die in alle documenten in het boek worden gebruikt.

Exporteren naar EPUB

U kunt een document of boek exporteren als een EPUB-indeling met een herschikbare of een vaste layout.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open het document en kies Bestand > Exporteren.

  • Open een boek en kies de optie Boek exporteren naar EPUB in het deelvenstermenu Boek.

 2. Geef een bestandsnaam en locatie op.

 3. Kies in de lijst Opslaan als type de optie EPUB (met vaste layout) of EPUB (herschikbaar) en klik op Opslaan.

 4. Geef in het dialoogvenster EPUB-exportopties de gewenste opties op en klik op OK.

  Zie Exportopties vaste layout of Exportopties herschikbare layout voor meer informatie.

InDesign maakt één EPUB-bestand dat de op XHTML gebaseerde inhoud bevat. U hebt een EPUB-lezer nodig om het bestand weer te geven. U kunt ook het Adobe Digital Editions-leesprogramma gebruiken. U kunt dit gratis downloaden van de Adobe-website.

Het EPUB-bestand is een ZIP-bestand. Als u de inhoud van een EPUB-bestand wilt weergeven en bewerken, wijzigt u de extensie van .epub in .zip en pakt u het ZIP-bestand uit. Dit is handig als u een CSS-bestand wilt bewerken.

Het geëxporteerde EPUB-bestand kan een omslagafbeelding bevatten. U kunt een afbeelding selecteren die u als omslag wilt gebruiken. U kunt InDesign ook de eerste pagina in het geëxporteerde document, het stijlbrondocument of het geëxporteerde boek laten rasteren. De miniatuur wordt weergegeven in de EPUB-lezers of in de bibliotheekweergave van het Digital Editions-leesprogramma.

Exportopties vaste layout

Algemeen

Versie

Versie van de EPUB. 

EPUB 3.0

Ondersteunt audio, video, Javascript en verticale Japanse tekst.

Deze indeling wordt niet ondersteund op apparaten die de standaard EPUB 3.0 niet ondersteunen.

EPUB 3.0 is een goedgekeurde standaard (door IDPF, 2011).

Omslag

Omslagafbeelding voor het eBook. Kies een van de volgende mogelijkheden:

Geen

Er wordt geen omslagafbeelding toegevoegd.

Eerste pagina omzetten in pixels

Selecteer deze optie om toe te staan dat InDesign een afbeelding maakt door de eerste pagina van het eBook te rasteren voor gebruik als omslag.

Afbeelding kiezen

Selecteer een afbeeldingsbestand op uw computer om als omslag te gebruiken.

Navigatie inhoudsopgave

Geef de navigatieoptie op voor de inhoudsopgave van de EPUB-viewer.

Kies Meerdere niveaus (inhoudsopgavestijl) om zijbalknavigatie in te stellen of gebruik de bestandsnaam.

Bestandsnaam

Genereer een inhoudsopgave op basis van de bestandsnamen.

Meerdere niveaus (inhoudsopgavestijl)

Genereer een inhoudsopgave op basis van de geselecteerde inhoudsopgavestijl.
Kies in het menu Stijl van inhoudsopgave de stijl die u wilt gebruiken om de inhoudsopgave van het eBook te maken.
Kies Layout > Stijlen van inhoudsopgave als u een speciale stijl voor de inhoudsopgave van uw eBook wilt maken.

Bladwijzers

(EPUB 3) Genereer een inhoudsopgave op basis van de bladwijzers die u in het InDesign-document maakt.

InDesign biedt ondersteuning voor zowel lokale als externe (via het boek) tekstankers en pagina's. Pagina's kunnen worden gegenereerd door een inhoudsopgave te maken in InDesign en PDF-bladwijzers maken te kiezen.

Zie Bladwijzers voor meer informatie.

Opties

De volgorde opgeven waarin pagina-elementen worden geëxporteerd

Op basis van documentinstelling

InDesign definieert de spread op basis van de instellingen in het dialoogvenster Documentinstelling (Bestand > Documentinstelling).

Spread omzetten in liggende pagina

Hiermee kunt u de spread omzetten in een liggende layout.

Synthetische spreads inschakelen

Hiermee kunt de synthetische spreads in het te exporteren document inschakelen.

Spreads uitschakelen

Geen van de spreads wordt geëxporteerd naar de EPUB-uitvoer.

Conversie-instellingen

Vanuit het menu Afbeeldingsomzetting bepaalt u hoe afbeeldingen naar EPUB worden geëxporteerd.

Indeling

Hiermee kunt u kiezen of de geoptimaliseerde afbeeldingen in het document worden omgezet in GIF, JPEG of PNG.

Automatisch

InDesign bepaalt per geval welke bestandsindeling moet worden gebruikt.

PNG

Schakel de instellingen voor afbeeldingscompressie uit. Gebruik PNG voor afbeeldingen zonder gegevensverlies of voor afbeeldingen die transparantie bevatten.

Resolutie (PPI)

Kies de resolutie van de afbeeldingen in pixels per inch (ppi). Besturingssystemen hebben standaard een resolutie van 72 ppi of 96 ppi, terwijl de resolutie van mobiele apparatuur varieert van 132 ppi (iPad) en 172 ppi (Sony Reader) tot zelfs meer dan 300 ppi (iPhone 4).
U kunt voor elk geselecteerd object een ppi-waarde kiezen. De waarden zijn 72, 96, 150 (gemiddelde voor alle huidige eBook-apparaten) en 300.

GIF-opties (Palet)

Hiermee kunt u bepalen hoe de kleuren worden verwerkt bij het optimaliseren van GIF-bestanden. Bij de GIF-indeling wordt een beperkt kleurenpalet met maximaal 256 kleuren gebruikt.

Aangepast (geen dither)

Hiermee wordt een palet gemaakt met behulp van een representatief voorbeeld van kleuren in de afbeelding zonder enige vorm van dithering (extra kleuren simuleren door kleine puntjes kleuren te mengen).

Web

Hiermee maakt u een palet van webveilige kleuren. Deze kleuren zijn een subset van de systeemkleuren van Windows en Mac OS.

Systeem (Win) of Systeem (Mac)

Hiermee maakt u een palet met gebruik van het ingebouwde palet met systeemkleuren. Deze optie kan tot onverwachte resultaten leiden.

Interliniëren

Tijdens het laden van de afbeeldingen worden ontbrekende lijnen geleidelijk ingevuld. Als u deze optie niet selecteert, ziet een afbeelding er wazig uit en wordt deze geleidelijk aan gedetailleerder weergegeven naarmate de volledige resolutie wordt bereikt.

JPEG-opties > Indelingsmethode

Hiermee kunt u bepalen hoe snel JPEG-afbeeldingen worden weergegeven wanneer het bestand met de afbeelding wordt geopend in een browser.

Progressief

De JPEG-afbeeldingen worden geleidelijk en steeds gedetailleerder weergegeven tijdens het downloaden.
De bestanden die met deze optie worden gemaakt, zijn iets groter en hebben meer RAM-geheugen nodig om te kunnen worden weergegeven.
Selecteer Basislijn om JPEG-bestanden pas weer te geven nadat ze zijn gedownload. Totdat de afbeelding is gedownload, wordt een plaatsaanduiding weergegeven.

Basislijn

JPEG-bestanden worden pas weergegeven nadat ze zijn gedownload.
Totdat de afbeelding is gedownload, wordt een plaatsaanduiding weergegeven.

JPEG-opties > Kwaliteit afbeelding

Selecteer de vereiste afbeeldingskwaliteit voor elke JPEG-afbeelding in de uitvoer.
Kies Laag voor het kleinste bestand, maar dit resulteert wel in de laagste kwaliteit.

De sectie Weergave-apps van het dialoogvenster EPUB - Exportopties vaste layout bevat de volgende opties:

EPUB tonen na export

Hiermee opent u het EPUB-bestand in de standaardtoepassing die voor het lezen van EPUB-bestanden is geselecteerd, indien beschikbaar.

Is van toepassing op het dialoogvenster voor exportopties voor herschikbare en vaste layout.

EPUB-toepassing   Versie   Ondersteund Niet ondersteund
Mac
Apple iBooks 1.0.1 Ja  
Oxygen 14.1 Ja  
Kindle Previewer 2.92 Ja  
Sigil 0.7.4 Ja  
Kindle 1.10.6   Nee
VitalSource Bookshelf 6.2   Nee
Apple Book Proofer 1.0.1 Niet geschikt voor EPUB's met ingesloten lettertypen
Windows
Sigil 0.7.4 Ja  
Kindle Previewer 2.92 Ja  
Adobe Digital Editions 3.0.86137 Ja  
Calibre 1.26 Ja  
Oxygen 15 Ja  
Azardi 2.0 Ja  
Kobo 3.6.0   Nee

Metagegevens

De metagegevens van het document (of het stijlbrondocument wanneer een boek is geselecteerd) worden opgenomen in het geëxporteerde bestand.

Id

(Alleen-lezen) Voor elk EPUB-document is een unieke id vereist. Er wordt automatisch een unieke id gemaakt en weergegeven.

Titel

Voer de titel van de EPUB in.

Maker

Voer de naam van de maker van de EPUB in.

Datum

Geef de datum op waarop de EPUB is gemaakt.

Beschrijving

Voer een beschrijving van de EPUB in.

Uitgever

Geef de informatie over de uitgever op die u in de metagegevens van het eBook wilt opnemen. U kunt bijvoorbeeld een URL voor de uitgever opgeven.

Rechten

Voer hier copyrightinformatie in.

Onderwerp

Voer het onderwerp van de EPUB in.

CSS

Stijlpagina toevoegen

Geef de URL op van een bestaande CSS-stijlpagina die in de EPUB-export wordt gebruikt.
Er wordt niet door InDesign gecontroleerd of het CSS bestaat of geldig is. U kunt Dreamweaver gebruiken om uw externe CSS-instelling te bevestigen.

Verwijderen

Verwijder de geselecteerde stijlpagina

Javascript

De sectie

Geef de URL op van een bestaand JavaScript. InDesign controleert niet of het JavaScript bestaat of geldig is, dus wilt u uw JavaScript-instelling bevestigen.

Exportopties herschikbare layout

Algemeen

Versie

Geef een versie op voor EPUB. 

EPUB 2.0.1

EPUB 2.0.1 is een standaard die is goedgekeurd door IDPF in 2007. Deze indeling wordt ondersteund op allerlei apparaten.

EPUB 3.0

EPUB 3.0 is een standaard die is goedgekeurd door IDPF in 2011. Deze indeling ondersteunt ook audio, video, javascript en verticale Japanse tekst. Dit werkt niet op readers en apparaten die de EPUB 3.0-standaard niet ondersteunen.

Omslag

Hiermee geeft u de afbeelding voor het voorblad van het eBook op. Kies een van de volgende mogelijkheden:

Geen

Er wordt geen omslagafbeelding toegevoegd.

Eerste pagina omzetten in pixels

Selecteer deze optie om toe te staan dat InDesign een afbeelding maakt door de eerste pagina van het eBook te rasteren voor gebruik als omslag.

Afbeelding kiezen

Selecteer een afbeeldingsbestand op uw computer om als omslag te gebruiken.

Navigatie inhoudsopgave

Geef de navigatieoptie op voor de inhoudsopgave van de EPUB-viewer.

Kies Meerdere niveaus (inhoudsopgavestijl) om zijbalknavigatie in te stellen of gebruik de bestandsnaam.

Bestandsnaam

Genereer een inhoudsopgave op basis van de bestandsnamen.

Meerdere niveaus (inhoudsopgavestijl)

Genereer een inhoudsopgave op basis van de geselecteerde inhoudsopgavestijl. Kies in het menu Stijl van inhoudsopgave de stijl die u wilt gebruiken om de inhoudsopgave van het eBook te maken. Kies Layout > Stijlen van inhoudsopgave als u een speciale stijl voor de inhoudsopgave van uw eBook wilt maken.

Volgorde

De volgorde opgeven waarin pagina-elementen worden geëxporteerd

Gebaseerd op paginalayout

De leesvolgorde wordt bepaald door de locatie van de items op de pagina.

Wanneer u Gebaseerd op paginalayout selecteert, bepaalt InDesign de leesvolgorde van de paginaobjecten door van links naar rechts en van boven naar beneden te zoeken. In sommige gevallen, met name bij complexe documenten met meerdere kolommen, worden de ontwerpelementen soms niet in de gewenste leesvolgorde weergegeven. Gebruik Dreamweaver om de inhoud anders te organiseren en op te maken.

(Alleen Aziatische versies) Wanneer u Gebaseerd op paginalayout selecteert, bepaalt InDesign de leesvolgorde van de paginaobjecten volgens de binding van het document (van links naar rechts of van rechts naar links). In sommige gevallen, vooral bij complexe documenten met meerdere kolommen, worden de geëxporteerde ontwerpelementen niet in de gewenste leesvolgorde weergegeven. Gebruik Dreamweaver om de inhoud anders te organiseren en op te maken.

Hetzelfde als XML-structuur

De volgorde wordt bepaald door de volgorde van de labels in de structuurweergave. Zie Pagina-items labelen.

Hetzelfde als het deelvenster Artikelen

De leesvolgorde wordt bepaald door de volgorde van elementen in het deelvenster Artikelen. Alleen de geselecteerde artikelen worden geëxporteerd. Zie Artikelen opnemen voor export.

Tekst

Voetnoten

Selecteer een van de volgende opties om de plaatsing van voetnoten te kiezen.

 • Na alinea: selecteer deze optie als u de voetnoten na de alinea wilt plaatsen.
 • Einde van de sectie (eindnoten): selecteer deze optie als u voetnoten wilt omzetten in eindnoten.
 • In een pop-up (EPUB3): Selecteer deze optie als u een voetnoot in een pop-up wilt plaatsen.

Als u een voetnoot toevoegt met de optie voor voetnoten voor het document en een lijn opgeeft met bijvoorbeeld een dikte van 10 punten, wordt deze horizontale lijn tijdens het exporteren ondersteund in herschikbare EPUB-indelingen.

Opties > Geforceerde regeleinden verwijderen

Hiermee worden alle geforceerde regeleinden in het geëxporteerde eBook verwijderd.

Lijsten > Opsommingstekens

Selecteer Toewijzen aan ongeordende lijsten als u een alinea met opsommingstekens wilt omzetten in lijstonderdelen die in HTML zijn opgemaakt met het label.<ul>
Selecteer Omzetten in tekst om opsommingstekens op te maken als tekst met behulp van het label.<p> Als u de automatische opsommingstekens van InDesign hebt gebruikt, worden de onderliggende opsommingstekens ook ingevoegd.

Lijsten > Nummers

Hiermee bepaalt u hoe getallen in het HTML-bestand worden omgezet. Als u de automatische nummering van InDesign hebt gebruikt, worden de onderliggende nummeropsommingstekens ook ingevoegd.

Toewijzen aan geordende lijsten

Hiermee zet u genummerde lijsten om in lijstonderdelen die in HTML worden opgemaakt met het label.<ol>

Omzetten in tekst

Hiermee zet u genummerde lijsten om in alinea's. De alinea's beginnen met het huidige nummer van de alinea dat als tekst wordt weergegeven.

Object

Vanuit het menu Afbeeldingsomzetting bepaalt u hoe afbeeldingen naar HTML worden geëxporteerd.

Weergave van layout behouden

Schakel dit selectievakje in als u de afbeeldingsobjectkenmerken van de layout wilt behouden.

Conversie-instellingen > Resolutie (PPI)

Kies de resolutie van de afbeeldingen in pixels per inch (ppi). Besturingssystemen hebben standaard een resolutie van 72 ppi of 96 ppi, terwijl de resolutie van mobiele apparatuur varieert van 132 ppi (iPad) en 172 ppi (Sony Reader) tot zelfs meer dan 300 ppi (iPhone 4). U kunt voor elk geselecteerd object een ppi-waarde kiezen. De waarden zijn 72, 96, 150 (gemiddelde voor alle huidige eBook-apparaten) en 300.

CSS > Layout

Geef de uitlijning voor de afbeeldingen op: links, midden of rechts. U kunt ook de opvulling boven en onder de afbeeldingen opgeven.

CSS > Pagina-einde invoegen

Voeg pagina-einden in voor afbeeldingen. U kunt pagina-einden vóór, na of vóór en na de afbeelding invoegen.

Conversie-instellingen

Indeling

Hiermee kunt u kiezen of de geoptimaliseerde afbeeldingen in het document worden omgezet in GIF, JPEG of PNG. Als u Automatisch kiest, bepaalt InDesign per geval welke bestandsindeling moet worden gebruikt. Als u PNG kiest, worden de compressie-instellingen van de afbeelding uitgeschakeld; gebruik PNG voor afbeeldingen zonder gegevensverlies of voor afbeeldingen die transparantie bevatten.

GIF-opties (Palet)

Hiermee kunt u bepalen hoe de kleuren worden verwerkt bij het optimaliseren van GIF-bestanden. Bij de GIF-indeling wordt een beperkt kleurenpalet met maximaal 256 kleuren gebruikt.

Aangepast (geen dither)

Hiermee wordt een palet gemaakt met behulp van een representatief voorbeeld van kleuren in de afbeelding zonder enige vorm van dithering (extra kleuren simuleren door kleine puntjes kleuren te mengen).

Web

Hiermee maakt u een palet van webveilige kleuren. Deze kleuren zijn een subset van de systeemkleuren van Windows en Mac OS.

Systeem (Win) of Systeem (Mac)

Hiermee maakt u een palet met gebruik van het ingebouwde palet met systeemkleuren. Deze optie kan tot onverwachte resultaten leiden.

Interliniëren

Tijdens het laden van de afbeeldingen worden ontbrekende lijnen geleidelijk ingevuld. Als u deze optie niet selecteert, ziet een afbeelding er wazig uit en wordt deze geleidelijk aan gedetailleerder weergegeven naarmate de volledige resolutie wordt bereikt.

JPEG-opties > Indelingsmethode

Hiermee kunt u bepalen hoe snel JPEG-afbeeldingen worden weergegeven wanneer het bestand met de afbeelding wordt geopend in een browser.

Progressief

De JPEG-afbeeldingen worden geleidelijk en steeds gedetailleerder weergegeven tijdens het downloaden.
De bestanden die met deze optie worden gemaakt, zijn iets groter en hebben meer RAM-geheugen nodig om te kunnen worden weergegeven.
Selecteer Basislijn om JPEG-bestanden pas weer te geven nadat ze zijn gedownload. Totdat de afbeelding is gedownload, wordt een plaatsaanduiding weergegeven.

Basislijn

JPEG-bestanden worden pas weergegeven nadat ze zijn gedownload.
Totdat de afbeelding is gedownload, wordt een plaatsaanduiding weergegeven.

JPEG-opties > Kwaliteit afbeelding

Selecteer de vereiste afbeeldingskwaliteit voor elke JPEG-afbeelding in de uitvoer.
Kies Laag voor het kleinste bestand, maar dit resulteert wel in de laagste kwaliteit.

Exportinstellingen van object negeren

Exportinstellingen van object negeren toegepast op afzonderlijke afbeeldingen. Zie Exportopties voor object toepassen.

Metadata

De metagegevens van het document (of het stijlbrondocument wanneer een boek is geselecteerd) worden opgenomen in het geëxporteerde bestand. Het gedeelte Metagegevens van het dialoogvenster EPUB - Exportopties herschikbare layout bevat de volgende opties:

Id

(Alleen-lezen) Voor elk EPUB-document is een unieke id vereist. Er wordt automatisch een unieke id gemaakt en weergegeven.

Titel

Voer de titel van de EPUB in.

Maker

Voer de naam van de maker van de EPUB met vaste opmaak in.

Datum

Geef de datum op waarop de EPUB is gemaakt.

Beschrijving

Voer een beschrijving van de EPUB in.

Uitgever

Voer uitgeversinformatie in, zoals de URL voor de uitgever.

Rechten

Voer de copyrightinformatie van de EPUB in.

Onderwerp

Voer het onderwerp van de EPUB in.

HTML en CSS

Cascading Style Sheets (CSS) zijn een verzameling opmaakregels die de weergave van inhoud op een webpagina bepalen. Wanneer u met CSS een pagina opmaakt, scheidt u de inhoud van de presentatie. De sectie CSS van het dialoogvenster EPUB - Exportopties herschikbare layout bevat de volgende opties:

Geen klassen in HTML toevoegen

Selecteer deze optie als u geen klassen in HTML wilt opnemen. Dit verwijdert alleen de klasse en de ID-kenmerken die tijdens de HTML-export in het label staan. Eventuele overbodige div-labels in de HTML worden ook verwijderd.

Klassen in HTML toevoegen

Selecteer deze optie als u klassen in de HTML wilt opnemen.

CSS genereren

Geef op of u wilt dat InDesign een externe CSS voor het geëxporteerde bestand genereert. Als u uw document of boek naar EPUB wilt exporteren zonder een CSS te genereren, worden alleen de aan de stijlen gekoppelde klassen gemarkeerd in de HTML-labels. Er worden geen overschrijvende klassen gemaakt.

Lokale overschrijvingen behouden

Inclusief lokale opmaak, zoals cursief of vet.

Inclusief lettertypen die kunnen worden ingesloten

Hiermee worden alle lettertypen die kunnen worden ingesloten, opgenomen in het eBook. De lettertypen bevatten insluitgegevens die bepalen of het lettertype kan worden ingesloten.

Stijlpagina toevoegen

Geef de URL op van een bestaande CSS-stijlpagina. Er wordt niet door InDesign gecontroleerd of het CSS bestaat of geldig is. U kunt Dreamweaver gebruiken om uw externe CSS-instelling te bevestigen.

Javascript

De sectie

Geef de URL op van een bestaand JavaScript. InDesign controleert niet of het JavaScript bestaat of geldig is, dus wilt u uw JavaScript-instelling bevestigen.

Exportopties voor object

Gebruik de opties in het dialoogvenster Exportopties voor object om te bepalen hoe de objecten in een document worden verwerkt tijdens de EPUB-export.

 1. Open het dialoogvenster Exportopties voor object (Object > Exportopties) en ga naar de sectie voor EPUB en HTML.

 2. Kies een van de volgende opties in de lijst Weergave van layout behouden:

  Standaard

  Het object wordt verwerkt volgens de instellingen in het dialoogvenster Exporteren.
  In geval van de herschikbare indeling gelden de instellingen in het tabblad Omzetting.

  Bestaande afbeelding gebruiken voor grafische objecten

  Als het object een afbeelding bevat en de afbeelding compatibel is met EPUB-export (JPG, PNG, GIF), wordt de container opgemaakt met CSS en wordt de afbeelding niet verwerkt.

  Container omzetten in pixels

  Dit is gelijk aan Weergave van layout behouden in de sectie Exportopties herschikbare layout/Omzetting. Het hele object wordt gerasterd, zodat de weergave behouden blijft.
  Als het object een tekstkader is, is de tekst niet langer live.

  Inhoud omzetten in pixels

  De inhoud van het object wordt gerasterd, zodat de opmaak van het object of de container wordt bepaald door CSS. Het object wordt mogelijk niet precies zo weergegeven als in InDesign.

 3. (Herschikbare EPUB) Kies een van de volgende opties in de lijst Grootte om de hoogte-/breedteverhouding van een object zonder vaste interne inhoud, zoals een afbeelding, te behouden:

  Geen

  Er wordt geen CSS-breedte of -hoogte gegenereerd voor het label dat is toegewezen door het object. De grootte van het object wordt bepaald door de eventuele interne inhoud. De hoogte-/breedteverhouding blijft volgens de CSS-regels niet behouden.

  Standaard

  De CSS-grootte wordt bepaald door de instellingen op het tabblad Object van het dialoogvenster Exporteren.

  Vast

  De CSS-grootte wordt bepaald door de afmetingen van het object in punten te berekenen en dezelfde afmetingen in de CSS te definiëren als pixels. De hoogte-/breedteverhouding van het object blijft behouden.

  Ten opzichte van tekstdoorloop

  De CSS-breedte wordt bepaald door de breedte van het object uit te drukken als een percentage ten opzichte van de breedte van het tekstkader dat de tekstdoorloop bevat. De hoogte-/breedteverhouding van het object blijft behouden.

  Ten opzichte van tekstgrootte

  De CSS-hoogte wordt bepaald door de hoogte van het object uit te drukken in punten en deze om te zetten in ems met een factor van 12 punten per em. De hoogte-/breedteverhouding van het object blijft behouden.

  Aangepaste hoogte/breedte

  Dit zijn geldige CSS-eenheden: cm, mm, in, pt, %, px, vh, vw, vmin en vmax. De hoogte-/breedteverhouding van het object blijft behouden.

  Opmerking:

  Deze opties zijn niet van toepassing op hoofdtekstkaders.

  Opmerking:

  Objecten met Edge Animate bieden geen ondersteuning voor relatieve afmetingen.

Bronnen voor EPUB

Gebruik de volgende koppelingen om meer te weten te komen over de EPUB-indeling.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account