Photoshop ondersteunt Indische, Midden-Oosterse en Zuidoost-Aziatische talen. U kunt documenten met tekst in deze talen maken. De World-Ready lay-outcomposer biedt de correcte woordvorming voor deze scripts.

Ondersteunde Aziatische scripts

De World-Ready lay-outcomposer ondersteunt de volgende talen:

India Midden-Oosten Zuidoost-Azië*
 • Bengali
 • Gujarati
 • Hindi
 • Kannada
 • Malayalam
 • Marathi
 • Oriya
 • Punjabi
 • Tamil
 • Telugu
 • Arabisch
 • Hebreeuws
Zie Arabisch en Hebreeuws voor meer informatie.
 • Thai
 • Singalees
 • Burmees 
 • Khmer
 • Lao

*Geïntroduceerd in de oktober 2018-versie van Photoshop CC (20.0)

Opmerking:

Tekstfuncties in diverse Adobe-toepassingen worden niet automatisch aan elkaar gekoppeld, omdat de toepassingen mogelijk berusten op verschillende tekstengines. De teksteigenschappen kunnen ook variëren naar gelang het primaire gebruik van de toepassing (beeldbewerking, pagina-indeling, illustraties, etc.). In hoeverre opmaak, stijl en bewerkbaarheid behouden blijven bij overdracht naar andere toepassingen, kan ook verschillen op basis van de tekstbehandeling.

De Zuidoost-Aziatische (SEA) talen of scripts worden momenteel niet in alle Adobe-producten ondersteund. Als u tekst in een Zuidoost-Aziatische taal verplaatst van een Adobe-app die deze scripts ondersteunt naar een toepassing die ze niet ondersteunt, kunnen er delen van de tekst of opmaak verloren gaan. Houd in dat geval rekening met het volgende:

 • Afbeeldingsbestanden mogen mogelijk geen lagen bevatten voordat ze van Photoshop worden verplaatst naar andere toepassingen.
 • Tekstbestanden van Adobe Illustrator moeten mogelijk worden omgezet naar contourtekst voordat ze worden gebruikt in andere toepassingen.
 • Het omzetten van tekst kan ervoor zorgen dat de tekst minder goed te bewerken is als deze wordt verplaatst naar een andere toepassing.

Installeer de relevante taal- en lettertypepakketten (Windows)

Om deze talen goed te kunnen gebruiken in Windows, dient u de taal- en lettertypepakketten voor de gewenste taal te installeren.

Zie Taalpakketten in de Help van Microsoft voor meer informatie.

Documenten maken met Aziatische talen

Photoshop biedt opties voor het selecteren van uw tekstengine op basis van de taal die in uw Photoshop-document moet worden gebruikt.   

Een document maken

Ga als volgt te werk als u een document wilt maken in één van de Zuidoost-Aziatische talen:

 1. Kies Bewerken Voorkeuren Tekst.
 2. In het gedeelte Opties voor tekstengine kiezen selecteert u World-Ready lay-out
 3. Open een document.
 4. Maak een Tekstlaag.
 5. In het deelvenster Teken stelt u de gewenste taal in.
 6. Stel een geschikt lettertype in voor de gekozen taal. Als u bijvoorbeeld Thai hebt gekozen, stelt u een Thais lettertype in, zoals Adobe Thai of Noto Sans Thai.
 7. Kopieer en plak de tekst die is geschreven in de gekozen taal. Als u een taalspecifiek toetsenbord hebt, typt u gewoon wat tekst.
Kies de gewenste optie voor de tekstengine in de tekstvoorkeuren.
Kies de gewenste optie voor de tekstengine in de tekstvoorkeuren.

Opmerking:

Selecteer de juiste en relevante lay-out, lettertypen en taalopties (woordenboeken) om schrift correct weer te geven.

Selecteer een lay-out

In het vervolgmenu van het deelvenster Alinea zijn onderstaande lay-outs beschikbaar: 

 • Lay-out Latijns-Amerika en Oost-Azië: ondersteunt Latijns-Amerikaanse en Oost-Aziatische talen
 • World-Ready lay-out: ondersteunt Indische, Midden-Oosterse en Zuidoost-Aziatische talen
Kies een alinealay-out
Kies een alinealay-out

Taal selecteren

Klik in het deelvenster Teken op de taaloptie om een lijst met talen weer te geven. Selecteer de gewenste taal in de lijst.

Selecteer de gewenste taaloptie in het deelvenster Teken
Selecteer de gewenste taaloptie in het deelvenster Teken