Overzicht van nieuwe functies

Update voor InDesign CC beschikbaar

Zie voor meer informatie het Overzicht van nieuwe functies.

Adobe InDesign CC 9.2 | Een overzicht

Rufus Deuchler

Integratie van Typekit-desktopletterypen

Nieuw in InDesign

Als betalende Creative Cloud-abonnee krijgt u toegang tot de Typekit-bibliotheek met lettertypen voor het web en de desktopcomputer. Gewoonlijk gebruikt u de desktop-app van Creatieve Cloud om Typekit-lettertypen naar uw computer te synchroniseren, maar u kunt nu direct vanuit InDesign naar Typekit-lettertypen zoeken en deze synchroniseren.

De Typekit-desktoplettertypen zijn nu volledig geïntegreerd met InDesign. Dankzij deze naadloze integratie kunt u nu heel gemakkelijk het volgende doen vanuit InDesign:

 • Ontbrekende Typekit-lettertypen in uw documenten zoeken en deze lettertypen synchroniseren vanuit Typekit.
 • Bladeren naar nieuwe lettertypen op de Typekit-website en deze toevoegen door te klikken op de knop Lettertypen uit Typekit toevoegen in het menu Tekst.
 • Uw gesynchroniseerde Typekit-lettertypen sneller terugvinden in het menu Lettertype met het nieuwe Typekit-lettertypenfilter.
Het Typekit-lettertypenfilter
A. Typekit-lettertypenfilter B. Bladeren en lettertypen toevoegen vanaf de Typekit-website C. Pictogram van Typekit-lettertype

Opmerking:

Typekit-lettertypen kunnen niet samen met andere lettertypen in één pakket worden opgenomen als u een InDesign-pakketbestand maakt. Ze kunnen echter worden afgedrukt en gebruikt in digitale documenten, zoals PDF-bestanden of EPUB's.

Verbeterd in InDesign CC

In deze versie van InDesign zijn de belangrijkste knelpunten rond het maken, bewerken en beheren van hyperlinks aangepakt.

Gemakkelijker hyperlinks maken

Het maken van een hyperlink in InDesign is nu heel gemakkelijk. U kunt nu een hyperlink maken door slechts één keer met de rechtermuisknop te klikken. Hyperlinks hebben nu een aparte hyperlinktekenstijl: blauw en onderstreept. Bovendien wordt in InDesign nu duidelijker aangegeven dat op een niet-tekstobject met een hyperlink kan worden geklikt, want er wordt nu een stippellijn rond het objectkader weergegeven, net als bij een knop.

Als u een hyperlink wilt maken, doet u het volgende:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst of het geselecteerde object en kies vervolgens Hyperlinks > Nieuwe hyperlink. Het dialoogvenster Nieuwe hyperlink wordt weergegeven.

  Dialoogvenster Nieuwe hyperlink

 2. Geef een geschikt URL-doel op.

 3. Standaard wordt in InDesign de hyperlinkstijl toegepast op de geselecteerde tekst of het geselecteerde object. Voor tekst kunt u eenvoudig een andere stijl selecteren in de vervolgkeuzelijst Stijl. Voor een niet-tekstobject wordt door InDesign tijdens de ontwerpfase een visuele aanduiding toegepast op de koppelingen: een stippellijn rond het object met de kleur die van laagkleur is overgenomen.

Hyperlink in de vorm van tekst
De tekenstijl wordt toegevoegd aan de lijst met tekenstijlen van het document. De stijl kan worden afgedrukt en geëxporteerd.

Visuele aanduiding die is toegepast op objectkoppelingen
Er wordt een gestippelde omtrek toegepast op de objectkoppelingen. Dit is slechts een visuele aanduiding die niet wordt afgedrukt of geëxporteerd.

Eenvoudig hyperlinks bewerken

In het dialoogvenster Hyperlink bewerken ging u standaard naar Gedeelde bestemming, wat nogal eens tot verwarring leidde. Nu is de functie Bewerken beschikbaar door met de rechtermuisknop op de hyperlink te klikken en is in het dialoogvenster dat verschijnt, automatisch het type hyperlink geselecteerd dat u bewerkt.

Als u een bestaande hyperlink wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst of het geselecteerde object en kiest u vervolgens Hyperlinks > Hyperlink bewerken. Het dialoogvenster Hyperlink bewerken wordt weergegeven waarin het juiste type hyperlink al is geselecteerd.

Gemakkelijk hyperlinks beheren

Het deelvenster Hyperlinks is geheel vernieuwd, zodat u uw hyperlinks hierin nog gemakkelijker kunt beheren.

Deelvenster Hyperlinks

 

 

 • Er zijn verkeerslichten toegevoegd zodat u snel kunt nagaan of een URL beschikbaar is: groen geeft aan dat de URL geldig is en rood dat de URL ongeldig is. Als u op het lichtpictogram klikt, gaat u naar het doel van de hyperlink.
 • De toegevoegde paginanummers werken op ongeveer dezelfde manier als de koppelingen in het deelvenster Koppelingen: als u op een paginanummer klikt, gaat u naar de pagina waarop de koppeling zich bevindt en wordt deze koppeling geselecteerd.
 • Als u op andere pictogrammen klikt, zoals een e-mail- of ankerpictogram, gaat u naar het hyperlinkdoel.
 • Er is een besturingselement voor vernieuwen toegevoegd waarmee de informatie over de beschikbaarheid van URL's handmatig kan worden vernieuwd.
 • Koppelingen die naar hetzelfde doel verwijzen, zijn gegroepeerd.

Ook zijn hyperlinks en kruisverwijzingen nu van elkaar gescheiden in twee verschillende deelvensters. Meer informatie over hyperlinks (artikel) en kruisverwijzingen (artikel).

Aanvullende verbeteringen

 • Met Niet-gebruikte doelen verwijderen kunnen de doelen worden verwijderd die eerder zijn toegevoegd, maar momenteel niet in gebruik zijn.
Opties voor hyperlinkdoelen en het verwijderen van ongebruikte doelen

 • De knop Alle verwijderen is vervangen door de knop Niet-gebruikte verwijderen.
Opties voor hyperlinkdoelen

Meer informatie over Vereenvoudigde hyperlinks (video)

EPUB-verbeteringen

Verbeterd in InDesign CC

Er zijn veel belangrijke verbeteringen aangebracht in de EPUB-functionaliteit in InDesign (als u een lijst van alle wijzigingen wilt bekijken, gaat u naar InDesign_EPUB_Changes_CC_9.0_to_9.2.pdf).

Dynamisch aanpasbare interactieve boeken maken

Voetnoten maken die als pop-ups verschijnen op de pagina die u leest

U kunt nu een nieuw besturingselement gebruiken voor het weergeven van voetnoten als pop-ups in de iBooks Reader: de optie In een pop-up voor het plaatsen van voetnoten voor EPUB3. De optie Plaatsing van voetnoten in het dialoogvenster EPUB-exportopties is gewijzigd en hiermee wordt nu een vervolgkeuzelijst met plaatsingsopties weergegeven.

De optie In een pop-up voor voetnoten

Met deze nieuwe optie wordt de opmaak van de voetnootmarkering en de voetnoottekst zodanig gewijzigd dat voetnoten als pop-ups kunnen worden weergegeven in iBooks Reader. De voetnoottekst wordt alleen zichtbaar wanneer een lezer de voetnootmarkering aanraakt.

Meer controle over EPUB-exportbewerkingen

Geëxporteerde tekstkleuren, tabellen en geneste stijlen worden nauwkeuriger weergegeven

In InDesign worden kleurkenmerken, inclusief tinten, in alineastijlen nu correct toegewezen aan CSS-eigenschappen. Ook verloopkleuren worden ondersteund, wanneer deze worden toegepast via een alineastijl.

In InDesign wordt nu de juiste opmaak weergegeven voor een toegepaste celstijl, inclusief de klasse die aan de stijl is gekoppeld. Naast toegepaste celstijl- en celkenmerkoverschrijvingen, worden nu ook regionale celstijlen op de juiste manier weergegeven en geëxporteerd.

De ondersteuning van geneste stijlen en initialen is verbeterd omdat we een aantal belangrijke problemen hebben opgelost:

 • Geneste stijlen worden nu volledig ondersteund.
 • Lettertype-insluiting voor initialen werkt nu goed. Bovendien volgt de eigenschap voor zweven van een initiaal nu de richting van de alinea.

Verbeterde CSS-afhandeling van oorspronkelijke InDesign-objecten, -afbeeldingen en -groepen

Transformaties die worden toegepast op objecten, zoals de rotatie van een object dat een afbeelding bevat, worden nu correct toegewezen aan CSS. In InDesign worden de transformaties nu heel precies toegewezen aan de gegenereerde CSS voor afbeeldingsobjecten, audio-objecten, video-objecten en groepen.

Voorbeeld: hoe transformaties die zijn toegepast op een afbeelding, worden toegewezen aan CSS

Transformatie die op een object is toegepast

 

 

 

div._idGenPageitem-2 {

-webkit-transform:translate(0.000px,0.000px) rotate(330.000deg) skew(0.000deg) scale(1.000,1.000);

-webkit-transform-origin:50% 50%;

display:inline-block;

height:173px;

width:230px;

}

Verbeterde afhandeling van opsommingstekens en nummering

Aangepaste opsommingstekens met GID en lettertype worden nu vervangen door standaardopsommingstekens. Ook het insluiten van lettertypen voor aangepaste opsommingstekens wordt nu ondersteund. Voor EPUB3-exportbewerkingen worden nu extra list-style-type-waarden in CSS ondersteund.

Ondersteuning voor extra list-type- en text-align-last-waarden binnen CSS-eigenschappen

InDesign biedt nu ondersteuning voor extra CSS-eigenschappen voor CJK en ME: list-style-type(s), -epub-text-align-last en verlopen in alinea's.

EPUB's maken voor elke markt

Japans

InDesign biedt nu ondersteuning voor Pre-Character Ruby en Auto TCY. Met de verbeterde ondersteuning voor Ruby en J Vertical composition, inclusief TCY en Auto TCY, kunt u nu uitstekend EPUB's maken voor de Japanse markt.

Midden-Oosten

InDesign biedt nu ondersteuning voor alinea- en tekenrichting via het codekenmerk dir (direction). Hiermee wordt de verwerking van talen die van rechts naar links worden geschreven, verbeterd en kunt u nu uitstekend EPUB's voor de Arabische markt maken.

Wijzigingen in de gebruikersinterface

De opdracht Exportopties voor object is nu beschikbaar in het contextmenu.

Exportopties voor object beschikbaar in het contextmenu

 • De optie Originele afbeelding gebruiken is toegevoegd aan het dialoogvenster Exportopties voor object en het dialoogvenster EPUB-exportopties. Voor deze nieuwe optie is het vereist dat bij het exporteren de geplaatste afbeelding wordt gebruikt in plaats van de gerasterde afbeelding.
Optie Originele afbeelding gebruiken bij het exporteren van een object

Optie Originele afbeelding gebruiken bij het exporteren van een EPUB

 • De optie Instellingen toepassen op verankerde objecten is verwijderd uit de afbeeldingsopties van het dialoogvenster EPUB-exportopties.

Meer informatie over EPUB-verbeteringen (video)

Andere verbeteringen

Verbeterd in InDesign CC

Naadloos bijwerken

 • De lijst met recente documenten wordt niet automatisch leeggemaakt wanneer u updates toepast.
  Opmerking: dit geldt voor updates die worden uitgevoerd na InDesign CC 9.2.0.
 • De instelling van Kleurenthema wordt niet automatisch opnieuw ingesteld op Gemiddeld donker wanneer u updates toepast.

Actief preflight-profiel in de statusbalk van het document

In InDesign wordt nu de naam van het op dat moment actieve preflight-profiel weergegeven in de statusbalk van het document, zodat u het profiel vanaf die locatie kunt wijzigen.

‘Beveiligen tijdens toepassen van lettertypen‘ voor Roman-lettertypen

De instelling Beveiligen tijdens toepassen van lettertypen is nu ook van toepassing op Roman-lettertypen.

Verbetering van de prestaties bij kruisverwijzingen

Als u in eerdere versies van InDesign een document bewerkte dat meerdere kruisverwijzingen naar andere documenten bevatte, ging het typen van tekst in dit document merkbaar langzamer. Dit gebeurde met name wanneer de kruisverwijzingen verwezen naar meerdere documenten en deze documenten niet geopend waren.

Dit probleem is nu opgelost. Het typen van tekst in uw document zal nu niet meer merkbaar langzamer gaan, ook al zijn niet alle documenten waarnaar wordt verwezen, geopend.

Het oude gedrag bij het selecteren of markeren van tekst is hersteld

Voor het selecteren of markeren van tekst is het oude gedrag uit InDesign CS6 hersteld. De markeerkleur van het besturingssysteem (OS) wordt niet meer gebruikt voor het markeren van tekst. Deze wijziging geldt alleen voor het selecteren of markeren van lay-outtekst. In de artikeleditor is het gedrag nog steeds gelijk aan dat in CC.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online